Kese Katalin: Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 19. (Budapest, 1999)

I. A magyarországi román studiumok elindítói

8 amely úgyszintén politikai jellegű volt. Neve arra a politikára célzott, amelyet a Monarchia nem valósított meg, a nemzetiségi egyetértést. A Concordia és a Federatiunea mellett Roman más lapokban is közölt cikkeket {Albina, Nationalul, Família). Újságszerkesztői, publicisztikai munkásságában a nemzeti és társadalmi problémák sorának adott hangot, a hazai románság küzdelmeit és vágyait megszólaltatva. Ellenezte a dualizmust és szemben állt a kiegyezés utáni magyarországi politikával. E ponton kapcsolódik munkássága a loan Slaviciéhoz, aki a Tribunaban vívta harcát a dualizmus ellen. A kormányzattal szembeni harcos magatartása következtében Románnak több sajtópere is volt, sőt - Slavicihoz hasonlóan, aki Vácott államfogoly volt sajtóvétség miatt - több hónapi fogságot is szenvedett. Bár lehetőséget kapott büntetése egy részének elengedésére, nem élt ezzel, s nem adta fel korábbi dualista- ellenes elveit. Al. Roman nemzetiségi politikus volt, aki nagyon sokat tett a hazai románság kulturális felemelkedéséért is. 1865-ben megválasztották országgyűlési képviselővé a Bihar megyei csékei kerületben. Képviselőként írta meg Az országgyűlési képviselő felszólalása a középiskolák törvényjavaslatáról szóló vitában Magyarország parlamentjében {Discursul deputatului dietal-rostit cu ocasiunea desbaterei asupra proiectului de lege despre §coa!ele secundare in casa deputatilor Ungariei, Szeben, 1883) című munkáját. Műfordítással is foglalkozott, többek között III. Napoleon Julius Caesar-ját ültette át románra (Pest, 1867). Talán azért nem jutott ideje tudományos művek megalkotására, mert tanítványainak gondolati, szellemi, etikai és emberi épülésére szentelte ideje igen nagy részét, és ez nem tartozik sem a rövid távon, sem pedig a látványosan kamatozó befektetések közé. Közeg és háttér Al. Roman 1826. november 26-án született a Bihar megyei Össiben. Apja után Pappnak hívták, a Roman nevet öccsével, Iosif-fal 1848-ban vette fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom