Új Dunántúli Napló, 2003. február (14. évfolyam, 31-58. szám)

2003-02-16 / 46. szám

AUTO 2003. FEBRUAR 16. HÍREK Megújul az Ikarusbus? ■ Az Ikarusbus Rt. rendelésállományának folyama­tos visszaesése miatt megújítja termékskáláját, és | 270 fővel csökkenti a székesfehérvári gyárának létszámát. Az Iveco érdekeltségű Irisbus többségi ; tulajdonában lévő társaság már 2002 tavaszától fo­kozatos létszámleépítésre kényszerült, majd múlt év novemberében átmenetileg felfüggesztette a fo­lyamatos termelést, december 20-tól január 17-ig pedig székesfehérvári gyárában a dolgozókat sza- badságra küldte. A cég közleményben tudatta: „ebben a helyzetben az Ikarusbus úgy folytatja te­vékenységét Magyarországon, hogy újraosztja a szerepeket a budapesti Ikarus Egyedi Autóbusz- gyár Kft. és a székesfehérvári gyár között”. A BMW díjazza a fiatal kutatókat | ■ A BMW csoport hetedik alkalommal hirdette meg a BMW Scientific Awardot. A 2003-as nemzetközi ku­tatói díj témája: „Szenvedély az újításért”. Az elis- § mérést, amely 70 ezer euróval jár együtt, az a fiatal . kutató veheti át, akinek dolgozatát négy ismérv alapján kiemelkedőnek tartja majd a nemzetközi | zsűri. A jelzett szempontok a következők: a téma fontossága, az újítás mértéke, szociális és kömyeze­§ ti hasznossága illetve gazdasági megvalósíthatósága. 1991 óta 33 fiatal tudós jutalmaztak ily módon. Autószalon Porsche és Suzuki nélkül | ■ Az Automobil 2003 Budapesti Autószalon októberi kiállításáról hiányozni fog a Porsche Hungária és a Suzuki is. A mintegy 21 ezer négyzetméteres fedett kiállítási területből korábban négyezret bérelt. Ezt a szabadon maradó teret most a Magyar Gépjárműim­portőrök Szövetsége (MGE) veszi majd át. Ugyan­akkor többévi pauza után ezúttal jelen lesz a legna­gyobb honi autós seregszemlén a KIA és a Daewoo. | I Az OMV bekebelezte az Arait u l ■ Az OMV lett a második legnagyobb töltőállomással f rendelkező olajtársaság Magyarországon, miután 55 | Aral-kút megvásárlásával 168-ra nőtt foltjainak szá­ma. Úgy tűnik, immár jó esélyei vannak a cégnek ar- ra, hogy 2006-ig 20 százalékra növeljék piaci része- sedésüket. (A megvásárolt Aral-kutakkal az OMV ré- szesedése 16-17 százalék közé emelkedik a jelenlegi | 11 százalékról.) A forgalom alapján számolt piaci ré­szesedést tekintve az OMV a harmadik helyen áll a listavezető Mól és a Shell mögött. Oroszlányi kipufogócsövek Bővülhet a honi autópiac Miközben Európa más tájain az autógyártók komoly gondokkal szembesültek, addig a mi kis piacunkon egyelőre nyoma sincs a válságnak. Sőt, a ma­gyarországi kereskedők 4-5 szá­zalékos növekedéssel szá­molnak 2003-ban. ■ Az 1990-es „aranyévek” után jó ideje pangás jellem- zi a világ autó­gyártóinak pi­acát. A tartósan csökkenő kereslet miatt éles versengés indult a különféle óriásgyá­rak, a képviseletek és a négykere- kű-fabrikáló műhelyek között. Még a legendás márkákat jegyző cégek egy része is komoly problé­mákkal küszködik, bár vannak olyan gyártók is (ezek általában egyezséget kötöttek a konkuren­ciával, esetleg felvásárolták őket), amelyek jelentős előnyökre tettek szert. Általánosságban azonban a jellemző az, hogy sorra reteszelik be a „kocsikeltető” üzemek kapu­ját, sőt rendszeres a költségcsök­kentés és a leépítés is. Sok helyütt a vevőcsábítgató engedmények a márkakereskedők tönkremenete­léhez vezettek. A honi autógyártók mindezek ellenére elégedettek lehetnek. Szakértők szerint az elkövetkező tíz évben Kelet- és Közép-Európa, Latin-Amerika, a 2010-ig protekcio­nista intézkedések­kel ügyeskedő FÁK- országok, India és Kína lehet a 1 e g ­iil|y(épkocii«élloméiy ' % Lada H* °pe| j$3Sí Trabant 12,5% 10,8% 8,5% 7,5% gyor­sabban növekvő piac. Jel- lg) lemző, hogy tavaly idehaza mintegy 15 százalékkal emelkedett az értékesítés, ráadásul megduplázódott a használtautó­behozatal is. A további fejlődés zá­loga lehet, hogy itthon 570 lakosra csak száz személygépkocsi jut. Tő­lünk nyugatabbra ugyanez a szám súrolja a 210-et. Persze az új autók eladásán na­gyot dobhat az is, hogy január óta - az uniós csatlakozásig biztosan - hétesztendősnél fiatalabb használt autót lehet csak importálni, ami minden bizonnyal feljebb srófolja az árakat, sőt növeli a keresletet is. A fellelkesült magyarországi keres­kedők így 4-5 százalékos bővülés­sel számolnak 2003-ban. Palotás Wartburg FIAT János vállalkozó azonban meg­jegyzi: a kedvező helyzet nem az autóipar és a honi kereskedések teljesítményét dicséri, Sokkal in­kább az erős forintnak, s a kedve­zőbb valutaátváltási lehetőségek­nek köszönhető. - Az európai trenddel szemben még néhány évig kétségtelenül ellavírozha­tunk, de az extraprofittal járó kor­szak 3-4 évnél nem tart tovább. Az Európai Unióba való belépésünket követően nem számolhatunk ki­vételezéssel. Napjainkban három nagy sze­mélygépkocsi-gyártó van jelen Magyarországon. Az Opel növelte a termelést: tavaly 140 millió eurós beruházással nálunk kezd­ték meg az automata váltók előál­lítását. Az esztergomi Suzuki má­ig az ország egyetlen olyan válla­lata, ahol nem csupán összeszere­lés, hanem a karosszéria helyszí­ni (le)gyártása, azaz a személy­gépjármű-gyártás majdhogynem teljes folyamata zajlik. 1997 óta ők a hazai piacvezetők. Az Audi ugyancsak számol velünk: Audi TT, A3 és S3 sorozatú kocsik ösz- szeszerelését végzik. Ugyanakkor a PSA (ejtsd: Peugeot-Citroén) messzire elkerül(t) bennünket... Sz. Z. A. A biztonság és lendület jegyében | ■ A Westcast és a Linamar európai vegyes válalla- ta, az oroszlányi Weslin Hungary Autóipari Rt. szerződést kötött a német Volkswagen és a fran­cia Renault autógyárakkal kipufogócsövek szállí­tására. A VW-vel kötött megállapodás értelmé­ben a Weslin 2003-tól kezdi meg a termékek szállítását a lengyelországi Polkowicében gyár­tott kétliteres dízelmotorokhoz és 2004-től már évi 200 ezer kipufogócsővel látja el a Volkswa­gen kipufogórendszereket gyártó egységét. A Renault mifelénk is versenyképes HA tavalyi 20144 új Renault eladása után idén már 21-22 ezer autó értékesítésével számol a francia cég magyarországi képviselete. Mindez 10 milliárddal több, 60 milliárd forintos bevételt hozhat a konyhára. Az előző két évben a Thalia volt a legkedveltebb gall járgány, 2003-ban azonban a tavalyi év autójától, az új Mégane- tól hasonlóan jó eredményeket várnak. A franci­ák egyébként versenysorozatot is indítanak kis hazánkban: a Zengő Motorsport Egyesülettel közösen „vezénylik” majd le a Clio-kupát. KRAM PEK-TAN ÁCSOK ■ Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor gépjárművünkön kár keletkezik. Viszont némi figye­lemmel megakadályozhatjuk, megelőzhetjük hogy ezek a bajok további kellemetlenségeket okozzanak. Ha autónk alatt valamilyen folt látható, azt okozhatja víz, hóié vagy olajfolyás. Ha fogy a víz autónkból, fo­kozott figyelmet szenteljünk neki, mivel teljes elfolyá- sakor komolyabb gondot okozhat - például hengerfej- tömítést kell cserélni. Ha olajfoltot találunk valahol, az a gumialkatrészeknek nem tesz jót, mert ott nem a kenést biztosítja, hanem meggyorsítja azok elörege­dését. Ha bordásszíj környékén van az olajfolyás és ez szakadáshoz vezet, mélyen zsebbe kell nyúlni, mert a szelepek elgörbülésén kívül akár motorjavítás is lehet a dologból. Ha nem ilyen tartozékokra csö­pög, de fogy a motorból, hátul füstöl az autónk, akkor a nagyobb hibát egy egyszerű szelepszárszimering cseréjével orvosolhatjuk. A teljes olajelfogyás esetén megszűnik a kenés, a motor csapágyas lesz. Az ilyen hibát a csapágysor cseréjén kívül a főtengely köszörülésével gépműhely bevonásával lehet javíta­ni, ami szintén egy költséges megoldás. Krampek Autójavító, Bp. XVI. kerület, Budapesti út 124. Alighanem a hölgyvezetők szívét igyekszik meghódítani a Nissan az új Micrával és a Citroén a C3-sal. Utóbbi valójában a legendás kis­kacsa, a 2 CV kései leszármazottja, bár megjelenésében nem sok rokon vonást lehet felfedezni közöttük. ■ A Micránál 13 centivel hosszabb C3-as csomagtere lényegesen na­gyobb, ámde a hátul ülő utasok térde az üléstámlába fúródik, míg a kisebb Micrában meglepően kényelmesen elférnek az utazók. A volán mögött a C3-ban tágasabb a „munkatér”, fő­ként a magasabb tető által nyújtott tá­gasabb térérzet mondható üdítőnek. A franciák hagyományos erőssége, a tetszetős formatervezés itt mintha nem jutott volna igazán érvényre. A narancsszínnel megvilágított digitá­lis sebességmérő és a nagy műanyag felületek nem keltenek otthonos han­gulatot. Meglepő módon viszont a ja­pánoknak sikerült felzárkózniuk mel­léjük ezen a területen is; a hagyo­mányos kialakítású műszeregység és a tetszetős, igényes kidolgozású kö­zépkonzol még egy felső kategóriás autónak sem válna szégyenére. A Micrában egyértelműen felismerhető, hogy a fejlesztők sok gondot fordítot­tak az apró, hasznos részletekre. A Citroén motorja nagyobb, s no­Hengerűrtartalom | Teljesítmény Legnagyobb sebesség Gyorsulás 100 km/h-ra Fogyasztás 1/100 km I Csomagtér Citroen C3 1360 cm3 73 LE 167 km/h 13 s 6,3 I 305-1310I Nissan Micra 1240 cm3 80 LE 180 km/h 12,8 s 5,9 I 237-982I ha a teljesítménye elvben kisebb a Máriáénál, így is képes szinte kirob­banni egy-egy éles helyzetben. E té­ren jóval nagyobb gépekkel is pari­ban lenne... A két kocsi gyorsulás és lendületesség tekintetében mégsem különbözik döntően egymástól, a Micra talán kevésbé harapós, bár „papíron” 10 km/h-val magasabb végsebességre képes. Igaz, ez utóbbi egy városi kisautónál nem túl lénye­ges ismérv. Úttartás és vezetési jel­lemzők szempontjából egyik autóra sem lehet panasz. A Citroen rugó­zása kényelmesebb. Biztonsági fel­szerelésekből is a C3-as nyújt többet, hat légzsák jár hozzá alapáron! A Volvo fajsúlyos sikerei H A Camion Truck and Bus szavazásán a 15 tonnás össztömeg feletti kategó­riában a Volvo FH12 500 lóerős, I-shiftes sebességváltóval felszerelt modellje nyerte el 2002-ben „Az év haszonjárművé” elismerő címet. Az FH-12-es típus a közelmúltban már a hannoveri nemzetközi haszongépjármű kiállításon (IAA) is jól szerepelt - mind a szakmai zsűri, mind a közönség (fel)dicsérte a járgányt. Amúgy a Volvo Trucksnál mára kifejlesztettek egy intranet alapú rendszert is, mellyel lényegesen csökkenthető az új típusok piacra kerülési ide­je és fejlesztési költsége. A mérnökök ezentúl a számítógépes monitorokon fo­lyamatosan (meg) figyelhetik az adott jármű üzemelési paramétereit, és akár azonnal korrigálhatják a felbukkanó hibákat. Mindezt a fejlesztőközpont iro­dájából tehetik meg, az nem érdekes, hogy a tesztjármű a világ mely pontján tartózkodik. A kocsikba építendő komputer egyébként GSM-hálózaton vagy műhold útján juttatja el adatait a Volvo intranet hálózatába. Schwalm Öreg Carrera rekordáron ■ Három évtízeddel ezelőtt jelent meg a nyugatnémet sztrádákon a kor­szak legfürgébb, farmotoros sportkocsija, a Porsche Carrera RS. A giganti­kus hátsó szpoilerével divatot teremtő, hathengeres kupé ultrakönnyű karosszériáját összetéveszthetetlen dekorcsíkkal látták el. A vad külsőhöz már-már muzikális élményt nyújtó 210 lovas, 2,7 literes aggregét társult, amely 240 km/órás végsebességet garantált. A 911-es széria hajdan leggyor­sabb változatából a Porsche piackutatók ötszáz darabot akartak legyártat­ná, ámde a rakéta annyira keresett lett idővel, hogy közel 1600 példány ta­lált gazdára. A hetvenes években is méregdrága Carrera RS használtan sem olcsó mulatság: a gyűjtők akár 15-20 millió forintot is kicsengetnek érte. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom