Egyháztörténeti Szemle 12. (2011)

2011 / 1. szám - TANULMÁNY - Szász Lajos: Egy több évszázados református "ároni ház": a Dávidházy család története

Egy több évszázados református „ároni ház” 35 románok a családi krónika tanúsága szerint megverték, melyből már nehezen épült fel, majd 1920-ban meghalt. Feleségével, Szabó Máriával, Szabó Sándor uradalmi kasznár lányával 1868-ban kötött házasságot. Összesen öt gyermekük született, közülük négy élte meg a felnőttkort. 2.11. Dávidházy VI. János gyermekeinek és unokáinak sorsa Elsőszülött gyermekük, Dávidházy VII. János 1869-ben született. Debrecenben tanult, feltehetően jogi diplomát is szerzett. Közigazgatási pályán helyezkedett el, szolgabíró lett a székelyhídi, majd a margittai járásokban, Bihar vármegyében. 1911-ben vonult nyugalomba, de az egyházkerület vezetősége rávette, hogy álljon be a református egyház szolgálatába. így lett az egyházkerület fogalmazója. 1897-ben vette el Millye Gyula táblabíró lányát, Ilonát. Egy fiatalon elhunyt lányuk és egy halva született fiuk mellett nem maradt egy élő utóduk sem. Dávidházy János 1931-ben halt meg, Baltazár Dezső püspök temette el Debrecenben. Felesége 1953-ban hunyt el. Dávidházy II. Imre 1873-ban született Pocsajon. Debrecenben tanult, jogi egyetemet végzett. A református egyház jogi képviseletét látta el, azonban nagyon fiatalon, 1904-ben hirtelen elhunyt. Feleségével, Szabó Ilonával 1901-ben keltek egybe, egy gyermekük született, Dávidházy Tibor. Dávidházy Mária 1875 körül született, Molnár Lajos felesége lett. 1917-ben hunyt el. Gyermekeiről nincs tudomásunk. Dávidházy Sándor, Dávidházy VI. János második gyermeke, a lelkészcsalád továbbvivője, egyáltalán a család nevének fenntartója 1871- ben született Pocsajon. Debrecenben tanult, jogi egyetemet végzett. Önkéntesi éve leteltével a vármegyei számvevőszéknél helyezkedett el. A ranglétrán egyre feljebb jutva, halála évében, 1914 őszén Hajdú vármegye másodfőjegyzője volt. Felesége Szaniszló Viktória lett, Szaniszló Gábor mezőgyáni református lelkipásztor leánya. Összesen kilenc gyermekük született, de közülük csupán öt érte meg a felnőttkort.188 Első gyermekük, Dávidházy Sándor Dezső 1905-ben született, 1980- ban hunyt el. Felesége Zsengellér Rózsa volt, aki 1919-ben született és 1992-ben halt meg. Cegléden, majd Szolnokon éltek. Mindketten banktiszt­viselőként dolgoztak. Egyetlen gyermekük, Petronella 1944-ben, születése után egy napig élt.1®9 Dávidházy Anna Borbála 1907-ben született, és 1958-ban halt meg. A testvére által vezetett családi krónika nem említi további sorsát, családját. Dávidházy Adorján Dénes 1908-ban született. Csupán halálozási dátuma ismert a családi krónikából. 1969-ben hunyt el. Testvére, Dávidházy Lili Viktória 1910-ben született, férje Stich Géza mezőgazdász lett. Munkácson kezdték meg közös életüket, de végül egészen Zalaegerszegig elkerültek. Két gyermekük született, Éva és Erzsébet. Utolsóként jött világra Dávidházy László Gábor, akivel hosszabban kell foglalkozni.190 1914-ben született Debrecenben. Születése után nem 188 Életére Id. TtREL. DLL. III. Aranykönyv. 26. és gyászjelentése TtREL. DLL. II. 4. 189 Sándor Dezső, Lili Viktória és Gábor László egymással folytatott személyes jellegű levelezését a levelesláda megőrizte. A család történetére vonatkozóan viszonylag kevés adatot tartalmaznak. 190 Életével kapcsolatban ld.: FEKETE KÁROLY, ifj.: Egy hű sáfár emlékezete:

Next

/
Oldalképek
Tartalom