Egri Dohánygyári Híradó, 1995

1995-01-01

egy éve ■ 1994 Termékeink világszerte ismertek • A Marlboro King Size és a Marlboro Lights hu­szonöt darabos óriáscsomagolásban is megje­lent Németországban. • A PM többségi tulajdonosa lett az ukrajnai Harkovi Dohánygyárnak, amely évente ötmilli- árd szál cigarettát állít elő. • Nagyszabású reklámakció kezdődik Oroszor­szágban, amelynek főnyereménye három da­rab legendás amerikai Jeep Wrangler terepjáró. JÚNIUS • Személycserék történtek a vállalat élén. Michael A. Miles lemondott, az új ügyvezető el­nök Bill Murray, az elnök-vezérigazgató Geoff Bible, aki az Egri Dohánygyárba is ellátogatott 1994. márciusában. Három kulcserősségünk: a kiváló és népszerű márkák, az átfogó és haté­kony szervezet, valamint a stabil pénzügyi hely­zet - nyilatkozták az új vezetők. JÚLIUS • Igen biztatóan alakult a féléves mérleg is: közel tizennyolc százalékkal nőtt az egy év­vel korábbihoz képest a nettó jövedelem. • Nemzetközi dohány üzletágunk sohasem volt jobb formában... - nyilatkozta elégedet­ten Geoff Bible elnök-vezérigazgató. • A szentpétervári Néva gyárban a PM meg­kezdte saját márkáinak gyártását. AUGUSZTUS • 1995-ben futball-bajnokság indul Kínában, amelynek legfőbb szponzora a Philip Morris Asia, amely a Marlboro népszerűsítésére kí­vánja felhasználni az eseménysorozatot. • A Forma 1-es bajnokságban Magyarorszá­gon megrendezték a IX. Marlboro Magyar Nagydíjat. SZEPTEMBER • A PM rekord piaci részesedést ért el Dél- Koreában: a cég termékei uralják a piac negyvenkét százalékát. Ebből huszonhárom százalékot tesz ki a Marlboro részesedése. • A PM bejelentette, hogy fontolóra veszi New York-i irodáinak bezárását, amennyiben a város tovább szigorítja a dohányzást korlá­tozó intézkedéseket. OKTÓBER • A harmadik negyedéves mérleg is biztató: növekedés mutatkozott a PM minden üzlet­ágában. Az üzemi nyereség 19 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. • Új gyár építéséről dönt a PM Kazah­sztánban. A végcél: évi huszonöt milliárd szál cigaretta. • A PM kampányt indított az USÁ-ban: a dohányzással összefüggő különféle kér­désekben közérthető módon fejtette ki ál­láspontját, a dohányipart ért vádakra rea­gálva, a választás szabadságát hangsú­lyozva. NOVEMBER • Marlboro cigaretták gyártását kezdték meg a horvátországi Tvornica Duhana Do­hánygyárban, a PM-el kötött licencszerző­dés alapján. • Egy év után felbontotta a Peugeot-val öt évre kötött szerződését a Marlboro- McLaren Fl-es csapata. A motorokat va­lószínűleg a Mercedesektől vásárolják a jövőben. • A jin és a jang szimbólumát ábrázoló hir­detéseken fejtette ki a PM Amerikában a dohányosok és nemdohányzók békés egymás mellett élésének gondolatát. DECEMBER • Mentorok és trénerek találkoztak a hó­nap elején Egerben, hogy tovább finomít­sák azt a nemzetközi programot, amely­nek célja az új kelet-európai üzemek me­nedzsmentjének továbbképzése. • New York város vezetése újabb dohány­zást tiltó intézkedéseket hozott, amelyek szerint nem szabad dohányozni a közin­tézményekben, beleértve az éttermeket és a szabadtéri stadionokat is. A PM vá­laszlépésével vár addig, amíg kiderül, hogy a nagyváros polgármestere aláírja-e a rendeletet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom