Eger - hetente kétszer, 1912

1912-06-29 / 52. szám

6 EGER. (52. sz.) 1912. junius 29, Varázsfuvola!” Bárki egy óra alatt megtanulhat rajta ját­szani. A „varázsfuvola“ rendkívül kellemes, 20 acél trombita hanggal és 4 erős bőgővel van ellátva. Díszes kivitel­ben, kottafíizettel, da­lokkal, tokkal, aján­dékkal együtt: csak 4 korona. Csakis Wágner, a „Hangszer-király“ országszerte elismert legolcsóbb hangszer-áruházában, Budapest, József-körut 15., kapható. — Gyorsjavító műhely. — Kérjen fényképes ::: hangszer-árjegyzéket. ::: ^rWác/riMs — ,, gJfa^ípxci/uláúuj ' BUDAPEST. ^ MMM Szakembereknek nélkülözhetetlen ! Az egyetlen magyar mann- faktur és konfekciós lap: TEXTILIPARÉI! KERESKEDELEM Szerkesztik: ELŐD LÓRÁNT és LENKEI ZSIGMOND :: Kérjen mutatványszámot. Fél­évre csak nyolc korona. :: ••0«' MtNHMH A közélelmezésnek minden ágát felöleli- az eseményekről számot ad a szakem­bereknek és a házi asszonyoknak: a P Megjelenik tíznaponkint. Kérjen mutatványszámot. Félévre 7 K. LENKEI ZSIGMOND hirdetési irodája Budapest, VII., Dohány-utca 37. sz. Telefon 176—09. MMM 996MMM Szilágyi Alapíttatott 1899. évben. OS kocsigyártó Egerben, Älmagyar-utca 4. sz. Van szerencsém a n. érd. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy kocsigyártó üzletemet saját házamba áthelyeztem, hol a mai kor legmagasabb igényeinek is minden tekintetben megfelelő, nyitottam. Uj kocsiknál 2 évi jótállást vállalok. Ócska kocsikat a legmagasabb árban becserélek. Javítást és átalakítást szolid árban pontosan és lelkiismeretesen eszközlök. Levélbeli megkeresésre kívánatra személyesen megjelenek. *5‘It« V.* ;j >'■ Kihull az Ön haja? Szenved Ön fejkorpa miatt? Akkor kísérelje meg a Dr. Dralle’s 211. Hatásától meg lesz lepve! Ára 2 korona 50 fillér és 5 korona. Kapható: Gyógyszertárakban, drogériákban, illatszer- és jobb fodrász üzletekben. Gyáros: Georg Dralle, Bodenbach a. E. Egri érseki Lyceumi Kő- és Könyvnyomda Lakodalmi és inulatsági meghívók, körleve­lek, falragaszok, árjegyzékek, zárszámadások, rovatos nyomtatványok, bármily terjedelmű művek, levélpapír- és borítékok, einikártyák, számlák, bármily természetű egyszerű és több színben nyomandó munkák, gyászjelentések, címkék, névjegyek és mindennemű N y omt at vány ok a legcsinosabb kivitelben és jutányos árak mellett elvállaltalak ■ b a ■ n a ■■■■■■■ ■ db h ■ a n ■ atiBeaaaaBBBSianaasiafla Egyházi és ipartestületi nyomtatványok állandóan raktáron vannak. Vidéki megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek. Eger, 1912. Az érseki liceum könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom