Új Dunántúli Napló, 2000. január (11. évfolyam, 1-30. szám)

2000-01-02 / 1. szám

2000. év? Nem probléma SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET \«s'< 2.000-000 forinttal. s(cfc\ Az előfizetéssel és a Szigetvári Takarékszövetkezettel most kétmilliót nyerheti Évfordulóbiztos számítógé­o7's V Azon olvasóink között, akiknek novemberre, decemberre és januárra is érvényes előfizetésük van, vagy november 10. után legalább három hónapra pes rendszert, önnek pedig előfizetnek a Dunántúli Naplóra, 2000januárjában egyszer egymillió és tízszer százezer forintot sorsolunk ki. Azok, akiknek októberre is érvényes értékben srigSje^et kéS 'iWat**1*"" előfizetésük van, dupla eséllyel vesznek részt a sorsoláson! A részletek miatt hívja a 06-80-200-089-es Ingyenes zöld számot! A nyemén/ttit a nyenes űzeti1 tettünk az új esztendőre. 200 év az emberi élet felső határa Bár az örök életre mindany- nyian vágyunk, ugyanakkor megrémülünk belegondolva abba, mi lenne, ha az élőié* nyék halhatatlanok lenné­nek, hiszen számuk állandó növekedésével a táplálékért és az élettérért folytatott versengés beláthatatlan kö­vetkezményekkel járna. Ha az állandó növekedés meg­előzése érdekében nem jönné­nek létre utódok, az előnyös tu­lajdonságok hordozói nem len­nének képesek elszaporodni, nem történhetne meg az evolú­ció. Pedig az utódok számára szükséges életteret a szülői szervezet pusztulása biztosítja. A halál bekövetkeztét több­nyire öregedési folyamat előzi meg, melynek menete genetikai program szerint zajlik. A prog­ram egyes állat- és növényfajok esetében más és más, ezért azok maximális élettartama különbö­ző lehet. A dolgozó háziméh 4-6 hetet, a patkány 3 évet, az áfo­nya 28, a háziló 40-50, a kroko­dil 50, a ponty, a papagáj és az elefánt 100, az óriás teknős és az almafa 200, a lucfenyő 1000, a tiszafa 3000, a mamutfenyő 4000 évet él maximum. A hosszú élet titkát mostaná­ban férgek bevonásával is kutatják. A Kalifornia Egyetem biokémia-professzora, Cynthia Kenyon és munkatársai egy mindössze 18 napos élettartamú talajlakó féreg öregedési folya­matait tanulmányozták, s arra jutottak, hogyha genetikailag módosítják az egyik génjét, akkor akár Á megduplázódhat az élettartamuk. ul Oft] Aktív világvége-hirdetők Most, hogy az ezredforduló küszöbét átléptük - bár ez pontos számítások szerint csak egy év múlva követke­zik majd be -, egyre többet hallani arról, hogy az újév egyben a világvége eljövete­lének az időszaka is lesz. En­nek egyértelmű jelei is van­nak, aki odafigyel, észreve­heti. Az egyik kisegyház képviselői az utcán megállít­ják a járókelőket, s bár udva­riasan és szelíden, de felhív­ják a figyelmet arra, hogy a világvége immár megállítha­tatlanul közeledik. A világvége várása nem új jelenség, már 990-ben is csak tíz évre kötöttek szerződése­ket. A társadalomban tapasz­talható csődök orvoslására tett erőfeszítések, mondják, nem jártak igazi sikerrel. Nem tudtak véget vetni a sze­génységnek, az előítéletek­nek, a bűnözésnek, betegségeknek, a környezetkároso­dásnak. A daganatos betegségek el­leni küzdelem új elemmel látszik gazdagodni. A szak­emberek többségének véle­ménye szerint az egészsé­ges életmóddal csökkenthe­tő a daganatos betegségek kialakulásának kockázata. A non-Hodkin lymphomával foglalkozó tudósok pedig ar­ra lettek figyelmesek, hogy a gyakori szex csök­kenti ennek a sú­lyos betegség lét­rejöttének valószí­nűségét. Előrejelzés Dél-Dunántú Az éjszakai órákban hazánkat nyugat felől egy melegfront felhőzete érte el, emiatt ma általában erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Helyenként csak lassan oszlik a hajnali pára, illetve köd. Hideg idő lesz. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc Repülésmeteorológia: 06-90-504-002 díja: 240 Ft/perc Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc *** hírek *** hírek *** Selmeczi nem lesz postaelnök. Selmeczi Gabriella, a Fidesz ország- gyűlési képviselője, a parlament egészségügyi bizottságának al- elnöke, a Lockheed-botrány miatt lemondott volt társadalom- biztosítási államtitkár szombaton délután az MTI-nek nyilatkoz­va határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő lenne a Magyar Posta Rt. elnöki posztjának váromá­nyosa. Hozzátette: továbbra is politikus szeretne maradni, és az egészségügy, illetve a társadalombiztosítás kérdéseivel kíván foglalkozni. (mti) „Eldugultak” Kanizsán. Január 1-jén, éjfél után egy órakor rendha­gyó dátumváltó ünnepséget rendezett Nagykanizsán a polgár- mesteri hivatal. Pezsgős üvegekkel felszerelt, hozzávetőleg hatezer ünneplő gyűlt össze a városháza előtt, és hallgatta meg a Himnusz után Tüttő István polgármester pezsgős kö­szöntőjét. Röviddel ezt követően pedig a Huszadik század du­gulj el című program keretében pezsgős dugókra erősített, vagy a több ezer emléklapra írt üzeneteket helyeztek el a pe- tárdás ünneplők egy hatalmas műanyagtartályba. Az utókor­nak szánt és dugó alakú emlékbélyegzővel megjelölt üzenő la­pok, jó kívánságok mellé a város képes albuma, címere, a leg­újabb Ki kicsoda kötete és számos emlékérem is a tartályba került. Az új év első hetében az Erzsébet téren, az önkormány­zat által kijelölt helyen temetik el a tartályt és annak tartalmát. Föléje emléktábla kerül majd: „Itt nyugszik a XX. és kezdődik a XXI. század". (mti) Visszaszorulóban a bűnözés Mohácson? Azt mondják a mohácsiak, hogy az ünnepek alatt észre­vehetően megszaporodtak az autófeltörések. A karácsonyi éjféli mise alatt négy, utána két kocsit nyomtak fel, sőt el­loptak egy Volkswagent is. Nem mondható, hogy az utóbbi időben erőteljesebben szaporodott volna az autófel­törések száma, állítja Gergely György, a Mohácsi Rendőrka­pitányság bűnügyi osztályá­nak megbízott vezetője. Felte­hetően azért figyelt fel az ün­nepek alatti eseményekre a la­kosság, mert szembetűnőbb volt, mint a hétköznapok zajá­ban. A nyári hónapokban példá­ul lényegesen gyakoribb volt azért is, mert akkor még mű­ködött az azóta felgöngyölített autófosztogató társaság. Szil­veszterre azonban biztos, ami biztos, szemmel is jól látható­an jelentek meg Mohácson a rendőrök, hiszen az utcákon és tereken zajlottak az esemé­nyek. A vízizsaruknak nyugalma­sabb volt a szilveszterük, mondja a parancsnok, Szeren­csés József őrnagy, „vízi ese­mény” ugyanis nem volt, a csónak és a csónakmotor lopá­sa pedig az utóbbi időben visszaszorulni látszik. A leg­fontosabb feladatuk mostaná­ban az iskolás gyerekek figyel­meztetése arra, hogy a befa­gyott vizekre nem ajánlatos rá­menni. Cs. L. Lelátói tacepaók „Torgyán olyan nektek, mint a szárnyas betét. Átsegít a nehéz napokon” A modern nők hetilapját minden HÉTFŐN Január 3-tól a hírlapárusoknál! www.holgyvilag.hu * ! 2000. JANUAR 2., VASARNAP Telefon: 72/505-000 XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1^ Ára: 46 Ft www.dunantulinaplo.hu Nagy bull volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom