Dunántúli Protestáns Lap – 13. évfolyam – 1902.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A dunántúli ev, ref. egyházkerület hivatalos közlönye. |: ' , 1902. TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS ev. ref. lelkész, főgymn. igazgató-tanár, felelős szerkesztő. főmunkatárs. .. Q PÁPl?s T, 1902. NYOMATOTT AZ EV. EEF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom