Új Dunántúli Napló, 1996. augusztus (7. évfolyam, 209-237. szám)

1996-08-01 / 209. szám

2 Pünántúli Napló 24 Óra A Nagyvilágban 1996. augusztus 1., csütörtök * Borisz Jelcin orosz elnök és Anatolij Csuhaj sz, az elnöki hi­vatal vezetője szerdán másfél órán át tárgyalt a Moszkva kör­nyéki Barviha szanatóriumban. A megbeszélésen a soron kö­vetkező helyhatósági választá­sokról, és személyi kérdésekről volt szó. Kórházba szállították ked­den a 73 esztendős Jelena Bon- nert, a néhai Andrej Szaharov akadémikus és polgárjogi har­cos özvegyét. Az asszony szív­rohamot kapott. Teodor Melescanu román külügyminiszter szerdán hiva­talos látogatást kezdett Párizs­ban. Elutazása előtt kijelentette: francia tárgyalópartnereitől azt fogja kérni, hogy erőteljesen támogassák Románia euroat- lanti integrációját. Pokolgép robbant szerdán a Spanyolország északkeleti ré­szén lévő Calatayud települé­sen, egy autókereskedésben. A robbanás következtében két ember megsebesült. Egyelőre senki sem vállalta a felelőssé­get a merényletért, de a hatósá­gok azt gyanítják, hogy hátte­rében a baszk szeparatisták szervezete, az ETA áll. Molotov-koktélt hajítottak kedd éjjel egy düsseldorfi át­meneti szállásra, amelyben Ke- let-Európából bevándorolt né­met nemzetiségű polgárok él­nek. A felrobbant gyújtókeve­rék csak anyagi károkat oko­zott, de mintegy negyven em­bert ki kellett költöztetni az ide­iglenes szállásról. Visszavonta lemondását Ahmed Koréi, a palesztin par­lament elnöke. A politikus, aki fontos szerepet játszott a pa­lesztin-izraeli béketárgyaláso­kon, kedden jelentette be le­mondását, miután összekülön­bözött Jasszer Arafattal. Évente 500 milliárd dollár­nyi illegális úton szerzett pénzt mosnak tisztára a nemzetközi pénzpiacokon - olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentésében. Az IMF szakértői a pénzmosás ellen egyetlen célravezető eszközt javasolnak: a nemzetközi együttműködés erősítését. Az adófizetők jogai bővül­nek az Egyesült Államokban. Bili Clinton amerikai elnök kedden írta alá azt a törvényt, amely az eddiginek a tízszere­sére, egymillió dollárra emeli az adóhatósággal szembeni kár­térítési igények határát. Erős földrengés rázta meg szerda hajnalban a Fülöp-szige- tek központi szigetét, Luzont. A Richter-skála szerinti 5,8-as erősségű földmozgás jelentős anyagi károkat okozott. Halálos pánik az állomáson. 15 ember meghalt és 42 megsérült, amikor a dél- af­rikai Tembisa vasútállomásán ellenőrök próbálták igazoltatni a jegy nélkül utazó, naponta ingázó fekete munkásokat. Még nem sikerült tisztázni, hogy a hivatalos személyekre támadó tömeg, vagy az ellenőrök durva fellépése okozta-e a pánikot, amelynek során agyontaposták a pénztárnál sorban állókat. fotó: feb/reuter Újra otthon. Kedden 122 bosnyák menekült tért vissza Szarajevóba. Az elmúlt négy évet Macedóniában vészelték át. Az érkezésnél az IFOR segédkezett. fotó: feb/reuter A mentésben élenjáró biztonsági őrt gyanúsítják a merénylet elkövetésével Még nem találtak bizonyítékot Megvan a gyanúsítottja annak a robbantásnak, amely egyet­len pillanat alatt megrengette a világot: a 33 éves Richard Je- wellt vádolják azzal, hogy csőbombát helyezett el az at­lantai Centenáriumi olimpiai parkban. Richard Jewell biztonsági őrként dolgozott a parkban a robbantás éjszakáján. Mosta­náig igazi hősként ünnepelték, mert ő riasztotta a rendőrséget, és oroszlánrészt vállalt a men­tési munkálatokból. Aztán az FBI váratlanul bejelentette: e magáncég szolgálatában álló férfi egyike a gyanúsítottak­nak. Jewell azonban váltig hangoztatja ártatlanságát. A gyanúsított fotó: feb Az eset kísértetiesen hason­lít az 1984-es Los Angeles-i olimpia idején történtekhez. Egy rendőrtiszt akkor is majd­nem a mennybe ment, mert ha­tástalanította a bombát a török csapatot szállító autóbuszon. Azután kiderült: korábban ő maga helyezte el a pokolgépet a járművön. Igazságügyi körökből úgy hírlik: Richard Jewell ellen egyelőre nincs bizonyíték ah­hoz, hogy őrizetbe vegyék vagy vádat emeljenek ellene. A Szövetségi Nyomozó Iroda emberei szerda reggel mindenesetre házkutatást tar­tottak a biztonsági őr otthoná­ban. A Jewell lakhelyéül szol­gáló épületet lezárták, és a körzetet kiürítették. Ferenczy Europress ) Eltűnt a lap, oda az Igazság A fizetésből egy üveg vodkára futotta Megszüntették a Lenin által 1912-ben alapított Pravda (Igazság) című lap kiadását - jelentették hírügynökségek Moszkvából. A lap görög tulajdonosai, akik összetűztek a főszerkesztővel, a múlt héten állították le a lap ki­adását, miután nem engedték be őket a Pravda épületébe. A Pravda, mint a Szovjetunió Kommunista Pártjának köz­ponti lapja, a hetvenes években még napi 13 millió példányban jelent meg, de a Szovjetunió összeomlása után súlyos pénz­ügyi válságba került. Az újság megőrizte korábbi arculatát: kommunistabarát maradt, igei élesen bírálta Borisz Jelcint ét reformjait. Alekszandr Iljin, a lap szer­kesztője elmondta: a tulajdono­sok nyomást gyakoroltak rá, hogy Jelcin újjáválasztását se­gítendő, a Pravda centrista po­zíciót foglaljon el. A társigaz­gatók kifogásolták, hogy túl sokat isznak a lap újságírói. Iljin erre - a Moscow Ti- mesnak nyilatkozva - azzal vá­gott vissza, hogy aligha lehet mást várni a hírlapíróktól, ha helyzetük évek óta bizonytalan, s a tulajdonosok csak épp annyi fizetést adnak, amely legföljebb egy üveg vodkára elég. Lejár a mélyhűtött embriók szavatossági ideje Ma lesz a tömeggyilkosság? Akármennyire morbid is a hír, mégis igaz: egy új angliai törvény szerint lejár a mély­hűtött embriók szavatossági ideje. Könnyen meglehet, hogy a mai nap, augusztus elseje fekete csütörtökként vonul be az or­vostudomány történetébe. Egy új angol törvény szerint ezen a napon 33 klinikán összesen 3300 mélyhűtött embriót kel­lene megsemmisíteni, mert 1991. augusztus 1. óta vannak ebben az állapotban. A meg­termékenyítés kémcsőben tör­tént, a magzatok mérete körül­belül akkora, mint ennek a mondatnak a végén a pont. A sokak szerint élőlénynek számító magzatok megmenté­sére világszerte tiltakozó moz­galom indult. Már több mint száz olasz nő jelentkezett, kö­zöttük két apáca is, hogy vál­lalva a beültetéssel létrehozott terhességet, életet adjon az embrióknak. A Vatikán hivatalos lapja, a L'Osservatore Romano szörnyű tömeggyilkosság előkészületei­ről ír, egyszersmind a nővérek áldozatkészségét is elismeri. Az olaszok az Európai Unió­ra hivatkoznak, amikor a be­avatkozás indokáról beszélnek. „Mire volna jó a közösség - kérdezik -, ha csak a pénzzel és az őrült marhákkal (érsd: a kergemarhakórral) oglal- kozna?” És megoldást is java­solnak: a jelentkezők fojadják örökbe az embriókat. Álkor a jog szerint szülőkké válnik, és ezáltal megmenthetik a rragza- tokat a kivégzéstől. (gylay) Keringővei fizetett korának popsztárja Liszt-mű a padláson Tegnap volt 110 esztendeje, hogy meghalt Liszt Ferenc. Most mégis egy „új” keringő­vei ajándékozta meg híveit. Kettős évfordulója van az idén a nagy magyar romantikus komponistának: 195 esztendeje született, és tegnap volt halálá­nak 110. évfordulója. Ami azonban jóval nagyobb szenzá­ció: Angliában eleddig ismeret­len művét, egy rövid valcert fe­deztek fel. Á kottalapok egy padlászugban talált dobozból kerültek elő. A skatulyát gene­rációk örökölték egymástól anélkül, hogy bárki fölnyitotta volna. Liszt 1841-ben nagy koncert­turnét tartott Angliában, csak­nem minden városban föllépett. A keringő is ekkor keletkezhe­tett. A darabot háziasszonyá­nak, Miss Georgia Smythe-nk dedikálta, hálául a szíveslát- sért. A szerző személyéhez ké­ség sem férhet: a kompozíci bizonyosan eredeti. A kottát a Northumberland grófságban lévő Alnwick kas­télyban fedezte fel Algernon Percy londoni üzletember, aki­nek a nagyanyja Helen, Nor­thumberland grófnője, ükanyja pedig Georgina Smythe volt. A fölfedező azonban csalódott: a londoni kikiáltók „mindössze” egymillió forint körüli összegre tartják a lelet értékét. Áz okot Leslie Howard, Anglia legismertebb Liszt­szakértője azzal magyarázza, hogy a zeneszerző a maga ide­jében ugyanolyan bálvány volt, mint napjaink popsztárjai. A ra­jongást gyakran nem túl értékes hangjegyekkel hálálta meg. Huszonöt éves az égi Vándor Nyomát a holdpor sok millió esztendőn át őrzi Ma 25 éve ült be James B. Irwin ezredes és társa, David Scott a Rover (Vándor) nevű nyitott holdjárműbe, amelyet a Falcon (Sólyom) leszállóegységben, összecsomagolva vittek magukkal. Közben az Apollo-15 anyaűrhajó Alfred Wordennel a fedélze­tén a Hold körül keringve várta őket. A holdjármű olyan volt, mint egy autó komplett alváza. Két akkumulátorral működött volna, külön-külön az első és hátsó pár kerék meghajtására. Irwinék csak a Holdon vették észre, hogy az egyik akkumulá­torban nincs feszültség. Sze­rencsére a hátsó kerékpár kifo­gástalanul dolgozott, csupán a kormányzás vált nehezebbé. Fantasztikus tájakon halad­tak 6-15 kilométeres sebesség­gel. Kőzetmintákat gyűjtöttek, talajfúró próbát végeztek, kü­lönféle műszereket telepítettek a sziklás, de holdporral bontott útvonalon. Nagyobb sebesség­gel nem mehettek, mert a haj­tókerekek így is átpörögtek a lisztnél finomabb, évmilliárdok óta lerakodott, sötétszürkés színű porban. A megvizsgálandó útvonal teljes hossza 35 kilométer volt, amelyet gyalogszerrel nem te­hettek meg. Hosszabb időt igé­nyelt volna, és űrruhájuk, élet- fenntartó szerelésük akkoriban még kissé nehézkes volt. Test­súlyuk a földinek csak egyha- todát nyomta. Amikor 1986-ban, budapesti találkozásunkkor azt a „szab­ványkérdést” tettem föl Irwin- nek, hogy mi volt a legnagyobb élménye a Holdon, meglepő módon ezt válaszolta: „A Föld!” Visszatérése után abba­hagyta az űrhajózást, és egy amerikai felekezet lelkésze lett. Vagyonából jelentős összege­ket áldozott régészeti kutatá­sokra. Több expedícióban maga is részt vett. De bárhol is járt, mindig a Holdat figyelte, és szeme kikereste a régi leszálló- helyet a hegység tövében. Jim 61 éves korában, 1991- ben szívroham következtében elhunyt. Lábnyomát a holdpor millió évekig megőrzi. Jankovszky János » Megjelent az augusztusi Lakáskultúra! Benne: A Városi nyüzsgés, vidéki nyugalom A Nyaraló a pincesoron A Régi villalakás színeváltozása A Mozduló ajtók, fiókok A Milánó fényei A Ehető virágok a kertből A A házigazda: Rost Andrea Ne feledje tehát: Új hónap, új Lakáskultúra! * r C J ? 4 f te : < M A V o N f A X X X 1. € V * Ö l Y *.« * •: « H f í . AUGUSZTUS * ? s ? Lakáskultúra

Next

/
Oldalképek
Tartalom