Új Dunántúli Napló, 1996. augusztus (7. évfolyam, 209-237. szám)

1996-08-01 / 209. szám

Mélyhűtött embriók Országos vadászünnep Ma ötven éves szavatossága Baranyában a forint (2. oldal) (3. oldal) (7. oldal) Már csak 2 hét és ismét kiderül: a PERFEKT jobb. Addig is telefonáljon: (30) 560-052 PERFEKT ... JÓ TUDNI pwrom Hásságyi földindulás A vihar elvonult, a romok maradtak LÖFFLER GÁBOR FELVÉTELE Sztrájkolnak a dolgozók a siklósi bútorgyárban Többször beszámoltunk a volt siklósi Tenkes Bútorgyár új- ranyitásáról. Az üzem munká­ját egy ideig titkok övezték, de ezek már szertefoszlottak. Tegnap a munkások - bár bementek az üzembe - nem kezdtek el dolgozni, hanem ücsörögve-ácsorogva töltöt­ték ki munkaidejüket 14 óráig. Mindezt azzal az in­dokkal, hogy a tulajdonos másfél hónapja nem fizette ki a béreket, illetve történt né­hány - a dolgozók által - jog­talannak ítélt elbocsátás. Az emberek érthetően elkesere­dettek, hiszen vannak, akik­nek adósságot kell törleszte­niük, van, aki egyedül neveli gyermekeit. A munkások egy ideje nem látják a tulajdonost sem, aki elmondásuk szerint az ő kinn- lévőségeire (és adósaira) há­rítja a felelősséget. Szerkesztőségünkben teg­nap délután izzottak a vona­lak, a tulajdonos Saltus Kft. dolgozói újabb és újabb pana­szokkal jelentkeztek. Az em­berek becsapva érzik magu­kat, mert például buszbérletre sem telik nekik, pedig ez szükséges ahhoz, hogy dol­gozni járjanak. Sokak szerint már az elején is megkérdője­lezhető volt a szakmai hozzá­értés és a koncepció. Az itt foglalkoztatottak már ismerik a munkanélküliséget - most újra nem kaptak bért. Eköz­ben - elmondásuk szerint - arról tárgyal a tulajdonos, hogy kamerákat szereljenek fel az üzem területén, ame­lyek figyelik a brigádonként más színű egyenruhába öltöz­tetett dolgozókat. Megpróbáltuk elérni a tu­lajdonost, de nem sikerült. A gyár dolgozói elmondták: a tulajdonos azt ígérte, a jövő hónap 10-én kifizeti a bére­ket. Addig nem kell bemenni az üzembe. R. Z. Már előzetesben ülnek a pécsi taxisofőr támadói Csökkenő telefonszámla Olaszországban augusztus elejétől csökken a telefon- hívások díja. Az olasz pos­taügyi minisztérium új veze­tése immár úgy látja, hogy az alacsonyabb díjak miatt várható forgalomnövekedés már rövid távon is nagyobb bevételt biztosíthat. Az alá­írásra kész kormányrendelet a nemzetközi hívások eseté­ben további 4,6 százalék, a távolsági hívások esetében pedig 18 százalék díjcsök­kentést tartalmaz. Börtön egy karikatúráért „A nemzeti lobogó megcsú- folásíért” három év szabad- ságvtsztésre ítélte szerdán egy ágíri bíróság az algériai La Tibune című lap karika- turisáját, Sauki Amarit. Az újsá} főszerkesztője egyé­ves felfüggesztett börtön- bünetést kapott, amiért kö­zölt a „nemzeti jelképet me,csúfoló” rajzot. Ez két jártkelőt ábrázolt az észak- afrkai arab ország nemzeti üniepén (július 5-én), amint a ászlódíszbe öltözött utcát bmulják. - „Ez az ünnepre un?” - kérdi az egyik. - Dehogy, kiteregették a zennyesf ’ - így a másik vá- asza. A viccel a szerző az ország polgárháborús hely­zetére akart utalni. Szabadlábon a cselédlány Kedvező véget ért szerdán az Egyesült Arab Emírsé­gekben munkaadója meg­gyilkolása miatt halálra ítélt Fülöp-szigeteki cselédlány szomorú története. Sarah Balabagant jó magavisele­tének köszönhetően szaba­don engedték. A cselédlány 34 késszúrással megölte 70 éves munkaadóját, amikor a férfi megpróbálta megerő­szakolni. Kétszer ugyanabba a folyóba?! Az olykor mostoha anyatermé­szet másodszor is felborította a hásságyi emberek hétköznap­jait. El sem takaríthatták még a májusban tombolt ítéletidő romjait - a szerdán megint eső­vel, jéggel tornyosult felhők vi­hara hetekig árnyékot vet még a Rác-domb parányi településére. A hömpölygő csapadék csöve­A szegény kormányt még a rozs is húzza. Avagy a sokféle energia- és egyéb áremelésben százforintossá dagadt fehérke­nyér-ár után a rozsból sütött kenyér ára is a nem várt magas­latokba szökkenhet rövidesen. Talán már a jövő héten. Ugyanis az elmúlt hónapban 50 százalékkal ugrott meg a rozsliszt ára, az év elejétől pe­dig már a háromszorosára nőtt. Mindehhez álljon igazolásként a Pécsi Gabona kereskedelmi két mosott ki a gáz- és vízveze­tékből, hordalékával a használ­hatatlanságig telítette a vízel­vezető árkokat, elvitte a májusi bitumenezést. A lankás vidék fentebb húzódó kertjeiből má­zsaszám ereszkedett alá az iszap. Jó hetven család kertjé­ben magával sodorta a rövid életű termést, vagy tíz portán bemosta az alagsort, a pincét. üzemigazgatójának, Szenti- vánszki Jánosnak véleménye, aki szerint mindenkor a piac ha­tározza meg az árat, s most a piacon erősen felértékelődött a rozs. Baranya a Nyírségből kapja a rozslisztet (öt speciális malomban őrlik e terméket az országban), s mi tagadás, szinte kéthetente változnak az árak. A NYÍRGABONA ügyve­zető igazgatója, dr. Bardócz Tamás minden kertelés nélkül kimondta: tavaly ilyenkor Trischlerék másodszor is fel­ázott pajtájából még sikerült kimenekíteni az állatokat. De a legnagyobb csapást szenvedett udvar sártengere azóta is romo­kat áztat. - Eddig az ötezer fo­rintos gyorssegélyt kaptuk, meg egy alapítvány segített. Azon túl még egy fülért se láttunk - mu­tat körbe Trischlemé. (Folytatás az 5. oldalon) 4000-5000 forint volt egy tonna rozs ára (ÁFA nélkül), ma en­nek az 5-6-szorosa, azaz 24 000 forint. Hát akkor mit csodálko­zunk? S ezt az drasztikus árnö­vekedést a rozsból őrölt liszt ára még nem követte, de ami késik, nem múlik. Ugyanis annyira kevés termett az idén, hogy a hazai szükséglet kielégí­tésére nem elég, minden való­színűség szerint az idén im­portra szorulunk. (Folytatás az 5. oldalon) A Mecsek-kapunál szúrták meg 25-én éjjel a taxisofőrt, a mel­lette és a mögötte ülő fiatalem­ber. Egyikük fiatalkorú. Békés megyében a rend őrei mindket­tőjüket ismerik. Mint azt a teg­napi sajtótájékoztatón dr. Er- nyes Mihály, Baranya megye rendőrfőkapitánya elmondotta, úgy tűnik, céljuk a gépkocsi el­rablása volt. Ugyanis a sarkadi illetve gyulai illetőségű fiatalemberek már értékesítettek garázsfeltö­rés útján ellopott gépkocsit, s most a pécsi portya során egy értékesebbet néztek ki a drosz- ton. Az autót a román piacra szánták. Akciójukat a megtá­madott taxisofőr fizikuma, lé­lekjelenléte és talán adott pilla­natbán a szerencséje hiúsította meg. A támadók némi holmit maguk után hagyva (egy sze­mélyi igazolványt is a bugyor­ban) menekültek el a helyszín­ről, de elfogták őket. S a teg­napi bírói határozattal már elő­zetes letartóztatásban várhatják ügyükben a további fejlemé­nyeket. A vád: életveszélyt okozó testi sértés. A sajtótájékoztatón szó volt még egy gyilkosságról is, melyben az áldozat szülei ke­gyeleti szempontból a teljes névtelenséget kérték. A gyil­kosság szintén 25-én történt Pécsett, a Kertváros környékén. A hölgyet - mint azt a nyomo­zás kiderítette - volt élettársa fojtotta meg. K. F. Tavaly Szabolcsban a gazdák fólégették a termést Mi lesz veled, rozskenyér? Pécsi gyomok és bizottságok Az lenne igazán eredményre vezető, ha végre minden érde­kelt allergiássá válna arra a helyzetre, hogy Pécs a par­lagfű-szennyezettség szem­pontjából évek óta az ország legfertőzöttebb területe. A la­kosság 20%-a parlagfű-allergi­ában szenved. Az önkormányzat 1993-ban programot indított és rendeletet is alkotott a parlagfű irtására - eddig különösebb eredmény nélkül. A helyzet kezelésére még a parlagfű-szezon előtt a Polgármesteri Hivatal Detky Rit.a városi főkertész irányítá­sával munkacsoportot hozott létife az ÁNTSZ, a közgyűlés egiíszségügyi bizottsága, a Kö- ziiiemi Rt, a Közterület Fel­ügyelet, a Jegyzői iroda és a Környezetünkért Alapítvány részvételével. Tegnapi sajtótájékoztatóju­kon arról is szó volt, hogy nincs központi szabályozás és a helyi rendelet betartatása bizony akadályokba ütközik. A közte­rületek parlagfű-irtására csak 5 millió Ft van, de új fejlemény­ként most már az ÄNTSZ napi jelzéseihez igazodva kaszáltat- nak. Felmerült, hogy több mi­nisztériumnak is feladata lenne egy központi program megva­lósítása, s ezt Pécs kezdemé­nyezni is fogja, más városokkal együttműködve. S a társada­lombiztosításnak is érdemes lenne a parlagfű elleni küzdel­met támogatni, hiszen csak a pécsi Tüdőgondozóban nyil­vántartott parlagfű-allergiások összes gyógyszerköltsége - a táppénzes napokról nem is be­szélve - havonta 36-37 millió forint. D. I. LÖFFLER GÁBOR FELVÉTELE Ez a dunaszekcsői helyzet is kimaradt Kupaszerda Dunaszekcsőn az NB I-es Csepel volt a vendég tegnaV a labdarúgó Magyar Kupában. Az újonc NB III-as hazaiak a második csoportmérkőzésü­kön (a harmadikra a hétvégén Lakitelken kerül sor) 70 percig jól tartották magukat, addig egyenrangú ellenfelek voltak. 1-0-ás csepeli vezetésnél li­est hibáztak, pedig ha belövik a büntetőt, azzal kiegyenlíthet­tek volna. Végül is a rutinosabb Cse­pel (Petrók, Nagy T. és Rósa góljaival) 3-0-ra nyert. A csoport másik mérkőzé­sén: Lakitelek - Szolnok 0-1. További érdekesebb szerdai kupaeredmények: Velence - BVSC 2-2, Budafok - Kispest 4-3. (Tudósítások a szerdai fut­ballmeccsekről a 13. oldalon) i 4 (

Next

/
Oldalképek
Tartalom