Észak-Magyarország, 1982. október (38. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-07 / 235. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 6 1982. október 7., csütörtök ■ MŰSOROK rádió ___________ Népdulote. n éptáncok. — &_24: NDK költők veraeJL — 9-44: Rímek én rit­musok. — 10.05: Diáki élóra. — 10.35: Ttveo Adam operacfelvétehSu iböA. — 11-04: Janacek: L vo­nósnégyea. — 11-22: A Válaszo­lunk hallgatóinknak különkiadá­sa. — U-42: Ragtime. — 12.45: Bevallom magának. — 13.00: Szabó Ferenc művedből. — 13.33: Szabadpolc. — 14.00: Bemutat­juk új felvételeinket. — 14.48: Az étien farkas. — 15.06: Ope- rettfelvételekbóL — 16.27: Képek és jelképek. — 15.57: 03RT Hang­játék Fesztivál. — 17.05: Grieg: Holberg-szvit. — 17.25: A Né­met. Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepén. — 17.55: Csapó Károly népdalfelvételeibő!. — 19.15: Rameau-művek. — 18.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. — Kb. 21.40: Film­zene. — 22.50: A denevér. — Részletek. PETŐ FT: 8.05: Német népzene. — 8.35: Napközben. — 10.00: Ze­nedélelótt. — 12.35: Nóták. — 13.00: Kapcsoljuk a pécsi kör­zeti stúdiót. — 13.30: Éneklő if­júság. — 14.00: Az én rádióm. — 15.00: Két arckép a sport vi­lágából. — 16.00: Látogatóban. — 16.35: idősebbek hullámhosszán. — 17.30: Tanakodó. — 18.35: Hét­végi Panoráma. — 10.55: Sláger­lista. — 20.35: Szociológiai Fi­gyelő. — 21.10: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. —* 22.20: Tánczene Berlinből. — 23.20: A mai dzsessz. 3. MŰSOR: 0.00: Iskotarádió. — 3.30: Kamaramuzsika. — 11.05: Fckete-Afrika zenéjéből. — íi.ifl: Kórusainknak ajánljuk. —■ 11.41: A Berlin! Állami Szimfonikus Zenekar játszik. —■ 13.07: Lakatos Antal dzs es szegy ü-ttese játszik. — 13.35: Reflektorfényben egy ope­raária. — 14.10; Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. — 14.31: Vavri- necz Béla féld.: Magyar képes­könyv. — 14.50: Purcell-művek. — 16.00: Zenei Lexikon. —■ 16.25: Iskola rádió. — 16.55: Popzene sztereóban. — I8;02: Kocsár Mik­lós kórusműveiből. — 18.21: Ja­scha Heifetz hegedül. — 19.05: Iskolarádió. 19.35: A varázs fu­vola. Részletek. — 20.40: Töltsön egy órát kedvenceivel. —■ 21.40: Borhoz: Harold Itáliában. — 22.2«: Napjaink zenéje. A MISKOLCI STÜDfO aoösora a 268,8 méteres közép-; a 66,8, a 72,11, valamint a 72,77 MHz-es ÜRH-11 17.00r Hírek, időjárás, műsoris­mertetés. — 17.05: A Tiszától a Dunáig. Észak-magyarországi ké­peslap. Telefonügyeiét: 35-510. (A tartalomból* Egy délelőtt Járdán- házán. — „Orchideák, színes or­chideák”. — Vadállományunk és értékük.) Szerkesztő: Antal Mag­da- — 18.00; Észak-magyarorszá­gi krónika. (KPVDSZ kulturális napok megnyitó ünnepsége Mis­kolcon. — Nemzetközi Iskolatele­víziós konferencia Egerben.) — 18.25—18-30: Lap- és műsorelőze- tcs. televízió t. MŰSOR: 8.25: Tévétorna (ism., sz.). — 8.30: Iskolatévé. Angol nyelv (sz.). — 9.00: Orosz nyelv (sz.). — 9.20: Magyar nyelv (sz.). — 10.00: Magyar irodalom. — 10.40: Osztályfőnöki óra (sz.). — 10.50: Magyar nyelv (sz.). — 11.05: Történelem. — 11.30: Ma­gyar irodalom. — 12.00: Világ­nézett — 13.45: Orosz nyelv (ism.). — 14.05: Történelem (ism.). — 14.30: Magyar iroda­lom (ism.). — 15.00: Világnézet (ism.). — 15.50: Hírek. — 15.55: Rali. Bolgár film (sz.). — 17.25: Firenzei életképek. NSZK rövid- film (sz.). — 17.55: „Legyen a zene mindenkié” (sz.). — 18.40: A Német Demokratikus Köztár­saság nemzeti ünnepén (sz.). — 19.00: Reklám. — 19.10: Tévétor­na (sz.). — 19.15: Esti mese (sz.). — 19.30: Tv-híradó (sz.). —20.00: Ab utolsó nap. Amerikád film tsz.). — 21.35: Panoráma (aa.) — 22.35c Tv-híradó 3. (az-). 2. MOSOM: ».«k Gólyavári esték (sz.). — 20.40: Képmagnó sok, figyelem! (sz.). — 21.25: Tv-híradó 2. (sz.). — 2L4S: Te­lesport. KZLÓYáfC TBLKVttlO 1- MOSOK: Hírek. — 9.00: IfcfcoLatóvó. — 9.26: Beszélgessünk a nevelésről. — 9.56* Az igazgató. NDK tévéfilm. — 11-30: Promé­theusz változna*. Zenés dráma. — 12.26: Hírek. — 15.50: Híreik. — 15.55: Iskolatóvó. — 16.15; Orosz nyelvtanfolyam. — 16.45: Az eanber és a kémia. — 17.16: Az energiatakarékosságról. — IC. 00; Sportrevü. Magazinműsor. — 18.30: Tévéfórum. — 19.10: Esti mese. — 19.20: Időjárás jelentés és műsorismertetés. — 19.30; Tv-hír­adó. — 20.00; Egy férfi, aki sze­rette a íeLeségét. Tévéjáték. — 21.15: Az éltető föld. Dokumen­tumfilm. — 22.00: Ez történt 24 óra alatt. — 22.15; Erről is, arról is. Összeállítás a csehszlovák néphadsereg amatőr filmes ennek dokumentumfilm jelből. — 23.30: Hírek. 2. MŰSOR: 16.05: Hírek. — 16.20; Gyrnntk. Folklór együttes műscxna. — 16.50: A Duklai-hágó. Doku- mentumfilin. — 17.20: Ritmusok — 82. Szovjet zenés szórakoztató műsor. — 18.OO: a férfi életraizá- nak kezdete. Dokumentumfilm. — 18.20; Este kettőnknél. Vetél­ködőműsor. — 19.00: Műterem. — 19.30; Angol nyelvtanfolyam. — 20.00: Bratislava! zened ünnepsé- gek 1982. — 21.30: Időszerű ese­mények. — 22.00: 24 órával egy EB-selejtező után. — 22.20: A gyertyagyújtás ideje. Tévén o-v eil a. mozi BÉKE: Egymásra nézve. Színes magyar film. 18 éveji felülieknek! II. helyár! Kezdés: nlO és fl2 órakor, délután: Í4, hn6 és 0 óra­kor. KAMARA: Tecumseh. Mb. NDK film. Kezdés; 4 órakor. — Szenzáció! Mb. amerikai film. II. helyár! Kezdés: 6 órakor. KOSSUTH: Éretlenek. M.b. szí­nes francia film. in. hely ár! Kezdés: 9 és 11 órakor, este 7 óra­kor. — Diótörő fantázia. Mb. szí­nes japán mesefilm. Kezdés: f3, hn5 órakor. HE VÉS Y IVÁN FILMKLUB: Maria Braun há­zassága. Színes NSZK film. 16 éven felülieknek! Kezdés: f5 és Í7 órakor. TÁNCSICS: Szelebur- di család. Színes magyar film. Kezdés: 4 órakor. — Csillagok háborúja I—II. Színes amerikai film. Dupla és ni. helyár! Kez­dés: Í6 órakor. FILMKLUB: Ka­baré. Színes amerikai musical. 16 éven felülieknek! Kezdés; 6 óra­kor. SZIKRA; a kai vitéz ő Cobra. Mb. színes japán film. 14 éven felülieknek! III. helyári Kezdés: hn4 és n7 órakor. PETŐFI: Szív­zűr. Színes magyar film. 14 éven felülieknek! Kezdés: fS és f7 óra­kor. FÁKLYA: Éjszaka történt. Mb színes szovjet film. Kezdés: 13, 5 és 7 órakor. TOKAJ VEN- DÉGLATÖHÁZ : A nők városa I— II. Színes olasz film. 18 éven fe­lülieknek! Dupla helyár! Kez­dés; 7 órakor. KAZINCBARCI­KA," BÉKE: A jegyzetfüzet titka. Színes szovjet film. Kezdés; 4 és 6 órakor. LENIN VÁROS. DER- KOVITS: Suli-buli. Színes ma­gyar film Kezdés: Í6 és fR óra­kor. MEZŐKÖVESD, PETŐFI • Vámmentes házasság. Színes ma­gyar film. 14 óven felülieknek! Kezdés: f5 és 7 órakor. SÁROS­PATAK: Legyen a férjem. Mb. színes szovjet film. Kezdés* f5 és 17 órakor. MISKOLC-HÁMOR: Jobb ma egy nő, mint tegnap há­rom. Mb. francia film. 16 éven felülieknek! II. helyár! Kezdés: 6 órakor. MISKOLC-PERECES: Rohanj velem. Színes magyar film. Kezdés: 6 órakor. szín ház 7., csütörtök: „Csak egy nap a világ” Egyetemi bérlet (7) APRÓHIRDETÉSEK állás Bedolgozást vállal két értelmiségi, nő nemcsak ügyintézés, szellemi munka, érde­kel, hanem lehet egyéb manuális fcu T.: 52-90L expressz Lakásomról elve­szett, szeptember 26- án, este egy almazöld selyemruha, almazöl- del hímezve, fodros és alul horgolt. Aki nyomra vezet, a ruha értékével Jutalmazom. Wimmer Kálmánné. 3400 Mezőkövesd, Ju­harfa u. 4. _____ É rtesítjük kedves Megrendelőinket, hogy szövetkezetünk KÖNYVKÖTŐ RÉSZLEGE Miskolc, Tanácsház tér 14. szám alól Miskolc, Korvin Ottó utca 11. szám alá költözött Továbbra is várjuk megrendeléseiket. MISKOLCI FÉNYKÉPÉSZ SZÖVETKEZET Igényesnek — sür­gősen eladó, 3 szobás, összkomfortos, garázs- zsal ellátott családi ház. Mályi, Kun Bé­la u. 2. sz. Érdeklőd­ni: hétköznap 17—19- Ig. Szombaton és va­sárnap, reggel 8-tól, du. 17-ig._______________ E lvesztettem Bogá­cson, vagy Mezőkö­vesden f óvott, bizsu karkötőmet, nml csa­ládi emlék. Becsületes megtalálót kérem ju­talom ellenében szí­veskedjen Wim merné. 3400 Mezőkövesd, Ju­harfa u. 4. alatt lead­ni. Tiszalúcon, Béke út 101. sz. családi ház el­adó. Érdeklődni: Mis­kolc, Győri kapu 130. 3/14. Eladó 5 q borszőlő 10 Ft/kg árban, va­sárnap estig. Borsod- geszt, Petőfi u. 5. Hemád-parti 235 négy­szögöl hétvégi telek la­kóházzal igényesnek eladó. Víz, villany be­vezetve. Termő szőlő és gyümölcsös. Ugyan­ott MZ 125-ös motor- kerékpár eladó. Ér­deklődni: Kisfaludy 4. sz. Polski 1500-as 1985 júliusig érvényes mű­szaki vizsgával eladó. Érdeklődni: Miskolc, Zámenhof u. 11. III/2. 17 órától. lő, 8—10 q, lábon, vagy szüretelve Nyék Barkocánon. Megvehe­tő részben vagy egészben. Juhász, Széchenyi út 16. IL Tel.: 37-295. __________ K özépméretű, jó hangú zongora, olcsón eladó. „Páncéltőkés 149 693” jeligére a hir­detőt^________________ Gázbojler palackkal, fallkandallóvnl, Krisz­tina gyermekbútor, barkácsgép, körfűrész, használt ajtók, abla­kok, oltott mész, tető­cserép 50 fillér/db el­adó. Miskolc, IL, Jáhn Ferenc út 7. sz. Műszőrme sötétszür­ke, 4 m, konyhabú­tor, asztalterítővel, fotelágy eladó. Szilvá- siné. Bora vezér 54. Eladó olajkályha, vi­lágos heverő, új férfi kerékpár, körállóka, Chiccó etetőszék, Fa­vorit televízió. Cím: Kertész, Szentpéteri kapu 65.______________ Építkezésből meg­maradt békéscsabai mázas cserép (750 db) és 60 m horganyzott kerítésháló eladó. Ér­deklődni: 31-713, 16 óra után._____________ Kerítésdrótfonat kapható, pvc és hor­ganyzott, minden mé­retben Szatmári László kisiparosnál. Miskolc- Hejőcsaba. Ács J. u. 5. (Az autóvizsgáló-álló- más mögött.) jármű Skoda 120 L-es, 3 éves banánszínű, sze­mélygépkocsi eladó, megkímélt állapotban. Érdeklődni: Miskolc, Vörösmarty 49. Ifi. sz. IR-es Trabant, I9Ü3. októberig érvényes műszakival eladó. Érd.: Miskolc, L, Bi- hari út 1.. Jablonkal. MTZ 50-es, 5 t. bil­lenős pótkocsival, rendszámmal eladó. Csillag út 14. (Üveg­gyár mellett.) 50 db anyajuh és 30 db bárány sürgősen eladó. Rakamaz, ősz u. 3. Stefán Béla. Miskolc, ITT. kér. Árpád u. 54. sz. X/2. alatt levő í + 2 fél szobás szövetkezeti la­kásunkat. elcserélnénk 1 1/2 szobás -f* kp-re. Árpád utcaira. Olcsón eladó kom­binált szekrény, 2 db fotel, 2 db asztal. Ba­ross u. 4. n/2. Ér­dcklődnl: 14 óra után. Kiadó külön bejára­tú egyszobás lakrész. Érdeklődni az esti órákban. Augusztus 20 U. 16. 1/3. 1 + 1/2 szobás, vagy garzonlakást bérel­nék hosszabb időre. Minden megoldás ér­dekel. „Utolsó remény 115 351” jeligére a ki­adóba. Lakás, garázs, nya­raló gépkocsirlac^tó berendezések. külön­böző áron és kivitel­ben. „Megbízható kis­iparos 115 365” jeligé­re a kiadóba, ______ V illanymotorok, tra­fók tekercselése közü- letek és magánosok részére. Varga. Megya­szó. Lenin u._35.___ E lcserélném DIGÉP mellett levő most fel- i Ütött 2 szobás, für­dőszobás, kertes gyá­ri lakásom garzonra, vagy szoba-konyhás- ra. ‘ Csak DTGÉP-dol- gozóval. Érd.: Mis­kolc, I., Park u. 16. fszt. 3. Panorámás, mély gyermekkocsi eladó. Miskolc, Kisfaludy 66. Kerti traktor eké­vel, szőlőprés, hidra­ulikus. gumikerekű kézikocsi eladó. Mar- timelep. Sík u. 55. TOLLAT, dunnát ve­szek. hívásra házhoz megyek. Telefon: 38- 239. Felsőzsolca, Rákóczi út 38. szám alatti 3 szobás, kertes családi ház azonnali beköltö- zéssel eladó.__________ _ E lcserélném, Mis­kolc, Elek Tamás u. 37. sz. 1/1. 1 + 2 x 1/2 szobás tanácsi, lambé- riás lakásomat, taná­csi 1,5 szobás össz­komfortos lakásra. Ér­deklődni a fenti cí­men mindennap 18— 20 óráig._______________ Régi lakóház eladó Gesztely. Hernád u. le. sz. Érdeklődni: Gesz­tely. Rákóczi u. 9. sz.. Detvai Pál né. _________ E ladó 1 + 2 félszo­bás, tehermentes, szö­vetkezeti lakás garázs** zsal. Szentpéteri kapu, Pozsonyi u. 60. IV/2. 219 négyszögöl telek a Pingyomon eladó, kis házzal. Villany, víz van. Érdeklődni az esti órákban: Miskolc. Po­zsonyi u. 17.. Furman József ________________ E ladó a II. kerület­ben (HejŐcsabán) nagyméretű kétszintes ház, társasházban. Ér­deklődni naponta 18 óra után Nagyváradi út 13. szám alatt le- het.__________________ D ebreceni háromszo­bás, kazánfűléses, csa­ládi ház melléképüle­tekkel 200 négyszögöl saroktelken eladó. Ipa­ri áram van. Kertben termő gyümölcsfák és fóliaház van. Érdek­lődni levélben Velen­ce, Ország út 26. sz. 2481 Elek József cí- men lehet.___________ J ó állapotban levő parasztházat, vagy üres telket vennék. Háromhuta környé­kén. „Árajánlattal 10G 288” jeligére a deb- reccni hirdetőbe. Telket vennénk zárt­kertit. 300—600 négy­szögöl között. Beépít- hetőt 200 000 Ft-ig „Di­ósgyőr előnyben 113 439” jeligére a ki­adóba. Kilián-Oéfl 1,3 BKO­bás gázfűtéses, I. eme­leti, tanácsi lakást cserélnék tanácsi gar­zonra, lehetőleg a bel­város környékén (Avas-délen is), vagy 2 szobásra a Kuruc, vagy Árpád utcára. Érd.: du. 5-Ő1, Avas-dél, Engels út 66. 1/2. Ple­só. ____________________ E lcserélném, miskol­ci 42 m^es, 1,5 szobás, komfortos tanácsi la­kásomat kisebb kom­fort nélküli bérle­ményre. Ráfizetést ké­rek. „Vidékre is 113 430” jeligére a ki­adóba.________________ S ág vári Endre utcá­ban levő má sí élszo­bás, összkomfortos szövetkezeti lakást OTP-vel, elcserél­nénk nagyméretű ta­nácsira. Minden meg­oldás érdekel. „Több szoba 149 728” Jeligére a hirdetőbe. _________ 3 szobás, 120 ms, gáz­fűtéses, családi ház a Vörösmarty lakótelep­hez közel, azonnali beköltözéssel eladó ®+ garázs, telefon, mű­hely, pince, fürdőszo­ba. Irányár: 1 400 000 Ft. „Magányos, zárt udvar 113 307” jeligé­re a kiadóba. ___ K ertes, 3 szobás, ga- rázsos, fürdőszobás ház eladó. Érd.: Mis­kolc, I.. Széchenyi út 4L 1. ajtó. ____________ H étvégi ház eladó, Bogács, Fenyő irt. 27. Érd. lehet: Lcninvá- ros, Aprills-köz 15. 1/3. Tóth Papp._______ Elcserélnénk Avas­déli 1 +2 1/2 szobás tanácsi lakásunkat mezőkövesdi családi­ra, vagy szövetkezeti­re. Érd.: Kovács, En­gels út 12. 7/1. _______ K iadó, 1 szoba-kony- hás melléképülettel kertes ház. f>app And- rásné, M. IL, Foga­casi út 1. bz._________ E ladó Aszaló, Rá­kóczi u. 105. sz. alatt, családi ház. Ugyan­ott 700 négyszögöl sző­lő.____________________ B érelnék személyko­csival megközelíthető borospincét. Miskolc, HL, Bertalan út 31. 800 négyszögöl telek, víkendházzal eladó Bábonyibérc fölött, a Csattos-dülőben. Ér­deklődni lehet: Ma­gyar István, este 6 után, Selyemrét ifi. sz. III/l. a. ■ipgyes BÉLYEGZÖ- ÉRVENYTELENTTES. F. év október 6-án a „Volán 3. »au Vállalat 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 13-035. MNB 270—08960 Anyagbeszerző 10.” lenyomató, keret nélküli bélyegző ELVES ZETT, ezért érvénytelenítjük. További használatából eredő követeléseket a vállalat nem teljesíti. Volán 3. sz. Vállalat Központifűtés, víz­vezeték szerelését, ja­vítását, felújítását vállalja kisiparos. Kö- zü leteknek is. Oxi­gén és dissous-palac- kot veszek. Cím: Mis­kolc, III., Lányi E. 14. Tel.: 36-959. Csirmaz­né. ____________________ S zobafestést, -mázo­lást. -tapétázást meg­rendelhet a 31-308-as telefonon. Komplett lakás előnyben.______ S zobafestést, mázo­lást. tapétázást, par­kettcsiszolást fólia- tnkarással. garanciá­val. azonnalra Ls, 30%- árengedménnyel válla­lok. Telefon: 33-064 egész nap._____________ K utyatartók figye­lem ! Kutyapanzió és bentlakásos kutyaki­képzés. Cím: ifj. Fe­hér Géza. 3518 Mis­kolc, III., Kodály Z. 44. Gyümölcsfaiskolái lerakatunkat Kazincbarcika, Szabó Lajos úti kertészetünkben 1982. NOVEMBER 1-ÉVEL megnyitjuk Gyümőlcsfacsemeték, szőlő- és bogyós- gyümölcs-oltványok bő választékban kap­hatók. NYITVATARTÁS: hétfőtől szombatig 8—16 óráig. KAZINCBARCIKAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT Gyászhírek halálozás Mély megrendüléssel közöl­jük, hogy szeretett elvtárs­nőnk SZEMÁN MIKLÓSNE szül. Molnár Jolán az ÉM TÜZÉP Vállalat nyugdíjas üdülögondnoka, volt párttitkára életének 57. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Volt elvtársnőnket a vállalat saját halottjának tekinti. Temetése október 8-án 13 órakor lesz a Szentpéteri kapui temetőben. Emlékét kegyelettel megőriz­zük! Az ÉM TÜZÉP Vállalat gazdasági, párt- és társadalmi szervezeteinek vezetősége és dolgozói. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH LAJOS a Borsodi Szénbányáit volt dolgozója 1982. szeptember 9-én edhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1982. október 8-án H órakor lesz a Szentpéteri kapui teme­tőben. A gyászoló család. Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, feleség, nagy­mamánk, anyós, testvér és ro­kon SZABÓ BALINTNÉ szül. Zombor Eszter életének 49. évében hirtelen el­hunyt. Temetése 1982. október 8-án. pénteken 15 órakor a szirmai ravatalozóból, A gyá­szoló család. A Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát fájda­lommal tudatja, hogy GULYAS LÁSZLÓ borászati körzeti üzemvezető életének 42. évében váratlanul elhunyt. . Az elhunytat a bor­kombinát saját halottjának te­kinti. Temetése 1982. október 7- én 15 órakor lesz a tarcali köz­temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük. A borkoinbinát ve­zetősége. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább és legjobb testvér, rokon és keresztszülő ZSURKAY ZOLTANNE szül. Koslczky Erzsébet az AB nyugdíjasa hosszú betegség után 70 éves korában elhunyt. Temetése ok­tóber 8-án 16 órakor lesz a Szentpéteri kapui temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk azok­kal, akik ismerték és szeret­ték. hogy a felejthetetlen édes­apa, nagyapa, dédapa, após és rokon BÁRÁNY BARNABAS hosszú szenvedés után. életé­nek 82. évében elhunyt. Te­metése október 8-án fél 1 óra­kor lesz a Szent Anna teme­tőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy SALLAY KAROLYNÉ szül. Csernich Emma életének 52. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1982. október 8-án 15 órakor lesz a Szentpéteri kapui teme­tőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa és ro­kon GULYAS LÁSZLÓ a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát borászati körzetvezetője, tarcali lakos életének 42. évében váratlanul elhunyt. Szeretett halottunk végső búcsúztatására 1982. ok­tóber 7-én 15 órakor kerül sor a tarcali köztemetőben. A gyá­szoló család. köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás kö­szönetét kedves rokonainknak, barátainknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk DEVERA ISTVÁN elvesztése miatti mérhetetlen bánatunkban velünk éreztek és részvétükkel, koszorúikkal fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Köszönetét mondunk a Volán 3. sz. Vállalat vezetői­nek és dolgozóinak. Külön megköszönjük a Taxifőnökség vezetőségének és dolgozóinak, n Miskolci Postaigazgatóság gép­jármű-szállítási üzem vezetői­nek és dolgozóinak, valamint a kedves lakótársaknak. hogy végtelen fájdalmunkban osz­toztak. Szerető felesége, gyer­mekei. unokái és a rokonság. Hálás szívvel mondok kö­szönetét a testvéreimnek és kedves szomszédaimnak, akik felejthetetlen férjem KOMLÓS SÁNDOR . halála napján mellettem vol­tak és segítségemre siettek. Köszönetét mondok mindazok­nak. akik hamvasztás utápi búcsúztatásán jelen voltak és koszorút, virágot hoztak, rész­vétükkel fájdalmamat enyhí­teni igyekeztek. Köszönetét mondok a bányászzeneknrnak. Gyászoló felesége: Komlós Sándorné. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik n nekünk oly kedves és felejt­hetetlen halottunk özv. sorger sAndorne szül. Skultéty Mária temetésén megjelentek, sírjára koszorút, világot helyeztek és részvétükkel fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. r - ' Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen halottunk id. BARCZI JANOS temetésén megjelentek sírjára virágot helyeztek, ezzel fájdal­munkon enyhíteni kívántak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetéi mindazoknak a ked­ves rokonoknak, barátoknak szomszédoknak, munkatársak­nak. ismerősöknek, akik sze­retett és felejthetetlen halot­tunk DEÁK ANTAL temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak, utol­só útjára elkísérték, részvétük­kel mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. Megint ffiiy*** nyerhet AZ UNIÓ ÁFÉSZ ABC-ÄRUHAZAIBANI OKTOBER 1-TÖL DECEMBER 31 -IG, MINDEN 500 FORINT FELETTI VÁSÁRLÁS UTÁN TOMBOLAJEGYET KAP. NYEREMÉNYEK: 1 DB SZÍNES TV ÉS 10 DB, 500 FT FELETTI, ÉRTÉKES M0SZAKI CIKK SORSOLÁS 1983. JANUAR 14-EN, A PALOTÁS ÉTTEREMBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom