Eger - napilap, 1938/1

1938-02-06 / 21. szám

6 EGER 1938 február 6 huszonötödik.“ Vidám hangjáték 3 részben. 9.05 : Hírek. 9.30: Tán coljunk. Kurina Simi és cigányzene- kara. 10: Időjárásjelentés. 10.05: „Vitézi bál.“ Közvetítés a pesti Vigadóból. 10.30: Mikulai Gusztáv jazzenekara. 11.05: Kiss Lajos és cigányzenekara. 11.35: A rádió szalonzenekara. 0 05: Hírek kül­földi magyarok számára. A legújabb Rádiócsodák Illés Béla rádlószakűzletében, Eger. Vasárnap, febuár 6. 9'30: Hírek. 10 : Egyházi ének és szentbeszéd a budavári koronázó főtemplomból. 11.15: Evangélikus istentisztelet a Bécsikapu-téri temp lomból. 12.20: Időjelzés, időjá­rás- és vízállásjelentés. 12.30 : Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. 1.05: Egészségügyi kalendárium. Felolvassa Faragó Ferenc dr. 2 : Hanglemezek. 3: „Tavaszi talaj ­előkészítés.“ Kolbay Károly m. kir. gazdasági akadémiai r. tanár elő­adása. 3.45: A Mária Terézia 1. honvédgyalogezred fúvószenekara. 4.15: Időjóslás és tudományos idő- jélzés. Bacsó Nándor előadása. 4.45 : Neográdi Keleti Magda zongorázik. 510 : Szomáliföld, fehér pokol, né­ger paradicsom. Glass Imre dr. elő­adása. 5.40: Magyar est. Közvetí­tés a Zeneművészeti Főiskola ter­méből. 6-50: Az árva. Márai Sán­dor elbeszélése. 7.20 : Kerpely Jenő gordoukázik, zongorakisérettel. 7.50: Sporteredmények. 8: Tóni néni örök­sége. Hangjáték három felvonásban. 9.10: Hírek, sporteredmények. 9 35: Rácz József és cigányzenekara mu­zsikál. 10.15: Szabó Kálmán és jazz hármasa játszik. 11 : A rádió szalonzenekara. Vezényel Bertha István. 0.05: Hírek külföldi ma­gyarok számára. Jól berendezett rádió Javító műhely, Standard rádió service, alkatrészrak­tár: agr­________Illés Béla, Eger. H étfő, február 7. 645: Torna. Utána: Hangleme­zek. 7.20: Étrend, közlemények. 10: Hírek. 10.20: „Az asztal­táncoltatás őskorából“ (Felolvasás). 10.45: „Párbaj egy kondorpárról“ (Felolvasás). 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12: Déli harang­szó az Egyetemi templomból, idő­járásjelentés. 12.05: Szmirnov Szer- gej orosz balalajkazenekara. 1230: Hírek 1,20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: Állás­talan Zenészek Szimfóntkus Zene­kara. 2.40: Hírek. 2.55: A rá­dió műsorának ismertetése. 3: Ár­folyamhírek, piaci árak, élelmiszer- árak. 4.15 : A rádió diákfélórája. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hí­rek. 5: Rácz Áladár cimbalmozik, zongorán kíséri Rácz Aladárné. 6.25: Iparügyi negyedóra. 5.40: „Bevezető Haydn művészetébe.“ Szabolcsi Bence előadása (hangle­mezekkel). 6 40: Ligeti Dezső, az Operaház tagja énekel zongorakísé­rettel. 7.10: „Berlini magyarok kö­zött.“ A berlini magyar kolónia órája. Összeállította Keresztury De­zső dr. 8.15: Mursi Elek és cigány- zenekara. 9.15: Hírek. 9.40: Ma­gyar tánclemezek. 10: Időjárásje- lentés. 10 05: Beszélgetés H. Voght Sándorral, a német birodalmi fürdő­ügyi bizottság előadójával (Viasz­felvétel). 10.10: Ravel-est. Közre­működik az Operaház tagjaiból ala­kult zenekar. 11.40 : Hírek német nyelven. 11.45 : Tánclemezek. 0.05: Hírek külföldi magyarok számára. APRÓHIRDETÉSEK ::: Minden szó 6 fillér, az első szó kövér betűből 12 fillér ::: 4 szobás, fürdőszobás, parkettás, komfortos, különálló és bejáratú villa lakás szép udvarral Deák F. u. 29. szám alatt május 1-től kiadó. Értekezni Deák F. u. 27, a tulajdonosnál. HÁZ eladó. Rákóczi ucca 6. Érdeklődni ugyanott. HAT darab ebédlői szék olcsón eladó. Cím a kiadóban. KOMFORTOS kis lakást keresek májusra. Lux főtanácsosné Deák F.-u. 27. 3 és 2 szoba, fürdőszoba, szép par- ! kettás utcai komfortos lakás június 1-től, : esetleg augusztus 1 tői kiadó Deák F - j utca 29. szám alatt. Értekezni Deák F.- : utca 27. alatt a tulajdonosnál. MÁRVÁNYLRPOS nagy állótükör konzol , eladó. Cím a kiadóban KERTÉSZ-UTCÁBAN 900 négyszögöles ! telek eladó. Kertész-u. 101. EZER öl lucernaföld Nádasban, zöld­ségnek kiadó. Nyár-u. 9. JÖVEDELMEZŐ üzlet korcsmával át­adó, vidéken. Érdeklődni Diófakút-u. 16, ÓRAKONYVELÉST vállalok. Érdeklődni Deutsch bankház. VÍZHŰTÉSES keltetőgép (200 tojásra) eladó. Cím a kiadóban. HÁZ eladó. Darvas-u. 25. NÉGY szoba mellékhelyiségekkel, azon­nal is kiadó. Antik íróasztal eladó. Csiky- utca 27. MÁJUSRA keresek kétszobás, mellék­helyiséges kis lakást. Címet a kiadóba kérem. SZÉPASSZONY-VÖLGYBEN egy plnce- ág eladó. Érdeklődni Szalóki-u. 1. EGÉSZSÉGES, tiszta úrilakás, három szoba, cselédszoba, teljes komforttal, nagy parkkal, május 1-re kiadó. Mak­iári út 9. Érdeklődés: Gönczy bőrüzlet­ben. ASZTALOS szerszám, gyalupad és bútor eladó. Hatvanasezred-u. 10. BÁJUSZ-dűlőben 4 hold szántóföld, ölen­ként 8 fillérért kiadó. Értekezni Rózsa- u. 16. alatt. ____________ SZ ÉNA eladó. Szvorényi-út 45. ELADÓ : teher alváz 25—30 mázsa te­herbírással, golyós csapággyal, lófogat­nak alkalmas. Megtekinthető Eger, Vas­út-u. 1., fldsz. 4. KIADÓ 4 szobás, fürdőszobás, összkom­fortos lakás aug. 1-re, Érsek u. 1. szám alatt. Érdeklődni ugyanott, a Hitelbank fiókjánál lehet. PREMIER-kályha, vas szaletli állvány, cselédágy, márvány-asztal, függönyök, alpaka edények, olcsón eladók. Cím a kiadóban. ELADÓ 80 P évi adójú, csukott, négu- személyes luxus-autó. Megtekinthető: Eger, Vasút-u. 1., földeim 4. ELADÓ Diófakút-utca 3 számú emeletes j ház. Értekezni ugyanott. RÓZSÁSON egy hold fiatal szőlő és De- méndi-út 16. sz. adómentes ház olcsón eladó. Érdeklődni ugyanott. DIÓFAKÚT-UTCA 3. számú házban eme­leti három szoba, cselédszoba, veranda, összes mellékhelyiségekkel májusra ki­adó, ugyanott udvari egy- és kétszobás lakások kiadók. KéTTÓSZOBAS utcai lakás, konyha, kamrával, Maklári-út 25. szám alatt, má­jus 1-re kiadó. IDŐSEBB leányt, vagy gyermektelen óz vegyet keresek mindenes szobalányi te­endőkre február 15-re, vagy március 1 belépéssel. Horánszky u. 2. BELVÁROSBAN kétszobás lakás kiadó. Káptalan u. 24. EGY jókarban levő cimbalom eladó. — Vennék egy üvegajtót és egy külsőajtőt. Almagyar ucca 21. HAJDÚHEGYEN közvetlenül a kaszárnyák mellett, jóltermó 2800 öl szőlő, termő gyümölcsfákkal, eladó. Megbízott: KOVÁTS SÁNDOH volt fogy. adó­felügyelő ingatlan-irodája, Érsek-u. 15. Eladó 34 drb. szlmaltánozott 11 hónapos mangalicasüldő Kiss László, Zabar. Érdeklődni lehet: dr. Alföldi Bélánál, Eger. Ozlethelyiség kirakattal márciusra kiadó — Füszerüzlet-berendezés, pár éves, modern, és felszerelési tár- quak eladók. Cím a kiadóhivatalban. Három emeleti, elő- és fürdőszobás lakás azonnal is kiadó, Káptalan u. 7. sz. alatt. Megtekinthető d. u. 1—5-ig. Rövid zongora fis­bérbe kiadó. Szvorényi u, 8. szám. GÁRDONYI utcán modern, adómentes családi ház, Kiseged-dűlőben két bold szóló, vá­rostól öt percnyire 5 hold szőlő, szántó, gyümölcsös nyaralóval, bel­városban tiz százalék kamatot tisztán jövedelmező ház 6500 pengőért eladó. — Megbízott: Kováts Sándor ingatian- irodája, Érsek-utca 15. szám. * Ggomor- és bélbajoknál, a máj és az epeutak megbete­gedéseinél, reggel felkeléskor egy pohár természetes «Ferenc József» keserüvíz kortyonkint elfogyasztva igazán remek hashajtó. Kérdezze meg orvosát. * Értesíti az Egri „Hangya“ Szövetkezet t. tagjait, hogy az 1937 évi vásárlások után az áruvissza­térítések kiszolgáltatását megkezdte. A pénztári szelvények (blokkok a tag által összeszámolandók s jegy­zékkel együtt naponkint délután 3— 6 óráig a szövetkezet irodájában átsdandók. Áruvisszatérítést csak tag kaphat, azért a tagsági könyv felmutatása szükséges. Laptulajdonos: EGEI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő: DB. KAPOR ELEMÉR. Felelős kiadó: RADIL KÁROLY. Meghívó. A Tiszafüredi Tégla- és cserép­gyár Részvénytársaság, tiszafüredi bej. cég 1938 évi február hó 22. napján, délelőtt 11 órakor Tiszafü­reden, a vállalat igari úti 477 szám alatti irodahelyiségében tartja XXV. évi rendes közgyűlését melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat. 1. A közgyűlés határozatképességé­nek megállapítása. 2. Az igazgatóság és felügyelőbizott­ság jelentése ez 1937. üzletévről. 3. Az 1937 december 31-i mérleg meg­állapítása és határozathozatal a vesz­teség felett. 4. Az igazgatóság és felügyelőbizott­ság részére a felmentvény megadása. b. A kir. Törvényszék Őt. 377/1937/55 ez. végzése folytán sz alapszabályok 4. §-ának a megváltoztatása, illetve a következő eredeti szöveg, .a társaság tartama 1912 május 1-től, esetleg a ké­sőbbi cégbejegyzés napjától számított 26, azaz Huszonhat év* visszaállítása. 6. A társasági határozott időtartam­nak határozatlan időre való meghosz- szabbítása tárgyában határozathozatal, ezzel kapcsolatban az alapszabályok 4 és 28 §§-ainak a megváltoztatása. 7. Esetleges indítványok. Kivonat az alapszabályokból, 12. §. Azon részvényes, ki a közgyű­lésen szavazati jogával élni kíván, kö­teles részvényét legalább 3 nappal a közgyűlési határnapot megelőzően Ti­szafüreden, a Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár Részvénytársaságnak, az Igari úti 477 szám ala>ti pénztáránál letétbe helyezni, mely alkalommal ré­szére a letétbe helyezett részvények­ről kívánatra letéti jegy állíttaiik ki. 27. §. Az 1937. üzletévi mérleg, vesz­teség-nyereség számla, igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések a köz­gyűlés előtt 8 nappal a Tiszafüredi Tégla- és Caerépgyár Részvénytársa­ságnak Tiszafüreden, az Igari úti 477. Bzam alatti irodahelyiségében közszem­lére kitételnek és a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Mérlegszámla 1937 december 31-én. Vagyon. Pénztárkészlet P 1684 36. Arúkészlet P 17.301-21. Gépberendezés P 6 596. Építmények P 8,536. Ingatlan P 27.567-61. Felszerelések P 16.738-57. Váltók P 50. Postatakarékpénztár P 1.799-05. Adósok P 14.142 42. Veszteség P 17.409 94, Összesen P 111.825-16. Teher. Részvénytőke P 60.000. Elfő- gadványok P 12.000. Hitelezők P 39.826 16. Összesen P 111.825-16. Tiszafüreg, 1938 január 20. Tiszafü­redi Tégla- és Cserépgyár rt. igazga­tósága. Rubinstein Adolf, dr. Roboz László, Rubinstein Adoifné, Grósz Mik­sa, dr. Grosz Pál. Fenti mérlege zámlát megvizsgáltuk, és rendben levőnek találtuk. Tiszafüred, 1958 január 25. A felügye­lőbizottság Feuer Géza, Kiss Ferenc, Héber Dezső. (21) Nyomtatta Szent JsnoB Nyomda Eger (Érseki Lioeumi Nyomda). — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom