Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1943-1946 (HU ELTEL 8.a.48.)

1944. október 27.

gességét. Javasolja az összes természá- tudomáriy tanárainak javaslattételre való «gybehivás £. ü. dékán je'lerti, hogy a központi épület kál^ákat kért köles® a ^ölcs észettudomá- Ayi Kartól. Kar ilyen érte lenben határoz. A Kar a kérés teljesítésére felhatal mázzá a dékánt. III. REKTORI ÁTIRATOK: 1063.D.sz. A dékán jelenti, hogy a szé­kesfővárosi menzseLapitványra három pályázó sújtotta be a kérvényét. Ketten, mégpedig Horváth tír nő és *ais István már a kiült évben is élvezték az ösztöndijat, Így tehát újból őket ajánlotta az ösztöndíjra, mig a harmadik folyamodónak, ?uűgor Ernőnek kérése nem volt teljesíthető. a Kar tudanásul veszi. 1079.D. az. A dékán jelenti, hqgy a VK. K’iniszter Ur el rende lte , h ogy a menekült e- gyetemi ha 11 gat ók min de n tandíj és mellékdíj (befizetése nélkül iratkozhassanak be. Tudomásul szolgál. xV. TAN5 ZKKI, SZERVEZ '.T I É S V AGÁNTANÁ RI Ü GY2K: 1071. D-. sz. A dékán felolvastatja a meteo­rológiai és klimatológiai társ zék bet ölt ése jgyében összehívott bizottság kot j sgyző- cönyvét, majd felkéri Bul la Béla ny.r. tanárt, ípgy olvassa fel a bizottság javaslatát. Mauritz Bél a ny.r. tanár kéri a javaslat

Next

/
Oldalképek
Tartalom