Dunántúli Protestáns Lap – 38. évfolyam – 1927.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1927. HARMINCNYOLCADIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. FŐSZERKESZTŐ t DR. ANTAL GÉZA PÜSPÖK PÁPA. , mm wgf U f FŐMUNKATÁRS TÓTH LAJOS PÁPA. PÁPA, Í928. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom