Dunántúli Protestáns Lap – 2. évfolyam – 1891.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. MÁSODIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: RÉVÉSZ siLKÁlf, THEOL. AKADÉMIAI TANÁÉ. PÁPÁN, AZ EV. REF. FÖTANODA BETŰIVEL NY. BATISZ ZS.

Next

/
Oldalképek
Tartalom