Dunántúli Protestáns Lap, 1917 (28. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1917. HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. Szerkesztik: KIS JÓZSEF ref. esperes, felelős szerkesztő. FARAGÓ JÁNOS ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. BORSOS ISTVÁN ref. főgimn. tanár. Belső munkatársak: CZEGLÉDY SÁNDOR ref. theol. akad. tanár. PONGRACZ JÓZSEF ref. theol. akad. tanár. PÁPA, 1917. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom