Életünk, 2008 (46. évfolyam, 1-12. szám)

2008 / 2. szám - Békés Márton: "Világalkonyat lángol"

BÉKÉS MÁRTON „ Világalkonyat lángol" A HÁBORÚ MINT BELSŐ ÉLMÉNY ÉS A VÁLSÁG SZÜRKÜLETE (ERNST IÜNGERNÉL ÉS HAMVAS BÉLÁNÁL) „A háború mindennek atyja és mindennek királya. Egyeseket istenné tett, másokat emberré, egyeseket rabszolgákká, másokat szabaddá." Hérakleitosz* „Den Mutigen lässt es Gott gewinnen." Ismeretlen német katona.** „Dans la guerre, c'est la guerre." Francia közmondás*** BEVEZETÉS Dolgozatunkban két háborúval kapcsolatos jelenséget vizsgálunk. Egyrészt arról próbálunk fogalmat alkotni, hogy a háborúban a katona milyen belső élményt él át; másrészt, hogy ez milyen metafizikai jelentéstartalommal bír, különös tekintettel a válságra. A háborút - s itt hangsúlyoznunk kell, hogy a modern (világháborúról beszélünk - a továbbiakban úgy fogjuk fel, mint a modernizmus paradigmáját is lezáró egyetemes válság, össz-krízis radikális megnyilatkozását és olyan jelenséget/fenomént, amely lehetőséget ad arra, hogy általa a modernizmust követő, s így a válság utáni tartalom felsejlődjék. Ezt természetesen nem a külső világra vonatkoztatjuk, hisz az a rombolás, a pusztulás és a válság totális anyagi mozgósítása révén megsemmisül, hanem eg}? Nietzsche-kommentárunk révén a belső világra értjük. Nem véletlen, hogy a háború élményét is mint belsőt vizsgáljuk, s a háborúnak ezt a belső élményét az ember egzisztenciális ébredésére adott egyik lehetőségeként - s ezzel a válság meghaladásaként-felülmúlásaként - fogjuk fel. A dolgozat Ernst Jünger első, és Hamvas Béla második világháborús front­élménye, közvetlen harc-tapasztalata alapján tárja fel a háború metafizikai és krizeológiai jelentését. A két szerző egybevetésére ez az első kísérlet az iroda­lomban, s Jünger magyar recepciójában is jelen írásunk az, amely leghosszab- ban méltatja a Friilnverke-1. Ezzel kapcsolatban feltétlenül előre kell bocsáta­nunk, hogy a Jüngernél egy egész írói ciklust jelentő front-könyvek aprólékos elemzésébe itt nem kívánunk bocsátkozni, inkább azok együttes mondaniva­* Hérakleitosz 131 mondata. Ford.: Hamvas Béla, In: Hamvas Béla Művei. 21. Az ősök nagy csarnoka. III. Szerk.: Dúl Antal, Medio, Szentendre, 2005. 343. oldal ** A mondat fordítása így hangzik magyarul: „Isten a bátrakat hagyja győzni." *** A közmondás fordítása így hangzik magyarul: „A háborúban háború van." 56

Next

/
Oldalképek
Tartalom