Új Dunántúli Napló, 2003. február (14. évfolyam, 31-58. szám)

2003-02-16 / 46. szám

Tibet üzent Hitlernek Herbert Röttgen nemrégiben meg­jelent „Hitler Buddha Krishna” című könyvében kifejti, hogy a Himmler által alapított „SS Ősi Örökség Intézetben” a Führert Buddha reinkarnációjaként tisztelték, de egyébként ufókról, holdla­kókról és az elsüllyedt Atlantiszról szó­ló elképzelésekkel is foglalkoztak. A német delegáció Tibetből vissza­térve levelet hozott Hitlernek, „Német­ország királyának” címezve. A feladó Tibet legfőbb vezetője, Reting Rin- poche, a dalami láma elődje volt. Hit­ler még Kínából is kapott levelet az ot­tani Buddhista vezetőtől, Tai-Hsütől, melyben a tudást, a rendet és a bátor­ságot említette a germán nép fő eré­nyeiként és „mivel ezeket a Buddhiz­mus testesíti meg, csakis az lehet a germán nép vallása”. ! Adolf Hitler és Heinrich Himmler a különböző világ- I vallásokból egy új náci ideo- fc lógia és vallás felépítését ter- * vezte. Az új hitvilág alapkö­veként éppen a legbékésebb vallást, a buddhizmust sze­melték ki. 1938-ban öt né­met tudós és SS tiszt uta­zott Tibetbe, hogy a Hima­lája környékén az árja faj eredete után kutassanak. A cél az volt, hogy mito­lógiai alapot teremtsenek a fajelmélet alátámasztására a keleti vallásalapítók bölcses­ségére és az aszkétikus neve­lésre alapozva. Amikor 1938 karácsonyán a náci küldöttség Ti­betbe érkezett, „szent fáklyákat” gyúj- : tottak a „napforduló ünnepén”, J|L ami a nyugati és keleti horog- kereszt találkozását szimboli- zálta. A horogkereszt kele- Ifj ten a nap és a szerencse ősi szimbóluma. Az ügyes Iá #ÍDC még több rejtvényt kínál. Keresse az újságárusoknál minden hónap első szerdáján! MEGGYŐZŐDÉS U - Én világ életemben mindig... Kétbetűsek: DV, GA, TY, UN. Hárombetűsek: AMI, EGB, EGR, EMU, ION, LAR, MAB, NÁD, PÉR, RÉT, TÁR, TOR. Nagybetűsek: ÁMEN, ÁRNY, ÁTÜL, BÜKÉ, ELEM, ELME, ÉRIK, ÉRME, GROG, HIBA, IKES, IKON, IRTÓ, ITAL, KEDD, MÉTA, MOHA, MOND, NOVA, OKOZ, PLÉH, RÁTA, TOPA, ÜTÉS. Ötbetűsek: ABRAK, ARABS, BÖGRE, ELEGY, HEVÍT, ILLAN, JOKER, KAMAT, LEMAR, ÖTÁGÚ, RÁDOB, RÁTÉT, REBEG, RETÚR, SEPER, TÁLCA, TRIKÓ, UNTAT, VERET, ZERGE. Hatbetűsek: AKÁRKI, AMERRE, BÉRENC, ÓRIÁSI, VOLTAM. Hétbetűsek: ACSAROG, ÉRTÉKEL, GÉPSZÍN, LÉHASÁG, MONSTRE, ÖNTVÉNY, RAKODIK, RAKONCA, REKVIEM, TEHÉNKE. Tízbetűsek: ARANYEMBER, ÁRPAGYÖNGY, FÉRFIPÁRTI, SZABADTÉRI, VERSENYÓRA. Helyezze el az alábbi szavakat, betűcsoportokat az ábrábanl (Könnyítésül egy szót előre beírtunk.) Két szónak nem Jut hely, ezekből állíthatja össze a vicc csattanóját. NAP KELTE m 2003. február 17-én, hétfőn reggel is NAP-KELTE 5.50 és 9 óra között a Magyar Televízió egyes és kettes csatornáján, valamint dél­után 15.30 és 18 óra között ismét­lés az m2-n stúdióbeszélgetések­kel, szolgáltatásokkal, hazai és külföldi jelentésekkel. A NAP KELTE TERVEZETT TÉMÁI:- Bemutatkozik az új katasztró­favédelmi főigazgató. A CímNAP- story vendége Tatár Attila vezér­őrnagy.- Buktatás helyett szöveges ér­tékelés. A témáról Magyar Bálint oktatási miniszter.- Az önkormányzatok finanszí­rozásáról és a Fideszben várható változásokról kérdezzük Mátrai Mártát, a fiatal demokraták frak­cióvezető-helyettesét.- Elnökválasztás után az MDF. A Kereszttűzben Dávid Ibolya.- Hová tűnt Bayer Zsolt? Vendé­günk Gatter László, a Fővárosi Bíróság elnöke.- Ahaderőreformról Ivácsik Im­re, a HM politikai államtitkára.- Nagygyűlés után az FKGP. A stúdióban Deák József pártfő­ügyész, aki kizárta a jelenlegi elnö­köt, Réti Miklóst. Producer: Gyárfás Tamás Főszerkesztő: Lakat T. Károly Műsorvezető: Bánó András Telefonszámunk az adás idején: 251-0519 NYOLCAS SZÓKERESŐ ■ Nyolc irányban (balról jobb­ra és fordítva, föntről lefelé és fordítva, valamint átlósan is négy irányban) keresheti az ÁCSSZEG BŰBÁJ CIKKSOROZAT DIAKÓNUS ELSÜT FARÖNK HIMBÁLÓZIK alábbi szavakat az ábrában. Húzza át a megtalált szavakat! A megmaradt betűkből újabb szót állíthat össze. Melyiket? NÁSZTÁNC OLASZ PROFIT SZÖSZ TACCSVONAL TÁNCKURJANTÁS TOJÁS! DOM TRISÓ JUNTA KAPÁS KECSKEBAK KORCS KŐRAJZ MADÁRÉTŰ MÁSHOVÁ T Á N C K u R J A N T Á S O C Ű A Á E L S Ü T V U Á J N P T A C C S V O N A L Á Á F R É R S S H Ó R U Z S T A Z O R O S K K 1 C J 1 Z R K L F Á A Z E T Á A D S Ö 1 A M 1 D É E B z R O Á N S S D 1 T A Ű G A Ő M N K 1 Z Ó L Á B M 1 H K A dalmát gyöngyszem ■ A horvát tengerpart közepén, Észak-Dalmáciában található Za­dar, a kora középkorban alapított település, amely ma megyeszék­hely. Velence 1000-ben foglalta el a területet, majd három és fél év­századon át nem is engedte ki a kezéből. Ebben az időszakban épült az összes, ma is látható ro­mán, gót és reneszánsz stílusú templom, palota, ez a kor volt Zadar történelmének legfénye­sebb időszaka. Ekkor került erős fal is a város köré, ma ez már csak az óvárost öleli körül. A horvát-magyar ki­rály, I. Lajos uralkodása alatt... A mondat folytatása a rejtvényben rejlik-(1/1,1/2). A háborúskodá­sok és területhódítások időszaka ezután sem ért véget: újra jöttek a velenceiek, majd a törökök, a franciák, az osztrákok és az ango­lok, de a város még a XX. század húszas éveiben is Olaszország­hoz tartozott. Zadar jelképe ma a IX. század­ban épült, kör alaprajzú, román stílusú Szent Donát-templom. Szemben vele újabb csoda vár­ja a látogatót. A gyönyörű épület nevét a rejtvényből tudhatja meg - (2). Alapjait 1066-ban rakták le, majd a 12. században Kálmán, Magyarország, Horvátország és Dalmácia királyának parancsára építették át a ma is látható, rene­szánsz formában. A templom és a mellette álló épület ma a bencés apácák kolostora és Horvátország legteljesebb középkori arany- és ezüstkincs-gyűjteményét rejti. Csupán száz méterre innen, fen­ségesen uralja a teret a város ka- tedrálisa, a reneszánsz Anasztá- zia-templom. Zadar persze nemcsak műem­lékek gyűjtőhelye, a város ma is élő és virágzó település. Az ódon utcákon éjszakáig hömpölyög a tömeg, sokan órákig ücsörögnek az évszázados falak árnyékában mindenütt megtalálható kávézók teraszán. A kávé erős, a sütemé­nyek finomak, és látnivaló mindig akad a több mint kétezer éves városban. \ A Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom