Dunántúli Protestáns Lap – 28. évfolyam – 1917.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1917. HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. Szerkesztik: KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS ref. esperes, felelős szerkesztő. ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. Belső munkatársak: BORSOS ISTVÁN CZEGLÉDY SÁNDOR PONGRÁCZ JÓZSEF ref. főgimn. tanár. ref. theol. akad. tanár. ref. theol. akad. tanár. PÁPA, 1917. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom