Egység, 2020 (30-31. évfolyam, 126-137. szám)

2020-11-01 / 136. szám

KILE | KÖZÖSSÉG egység | 2020 NOVEMBER 22 ÚJRA BÜSZKE A BOCSKAI ÚTI ZSINAGÓGA Az Egység 134. számában Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija új közösségek megteremtéséről be­szélt, többek között a Bocskai úti zsinagógán zajló utolsó simítások­ról. Mostanra az épület elkészült, és bár a járványhelyzet nem teszi lehetővé a zsinagóga megnyitását, a közösségépítés megkezdődött. Összeállításunkból a zsinagóga múltját jelenét és jövőjét is megis­merhetik. TUNA JUDIT ÍRÁSA batfogadások, azonban nem tartott sokáig az öröm, ugyanis a második világháború alatt eltulajdonították az épületet, és gyalázatos módon bántak vele. Az újbudai zsidóság központi zsinagógája a második világhábo­rú alatt teljesen elvesztette eredeti funkcióját, majd a háború után is dicstelen volt a sorsa: ahelyett, hogy a környékbeli zsidók visz ­szakapták volna az imahelyüket, a Tudományos Ismeretterjesztő Tár­sulat (TIT) kezelésébe került, és a hatalmas, gyönyörű épületet felda­rabolták. A régi tagok közül sokan szomorúan konstatálták, és jobb esetben átszoktak egy másik zsina­gógába vagy – kevésbé szerencsés esetben – teljesen felhagytak a zsi­nagóga-látogatással. Traumaként élte meg Gábor Mária is a zsinagóga „eladását”. Kisgyerekkori emlékei szerint az épületet éppen a zsidók adták át a TIT-nek: „Monumentális volt az épület. Persze gyerekként ezt máshogy éli meg az ember, de így visszagondolva is óriási volt a zsina­góga. Az egész egyetlen, nagy belső tér volt, amit később több szintre osztottak fel, amikor a TIT-nek el­adták. Bennem úgy él a történet, hogy egyszer csak nem mentünk többet oda imádkozni. Hallottam arról, hogy változások lesznek, de arra egyáltalán nem gondoltam, A Bocskai úti zsinagógát, amely ezer személy befogadására volt al­kalmas, a nagyünnepek előtt, 1936. szeptember 17-én (5697. tisri 1-jén) avatták fel. A ceremóniára több ezer fős tömeg gyűlt össze, köztük a kor politikai elöljárói és a zsidóság ma­gas rangú képviselői, többek között az alpolgármester, a főkapitány-he­lyettes, zsidó cserkészcsapatok és Stern Samu udvari tanácsos, a pesti izraelita hitközség és az Országos Izraelita Iroda elnöke, illetve Wert­heimer Adolf, a Zsidó Múzeum és az Izraelita Magyar Irodalmi Társu­lat elnöke is tiszteletét tette a zsina­gógában e jeles alkalom okán. Pár évig zavartalanul folytak itt a szom-FOTÓK: KÁRPÁTI IVÁN KILE | KÖZÖSSÉG

Next

/
Oldalképek
Tartalom