Egyháztörténeti Szemle 14. (2013)

2013 / 1. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere

104 Egyháztörténeti Szemle XIV/1 (2013) gulatban, mint amennyit használ”. Oláh Károly adventista uniópénztáros pedig aggódva kérdezte: „Nagy erő, ami ha megindul, milyen erővel lehet megállítani?” A pünkösdiek pedig megosztottak voltak.2? A magyar külügyminisztérium 1977. május 19-én Miklós Imréhez kül­dött leveléből kiderül, hogy a washingtoni magyar nagykövetség továbbra is helyeselte Graham meghívását, mert javítja az amerikai közvéleményben Magyarország megítélését, és a „nevezett befolyása és kapcsolatai bizony­nyal segítenék a nyitott kérdések rendezését”.27 28 * 30 31 32 (A megjegyzésben nyilván­valóan az amerikai-magyar kapcsolatról volt szó, konkrétan minden bi­zonnyal a Szent Korona hazahozataláról és a legnagyobb kedvezmény ügyéről.) Sőt, Palotay Sándor SZET-elnök szerint Billy Graham látogatása akár az amerikai-szovjet közeledést is elősegítheti.2« Az egyházak nemzet­közi kapcsolatainak külpolitikai aspektusait jól tükrözi, hogy Edward E. Plowmann, a Christianity Today amerikai egyházi magazin hírszerkesztője 1977. március 23-25-i magyarországi látogatása során felvetette, hogy az egyházak kezdeményezzék Jimmy Carter amerikai elnök magyarországi és (romániai) látogatásának gondolatát. Palotay ezt azzal hárította el, hogy az amerikai elnök látogatásának kérdése nem tartozik az egyházak hatásköré- be.3° A belügy egyházi ügyekkel foglalkozó egyik tisztje - Bere József rendőr őrnagy - a látogatás veszélyeiről a fent említett 1977. július 28-án leadott hálózati jelentés értékelésében írt. „Belpolitikai, egyházpolitikai szempont­ból e látogatás kedvezőtlen körülményeket teremthet. A politikai fellazítás bizonyos eredményeit idézheti elő, sőt a szélsőséges evangelizációs tevé­kenység féken tartása nehezebbé válna.”3' Az ÁEH - egyeztetve a szocialista országok egyházügyi szerveivel - az amerikai evangelizátor meghívása mellett döntött, amelyhez megkapták a felettes szervek hozzájárulását. A hivatal szempontjait Miklós Imre 1977. szeptember 20-án az ÁEH országos értekezletén elhangzott beszédéből ismerhetjük meg. Az ÁEH elnöke szerint a szocialista országok közül Ma­gyarországon voltak olyan társadalmi és politikai viszonyok, hogy a látoga­tás megvalósulhatott, mert „a mi társadalmi viszonyaink között a tömegek nincsenek túlfeszítve, nincsenek lefojtva, amely bármilyen szikrától lángra gyűl”. A lojális egyházi vezetők felkészültsége, politikai szilárdsága, színvo­nala biztosíték volt a hivatal számára, hogy szükség esetén képesek lettek volna ellensúlyozni az amerikai vendég(ek) esetleges negatív megnyilvánu­lását. Nemzetközi összefüggéseit nézve a látogatást „az egész nyugati anti- kommunista kampány elleni ellenreakció”-ként definiálta az ÁEH elnöke. 32 Az ÁEH az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályához 1977. júni­27 ÁBTL. 3.1.2. 40.918/8. „Szaniszló Pál” 81. (1977. július 20.) 28 A magyar külügyminisztérium levele az ÁEH-hoz, 1977. május 19. - MNL. OL. XIX- A-2l-d-004/i8/i977. 92. dob. 29 Palotay Sándor levele Miklós Imréhez, 1977. június 26. - MNL. OL. XIX-A-21-c- 653 0./1. 96. dob. 30 Tájékoztató az amerikai és kanadai egyházi vezetők magyarországi látogatásáról, 1977. június 20. - MNL. OL. XX-A-2i-d-004/i8/i977. 92. dob. 31 ÁBTL. 3.1.2.40.918/8. „Szaniszló Pál” 82. (1977. július 20.) 32 Jegyzőkönyv az 1977. szeptember 20-án megtartott országos értekezletről. - MNL. OL. XIX-A-2i-d-ooio-a/i977. 94. dob.

Next

/
Oldalképek
Tartalom