Egyháztörténeti Szemle 14. (2013)

2013 / 1. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere

Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere 101 ismertesse, hogy Billy Graham elsősorban negatív politikai magatartása miatt nem utazhat hazánkba”.^ Billy Graham a hidegháború éveiben ugyanis nyilvánosan antikom- munista nézeteket vallott.'4 A kommunizmusról 1957 januárjában a The Signs of the Times című lapban a következőket írta: ,A szabad világ szíve az egész világon a magyar nép felé fordult, mivel 5000 szovjet tank és 15 hadosztály elsöpörte, teljesen megsemmisítette a magyarokat ...”'5 Más kijelentéseiben pedig dicsérte azt a bizottságot, amely vizsgálta a kommu­nista befolyást az Egyesült Államokban. „Mialatt senki nem szereti az őrző kutyákat én azt mondom, Istennek hála ezekért az emberekért, akik tudnak titokban maradni vagy nyilvánosság elé állnak és hűséggel végzik az ő munkájukat, pedig megannyiszor bírálatban és visszautasításban részesül­nek. Ők az amerikai sasszárnyaik alatt vannak, de megpróbálnak mindent, ha kell földalatti úton, kényelmetlen helyzetekben is, hogy segítségükkel célokat érjenek el a nagy ellenséggel szemben, melyet mi kommunizmus­nak ismerünk.”* 15 16 A kommunizmusról a következőket írta 1957-ben: „Az Ördög az Istenük, Marx a prófétájuk, Lenin a szentjük, Malenkov a főpap­juk. [...] Kommunizmus, amely a vallás sátáni változata, emberivé tette a kereszténység csaknem összes doktrínáját.”1? Később 1968-ban is kifogá­solták a SZÉT és a magyarországi baptista vezetők Billy Graham vietnámi kérdéssel kapcsolatos magatartását, illetve a faji kérdésben folytatott pasz- szivitását.18 Billy Graham magyarországi látogatását tovább nehezítette, hogy az Evangéliumi Hírnök 1974. szeptemberi és októberi számaiban a magyaror­szági egyházi viszonyokat negatív színben feltüntető cikksorozat jelent meg. A magyarországi egyházelnök ezért kérte az észak-amerikai magyar baptistákat, hogy a továbbiakban ne közöljenek ilyen jellegű cikkeket.1« A tárgyalások azonban tovább folytatódtak a SZÉT és a baptista egyház vezetése, illetve a Billy Graham Evangelizációs Társaság között. A megbe­szélések menete Palotay Sándor és Laczkovszki János feljegyzései alapján « Lóránt Vilmos: Feljegyzés Miklós Imre részére, 1973. augusztus 22. - MNL. OL. XIX- A-2i-d-005/ii/i973. 71. dob. '4 Billy Graham hidegháborús propagandában betöltött szerepéről bővebben: CROUSE, ERIC R.: Popular Cold Warriors. Conservative Protestants, Communism, and Culture in Early Cold War America. 2002. Online: http://www.usask.ca/relst/jrpc/article- popcoldwar.html - 2012. december. 15 Az idézet megtalálható: ÁBTL. (továbbiakban: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.) 3.1.2. 40918/8. „Szaniszló Pál” 85. (1977. július 25.) 16 Billy Graham 1953-ban a rádióban elhangzott beszédéből idézi: BRUNS, ROGER: Billy Graham. A Biography. New Holland, 2002. 56. p. Az idézet ismert volt akkoriban az egyes magyarországi egyházi vezetők előtt is. így Szakács József adventista egyházel­nök „Szaniszló Pál” fedőnéven magyar fordításban idézte a belügynek adott jelentésé­ben. ÁBTL. 3.1.2. 40918/8. „Szaniszló Pál” 85. (1977. július 25.) •z MARSHALL, BRADY: Billy Graham. Parable of American Rightousness. New York, 2006. 237-238. p. 18 Nagy József: Kiegészítő jelentés dr. J. A. Moore látogatásával kapcsolatban, 1968. március 29. - MNL. OL. XIX-A-21-C-653/1. 96. dob. '4 Laczkovszki János levele Haraszti Sándorhoz, 1974. október 8. - MNL. OL. XIX-A- 21-C-653/22. 96. dob.

Next

/
Oldalképek
Tartalom