Dunántúli Protestáns Lap, 1935 (46. évfolyam, 1-52. szám)

REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYVTÁR PÁPA TÁRGYMUTATÓ ♦ I. Vezető cikkek és értekezések. \ A falvak szociográfiája. Dr. Soos A. 30, 41, 79 A hercegprímás házassági törvénymódosítási javaslata. Németh K. 179 Államhoz való viszonyunk. Medgyasszay V. 163 A református theologia feladata a jelenkorban. Brunner E. 49, 53, 57, 77, 81 A vasárnap megünneplésének akadályai. Győry E. 129, 133, 137, 143, 147, 151 Az egyház az evangéliom tükrében. L. Rácz K. 85, 89, 93, 97, 101 Az Élet mérkőzése a Halállal. Dobos K. 33 Az ideges ember lelkigondozása. Maller K. 9, 13 Dunántúli egyházközségek templomi műkincsei. Győry E. 78 Egyházi beszéd. Medgyasszay V. 69 Földnélküli magyarok. Szabó G. 41 Gondnoki megnyitó. Huszár A. 155 Gyülekezeti munkatársak. Parragh Á. 45 Hitvallásaink általános értékelése. Szabó D. 225, 230, 237 Hódolattal örvendezve. Darab F. 129 Jézus feltámadott. Mikos L. 69 Kálvin, a szolga. Márkus J. 195, 203, 207 Medgyasszay Vince. Dr. Pongrácz J. 37 Megnyitó beszéd. Dr. Balogh J. 171 Néktek lett az Ígéret. P. J. 101 Őrzők vigyázzatok a strázsán. Újhelyi K. 183 Püspöki székfoglaló beszéd. Medgyasszay V. 62 Püspökszentelő beszéd. Dr. Baltazár D. 61 II. Rákóczi Ferenc. Dr. Soos A. 57 Strauss Dávid Frigyes: Jézus élete. Kiss L. 86 Szentség-e a magántulajdon? Török I. 98 Történelem és hit. Márkus J. 17, 21, 25, 29 Világosság a sötétségben. P. J. 221 II. Egyházi élet. A belsősomogyi egyházm. közgyűlése. Szabó B. 168 A-dorogi templomépítés ügye. Makár J. 118 A győri ref. egyház harangszentelési ünnepe. Cs. Vitéz M. 203 A lelkészek és lelkésznék temetési segélyéről 204 A mezőföldi egyházm. közgyűlése. Bakó L. 157, 162 Dr. Antal Géza életrajza és temetése 2 A pápai egyházmegye közgyűlése 153 A ref. egyházi ének és zene ügyében. Hodossy B. 238, A tatai egyházm. közgyűlése. Besse L. 148 A tatai egyházmegye presbiteri szövetségének megalakulása 57 A veszprémi egyházmegye lelkészértekezlete. Vámos G. 125 A veszprémi egyházm. közgyűlése. Kovács L. 144 Az anyaság értelme és hivatása. Darab F. 110 Az egyetemes imahét 226 Az Egyetemes Konvent gyűlése 83 Az Ige testté lett 229 Az őrségi egyházm. közgyűlése 164 Belmissziói munka egyházkerületünkben. Győry E. 187, 191, 196, 211, 215, 221 Brunner Emil Pápán TfV 42 Debreceni élmény ^ 198 Dorog. Makár J. 72 Egyházfegyelmet kérünk. Madar Z. 113 Egyházi élet javulását célzó kerületi határozatok 197 Egyházkerületi közgyűlés 23, 174, 180, 184, 188, 192 Egyházkerületünk püspökszentelési ünnepe 65 Egyházmegyei közgyűlés. Labanc L. 122 Egyházmegyei presbiteri szövetség alakuló gyű­lése. Sz. S. 54 Egy levél. Ölé S. 10 Egy nagyszerű példa. Ólé S. 35 Esperesi székfoglaló. Vargha K. 159 Falusi gyülekezeteink elnéptelenedése. Pataky L. 117, 121, 125 Hála. Ólé S. 30 Hogy kell az egyházi bíróságoknál fellebbezést bejelenteni? 192 így is lehet. Ölé S. 18 így is lehet. Egerházy L. 165-Jelentés a pápai ref. gyülekezeti misszió életé­ről. Ólé S. 145, 147, 152 Kérelem fejérmegyei lelkésztársaimhoz. Ólé S. 209 Kimutatás a karácsonyi és húsvéti legációkról 72, 104 Köszönő nyilatkozat 91 Lelkészértekezlet Dunaalmáson. Tapsonyi S. 122 Lelkészkonferencia Kaposvárott^^ 212 Medgyasszay Vince életrajza YX' 38 Meghívás minden ország CE szövetségeseihez 39 Mégis. Ólé S. 27 Mezőlak. Ólé S. 135 40 év Isten országa szolgálatában 72 Olvasóközönségünkhöz. Medgyasszay V. 93 Öröm- és hálaünnep 91 Papnéképzés. Dr. Pongrácz J.-né 216 Résen állva. Hatvani L. 103 Sebek. Bakos L. 114 Templomalapkő letétel 175 Temetési segélyakciónk egy évi mérlege 7 Új korszak küszöbén. Baráth J. 222 Vannak még szivek 232 III. Tanügy. A csurgói ref. reálgimnázium. Faragó J. 94 A konvent intézkedései a theol. túltermelés meg­szüntetése tárgyában 90 A nőnevelés kérdései. Kutassy M. 109 Három találkozó. Faragó J. 127 Könyvtári kirándulás NagytagyospA. P. -J. 19 Követésre méltó példa. Fejes 14 Megnyitó a Tóth Ferenc Kör re|ormációi ünne­pén. Török I. § P \ 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom