Egri Dohánygyári Híradó, 1996

1996-01-01

Vendégkönyv a százéves évfordulóra Idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját az Egri Dohánygyár. A centenáriumot méltókép­pen meg kívánjuk ünnepelni: jelzi ezt az is, hogy már az év elején megnyitottuk vendégkönyvün­ket, amelyben a vállalathoz látogató neves sze­mélyiségek kézjegyét őrizzük majd. A benső­séges ünnepség Francisco Lopes köszöntőjé­vel kezdődött, aki a következőket mondta: „Száz év egy ember, egy vállalat életében egyaránt nagyon különleges évforduló. Épp ezért idén számos programot szervezünk, hogy méltóképpen emlékezhessünk az eltelt évtizedekről. Habár a Philip Morris a száz évből csak az utóbbi négy évben volt jelen, a befek­tetéseink meghatározó jelentőségűek a jövő szempontjából, és lehetővé teszik, hogy az Eg­ri Dohánygyár kedvező helyzetben induljon ne­ki a második száz évének. A magyar vásárlók jó minőségű áruk iránti elkö­telezettségének köszönhetően a privatizáció óta az Egri Dohánygyár több, mint háromszoro­sára növelte piaci részesedését. Munkatársaink szakmai felkészültsége és elkötelezettsége, va­lamint termékeink minősége további növekedé­sünk záloga. Ez biztosítani fogja vállalatunk vi­rágzását és valamennyi dolgozójának megelé­gedettségét. Első lépésként elhatároztuk, hogy az évet egy vendégkönyv megnyitásával kezdjük, amelyet legfontosabb látogatóink fognak aláírni. Az a tény, hogy dr. Ringelhann György urat kértük fel: írja elsőként nevét a könyvbe, erős elkötele­zettségünket mutatja Eger és lakói iránt." Eger polgármestere válaszában kiemelte: nagyra értékeli azt a kézzelfogható segítséget, amelyet a város kap a vállalattól az egészség­ügy, az oktatás, a kultúra és a sport finanszíro­zására, majd megszületett az első bejegyzés a vendégkönyvbe, mely ugyanezt a köszönetét rögzíti írásban is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom