Új Dunántúli Napló, 1997. április (8. évfolyam, 89-118. szám)

1997-04-16 / 104. szám

1997. április 16., szerda Pop - Rock - Szubkultúra Oldalszerkesztő: Mészáros B. Endre Hír-rock Bródy János estje. A koro­sabb popzenerajongókat ké­nyeztetik mostanában a pé­csi koncertszervezők, mert Cseh Tamás múlt heti, Zo­rán tegnapi fellépése után április 22-én 19 órakor Bródy János ad önálló mű­sort az Ifjúsági Házban. Korai öröm. Az alternatív zene hívei egy szokatlan hangzású hazai csapatot üd­vözölhetnek 23-án a Gyár­ban, a Korai Örömöt. Az együttes létszámban is átla­gon felüli, ugyanakkor al­ternatív bandáknál ritka hangszer-összeállításban - fúvósok, billentyűs, dobok és gitárok - szerepel. Jazz-ünnep. Nyugodtan fo­galmazhatunk így a Jan Garbarek és Hilliard En­semble pécsi fellépésének kapcsán, és már csak egy hét van hátra a Bazilikában április 23-án 20 órakor tar­tandó koncertjükig. Trilok Gurtu Pesten. Egymást követik a neves külföldi muzsikusok Buda­pesten. Április 17-én Trilok Gurtu lesz a vendég az Al- mássy téren, és az indiai do­bosról tudni illik, hogy há­rom év óta ő a föld legjobb ütőhangszerese. Trilok Gurtu éveken át játszott az Oregonban, valamint John McLaughlinnal közösen. Most Glimpse című új le­mezét mutatja be. Brooklyni a PE-CSA-ba. Miles Davissel és Aretha Franklinnel játszott együtt az a Marcus Miller, aki bandjével április 20-án a fő­városi Petőfi Csarnokban lép fel. Marcus Miller basz- szusgitáros az amerikai filmipar egyik legkereset­tebb zeneszerzője és produ­cere. Chick Corea és Dave Bru- beck. Chick Corea május 6- án egyedül érkezik Magyar- országra és a Budapesti Kongresszusi Központban ad szólóhangversenyt zon­gorán. Még le sem üleped­hetnek bennünk a piano hangjai, amikor ugyanitt újabb világhíresség lép fel quartettjével, Dave Brubeck koncertezik május 17-én. Európát járják a szupercsavargók Olyan profi hangszerelésre, vo- felmutatni a popzene csúcskor- kális énekre épített számokat szakában, mint amire a Super- csak a Queen és a Yes tudott tramp képes, de közülük is csak a szupercsavargókra jellemző, hogy a tökéletes hangzást fúvó­sokkal segítik. Rick Davies énekes és dalszerző és billen­tyűs ma is meghatározó egyéni­sége a zenekarnak, s ez a csapat most új lemezzel jelentkezett a könnyűzenei piacon Some Things Never Change címmel. Mi több, az albumot Ma­gyarországon élőben is bemu­tatják, a Supertramp ugyanis május 25-én fellép a Budapest Sportcsarnokban. A progresz- szív zene kedvelőinek azt hi­szem nem kell különösebben bemutatni az amerikai együttes eddigi pályafutását, hiszen a Crisis? What Crisis? netán a Crime of the Century, vagy az Indelibly Stamped minden ko­molyabb lemezgyűjtőnek meg­található a gyűjteményében. Érdekes, hogy a Super- trampból az elvontabb könnyű­zenét szeretők éppen akkor áb- rándultak ki, amikor az együt­tes legnépszerűbb albumát ki­adta, a Breakfast in Americát. Ez az anyagot születése évében a zenekritikusok a legjobb al­bumnak választották Ameriká­ban, s tulajdonképpen innentől kezdve a Supertramp egyre po- pulárisabbá vált, igaz, a közön­sége folyamatosan nőtt. Hogy hol tart most a csapat, arra ha­marosan választ adunk új leme­zük értékelésével. Soulban és bluesban Yoó a film Hogy mire valók napjainkban a soul, funky, blues műfajok, azt Ferenczi György és a Herfli Davidson együttes ténykedése bizonyítja itthon a legjobban. A színpadon nyújtott produkció­juk célját egyik számuk címe összegzi: „Hozd meg a hangu­latom”. Ferenczi Györgyöt, a szájharmonikás, hegedűs, gitá­ros énekest a Gyárban kerestük meg, ahol Hobóval közös kon­certen lépett fel.-Hogyan jött a közös turné ötlete?- Ha két blues-zenekar játsz­hat együtt, azzal a legtöbbet a közönség nyerheti. Másrészt nekünk ars poeticánk a hallga­tóság szórakoztatása.- Novemberben jelent meg a Yoó a film? című lemezetek, az­óta mit csinál a zenekar?- A koncerteken fúvós szek­cióval és tangóharmonikással bővített felállásban az album teljes zenei anyagát előadjuk. Mindemellett összeállítottunk egy múltba tekintő műsort is, többek között Otis Redding, Ray Charles, Buddy Miles, a Blues Brothers nótáiból.- Ebből lemez is lesz?- Egyelőre nem. Az EMI-val szerződésünk van arról, hogy minden évben új albumot készít a zene­kar. Erre dol­gozunk, s megírtam már több mint húsz dalszö­veget, míg a Herfli David­son tagjai szerzik hozzá a zenét. A stúdióbeli terveink, hogy ezúttal finomabb és bővebb hang­zást szeretnék elérni. A leg­jobb nótáknak koncertválto­zata is lesz.-Nincs hiánya a Herfli-nek a fellépésekben sem.- Valóban, a megszokott módon két nagy koncertet ad­tunk karácsonykor. Némi pró­bálás és hazai bulik után Né­metországban klub-turnén vet­tünk részt. Az ottani tíz állomá­sos körút befejeztével indult Hobóval ez a koncertsorozat. Októberben várható az új hanghordozónk megjelenése, de előbb elutazom a New Or- leans-i jazzfesztiválra.- Zenélni fogsz a jazz szülő­földjén ?- Nem erről van szó. Zene­hallgatással összekötött „ta­nulmányút” lesz a pályafutá­somat meghatározó tengeren­túli helyszíneken: New Or­leans, Memphis, Saint Louis, Nashville és Chicago az útvo­nal. Mészáros András Rock-legendárium Mottó: A rock örökké él! A bolondok napján született Ronnie Lane basszusgitáros, de annyi esze azért volt, hogy apró termetéhez mérve egy igen jó bandát összehozzon. Ä fiúk átlagmagassága állító­lag nem érte el a 160 centit sem. Ezért adta a small (kicsi) előnevet együttesének s lettek a Small Faces, óriási zenével. S ekkor még mindig csak 1965-öt írtunk. Lane jó partnerekre akadt. Steve Mario« énekes és gitá­ros, Kenny Jones dobos va­lamint Ian Patrick McLagen billentyűs társaságában a mod-nemzedék viseletét és szófordulatait használták, s úgy játszottak mint a Who. A Little Tin Soldier óriási siker lett, s már az sem zavarta a fiúkat, hogy közben egyre magasabbra cserélődtek a ta­gok, s ezért nevet változtat­tak. (Faces) Formabontó mó­don színes majd szögletes nagylemezt is kiadtak, bár de­sign-világukban az lehetett a legnagyobb öröm, amikor 1969-ben a sorozatos cserék közepette közéjük csöppent egy rekedtes hangú új mega­énekes, Rod Stewart is. Aztán minden bejelentés nélkül, szép csendben meg­szűntek. K. F. Pop-toplista A lemez-rangsort ezen a a héten a Betűdzsungel Áruház cd és műsoroskazetta értékesítései alapján állítottuk össze. 1. Ákos:................... .........................................BEAVATÁS 2. Csinibaba:.......... .........................................FILMZENE 3. Madonna: .......... ...........................EVITA/FILMZENE 4. Kispál és a Borz:. 5. Jamiroquai: .. TRAVELLING WITHOUT MOVEING 6. U2: ....................... 8. Charlie:............... 9. Supertramp: .... . SOME THINGS NEVER CHANGE 10. Carpe Diem:----­.......................................ÁLOMHAJÓ 1 1. Dance Action:... ............................................................5. 12. Depeche Mode:.. ........BARREL OF A GUN I-IIimaxi 1 3. Bravo Hits:.......... ..... .....................................................16. 14. Prodigy:............... 15. Honfoglalás: .... 171 •• ••1 »1 / Ah •• Hl Frocsolok es rroccsozok Lovasiék legújabb lemeze, a Bálnák ki a partra minden ko­rábbi albumnál (volt egyné­hány, most épp féltucatnál tar­tanak) megkomponáltabb, szinte már feltűnő, hogy egy alternatív zenekar micsoda szakmai fogásokkal él. Eleinte a Kispál és a Borz­ról az volt a benyomásom, hogy a gitárszólóik megszóla­lásig Shadows-osak, az Ül al­bumuknál már inkább Santa- nába hajló hangokat csalt elő Kispál hangszeréből, de ezen az új cd-n már az első szám úgy indul, hogy amikor a leg­líraibb részt várnánk, fla­menco dallamot játszanak he­avy metálosan torzított gitá­ron. Lovasi egyébként kifej­tette, hogy amikor stúdióba vonultak, kétharmadrészt már készen állt az anyag zeneileg és a hangszerelés is - míg a korábbiakban legfeljebb 30 százalékos volt a teljes felké­szültségük. De nemcsak a gitárszóla- mok hatnak az újdonság ere­jével, mert időnként billen­tyűsök, sőt, vonósok is be­szállnak a számok lejátszá­sába. Szóval ha így megy to­vább, akkor a Kispál legköze­lebb a Deep Purple-hoz ha­sonlóan (Royal Albert Hall­ban készült lemezük) szimfonikus zenekarral lép majd fel. A lemezen egyéb­ként sokkal melodikusabb, könnyedebb minden a szoká­sosnál, mi több, időnként vo- kált énekelnek, s még meg­döbbentőbb, hogy minden dalban refrén is van. Egyszó­val vízparti boldogság az egész, néhány jól bevált Lo­vasi klisével a szövegben, mint például, Nap, Hold, hajó, fröcsölés és fröccsözés. A fémzene avatott mesterei A heavy metal bandák kezdet­ben jellegzetes pózaikkal, roj­tos, meghökkentő rajzolatú ruháikkal igyekeztek a szín­padon felhívni magukra a fi­gyelmet. Aztán jött Vincent Furnier - alias Alice Cooper, egy pap­nak a fia, aki mindent megvál­toztatott. A későbbi punkok is sokat átvettek ötleteiből, hor- rorisztikus színpadképeiből. A festett arc és vér mindennapos volt fellépésein, emellett ba­bákat fejezett le, kígyókkal táncolt, vagy eljátszotta saját kivégzését. Alice Cooper első­sorban egy-két kislemezével került be a sokk-rock történe­lembe, főleg School’s Out (Vége az iskolának) száma aratott nagy sikert egykoron. Igazi megbotránkoztatást később már nemcsak a kül­sőségekben ér­tek el, hanem a számok tartal­mával is. Az an­gol Judas Priest (képünkön) el­len indult az első próbaper, mivel Piszkos osztály című lemezük üzenete miatt a szülők szerint két fiatal öngyilkosságot követett el. A zenekar a pert megnyerte, a zenei életben vi­szont kevesebb babér termett a számukra. Egy-két lassú számmal angolföldön még fel­jutottak a toplistákra, de igazi népszerűséget csak Japánban sikerült elérniük. Jazzmelódiák tenorszaxofonon Az a Jan Garbarek jön Pécsre április 23-án a Bazilikába kon­certet adni, aki a szakemberek szerint ma Európa legjobb te­norszaxofonosa. De Garbarek- nek is hosszú volt idáig az út. Jan, a 14 éves norvég fiú 1961-ben John Coltrane-l hall­gatta a rádión. Annyira megra­gadta ez a muzsika, hogy auto­didaktaként megtanult tenor­szaxofonozni. Egy évre rá már megnyert egy amatőrversenyt, amelynek eredményeképpen megkapta első profi munkáját. Az igazi kitörés az Európai Rá­dió Unió fesztiválján jött el, ahol Coltrane Naima-jának igen impresszív változatát ját­szotta el, és ez sok meghívást eredményezett neki Európában. Garbarek stílusára a vissza­fogott melegség a jellemző, igazi skandináv jazzt fúj, melo­dikust és atmoszférikust, kevés benne a nyílt emóció, de nincs híján az intenzitásnak. Kompo­nálása és játéka figyelemre méltó törődést mutat az intoná­cióval és a textúrával és hatás­sal volt egy sor európai elő­adóra, mint például Joakim Milder és Alberto Nacci. A het­venes évek közepén Keith Jar- rett Belonging bandjében, a nyolcvanas években saját együtteseiben dolgozott. Garbarek az évek során fel­lépett minden valamire való jazz-zenész társaságában, csak néhány an a sorból: Don Cherry, Chick Corea, David Tom, George Russell. Jan érdeklődéssel foglalkozik népzenével, együttműködve olyan előadókkal, mint Ravi Shankar. Legutóbbi próbálko­zása a Hilliard Ensemble ének- együttessel - akikkel Pécsre is együtt érkezik - ugyancsak új terület meghódítását tűzte célul, az egyházi zenéét, és nem eredménytelenül, miként majd a hallgatóság is hamarosan megállapíthatja. Fotó: Tóth )

Next

/
Oldalképek
Tartalom