Dunántúli Protestáns Lap – 25. évfolyam – 1914.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1914. HUSZONOTODIK ÉVFOLYAM -KTÁB. SZERKESZTIK: KIS JÓZSEF, FARAGÓ JÁNOS, ref. esperes, felelős szerkesztő. ref. főgímn. igazgató, főmunkatárs. PÁPA, Í9J4. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom