Egyháztörténeti Szemle 11. (2010)

2010 / 3. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén

106 Egyháztörténeti Szemle XI/3 (2010) figyelmét, hogy ne fogadják őt és a környezetéhez tartozókat.8s Szakács József pedig a belügynek készített jelentésében számol be Köpe Gyálon végzett tevékenységéről 1975-ben.* 86 Összegzés Köpe Sándor 1960-as évek közepén folytatott zűrzavaros és ellentmon­dásos tevékenysége érdekes egyházpolitikai jelenségre hívja fel a fi­gyelmet. A valóságot a meglévő forrásaink ellentmondásossága miatt nem tudjuk pontosan rekonstruálni, különösen nem a dekonspiráló- dásával kapcsolatos eseményeket. A forrásaink alapján azonban bizo­nyosan megállapíthatjuk, hogy Köpe a rendőrségi kapcsolatai miatt túlságosan magabiztosan viselkedett, ami kiváltotta a szabadegyházi vezetők ellenszenvét. A rendőrség a SZET-en belül meglévő operatív kapcsolatai ellenére képtelen volt megvédeni őt Palotaytól, illetve Sza­kácstól. E két komoly állami kapcsolatokkal rendelkező személy a szá­mukra veszélyesnek ígérkező vetélytárs helyzetét személyes kapcsolata­ik segítségével az ÁEH-ban és a központi belügyi szerveknél meg­nehezítették, illetve a „suttogó propaganda” módszerével az Élő Isten Gyülekezetén belül igyekeztek teljesen ellehetetleníteni. Palotay Sándor ÁEH-s kapcsolatai pedig jóval erősebbnek bizonyultak Köpe Veszprém megyei rendőrségi kapcsolatánál. A Veszprém megyei rendőrség ugyanakkor kénytelen volt az ügyben engedni az ÁEH és az országos belügyi szervek nyomásának, ami Köpe bukását eredményezte. Köpe Sándor ügye megvilágít egy fontos tényt: a kommunista korszak egyhá­zi ügyeinek és konfliktusainak vizsgálatakor az állami, párt-, társadalmi és egyházi szervezetek egymáshoz való viszonyulásának alapos komp­lex elemzése is szükséges az események megértése szempontjából. 8s Evangéliumi Pünkösdi Közösség körlevele. (1976. június hó) (EPK. Irattár.) 86 ÁBTL. M-40918/6. „Szaniszló Pál” 233-234. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom