Új Dunántúli Napló, 1996. szeptember (7. évfolyam, 238-267. szám)

1996-09-01 / 238. szám

3,60-as kenyér Újpesten A vártnál is nagyobb si­kert aratott az Újpesti Centrum Áruház szom­bati akciója: 3 forint 60 fillérért árusították a ke­nyeret. Már délig több mint öt tonna kenyér el­fogyott, holott ezt a mennyiséget egész napra szánták. Jubileum a bazilikában Száznegyven évvel ez- eló'tt, 1856. augusztus 31- én avatták fel az eszter­gomi bazilikát, hazánk mindmáig legnagyobb római katolikus főszéke­segyházát. Az avatáson részt vett Ferenc József császár és népes kísérete is. Ekkor tartották az ős­bemutatóját Liszt Ferenc híres, Esztergomi mise című művének, a szerző vezényletével. A jubile­umról valamennyi szom­bati szentmisén megem­lékeztek a bazilikában. Mííborok, kannás kiszerelésben Baranyából és Tolnából is viszik az alapanyagot -A készterméket országszerte / árulják - Az Országos Borminősítő Intézet tehetetlen - Évi 20 milliárd a kár Óriási keletje van manapság a minden szeszesitalnál olcsóbb kannás boroknak hazánkban. Szinte nincs olyan italkereske­dés, ahol ne lehetne „fillére­kért” hozzájutni. Van olyan pécsi italkeres­kedő, aki saját bevallása szerint évente 100 ezer hektoliternél is többet forgalmaz abból a ter­mékből, melynek jelentős része hamisítvány. A közfogyasz­tásra alkalmatlan italról a vé­lemények megoszlanak: van­nak, akik tudni vélik, hogy egészségre káros változatok is forgalomba kerültek, vannak, akik a jövedéki törvényt szeret­nék érvényesíteni a műbőr ese­tében is, s vannak, akik politi­kát sejtenek a dolog mögött. Becslések szerint az államkasz- szát évi 20 milliárd forint kár éri a be nem fizetett adók miatt. A gyártók már az országha­táron túli üzletet tervezgetik, de a „biznisznek” még nálunk sincs vége. ('•‘6. oldal) A dombóvári Samax már a végét járja Öt éve vár vagy Ladára vagy az előlegként befize­tett pénzére 873 ember, akik Dombóvár nevét örökre megjegyezték, ugyanis a helyi illetőségű Samax-cég nyúlt e polgá­rok zsebébe, gyorsan és ol­csón ígérve Samarákat. Az­tán se pénz, se autó. A türe­lem gyümölcse most érett be. „Egy hónapon belül megkezdjük a hitelezők részleges kártalanítását" - nyilatkozta lapunknak a Samax pécsi felszámoló biztosa, a Reorg Rt. mun­katársa dr. Jancsi Gyula. A részleges kártalanítás azt jelenti, hogy ki-ki 60 szá­zalék előleget kap, hiszen erre van fedezet. Egyéb­ként a Samax folyó áron számítva, közel 400 millió forintot szedett be a La­dákra. (*‘3. oldal) Tölgyessy: el Elhagyja pártját a Szabad Demokraták Szövetsé­gének volt elnöke, Tölgyessy Péter. Tölgyessy azzal indokolta távozását, hogy a szabad demokraták mozgástere egyre kisebb, po­litikai elszigeteltségük végérvényesnek látszik. Mint a tegnapi OT-ülésen kifejtette, az SZDSZ a kormánykoalícióban a közönség számára egyre követhetetlenebb vitákba bonyolódik, s a párt „megingathatatlan” szövetségesének már csupán néhány szocialista személyiség nevezhető. A volt pártelnök természetesen az SZDSZ par­lamenti frakciójából is kilép. Egyelőre a függet­lenek közé ül át, de nem zárja ki, hogy később esetleg csatlakozik az ellenzéki1 z. (<•‘3. oldal) Barcs h rvát testvér árosa Testvérvárosi szerződést írt alá tegnap Barcs és a szomszédos horvátországi Verőce (Virovi- tica) polgármestere a Somogy megyei határvárosban. A két te­lepülés gazdasági, kulturális és sportkapcsolatát megerősítő ünnepélyes szerződéskötésen részt vett Gál Zoltán, az Or­szággyűlés elnöke, megjelentek Barcs már meglévő testvérvá­rosainak, így Székelyudvar­helynek és a németországi Sinsheimnek a vezetői is. Ünnepel a pécsi közgyűlés Pécs Önkormányzatának ün­nepi közgyűlése lesz ma dél­előtt 10-kor a Nemzeti Szín­házban, ahol a város ez évi ki­tüntetéseit adják át, továbbá testvérvárosi szerződések meg­erősítésére is sor kerül. A ven­dégek között lesznek a finn Lahti, a német Kiel és Felbach, az osztrák Graz és az amerikai Tucson városok polgármeste­rei. Nagyberuházások Szekszárdim Penny Market bevásárlóköz­pont épül a szekszárdi V-ös számú iskola előtti területen, Az 1070 négyzetméteren. Az Aranytó utcánál külföldi befek­tetők megrendelésére épülő üzemcsarnok - ahol négyszáz főt foglalkoztatnak majd - már félig tető alatt van. Arafat figyelmeztetése Jasszer Arafat, a Palesztin Hatóság elnöke szombaton úgy nyilatkozott, hogy a palesztinok esetleg újjáéleszthetik az izraeli megszállás elleni nemzeti felkelést, ha a béke megte­remtése érdekében tett lépések nem hoznak eredményt. „Az egyik választási lehetőségünk az intifádához való visszaté­rés” -jelentette ki a Nobel-békedíjas politikus. Két napon belül Arafat már másodszor figyelmeztette a zsidó államot, hogy a palesztinok számára nem a béke az egyetlen alternatíva - emlékeztet a Reuter. Nagyot durranhat a légfegyver A választópont a 7,5 jo­ule. Ami ez alatt van: légfegyer, ami e felett, lőfegyver. A joule egyébként azt az ener­giát jelöli, amellyel a lö­vedék a csőtorkolatot elhagyja. Az előbbiek­hez - egy 1991-es kor­mányrendelet szerint ­nem kell tartási enge­dély. Holott - véli Pa­taki Jenőné, a légfegy­vereket is forgalmazó Kettner-Nimród és Ha­jas Kereskedelmi Kft. pécsi boltjának vezetője, illetve Vasvári Pál rend­őralezredes - nem ve­szélytelen fegyverek: lágy részt érve súlyos sérülést okozhatnak. Nem lehet pontosan tudni, mennyi légfegy­ver van az országban. Becsült adat szerint többszázezer, Baranyá­ban is többezres nagy­ságrendet említenek. Ne gondoljuk, hogy mind­egyiket eredeti állapotá­ban használják. Sokan megbütykölik, például jóval erősebb rugót tesznek bele. Még a gyári paraméterekkel rendelkező légpuskával is lehet pontos lövést le­adni akár 50 méterre is, a „preparáltak” termé­szetesen messzebbre visznek és nagyobb erő­vel lövjk ki a lövedéket. Képzeljük el, ha egy ilyen 15 méterről sze­men talál valakit, vagy halántékon! Pedig ko­rábban a megállapított határérték 9,81 joule volt... (<*~5. oldal) )

Next

/
Oldalképek
Tartalom