Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1944-1945, 1945-1946

1944. október 27.

- 4 ­(elnyomat tat ás át. iául la Béla ny.r. tanár a .javaslatot felolvassa. * tanszékre a bi­zottság első helyen Bzáva-Ko váts Jézeef c. ny. rk. tanárt , második helyen ae<uio loco áuJ es zky László magántanárt és üacsó Nándor főmeteorológust, mig harmadik helyen Berkes Zoltán osztályneteoroLógnat javasolja aján­lani a karnak. A dékán köszönetét mond ^ul la Béla ny . r.tanárraka javaslat kidolgozásáért , majd elrendeli a titkos szavazást. Beadatott 32 s sav azat, ebből 27 igen. 5 nem. * Kar elfogadja azt ajánlatot, hogyant«»' rolőgiai doktorátus egyik ne 1 léktár' gya ma te mat ika vagy fizika legyen. | 16t>9. D. sz. A dékán javasolja, hogy az általános állattani tanszék ellátásával a folyó félévben, illetve a tanszék esetle­ges betöltéséig i smé t Nlődlinger Gusztáv o. rk.taonr bízásáéig. * Kar a Javaalato t .l&gadja. A dékán jelenti,hogy több vidéki mene­kült professzor avval a kéréssel fordult hozzá, hogy ideiglenesen szolgálattételie Osztassanak be. Javasolja, hogy az illető professzorok csakis az illetékes tanárral egyetértésben és csakis int ézet i munkára legyenek beosztva. . A % a 1avflo, a Jóslatot elfogadja. Bzzel kapcsolatban a dékán megemlíti, hogy a kolozsvári Ferenc József fudonány- egyetem részére az állattani intézet helyi­ségeiből két szobát a rektori hivatal cél-

Next

/
Oldalképek
Tartalom