Képmás, 2001

Különszám

AZ US SAJT IZE áll a sajt.- A kedvenc sajtom nélkül nem akar­tam már élni sem. Amikor Törek nagy boldogan visszatért, nem fogadtam el az ajándékát, mert biztos voltam benne, hogy nem izlene nekem az új sajt - vallja be némi szégyenkezéssel a hangjában Tunya. - Ma már tudom, hogy ostoba voltam, hogy a kétségeimmel visszahúztam őt is, mielőtt a keresésre indult. De úgy gondoltam, a raktáron túli világ veszélyes és bizonytalan, és semmi garancia arra, hogy sajtot fogunk találni valahol. Törek nem adta fel a barátjáért folytatott küzdelmet, többször is visszatért bozzá, kínálgatta és mesélt neki az új raktárról. Így végül lassanként meggyőzte, hogy tartson vele. Töreket minden reggel egy nagy füzettel a kezében látják az egerek.- Naponta felmérem, mekkorák a készletek, hogy nyomon tudjam követni a fogyatkozást. Tudom, hogy akármilyen hatalmas mennyiség van most a raktárban, előbb-utóbb elfogy ez is. Éppen ezért rendszeresen felderítő utakra indulok, hogy tudjam, merre vannak még sajtállomások a Labirintusban. Ha mindezt már a C-ben megtettem volna, sok kétség- beesést, vádaskodást és félelmet takaríthattunk vol­na meg, és még az egereknél is gyorsabban bukkan­tunk volna új készletre. Igazság szerint már tudok is egy újabb lelőhelyet, de erről egy szót sem szólok Tunyának, mert akkor végképp elkényelmesedne. Azt viszont naponta elmondom, neki: „Érezd jól magad barátom a sajtjaid között, de kérlek, tartsd kéznél mindig a futócipődet!" - fejezi be Törek a történetet. Amint megköszöntük az interjút, máris visszatért kockás füzetéhez, és megkezdte aznapi sajtellenőrző körútját. masztott a bizonytalanság, de legalább már úton voltam megint, fokozatosan visszatért önbizalmam. Már az sem vette el a kedvemet, amikor egy üres raktárra bukkantam, csak arra gondoltam, ha hama­rabb elindulok, talán még itt is találtam volna sajtot. Akkorra már leszámoltam a félelmeimmel, és egyre jobban élveztem a keresést. És egyszer csak Törek ott állt az új állomás előtt. Finom illatok töltötték meg a levegőt, a vidáman falatozó két egér mákszemnél is kisebbnek látszott az óriási sajthegyhez képest.- Emlékszem, valósággal fürödtem a sajtban és a boldogságban - folytatja Törek. - Amint jóllaktam, megtömtem a zsebeimet, és visszamentem Tunyá­hoz, hogy megetessem, és magammal hozzam ide, de szinte reménytelennek tűnt kimozdítani a le­targiájából. Komolyan azt hittem, hogy ott fog el­pusztulni, a sötét gondolatai és a sértettsége foglya­ként, miközben pár kilométerrel odébb tonnaszámra Sütöné Kotzka Ágota A változásokra jobb tudatosan felkészülni, sőt, az sem árt, ha irányítani, vagy legalábbis befolyásolni tudjuk őket. Ez a most zajló változáskezelési tré­ningprogram egyik tanulsága. A változáshoz való viszonyáról kérdeztük Sütőné Koczka Ágota személyügyi igazgatót.- Annak ellenére, hogy mindennap megtapasztaljuk a változást, nagyon nehéz megfogalmazni, mit is jelent, hiszen bonyolult folyamatról van szó. Legtöbbször tőlünk függetlenül történik. Ezért félünk tőle, és nehezen alkalmazkodunk az új körülményekhez. Pedig a változásokat saját fejlő­désünk motorjává tehetjük! Új energiákat mozgó­síthatunk, a képességeink fejlődhetnek, és az új tapasztalatok révén bölcsebbé is válunk. Persze, dönthetünk úgy is, hogy elutasítjuk a változást, és ragaszkodunk a már megszokott helyzethez. Ez eleinte kényelmes megoldásnak tűnhet, ám később úgy érezhetjük, hogy valamit elmulasztottunk.- Miéit van jobb helyzetben az, aki tudatosan készül a változásokra?- A konkrét változásokra sosem lehet tökéletesen felkészülni, de felkészülhetünk általában a változás­Ha nem félnél, mit tennél? ra. Hogyan? Úgy, ha megismerjük annak ter­mészetét, és megtanuljuk, hogy a változás melyik szakaszában milyen személyes értékeinket mozgó­sítsuk a változás kezelésére.- Az emberek különféleképpen élik meg a változá­sokat. Hogyan lehet az ebből adódó konfliktusokat feloldani?- Szerencsére mindannyian különbözünk egymástól, ezért nyilván eltérően hatnak ránk ugyanazok a helyzetek. Mindenkinek más a fontos ugyanannak a változásnak a során, és mindannyian más ér­zelmekkel, erővel kötődünk a megszokott dolgaink­hoz. Az ebből fakadó konfliktusok azáltal oldhatók fel, ha tudatosítjuk és elfogadjuk o külön­bözőségeket, és a sokszínűségben rejlő értékeket felhasználva kezeljük a változásokat.- A vállalod szervezetben csak azoknak a különféle szinteken tevékenykedő vezetőknek kell készen állniuk a változásra, akik részt vettek ebben a tréningprogramban?- A változásra mindenkinek készen kell állnia, hiszen, mint említettem, erről szól az egész életünk. A vezetők kicsit szerencsésebb helyzetben vannak azáltal, hogy munkájuk során több információhoz jutnak, ami segíti őket a változás jellegének, és következményeinek jobb megértésében. Ezért az ő felelősségük sokkal nagyobb, és kötelességük segí­teni a munkatársaikat, akik a változások során kiszolgáltatottabbak. Ezért a vezetők elsőként vettek részt a változáskezelési tréningen, ahol sokat beszélgettünk a helyes vezetői magatartásról is. Bízom benne, hogy a vállalat összes dolgozójának lehetősége lesz megismerkedni a tréning legfon­tosabb üzeneteivel.- Ön hallgatóként vagy előadóként mindegyik változáskezelési tréningen részt vett. Mi az a legfontosabb, személyre szóló tanulság, amit leszűrt a tréningekből?- Az, hogy nem kell félni a változástól. Igaz, hogy gyakran próbára tesz bennünket, de ha meglátjuk és kiaknázzuk a mélyén rejlő lehetőségeket, a jövőnk legalább olyan értékes lesz, mint a múlt, amit magunk mögött hagytunk. Számomra az az igazi változás, amelyben önmagamat megvalósíthatom, kiteljesíthetem.- Milyen eredményt vár a júliusi jövőkép műhely­tanácskozástól?- Reményeim szerint vállalatunk vezető munkatár­sai elkötelezik magukat egy sikeres jövő mellett, amelyben a vállalat összes dolgozójának helye és szerepe lesz az elkövetkező években. A VAITOZAS FEJLŐDÉSÜNK MOTORJA Minél nagyobb betsben tartod a Sajtot, annál inkább ki vagy neki szolgáltatva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom