Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1965. 1. köt. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; : Nova series ; Tom. 3.)

III. Tanulmányok a természettudományok köréből - Dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Az első magyar vegyészdoktor: Wagner Dániel (1800—1890)

AZ ELSŐ MAGYAR VEGYÉSZDOKTOR: WAGNER DÁNIEL (1800—1890) DR. SZÖKEFALVI-NAGY ZOLTÁN Nehéz megérteni, hogyan alakult ki az a helyzet, hogy a magyar­országi kémia történetével foglalkozó cikkek mindeddig nem tárták fel annak az embernek kémiai munkásságát, aki először viselhette hazánkban a ,,kémia doktora" címet. A tu­dománytörténet más ágai ennek az érde­kes egyéniségnek emlékét nem engedték feledésbe merülni. A gyógyszerészet hazai múltjának nagyjai között tartja számon [39, 42] a vegyipar történetében is megem­lítik nevét [37, 40, 43]. Nem felejtette el működését a botanika hazai történelme sem. Régi adósságot kell tehát törleszte­nünk, amikor most, halála 75. évfordulója alkalmával azt vizsáljuk, mit tett abban a tudományban, amelyet a legjobban sze­retett, s amelynek műveléséért a legtöbbet fáradt: a kémiában. (Címei között is első helyen mindig ezt szerepeltette: „vegyész­tudor", vagyis kémiai doktor.) Először 1820—21-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett a pesti egyetemen (ak­kor még csak egy éves tanfolyamot kel­lett ehhez elvégeznie), majd innen ment át Bécsbe, ahol az egyetemen továbbta­nulva szerezte meg a magyarok közül el­sőnek a vegyészdoktori címet. Előbb Po­zsonyban, majd rövidesen Pesten volt gyógyszerész. A pesti, „a magyar nádorhoz" címzett gyógyszertára volt azután az a hely, ahol hosszúra nyúlt élete munkás éveit eltöltötte. Gyógyszertára volt kémiai laboratóriuma, ez volt azonban egyben egy később meg­izmosodott vegyészeti gyár kiindulópontja is. Wágner Dániel számos tudományos közleménye közül egy nö~ Id. Dr. WÁGNER DÁNIEL (1800—1890) ,379

Next

/
Oldalképek
Tartalom