Egyháztörténeti Szemle 1. (2000)

2000 / 2. szám

2 Egyháztörténeti Szemle 1/2 (2000) Forrásközlések Rimely Mihály pannonhalmi főapát a Batthyány-kormány oktatáspolitikájáról Fazekas Csaba...............................................................................98 A görömbölyi görögkatolikus egyház 1877. évi canonica visitatioja (1. rész) Gyulai Éva ..................................................................................110 O rszágos evangélikus esperesi értekezlet 1958-ban Szigeti Jenő..................................................................................135 K alászatok Egy „janicsár” különleges rekordja 1961-ből (Közli: Fazekas Csaba).................................................................143 Recenziók A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái, 1527—1541 (Ism.: Kőfalvi Tamás).................................................................149 Rácz István: Protestáns patronátus — Debrecen város kegyurasága (Ism.: Balogh Judit).....................................................................153 Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme a mohácsi vésztől napjainkig (A Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe, történelmi apologetika). I—III. köt. (Ism.: Németh Ferenc).................................................................156 Nagy Mihályné Nyáry Erika: Őrök a vártán. A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története (1896—2000) (Ism.: Csohány János).................................................................162 Weber’s Protestant Ethic: Origins, Evidence, Contexts (Ism.: Julianne Brandt).................................................................164 Allen Hayes Merriam: People of the Millennium. A Selection of Persons-of-the Year from A.D. 1000 through 1999 Ism.: Benke György........................................................................170

Next

/
Oldalképek
Tartalom