Életünk, 1985 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 12. szám

ÉLETÜNK IRODALMI, MŰVÉSZETI -f QQC /1 'J ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT l^ÖJ/ ÍZ XXII. ÉVFOLYAM DECEMBER Főszerkesztő PETE GYÖRGY SZERKESZTŐSÉGÜNK MUNKATÁRSAI AMBRUS LAJOS belső munkatárs, CSERMÉNYI VAJK, KUNTAR LAJOS (tördelő szerkesztő), LÄNG GUSZTÁV, PÓSFAI JANOS, RATKAI IDA (művészeti rovat), VARGA IMRE külső munkatársak Vas megye Tanácsának irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata Megjelenik havonta. Szerkesztőség: Szombathely, Savaria u. 25. Telefon: 13-630. Posta­cím: Szombathely, Pf. 168. 9701. Kiadja: a Vas megyei Lapkiadó Vállalat, Szombathely, Berzsenyi tér 2. Telefon: 12-393. Felelős ki­adó: Schermann György igazgató. Terjeszti a Magyar Posta, elő­fizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellá­tási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor tér 1. 1900, köz­vetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre: 192,— Ft, fél évre: 96,— Ft, egyes szám ára: 16,— Ft. Megjelenik havonként. Készült a Sylvester János Nyomdában, Szombathely, Kiskar u. 6. 85-296 Sylvester János Nyomda, Szombathely, Kiskar utca 6. ÉLETÜNK HU—ISSN: 0133—4751

Next

/
Oldalképek
Tartalom