Eger - hetente kétszer, 1912

1912-05-25 / 42. szám

6 EGER. (42. sz.) 1912. május 25 nete, a bucsujárás is, amely nélkül sokkal jobb lenne a darab- Egy pár jelleme mintaszerűen alkotott. Bárány András bátran állítható a leg­tökéletesebben megrajzolt jellemek közé. És ennek az alaknak hű és tökéletes megtestesí­tője volt Apor, aki szerepéből még a legkisebb árnyalatot sem engedte kárbaveszni. A közön­ség lelkesedve tapsolt ennek az őszinte siker­nek. Rekesz Dömötört (szintén pompásan meg­rajzolt alak!) Rogoz személyesítette a szokásos sikerrel. Pompás, tőrölmetszett magyar alak még Biczók János és Ferenc béres. Ennek a két alaknak humora Bombái Gusztávban, illetve Bátoriba.ü talált elismerésre méltó megtestesí­tőre. Verő Janka (Bárány András felesége), Sinkt) Gizi (Lacika), Oláh Ferenc (Illés Péter) mind­nyájan sok jóakarattal és sikeres alakítással járultak az est sikeréhez. Szalma Sándor (Ferkó) túlzott egy kissé. Az összjáték és rendezés kifogástalan. Műsor: Szombaton . . Hamlet. Dráma. Vasárnap d. u. . Lengyel menyecske. Operett. Vasárnap este . Üdvöske. Operett. Hétfőn d. u. . . Kis szökevény. Operett. Hétfőn .... Leányvásár. Kedden . . . Papa. Vígjáték. Szerdán . . . Élőhalott. Színmű. Csütörtökön . . Bob herceg. Operett. Pénteken . . . Princz. Szerelmi komédia. Szombaton . . A kis gróf. Operett. Vasárnap (bér-letszünetben) Rablólovag. Színmű. Felelős szerkesztő: Breznay Imre. Laptulajdonos: Egri érseki líceumi nyomda ir etetések A jutányos áron <§» felvétetnek a kiadóhivatalban. Alapittatott 1899. évben. Szilágyi Alapittatott 1899. évben. Vilmos raflf kocsigyártó Egerben, Älmagyar-utca 4. sz. Van szerencsém a n. érd. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy kocsigyártó üzletemet saját házamba áthelyeztem, hol a mai kor legmagasabb igényeinek is minden tekintetben megfelelő, nyitottam. Uj kocsiknál 2 évi jótállást vállalok. Ócska kocsikat a legmagasabb árban becserélek. Javítást és átalakítást szolid árban pontosan és lelkiismeretesen eszközlök. Levélbeli megkeresésre kívánatra személyesen megjelenek. „Keil-Lakk“ -nál jobb máz nincsen, Asszony mondja: ez a kincsem! A padló úgy fénylik tőle, Nem is kell sok máz belőle; Kevés munka, semmi kín, Barna, vagy porszürke szín, Figyelmet csak arra tegyen, Hogy az mindig „Keil-Lakk“ legyen ! Ajtó, mosdó, ablakpárkány Oly fehér lesz mint a márvány, Ha „fehér Keil-Lakk“-ot veszünk, S vele mindent jól befestünk. Konyhabútor, asztal, szék, Itt van „Keil-Lakk“ azúrkék, Kertibútort fessünk zöldre, Gyermekeknek örömére. „Keil-Lakk“-ból van minden szín, Kék, piros, zöld, rozmarin. Szóval: ház vagy nyárilak, Mindig legyen ott „Keil-Lakk“ ! MINDENKOR KAPHATÓK: STEINHÄUSER A. ISTVÁN CZÉGNÉL EGERBEN. Aszódon: Dénes Jenő. Mező Kövesden Kardos Sándor. Gyöngyösön: Korb és Szántó. Tisza-Füreden: Kovács József. ■3-" Egri érseki 3 Lyceumi Kő- és Könyvnyomda r __r _ r A LAPÍTÁSI EV 1754. ^ i na m (0 3r*i 3 Lakodalmi és mulatsági meghívók, körleve­lek, falragaszok, árjegyzékek, zárszámadások, rovatos nyomtatványok, bármily terjedelmű művek, levélpapír- és borítékok, cimkártyák, számlák, bármily természetű egyszerű és több színben nyomandó munkák, gyászjelentések, címkék, névjegyek és mindennemű Nyomtatványok a legcsinosabb kivitelben és jutányos árak mellett elvállaltatnak S 3 S3 a 3 ei i i i ü n a a a s a Egyházi és ipartestületi nyomtatványok állandóan raktáron vannak. Vidéki megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek. ALAPÍTÁSI ÉV 1754. @1 I j Eger, 1912. Az érseki líceum könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom