Észak-Magyarország, 1964. október (20. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-13 / 240. szám

ESZAKMAGYARÖSSZAG Kedd, 1964. október IS. HIRDETÉSEK állás Miskolci munkahelyekre, útépí­téshez kubikosokat, segédmunká­sokat, valamint 1 kőművest alkal­maz a Miskolci Mélyépítő Válla­lat. Munkásszállás biztosítva. Je­lentkezni lehet: Miskolc, Partizán u. 2. sz. alatt. 20925 LAKAS—INGATLAN Bend es mektelen lánynak, dolgozó esetleg gyer-n házaspárnak J Avason, vagy a Tetemváron bútorozott szoba kiadó. Lenke u." pincét bérbevennék, gépkocsival 19- 4628B megközelíthető legyen. Miskolc, Eladó Tizcshonvéd u. 10. számú8 45481 Sikeres szellemi vetélkedő Sátoraljaújhelyen Béke tér, Gyümölcspiac. Erdélyi, liáz. Telefon: 16-728. ______________20053 Igényesnek üres szoba, fürdő­A z Avas területén pincét, lakás- szoba használattal kiadó. Érdek-' sál is, bérbevennék. Tanácsház délután 5-től. Kinizsi u. 2.,gj Nagysikerű múzeumi vetél­tér 13. Édességbolt. 4540 Szí:____________________________, múzeumi vetei­K ettö és fél, vagy három szobás Autógarázs, szétszedhetős, cl-~“e^°*' rendeztek a Sa torai jauj- ....................... du- adó. Dankó Pista u. 46._____208G8]Jhelyi járási es városi Tanács s zövetkezeti lakást vennék. naújvárosi két szobás, központi- Autógarázs kiadó. Miskolc, Lá-®rendezésében a sátoraijaújhe1 megegyezéssel':10“ Oravecz Ä ^ VllmoS 10- (Alb°ri) Kossuth ^ Művelődési Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, _ c r- v sr e mHazban. Ezzel nyitották meg Egyetemváros.____________ 20766 __________v Ku Y ba__________tulajdonképpen a múzeumi 2 szoba, komfortos családi ház, b.-A.-Z. megyei Állattenyésztésiihónap rendezvénysorozatát. A FRIZURA BEMUTATÓHOZ férfi modelleket keres (sűrűhajú) a Miskolci Fodrász Szövetkezet. Telefon: 36-550. Cím: Ady E. u. 10. Fodrász Ktsz központja. S aj ószent péteren, (főútvonalon), beköltözhetően eladó. Érdeklődni: ^‘S?SS, „h °H elveszett «vetélkedő során Sátoraljaúj­Miskolc, Zsolcai-kapu 16., (órásüz- tésl Ulügyllő BM12. A béPyegzőj*és Sárospatak középisko­— ■'■—.—_____----------------------érvénytelen._____________ 2087a®las diákjai versengtek. Mind­ö któber 15-től egy szoba, kony- Televízió, rádió gyorsjavítás! A®két helységet 6 tagú csapat Mezőcsáti Földműves- szövetkezet 1. sz. kötött- és divatáru szaküzleté­be azonnali felvételre boltvezetőt keres. Fize­tés kollektív szerződés szerint. ha, fürdőszoba használattal kiadó, h.TlmwV 7,.:,i' *'™' .7' r-: , 7 , ----*--­g yermektelen házaspárnak. III. képűinek Len«vl?Miskolc SzélikepVlselte- A legjobb egyem kér .^Gagarin _u._ 11. .II /1.____20921 ggyl u. 74 Telefon“ 16-^27. "teljesítményt Bodnár Pál és 4r>1 Elvesztettem 8-án a Béke térengjTCÍSS János sátoraljaújhelyi retikülömet, irataimmal.«gimnazista érte el. juttassa“ _____________________________4841 ■ __—<j-----­I dősebb személy gondozását, la-® Egy rendes nőt, október 15-től, albérletbe felveszek. Tetemvár, 00004 ItKLtt _ Megtalálóját jutalmazom Felsősor 218. Bútorozott szoba, két személy- el a benne levő címre, nek azonnal kiadó. Feszty Árpád u. 19. Kőműveseket, segédmunkásokat, rakodóka4 valamint ács és tetőfedő szakmunkásokat vidéki változó munka­helyre felvesz a Borsod megvei Tanácsi Építő­ipari Vállalat. Miskolc, József Attila u. 59. sz. ________________ 20882 2 személy részére szoba kiadó. Martintelep, Sik u. 45. sz._______________________21932 3 G0 négyszögöl a Galagonyás elején, 1001 négyszögöl szántó a Martintelep elején és egy kétke­rekű taliga eladó. Szentpéteri- kapu 57.______________________4372 Ü res albérleti szoba, gyermek­telen házaspárnak kiadó. Hejőcsa­ba,_Segesvári u. 22._________ 4633 B útorozott kis szoba kiadó, nem igényes férfi dolgozó részére. Uj- győr. Marx Károly utca 1., délután 5 órától. 4558 —i kásáért vállalom. Nagy Sándor u.9 bútorozott 33. sz. Nagy. 20880 J LAKATOS és HEGESZTŐ szakmunkásokat és kubikosokat felvesz az É. M. Borsod megyei Mélyépítő Vállalat. Miskolc, II., Herczeg Ferenc u. 19. A Fémlemezipari Művek sátoral­jaújhelyi gyáregysége felvételre keres gépészmérnököt, gépész- technikust szerkesztői, technológu- si munkakörbe, valamint vegyész- mérnököt, vegyésztechnikust labo­ratóriumi munkakörbe. Jelentke­zés munkanapokon 8—12-ig a sze­mélyzeti előadónál.______________ É rettségizett, áruszámviteli vizs­gával, anyagismerettel rendelkező, könyvelésben jártas, 50 éves rak­tárvezető állást változtatna. Aján­latokat fizetés megjelöléssel ..Ko­moly” jeligére a miskolci Hirde- tőbe, Széchenyi u. 83. számra. 50—f,0 év körüli nőt, télies ellá­tással, egy gyermek mellé, csa­ládtagként felveszek. Érdeklődni: barcikai virágüzlet.___________4541 A Szendrői Fmsz szalonnal egy­személyes, váltóműszakos ital­boltjába, szakképzett vezetőt ke­res. Erkölcsi bizonyítvány szüksé­ges. ADAS — VETEL Eladó új, kétszemélyes rekamlé, Tót u. 30., kárpitosnál._____ 4581 J ó állapotban levő vaság:/ sod­ronnyal. asztaltűzhely, hintaszék, ebédlőszekrény, gyermekkocsi el­adó. Dr. Szaniszló, IV. kér., Vö­röshadserég__u. 7., fs'zt. '• 16-os Lampart vadászfegyver eladó. Miskolc, III.. Szinyei Mer­ge Pál u. G,, I/l. Kilián-észak. Alig használt kombinált szoba­bútor, kambináltszekrény eladó. Patak u. ‘4., I. emelet. Mátyás. 2 méteres szép fikusz eladó. Sza­bó Lajos u._10.______________4563 ~ EÍadó Kalor-kályha, jó állapot­ban. olcsón. Miskolc, II., Barbai Ferenc_u._25._________________4657 A gysodronyok és matracok, vá­lasztékban kaphatók. Széchenyi u. 6., III. udvar, 1._e melet.__ “ ÉüTdó 1 db csikótűzhely és prí­ma Néró-kályha. Semmelweis u. 33. sz._____________ 21950 T avasz televízió és tv-szekrény eladó. Szegfű u. 13., (délután 3 órától).________.______________4627 E ladó 1 db héthúros, 1 hathúros új gitár, tv-bárszekrény, kismére-. tű, modern íróasztal. Érdeklődni mindennap 18 óra után. III. kér.. Dorottya u. 1., V/2.__________20í?2^ ~ Cipőstoppoló gépet veszek. Sza­bó Lajos u. 68.. cipészműhely. (Csak hétköznap.)________ 4639 ~ ~Szép színű, egész nyáron virág­zó, nemes rózsafák, őszi ültetés­re eladók. Kossuth u. 15., jobb 1. aitó. 20854 Szép dió hálószobabútor, hár- asszekrény, stil garnitúra, fotel, kamié, 2—4 kárpitozott szék, húzhatós asztalka, kerek asztal- i. sezlon, ágybetét. sodrony, atrac. ágy, 3-as tükör, magános ekrények. könyvszekrény, kony- bútor eladó. Szendrei u. 7. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a szeretett jó édesanya, nagymama és jó rokon özv. AMBRUS FERENCNÉ Vig Zsófia életének 72. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése október 14-én dél­után fél 2 órakor, a Közös temetőben. A trvászoló család Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a szeretett férj, nevelőapa, sógor és rokon WONTORKOVICS JÓZSEF Tbc-kórház dolgozója életének 75-ik évében, rö­vid szenvedés után el­hunyt. Temetése október 14-én délután fél 4 órakor, a Mindszenti temető kápol­nájából. A gyászoló család Mély fájdalommal tudat­juk. hogy a szeretett jó édesanya, nagymarta, anyós özv. SÁRKÖZI ANTALNÉ Szatmári Borbála. 79 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése október 14-én dél­után fél 4 órakor, a diós­győri reí. temetőben. A gyászoló «-salát! Az On lakásába is elhozza az olimpiáf a TELEVÍZIÓ Még nem késő, most vásároljon! Kedvező feltételek mellett OTP hitellevélre is kaphaté! Milyen jjj az őszi-téJi divat? ®A ruhagyárak új kollekciója a Miskolcon a a A televízióban már megcso- Hdált ruhák október 17-én Mis- Skolcra. „látogatnak”. A miskol­ci ci Ruházati Bolt Vállalat ren- 8dezésében október 17-én este S-kor és 18-án. délután' 4- ®kor a Hámor Étteremben di- ~“vatbemutatót tartanak. Az IS őszi-téli divat modelljeit bú­ig dapesti manökenekkel láthat­ja a miskolci közönség. A kollekciót a Ruházati « Mintatervező Vállalat, a Má- gj jus 1, és a Debreceni Ruha- p,gyár, valamint a Vörös Októ­ber férfiruhagyár tervezői ál- S lították össze. A bemutatott ruhák egy része a miskolci ® ruházati boltokban is kapha­tók lesznek majd. a --------------­s S 3 |0któber 24-ig: Díva láru vés fehérnemű kiállítás Miskolcon ® Az Állami Arubáz és a miskolci 3Ruházati Bolt Vállalat rendezésé­iben tegnap, október 12-én délelőtt m divatáru és fehérnemű kiállítás lHnyíit Miskolcon, a Kossuth utca ™11. szám alatt. Itt mutatják be az őszi és téli öltözködés legdivatosabb kiegészí­tőit: sálakat, kesztyűket, kalapo- Skat, ernyőket, valamint modern férfi és női fehérneműket. A ki­állításon sok áru a helyszínen megvásárolható, de a többi bemu­tatott cikk is kapható az Állami ^Áruházban és a ruházati boltok­éban. ® Gazdag a választék sálakból, kendőkből. Az előbbiek 35 fo- Brinttól 117 forintig változatos szí­nekben és anyagokban tekinthe- ..tők, illetve vásárolhatók meg. A “férfiak örömére modern nyakken­dők is érkeztek, gyűrtclcnített anyagból és terilénből. Bizonyára szívesen viseli majd, különösen a fiatalabb korosztály a „Pécs” elnevezésű, divatos formájú fér- BSfikalapot, melynek ára 68 forint. |Nem feledkeztek meg a bakfisok- ggról sem, számukra is bemutatják a divatos kesztyűket, sálakat, ka­lapokat, táskákat. £3 m A kiállítás október 20-ig min­dennap délelőtt ll-től este hétig tart nyitva. Érdemes megnézni! 0 H a a a & a a, A Nap kelte 5.59, nyugta 17.01 érakor. A Hold kelte 13.54, nyugta 21.56 órakor. Névnap Kálmán és Ede. 60 éve, 1904. október 13-án halt meg Lotz Károly, a ma­gyar festészet kiemelkedő egyénisége, a magyar falkép­festés legkiválóbb mestere. Külföldön született, de anyja magyar volt és már gyermek­korában Magyarországra ke­rült. Művészete kibontakozá­sával egyidejűleg ragadta meg képzeletét az alföldi táj szép­sége, az elsők egyikeként fe­dezte fel képein a magyar puszta és a magyar népélet költészetét. Fiatalon felsza­badította egyéniségét mesterei formalizmusának befolyása alól, a realizmus nyelvén töre­kedett a népélet művészi áb­rázolására. Későbbi monu­mentális, dekoratív alkotásai­ban azonban eszményesitö ha­tások érvényesültek. Művészi pályájának delelőjére középü­leteink pompás falfestményei­vel jutott el. FÓ müvén, az Operaház nagy mennyezet­freskóján kívül, többek között az ö mesteri falképei díszítik a Parlamentet, a Tudományos Akadémia nagytermét, a Nem­zeti Múzeum lépcsőházát. Bu­dapest ostroma alkalmával, sajnos, számos remekműve megsemmisült. Mi nil ölei Nemzeti Színház Nap Bérlet Előadás óra 13., kedd Bérletszünet Anna-bál 7 14., szerda Bérletszünet Anna-bál 7 15., csütörtök Pethes Háború és béke 7 16., péntek Schiller Háború és béke 7 17., szombat. Bérletszünet Bérletszünet Marica grófnő Háború és béke 3 fél 8 18., vasárnap Bérletszünet t Katona Anna-bál Háború és béke 3 fél 8 20., kedd Bérletszünet Anna-bál m — EGYÜTTES V,-ülést tart ma, október 13-án, a megyei és a miskolci tanács. Napiren­den szerepel az . egészségügyi intézmények helyzete, a ke­reskedelem, valamint a taná­csi ipar átszervezésének kér­dése. — MEZŐKÖVESD és a ma­tyók népdalai címmel tart elő­adást a múzeumi hónap ren­dezvényeként ma, október 13- án Kiss József tanár a mező­kövesdi művelődési otthonban. — UJ HÖTECHNIKAI tan­műhelyt adtak át Ózdon. Ez már a második tanműhely az idén a városban, amelyet nagyrészt a kohászat dolgozói­nak segítségével kaptak a kö­zépiskolások. — ELJÁRÁS indult Csák Géza ózdi lakos ellen, mert autóját Hódoscsépányban a megengedett sebességnél gyor­sabban vezette, és a csúszós úton az árokba szaladt, majd felborult. Az autóban ülő Csák Jánosné 8 napon túl gyógyu­ló sérülést szenvedett. — BOLDOGKŐVARA leg­újabb leleteinek kiállítása nyí­lik meg ma, október 13-án a miskolci Herman Ottó Múze­umban. A kiállítást október 18-ig lehet megtekinteni. — VEZETŐSÉG V ÁLASZTÓ ülést tart a Magyar Elektro­technikai Egyesület miskolci csoportja ma, október 13-án délután 5 órakor a MTESZ- klubban (Miskolc, Széchenyi u. 105). .— ÖREGEK napját rendez­nek a szikszói szociális ott­honban ma, október 13-án 11 órakor.-----o------­A Magyar Rádió és Televízió . miskolci stúdióiannk műsora 089 méteres huPfimhosstoo 18—IS óráig) Megyei körkép. Ez történt a nyáron — mit mond a baleseti statisztika? Húsz éve a portáslülkében. Orgonamuzsíka. Az ezermester boltban. Tréfás dalok. Az olimpiai tárgy sorsjáték hivatalos nyereményjegyzéke A 3. sz. Autóközlekedési Vállalat kazincbarcikai telephelyre szerelő szakmunkásokat ormosbányai telephelyre forgalmi szolgálattevőket keres felvételre. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. (Miskolc, József A. u. 72. Irodaház, II. e. 75.) Felvétel esetén útiköltséget térít a vállalat. A Borsod megyei Húsipari Vállalat vállalati üzemszervezői munkakör betöltésére pályázatot hirdet. A munkakör betöltésére pályázni lehet közgazdasági egyetemi végzettséggel, vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel, vagy középiskolai érettségi bizonyitvány- nyal és középfokú üzemszervezői tanfolyam végzettség­gel. A pályázatot írásban, vagy személyesen: Miskolc, Vá­góhíd u. 16. sz. alatt lehet leadni. A pályázatnak tartalmazni kell rövid önéletrajzot, szakképesítést és a szakmában eltöltött gyakorlati idő rövid leírását. Nyereményjegyzék a Magyar Olimpiai Bizottság Tárgysorsjá- ■ték Bizottsága által megrcndc- Szett Olimpiai Tárgysorsjáték 1964. ^október 10-én megtartott sorsolá­sáról. ® A kisorsolt sors jegyek bevál­tása 1964. október 15-én kezdő- íadik és 1964. december 15-ig tart. &E határidőn túl minden igény a elvész. Megsemmisült, vagy el- “veszett sorsjegyek után nyere- “ményigény nem támas7tható. S A nyertes sorsjegyekkel sze­rmélyesen, vagy írásban a fenti n időponton belül jelentkezni kell jra Sport Lapkiadó és Propagan- “da Vállalat, Budapest, XIV. kér., Slstvár.mezei u. 3. sz., II. cm. HíSportcsarnok Jégszínház épü- ®lete) alatt, ahol a nyertes soisje- Zgyek egyidejű bevonása mellett ■az utalványokat kiszolgáltatják. 8) FŐNYEREMÉNYEK fi Az első szám a sorsjegy szá­rmát, a második, a gondolatjel „utáni, pedig az osztály (ilyen ®01—20-ig van) számát jelenti. B 48 519—04 Budapest, II., Hor- gváth utca 25-27., ÍI. cm. 10., 2 nszoba, hallos öröklakás. p_ 53 558—12 Ealatonszabadi-Sóstón ®levő telek, Varia nyaralóházzal. S 74 130—16 Moszkvics 403 típusú fjlszemélygépkocsi. gj 27 610—15 Skoda 10C0. típusú sze- SJmélygépkocsi. J 32 961—14 Wartburg de Luxe tí­®pusú személygépkocsi. 0 További nyeremények: 01 285—04 gKékes televízió, 03 717-10 Álba Ro- • gia televízió. 04 993—03 Lehel hű­tőszekrény 70 literes, 05 F63—11 ■Kcskenyfílmfelvevő, 08 732—04 5000 Iforintos vásárlási utavány, 09 993— |19 Alba Regia tv, 11 382—13 Car­Í men tv, 12 315—10 2000 Ft-os vás. ut.., 18 321—11 Lehel hűtőszekrény, 70 literes, 21 927—09 Venus porszívó­gén, 24 131—10 2000 Ft-os vásárlási utalvány, 25 053—07 Lehel hűtő- szekróny 70 literes, 26 280—13 , Venus porszívógép, 27 418—15 Ve- , nus porszívógép, 29 477—07 Ké­kes televízió, 29 500—13. G. E. 080 táskalemezjátszó, 33 963—05 Va­ria kombinált bútor, 35 607—05 Elekthermax padlókefélőgép, 37 655—18 10 000 Ft-OS vásárlási Ut., 42 000—06 G. E. 080 táskalemez­játszó, 42 106—02 2000 Ft-os vás. ut., 44 003—07 Venus porszivógep, 44 754—08 Carmen televízió, 48 128—05 5000 Ft-os vásárlási utalvány, 51 936—17 Kékes tele­vízió, 56 G56—09 5000 Ft-os vá­sárlási utalvány, 60 171—04 2000 Ft-os vásárlási utalvány, 60 310— 04 HIM mosógép, 62 510—04 Car­men televízió, 64 279—19 HIM mosógép, 68 351—05 2COO Ft-os vásárlási utalvány, 69 458-03 Tangóharmónika tokkal, 72 274 —07 Lehel hűtőszekrény 70 lite­res, 75 837—02 2000 Ft-os vásár­lási utalvány; 80 050—05 HIM mosógép, 82 745—01 HIM mo­sógép, 83 838—08 Venus porszí­vógép, 86 012—18 2000 Ft-os vá­sárlási utalvány, 93 664—15 Le­hel hűtőszekrény 70 literes, 94 519—02 HIM mosógép, 94 713 —06 Carmen televízió, 93 8:5—15 G. E. 080 típusú táskaiemezját- szó. ' Valamennyi sorozatból (01— 20-ig) nyertek az alábbi számok: Werra fényképezőgépet nyert: 31 452. Terta 422-es rádiót nyert: 52 967. Orionton táskarádiót nyert: 76 699. 1000,— Ft-os vásárlási utal­ványt nyert: 05 03( 11 1 575, 12 783, 13 775, 28 732, 31 831, 47 365, 59 404, 61 853, 68 935, 79 263, 79 448, 79 651, 80 760, 83 630, 90 227, 94 503. 500 Ft-OS vásárlási utalványt nyert: 00 » 029, 00 550, 01 182, 03 420, 05 496, 07 003, 09 181, 10 213, 11 878, 16 252, 18 813, 19 674, 29 489, 20 697, 33 426, 34 020, 35 150, 35 259, 35 363, 35 6S4, 36 819, 37 498, 38 585, 38 604, 39 813, 41 519, 46 495, 18 772, 48 894, 53 58S 57 129, 57 484, 57 586, 61 215, 62 837, 6$ 7S0, 66 SIC, 67 Cl 2, 71 570, 73 211, 75 902, 78 146, 80 467, 83 211, S4 244, 86 190, 87 873, 89 90«, 93 776, 99 C65. 300 forintos vásárlási utalványt nyert: : 00 187, 07 853, 08 188, OS 437, 09 075, 10 096, 10 255, 20 519, 24 554, 31 312, 32 307, 39 058, 45 071, 49 166, 53 085, 56 065, 60 521, 64 433, 66 284, 67 933, 68 375, 70 138, 77 260, 81 657, 81 765, 83 111, 81 460, 84 595, 90 840, 91 100. 150,­— Ft értékű könyvcsomag és vásárlási utalványt nyertek: 00 156, 03 246, 10 457, 17 616, 18 101, 23 658, 24 923, 30 770, 33 973, 34 639, 40 424, 41 966, 42 002, 48 622, 51 496, 51 572, 56 084, 59 763, 59 888, 60 528, 62 635, 67 269, 73 838, 76 186, 76 654, 80 301, 81 494, 84 144, 91 232, 91 289. A nyereményjegyzék közvetlenül a húzás után készült, ezért az esetleges számhibákért felelőssé­get a szerkesztőség nem vállal. ESZAKMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei Bizottságának (apja Főszerkesztő: Sárközi Andor Szerkesztőség: Miskolc. Tanacshóz tár 1 Telefonszámokt Titkárság: 16-686. Kultörrovat; 16-067. ipari rovat: I6-OS5. Pártrovat: 16-078. Mezőgazdasági rovat S3-687. Sportrovat: l«-049. Belpolitikai ro­vati panasz ügyek: 16-04A. Kiadja? Borsod megy«1 Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Btró Péter. Kiadóhivatal: Kossuth utca 1L Telefon: sb-isi. Hirdetésfelvétel? Széchenyi utca 15—11. Telefon: 16-21S. Terleczt) a posta. Kapható minden Borsod megyei oosta hivatalban és kézbesítőnél. Indexszám: 25.055. Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető: Méry György.

Next

/
Oldalképek
Tartalom