Életünk, 1983 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1983 / 1. szám

ÉLETÜNK IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1983/1 XX. ÉVFOLYAM JANUÁR SZERKESZTŐSÉGÜNK MUNKATÁRSAI PÉNTEK IMRE szerkesztő, belső munkatárs. AMBRUS LAJOS, APÁ­TI MIKLÓS, KUNTAR LAJOS (tördelő szerkesztő), POSFAi JANOS, RATKAI IDA (művészeti rovat), VARGA IMRE külső munkatársak r __ • • Vas megye Tanácsának irodalmi, L ’ T I I T T VT IS művészeti és kritikai folyóirata r, I / 1 j JL IN IV Megjelenik havonta. Szerkesztőség: Szombathely, Savária út 25. T.: 13-630. Postacim: Szombathely, pf. 168. 9701. A kiadásért felel: Steiner Sándor, a Vas megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója, Szombathely, Berzsenyi tér 2. Telefon: 12-393, postacím: 9701 Szombathely, postafiók: 100. — Ter­jeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hirlapüzemeiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1., postacím: 1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj egy évre 144 forint, fél évre 72 forint. Index: 25952 ISSN: 0133-4751 Felelős vezető: Hanuszek Béla 82-4829 Sylvester János Nyomda, Szombathely, Kiskar utca 6. Telefon: 14-762 Főszerkesztő PETE GYÖRGY Főszerkesztő-helyettes RÓZSA BÉLA

Next

/
Oldalképek
Tartalom