Dunántúli Protestáns Lap – 19. évfolyam – 1908.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A dunántúli református egyházkerület hivatalos közlönye.. 1908. TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: Kis József Faragó János ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. ref. főgimn. igazgató-tanár, főmunkatárs. PÁPA, 190S. A református főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom