Új Dunántúli Napló, 2002. október (13. évfolyam, 268-297. szám)

2002-10-09 / 276. szám

18. OLDAL S Z 0 L G Á L T A T Á S 2002. Október 9., szerda M ife ____________Ma ___________ # Kelte 6.55 - Nyugta 18.06 í Kelte 10.36 - Nyugta 19.58 DÉNES napja Dénes. Görög eredetű név, je­lentése Dionüszosz istennek ajánlott. Védőszentje: Szent Dé­nes püspök vértanú. Egyéb névnapok: Ábrahám, Ábris, Andor, Elemér, Gusztáv, Günter, Ibrány, János, Lajos, Lé- nárd, Sára, Szibilla. Egyházi ünnepek Az ortodox és a görög katolikus naptárban Szent Jakab, Alfeus fia emlékezete. Napi igék. Kát.: Zsolt 116. Lk 11,1-4. Ref.: Hős 7. Jel 1,9-20. Ev.: Préd 12,1-8. Gál 6,11-18. Őrt.: Gál 6,2-10. Mk 7,14-24. Évfordulók E napon született 1853-ban Camille Saint-Saens francia zeneszerző, 1892-ben Nadányi Zoltán költő, író. E napon hunyt el 1918-ban Guillaume Apolli­naire francia költő 1990-ben Ottlik Géza író. Esemény Postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet (utóbb Egye­temes Postaegyesület), amely a nemzetközi postaszolgálat ösz- szehangolása, továbbfejleszté­se érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Ma­gyarország is. 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelen­leg több mint 160 ország tagja az Egyetemes Postaegyesület­nek. Horoszkóp MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Az tervezi, hogy meghívja a hét végére a barátait. Keresve sem lehet jobb alkalmat találni vendégfogadásra, mint az Ön születésnapja. Képességei ki­tűnőek, viselkedése remek. Úgy érzi, hogy rendben halad az éle­te. & SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. Ön kissé nyugha­tatlan, ezért gondolja át, mielőtt hirtelen ötlettől vezérelve bele­vág egy utazásba. Tervezgethet, de legyen türelmes. Ne induljon olyan útra, amely terméketlen­nek ígérkezik. $ NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. Ma rendkívül mereven és intoleránsán gondol­kozik. A természetéből adódóan ellenez minden túlzást és káros szenvedélyt. Próbálja most eze­ket az ellenérzéseket elrejteni. BAK (XII. 22-1. 20.), 06-90- 230-360. Szükségét érzi, hogy el- költsön egy kis pénzt a megtaka­rításaiból. Ez az időszak kedvező a vágyak megvalósítására, esetle­ges adományozásra - a siker ér­dekében. VÍZÖNTŐ (I. 21-11. 20.), 06-90-230-361. Beruházásai le­gyenek biztosak, és ne kétsége­sek. Amit vásárol, inkább legyen praktikus, nem pedig fényűző. A szerelem izgalomban tartja, kül­ső megjelenése egyre kedve­zőbb. O HALAK (II. 21—III. 20.), 06- 90-230-362. Most hasznosíthatja az üzleti ismereteit és különleges tehetségét. Tárgyalások, konfe­renciák lehetnek. Az nem tesz jót, ha elrejti az érzelmeit, és ma­gában tartja a feszültséget, f* KOS (III. 21—IV. 20.), 06- 90-230-351. Jó híreket jeleznek a csillagok. Kövesse a céljait, fi­gyeljen oda a lehetőségekre, és vizsgálja meg a sikerhez vezető összes utat. Szerelmi kalandban lesz része. BIKA (IV. 21—V. 20.), 06- 90-230-352. Vénusz, a szerelem bolygója uralja mai napját. Ön­nek természetes igénye a ki­egyensúlyozottság, a nyugodt légkör. Most a szerelem mégis feldúlja, kizökkenti mindennapi nyugalmából. A IKREK (V. 21—VI. 21.), 06- 90-230-353. Különlegesen aktív napja lesz a mai. Kiváló alkalom kínálkozik üzleti-pénzügyi lehe­tőségekre. Indulatai elszabadul­hatnak, ezért ne foglalkozzon ér­zékeny dolgokkal, ü RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06- 90-230-354. Személyes varázsa most olyan erős, hogy az embe­rek Önhöz fordulnak, részben segítségért, részben pedig azért, hogy élvezhessék a társaságát. Magasröptű ambíciókat táplál. Sokan riasztóan merésznek vé­lik majd a beruházási kedvét, de végül is Ön fog győzedelmesked­ni. OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.), 06-90-230-355. Nyílegyene­sen tör a célja felé. Ma bátorságra is szükség lesz, hogy megkapja, amit akar. Ha a dolgokat megfele­lő irányba tereli, pozitív változá­sokra számíthat a közéleti karri­erjében is. 1 SZŰZ (VIII. 24—IX. 23.), 06- 90-230-356. Tele van jó ötletek­kel, s ezeket meg is tudja valósí­tani, mert sikeresen egymásra ta­lál Önben az anyagi szerencse és a merész vállalkozói szellem. Pontosan tudja azt is, mit akar a magánéletében. Este ismerked­jen össze valakivel! (További ezoterikus elemzések és témák az internet www.astronet.hu oldalán.) Hozzávalók: 2 nagy csirkemell, •1-2 kis doboz kefir (a szeletek nagyságától függ), só, bors, szerecsendió, esetleg curry, koriander, gyömbér - tet­szés és ízlés szerint, zsemlemorzsa, szezámmag, olaj, a sütéshez. Receptek Kefíres rántott A csirkemelleket szeletekre vág­juk, fűszerezzük az általunk ked­velt fűszerek valamelyikével. A szeleteket egy lezárható tálba he­lyezzük úgy, hogy egy-két kiska- nálnyi kefirt mindkét oldalára ke­nünk. Egy éjszakát „altatjuk" a hűtőben a húsokat. Összekever­jük a zsemlemorzsát a szezám- maggal fele-fele arányban, egy pi­csirke ci sót is tegyünk bele, mert úgy fi­nomabb. Ebbe a keverékbe for­gatjuk a kipihent szeleteket - to­jás nem kell - és viszonylag lassú tűz fölött, olajban kisütjük. Érde­mes az első oldalt fedő alatt sütni, mert kicsit pattog. Szaftosra-om- lósra sül a hús és mindenféle kö­ret barátságban van vele! (Egyéb receptek és főzési tanácsok a www.mindmegette.hu internetes oldalon.) Orvosi tanácsok Mégsem támad a tbc A szeptember 25-i, a lap 11. oldalán az „Orvosi taná­csok” rovatban megjelent cikkel kapcsolatban szeret­nék néhány észrevételt tenni. Már az írás címe, miszerint újra támad a tbc, is megtévesztő. Meg­jegyzésem akkor válik érthetővé, ha a tbc szempontjából legfonto­sabb járványügyi mutatókat, a földrajzi elhelyezkedést egymástól különválasztva tesszük vizsgálódásunk tárgyává. Afrika és Délkelet-Ázsia egyes országaiban - ahol egyébként az AIDS-esek száma is folyamatosan emelkedik - úgynevezett új tbc-s járványról beszélnek. Á WHO becslése szerint tíz év alatt mintegy harmincmillió új beteggel és nyolc-kilenc millió halálesettel kell szá­molni. Európában az egykori Szovjetunió utódállamai, Románia és Portugália számít a legfertőzöttebbnek. Alapvetően más a trend, ha Nyugat-, Közép-Európát vagy Magyar- országot nézzük. Az 1950-es évektől kezdődően - úgy, ahogy a cikk is megállapítja - 1990-ig fokozatosan csökkent az új megbetegedések szá­ma. 1990 és 1995 között következett a mélypont, amikor átmenetileg mintegy nyolcszázzal több friss esetet fedeztek fel öt év alatt. 1995-től viszont ismét folyamatos csökkenés figyelhető meg, ez napjainkban is tart, vagyis évente mintegy 3300 új beteget regisztrálnak az országban. A fertőzést nem „a fertőzött nyála terjeszti” - mint ahogy a cikk ír­ja, - hanem a légutakból köhögéssel a levegőbe kerülő és tbc-bakté- riumot tartalmazó, úgynevezett köpetmagok belégzése vezethet megbetegedéshez. Szintén helytelen és túlzó az a megjegyzés, mi­szerint „télen zárt buszon, villamoson, zsúfolt helyen bárkivel elő­fordulhat” a fertőződés. Egyszeri kontaktus a beteg emberrel a legrit­kábban betegíti meg áz egészségeseket, a fertőződés legfontosabb feltételei közé tartozik a rendszeres és gyakori kapcsolat, például családtagok, munkatársak, kollégiumi szobatársak között. DR. VINCZE ÁRPÁD Szomszédaink humorából- Fiacskám, ma este arról mesélek neked, hogy ha megnősz, akkor miért ne dőlj be a politikusok meséinek! ___________________ia szlovák peter gossányi rajzai tv2 Te levízió- és Rádióműsor RTL Klub m1 m2 Duna TV EK-TV 5.45 Faluvilág 6.00 Utazás Gasztronómiába 6.35 Jó reggelt, Magyarország! 7,15 Lazaó 9.00 Angela (14.) 9.50 Gazdag ember, sze­gény ember (10.) 10.40 Közvetlen ajánlat 11.30 Sze- relémgyár (6.) 11.55 Vad an­gyal 12.45 Hét tonna dollár (magyar vígjáték, 1973) 14.25 Kapcsoltam 14.55 Yago (81.) 15.45 Melrose Place (138.) 16.45 Jakupcsek - Tűr, tilt, támo­gat Élő talk-show Jakupcsek Gabriellával 17.35 Claudia-show 18.30 Tények Benne: Skandináv- lottó-sorsolás 19.00 Aktív. Magazin 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Big Brother 20.45 Rendőrsztori (ma­gyar akciófilm-sor. - 4/3.) Közben: Kenósorsolás 21.45 JAG - Becsületbeli ügyek (amerikai sorozat - 111.) 22.45 Big Brother 23.15 Jó estét, Magyaror­szág! 24.00 Totalcar 0.30 Siska (28.) 1.30 Aktív (ism.) 2.05 Vers éjfél után Magyar ATV 13.05 Köz-Hang 14,05 Hírper­cek 14.10 Csak természete­sen! 15.10 Hírpercek 15.15 A Magyar ATV vendége: a TV11 16.15 Hírpercek 17.40 Hírper­cek 1750 Fradi Tv 18,50 Ala­pozó 19,00 ATV-híradó 20.00 Ütköző 21.00 Emberközelben RTL 17.00 Barkácsbajnok, 17.30 Egymás közt, 18.00 Hírek, 18.30 Sztármagazin, 18.45 Híradó, 19.10 Robba­nékony - magazin, 19.40 Jó idők, rossz idők, 20.15 Pokolba veled, nővérkém, 22.10 Stern Tv, 24.00 Hírek, 0.30 Caroline a városban, 1.30 Barkácsbajnok, 2.00 Oliver Geissen-show 5.55 ValóVilág 6.30 Reggeli 9.00 Csak egy szavadba ke­rül! 9,05 Recept Klub (ism.) 9.15 Julieta (97.) 9.45 Tele- parti. Játék 10.05 Top Shop 10.40 Teleparti 11.05 Top Shop 11.35 Delelő Benne: 12.00 Híradó ValóVilág 13.10 Teleparti 14.05 Helene és "a fiúk (210.) 14.35 Csak egy szavadba kerül! 14.40 Recept Klub 14.50. Airwolf (23.) 15.45 ValóVilág 16.20 Hegylakó (81.) 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 ValóVilág 19.40 Fókusz Közszolgálati magazin 20.10 Barátok közt (magyar sorozat) 20.45 Végzetes szépség (am. akcióvígj., 1987) Fsz.: Whoopi Goldberg, Sam Elliott, Rubén Blades, Harris Yulin 22.40 ValóVilág Való- ságshow 23.00 Az elnök emberei (am. sor.) 23.45 Híradó Késő esti kiadás 0.15 Antenna Euro-atlanti maga­zin 0.45 Fókusz (ism.) 1.50 Divatklip 5.32 Hajnali gondolatok 5.35 Agrárvilág 5.50 Nap­kelte 9.05 Megveszem ezt a nőt (20-21.) 9.55 Popzenei válogatás 10.00 A Szórád- ház (4/3.) 12.00 Híradó dél­ben 12.55 Őfelsége kapitá­nya (12/3.) 13.50 Lássuk In­donéziát! (5.) 14.05 Hrvatska krónika 14.30 Ecranul nostru 15.00 Ma­gyarország 2002 Találkozás Csíkszentmihályi Róbert szobrászművésszel 15.35 San Francisco utcáin (31.) 16.30 Bibliaapostolok 2. 16.55 Művészetek völgye - Kapolcs (2/2.) 17.20 EU- talkshow 17.50 Körzeti hír­adók 18.00 Híradó hatkor 18.05 Új Szeszélyes Évszak­ok 18.55 Mézga család 19.30 Híradó este 20.05 Gyilkosság Mezopotámiában 21.50 Úton - de már a cél­egyenesben 22.25 Híradó este 22.30 Aktuális 22.55 Magyar filmműhelyek - Pa­norámafilm Annyiból ennyi... Ennyiből ennyi (Erdély, 1990) 0.30 Kárpáti krónika 13.00 Híradó délben 14.00 Raga Parameshwaree 14.10 Érintő 14.40 Nagyasszonyok (12/9.) 15.25 Nap-nyugta 18.00 Iskola utca English 4U 18.30 Iskola utca 19.25 Esti mese 20.05 Híradó este Sport. Időjárás 20.40 Szá­zadfordító magyarok Radványi Géza 21.35 A csa­lás (angol tévéfilm 3/1-2.) 23.15 Záróra 0.20 Fehér név­jegykártya (lengyel sorozat - 6/1.) 1.15 Mérföldkövek a magyar technika történeté­ben (12/11.) 1.50 Aktuális HBO 8.00 Mozi! Mozi! Mozi! 8.30 Reakcióidő 10.00 Mosto­hák gyöngye 11.55 A harso­nás 12.20 Ed TV 14.25 Gyorsbüfék, gyors nők 16.00 Felvétel indul! 16.30 Szerelmes doktorok 18.05 Merénylet az elnök ellen 20.00 Sakáltanya 21.40 Ár­nyék nélkül 23.35 Mocsok macsók meséi 14.40 Katedra nélkül Nyelvőr­ző (ism.) 14.55 In memóriám Németh László 16,00 Marin­ka (riportfilm, 1997) 16,55 Ötórai zene 17.00 Üstökös 17.30 Mister Kupa Vitorlás- verseny az Adrián 17.50 Hej, helyes beszéd! 18.00 Híradó 18.30 Váltó 19.00 Mesefil­mek 19,15 Szívtipró gími (47.) 20.00 Thaiassza, Thaiassza - avagy visszatérés a tenger­hez 21.30 A Nap és a Hold el­rablása (magyar film) 21.45 Híradó 22.10 Uniós csodák: Lombardiai anzix Spektrum 15.20 D'vekut - Zsidó misz­ticizmus és haszidizmus 16.25 Viselkedjünk! (13.) 17.00 Kertépítészet (1.) 17.35 A meggyötört Mediterráneum 18,40 Drá­gakőláz (2.) 19.40 Tűzhá­nyók (2.) 20.15 Cikk-cakk- ban a Föld körül (2.) 20.50 Diétaharc 21.50 Világjárás másképp (3.) ÉK TV kísérleti adás az UPC kábelhálózatán a 439,25 MHz-en. 19.00 Film: Falfúró, 20.35 Ékeskedő, 21.13 Egye­temes percek, 21.35 ÉK-kö- zelmúlt: Korrupció: Nagy Zol­tán, 21.55 Vili. Európai Bordal Fesztivál, 22.15 Ékújság, 22.59 Műsorzárás Pécsi Rádió 5.30- 22.30 a 873 kHz közép­hullámon, 5.554ŐI 9.00Tg és 18.30- tól 21.00-ig a 71,81 MHz URH sávon. 5.55-9.00-ig „Hajnaltól - reggelig" Benne: 6.00, 7.00 Kossuth krónika 6.15, 7.15 Dél-dunántúli króni­ka 6.23, 7.23 Regionális lap­szemle, 6.30,7.30 A nagyvilág hírei, 6,38, 7.38 Közlekedés, sport. 6.45,7.45 A régió hírei. 6.52,752 A nap témája 8.00 BBC Világhíradó. 8.10 Ripor­tok, interjúk Dél-Dunántúlról és Észak-Bácskából. Zöldövezet - háttérműsor a környezetünk­ről. 9.00-22.30-ig csak a 873 kHz-es középhullámú adón. 9.00- 10.30 Horvát nyelvű, 10.30- 12.00 német nyelvű nemzetiségi műsor. 12.00- 13,00 Kossuth déli kró­nika. 13.05-14.00 Szerb nyel vű zenedélután. 14.05-18.00 Magyarországról jövök. 18.00- 18.30 Kossuth krónika 18.30- 22.3Oig „Estidőben”. Remény Rádió Folyamatos adás a nap 24 órá jában az FM 94.6 MFIz-en. Féf óránként hírek, időjárás, közle­kedés. 5.10 Napköszöntő, 8.30 Európai otthon, 9.00 APEH ta­nácsadó, 10.00 Zene, 11,00 Életmód magazin, 12.00 Dele­lő, 12.30 Zene, 13.00 Munka­ügyi Központ, 14.00 Együtt... 15.00 Zene, 16.00 Széchenyi tér, 17.45 Napösszegző, 19.00 Aprócska 19.30 Esti muzsika 20.00 Alsótábla, 21.00 Zenés éjszakai turmix Viasat3 14.40 Starsky és Hutch (ism.) 15.30 Jeannie, a háziszellem (ism.) 15.55 Euréka vára (ism.) 16.20 Starsky és Hutch (88.) 1710 Star Trek - Voyager (171.) 18.05 A Simpson család 18.30 Valóságshow 19.00 Egy rém rendes család (217-218.) 20.00 A láthatatlan ember (30.) 20.50 Karate kölyök 2. (am. akciófilm, 1986) 22.50 Hollywoe di sztárok 23.00 Jerry Springer Filmmúzeum 11.45 A napsugár nyomában (13.) 12.15 Híradó-töredékek 12.45 Születésünk tit­kai (3.) 13.45 Áruló (1974) 15.30 Befeje zetlen tárgyalás FF Rendhagyó portréfilm Madarász Viktorról 16.15 Aranykor 16.45 Bors (13.) 17.45 Ballagás 19.30 Úszásoktatás (3.) 19.45 Esti mese 20.00 Aranykor Beszélgetés Komlós Jucival 20.30 Kis Katalin házassága Sport1 15.30 Salakmotor, Dán Nagydíj, Vojens (ism.) 17.30 Labdarúgás, olasz bajnokság, 5. forduló (ism.) 19.15 Mai helyzet 19.30 Jégkorong, visszapillan­tás az NHL előző idényére (ism.) 20.30 SP0RT1 percek 20.45 Golf, Ryder Cup, összefoglaló (ism.) VIVA+ 6.00 Mixer, 6.20 Mizújs?, POParazzi, 7.30 Intim szféra, 740 Mixer, Benne: Pár-perc, POParazzi, 14.40 Intim szféra, 14.50 POParazzi, 15.00 Hazai pálya, 15.20 Frissklip, 15.40 Mixer, 15.45 Pár-perc, 15.55 Nagyító, 16.00 Mizújs? 17.00 Ranglista, 17.50 POParazzi, 18.00 Izé, 18.40 Hazai pálya, 19.00 Megálló, 19.55 Nagyító, 20.00 Mixer, 21.00 Frissklip, 21.20 POParazzi, 21.30 Intim szféra, 21.40 Mixer, 22.00 Afronauta, 23.00 Mixer (klipek). Eurosport 12.00 Országúti kerékpáros-vb (élő) 14.15 Labdarúgó Eb-legendák 15.15 Országúti kerékpáros-vb (élő) 1700 Tenisz, ATP Bécs (élő) 20.00 Motorsport 20.30 Szuperverseny hétvége 21.00 Lovaglás, Nemzetek kupája, Athén 22.00 Golf, PGA- torna (összef.) Nickelodeon 12.25 Hódító hódok, Rocko, 13.15 Unokatestvérem, Skeeter, 13.40 Allen Strange utazása, 14.05 Titkos temp­lom legendái, 14.30 Kenan és Kel, 15.00 Fecsegő tipegők, 15.25 Rocko, 15.50 Támadnak a rajzfilmek, 16.15 Macseb, 16.40 Hódító hódok, 17.05 Rocket Power, 17.30 A Thornberry család, 17.55 Hé, Arnold!, 18.45 Gin­ger naplója, 19-10 Unokatestvérem, Skeeter, 19.35 Rajzfilmek, sorozatok. A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja s ezért lapunk felelősséget nem vállal. Rejtvény LABDA­RÚGÁS ~1 ÉRTELMI KÉPES­SÉGE ~1 KORHOL MADÁR­GYOMOR HÚSÉTEL FŰSZERES LEVE ÉRZŐ ROBIN COOK KRIMIJE GABONA­NÖVÉNY ÚGYNEVE­ZETT. RÖV. L ► t t MEG­TÁMAD MADZAG UNSZOL ► t l t REDŐNY- VÉGEK ! FORDUL: TÁJ. FAL DÍSZÍ­TÉSE VAKO­LAT LEKA­PARÁSÁVAL NYELŐ­CSŐ ELŐTAG: LÉGI SZINTÉN NEM FÉLHANG ►t L t t t ÉLETTELI NYÍRFA­FÉLE L FÉLIG SÜLT! ► UGYAN DEHOGY! ► SZÓRÓ­DÁS A héten megjelenő rejtvények ség címére. Minden helyes meg- megfejtéseit legkésőbb jövő hét fejtés résztvesz a sorsoláson. A keddjén adják postára. A megöl- megfejtők között nyereményeket dásokat külön papíron vagy leve- sorsolunk ki. A nyílt levelező- lezőlapon - akár egy borítékban lapra vagy borítékra írják rá - kérjük beküldeni a szerkesztő- jeligeként: „Heti rejtvény” Falábú gyerekek A két rajz között hét eltérés van. Az e heti megfejtéseket legkésőbb kedden’postázzátok. A helyes megfejtők között nyereményeket sor­solunk ki. A bofítékra írjátok rá jeligeként: „Gyerekrejtvény”

Next

/
Oldalképek
Tartalom