Új Dunántúli Napló, 1990. június (1. évfolyam, 58-87. szám)

1990-06-11 / 68. szám

1990. június 11., hétfő új Dunántúli napló 7 Mazautazil« m |§«l Az olimpikonnak Pécsett csak a kispad jutott „Nem úgy alakult, ahogy szerettem volna’' A PVSK női kosárlabda- csapatában két litván vendég- játékos, Angela Rupsiene és Sigita Donelaite is szerepel, okik közül Rupsiene korábban a szovjet válogatott színeiben olimpiai bajnokságot nyert. Júniusban lejár pécsi szerző­désük. Donelaite elmondása szerint ezután mindketten ha­za akarnak térni, és testneve­lő fonóiként dolgozni a to­vábbiokban .- A kosárlabdának erek szerint játékosként végleg bú. csút mondanak?- Azt hiszem, aki annyi ideig élt együtt egy sportág­gal mint mi, soha nem tud tőle teljesen elszakadni. Én is szívesen játszom bármikor, de csőik kedvtelésből — vála­szolt Rupsiene.- Visszatekintve az eltelt egy esztendőre, hogyan Ítélik meg magyarországi szereplé­süket?- Egyáltalán nem vágyót megelégedve magammal — kezdte Donelaite -, sokkal többet akartam és tehettem is volna a csapatért. Azon. hogy miért nem úgy alakult, ahogy szerettem válna, sokat gondolkodtam, és úgy érzem, nem csak rajtam múlott.- Sakkal többet szerettem volna játszani, mint amennyit végül is a pályán tölthettem - vette át a szót Rupsiene -, és igazából nem is értem a mellőzés okát. Talán az edző­met kel lene me- kérdezni . . . (Megkérdeztük: Máté János elmondta, hogy bár kiemel­kedő tudású játékosnak tart­ja Rupsienét, az ő cscrpatépí- tési elképzelései mások,- mint elődjéé, Varga Ferencé voltak, aki Pécsre hívta a litván kosa­rasokat. Mivel az irányitói poszton rajta kívül két másik pécsi játékos - Horváth és Ne- doba - is rendelkezésre állt, az utóbbiaknak szavazott bi­zalmat.) — Mi az, amit hasznosíta­ni tudott a csapat szakmai tanácsai közül?- ???- Csak nem azt akarják el­hitetni velem, hogy egy ilyen színvonalú bajnokságban ját­szó legyüttes nem tartott igényt egy olimpikon tapasztalatá­ra?- Eleinte még volt néhány észrevételem, de hamar rá­jöttem, hogy igazából sen.át nem érdekel, és jobban já­rok, ha hallgatok . . .- Akkor meglorditom a kérdést. Mit tanultak önök itt Pécsett, ami későbbi munká­jukban hasznos lehet?- Az iskolai és verseny, sport sok tekintetben külön­bözük egymástól. Mindamel­lett egy sor olyan ismeretet és gyakorlatot sajátítottam el az edzéseken, amelyek lelhasz­nálhatok a testnevelési órák mozgásanyagában. Arra a kérdésemre, hogy milyen emlékekkel távoznak Pécsről, és hogy érezték ma­gukat a PVSK-nál, egybehang- 'zóan állították, hogy a város nagyon tetszik nekik, az em­berek általában kedvesek és barátságosak. A csapat is ha­mar befogadta őket, annál is inkább, mert magúk is igye­keztek mindenkivel jó viszonyt kialakítani. Azt viszont Rup­Rupsiene (balról) és Donelaite, a két litván kosaras siene megjegyezte, a játéko­soknak az egymáshoz, de fő­ként a csapat vezetőihez való viszonya lényegesen eltér at­tól, amit otthon megszoktak. Az edzők itt nem csak paran­csolnak és utasítanak, hanem gyakran megbeszélik a játé­kosokkal a tennivalókat, ami oldottabb légkört teremt a csapaton belül. Persze ezzel vissza is lehet élni . . . Szűcs Zsolt Sörgyári capriccio Hawaiiban Tizenkettedszer a világbajnoki címért Hawaii volt a szülőföldje és az lett a pontosan egy tucat éve megrendezésre kerülő szu­per triatlon világverseny meg­rendezésének otthona a mai napig. Eljutni a gejzírek föld­jére annyit jelent, mint az igaz hívőknek meglátni Mek­kát és Medinát. Nos, ezen lá­togatásra vágyik, az indulásra gyűjt, a hazai triatlon-ver se­nyék egyik legmegszállottabb híve, a pécsi Sturm Ernő. A hajdani kerékpáros — a Pécsi Spartacus versenyzője volt, ma még mindig aktívan indul a PSC színeiben — gazdag érem­gyűjteménnyel büszkélkedhet. — A szeniorok mezőnyében nyertem már aranyérmet rö­vid és középtávú országos bajnokságokon. Talán az sem rossz ajánlólevél, hogy az ed­digi Európa-bajnokságokon van egy 11. és 16. helyezé­sem, míg a szenior olimpián a 10. helyen értem célba. Sturm Ernő európai kvalifikációra készül — Valóban így vtjn. A triat- lonversenyek szülőföldjére sze­retnék kijutni. Immár tizenkét éve Hawaiiban rendezik a szu­per biatlonok világbajnoksá­gát, amely 3800 méteres úszásból, 180 kilométeres ke­rékpározásból és a teljes tá­vú Marothon (42 195 méter) lefutásából áll. Az októberi világbajnokságra azonban - mivel ott csak 2500 versenyző indulhat - világtájanként se­lejtezőket tartanak. — Mikor és hol lesz az eu­rópai előselejtező? — Európából - a szeniorok­nál - 14-en indulhatnak. A kontinens selejtezőire július 14- én a nyugatnémetországi Nürnberg melletti Rothban ke­rül sor. A selejtezőre mór je­lentkeztem, ám félő, hogy esetleges siker esetén sem juthatok ki Hawaiiba, ha nem rendelkezem megfelelő szpon­zor támogatásával. Márpedig - az október közepén sorra kerülő világverseny fővédnöke egy amerikai sörgyáros - Búd Light - csakis a kvalifikált versenyzőknek ad esélyt a „vi­lágszenzációra”. — Ha burkoltan is, de üz­letről beszéltél. Mi volna az üzlet a támogatásodban? — Bolond dolog, de mégis igy van. Nem mondok mást, mint azt, hogy az európai kontinensselejtezőt az NSZK- ban kilenc órán át közvetíti a televízió. Ma kinek, hol van ekkora lehetősége arra, hogy a nyugaton hirdessen? — Most azonban nagyobb „dobásról" van szó . . .- Azért - az ismert támo­gatóid birtokában - mégis vannak vállalkozók, akik tá­mogatnak a világ előtti meg­mérettetésben . . . — Valóban vannak támoga­tóim, így a MOSZI, a Konzum Rt., valamint egy maszek, Nagy Imre tetőfedő és -szige­telő kisiparos. Persze, el kell mondanom, hogy mindez a világbajnokságra kevés volna, annál 'is inkább, mert nem ártana, ha a segítség a hely­színen is lenne. — Kik neveztek az európai előselejtezőre és milyen ver­senyek várnak rád addig is? — Korosztály nélküli felsoro­lásban nagy esélye van a mis­kolci Kropkó Péternek, a sze­gedi Vecsei Lajosnak, no és nekem. Kropkó már kétszer volt Hawaiiban, előbb 25., majd 55. helyen végzett. Ami pedig az addigi sportnaptárt illeti: június közepén a „Vasi Vasember" verseny szólít rajt­hoz bennünket, majd július 7- én az NSZK-ban rendezik az Európa-bajnokságot. — Sturm Ernő a Pannónia Sörgyár dolgozója, a világbaj­nokság főszponzora is egy amerikai sörgyáros. Pécs ne­ve, a Pannónia Sörgyár nem jelentene valami „többletet" a világ képernyőjén? — Az, hogy hol dolgozom, nem befolyásolhatja a ver­senyzésemet. Annál inkább nem, mert munkaadómtól min­den lehetőséget megkaptam. Az már más, hogy a meze­men a Pannónia Sörgyár is elférne . . . Kapu László Eltörölték az osztályozót Feljutottak a komlói férfiak, kiestek a pécsi lányok A Magyar Kézilabda Szövet­ség Elnöksége legutóbbi ülé­sén napirendre tűzte az NB I, B-s csapatok beadványát, amelyben tiltakoztak az eilen, hogy a szövetség nyolc for­dulóval a bajnokság befeje­zése előtt megváltoztatta a versenykiírást és osztályozót írt elő. Madarász István főtit­kár, a tanácskozást követően elmondta, a múltkor az elnök, ség a szakmai szempontokat figyelembe véve döntött, míg most a jogi kérdések kerültek előtérbe. Ezek figyelembevé- télével helyt adtak a bead­ványnak, eltörölték az osztályo­zót, így az eredeti versenyki­írás szerint az NB I. két utol­só helyezettje kiesik, az NB I. B. két elsője pedig feljut. Ezek szerint az 1990-91-es bajnokságban a PMSC lányok a második vonalban, míg a Komlói Bányász férfi csapata a legjobbak között küzdhet. Szeles győzelme Párizsban Talán már nem is számit igazán meglepetésnek, hogy a 16 éves jugoszláviai teni­szezőnő, Szeles Mónika újabb nagy sikert aratott: az újvidé­ki versenyző ezúttal a francia nyílt bajnokság döntőjében győzte le legnagyobb riválisát, a nyugatnémet Steffi Gráfot 7-6, 6-4 arányban. Az első szettben pedig úgy tűnt, hogy a 20 éves Graf nem adja át a címet fiata­labb vetélytársnőjének, de a nyugatnémet teniszező négy jótszmalabdát is elrontott a rövidítésben, míg Szeles rög­tön az első lehetőségét ki­használta. A folytatásban már nem volt kétséges, ki hódítja el az idén a Roland Garros bajnokának címét. MAI MŰSOR FILM Uránia: A légy II. (f4, 16). Rocky IV. (8). Kossuth: A légy II. (10, 12, (7, f9), Drágám, o kölykök összemen­tek (2, 4). Kossuth Klub: Ez a harc lesz a végső? (f6, f8). Fark: Rocky IV. (5. 7). Parte Kert: A légy II. (9). (Rossz idő esetén a teremben.) Ifjúsági Ház: Dobjuk ki anyut a vonatból (6), Rövidzárlat (8). Neve* lési Központ: Vénuszcsapdo (4, 6). Komló: A Ragadozó (5, 7). Mohács: Nindzsák harca (ó, 8). Mohács Kert: Fekete eső (9). Siklós: ló reggelt, Vietnam (6, 8). Szigetvár: Szarvas­vadász I., II. (6). RÁDC KOSSUTH RADIO 8.05: Hangszemle. 8.20: Nyitány. A hét zeneműve: Csajkovszkij: VI. szimfónia. A hét költője: Nagy László. 9.05: Napközben. 10.30: Ba- laton-rádió. 11.00: Hagyományápo­lók. A Gereben és a Varsányi együttes. 11.34: Esterházy Péter: Hrabal könyve. 12.00: Déli Krónika. 12.30: Ki nyer ma? .12.45: Nyomor — szolgálat — szeretet. 13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05: Az olvasás gyönyörűsége. Rákóczi Fe­renc emlékiratai. 14.35: Filmzene. 15.05: Kóruspódium. 15.30: Zenei Tü­kör. 16.00: Délutáni Krónika. 16.15: Miska bácsi negyedórája. 16.30: Nyitnikék. 17.05: Eco-mix. Gazdasági magazin. 17.30: Déki Lakatos Sán­dor népi zenekara játszik. 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sport­világ. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvas­tuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt . . . 19.39: Gulyás László Este a fonóban. 19.50: Gong. 20.05: Első kézből. 21.00: Hírek. Időjárás. 21.05: A Rádiószínház bemutatója. Ingatag menedék. Hongjóték. 22.00: Késő esti Krónika. 22.30: Beszélgessünk! A mikrofonnál: C. Molnár Emma és Popper Péter pszichológusok. 23.30: Mozart: C-dúr vonósnégyes. PETŐFI RADIO 8.05: Rivaldafényben: Jeanette McDonald és Nelson Eddy. 8.50: Délelőtti torna. 9.03: Szentséges kis­vállalkozók. Hangjáték. 9.24: Ments­vár. Rockopera. 10.40: Fülszöveg. 10.45: Magyarán szólva (ism.). 11.03: Hogy tetszik lenni? 11.35: Népszerű fúvósmuzsika. 12.00: Nóták. 13.03: Slágermúzeum. 14.00: Kívánságműsor. 17.03: Ötödik sebesség. 18.00: Kö- lyökrádió. 18.30: Popregiszter. 19.03: Vissza . . . Válogatás ifjúsági műso­rokból. 20.00: Osszjáték. 21.03: ..Alom és valóság". Beszélgetés Gencsy Sárival. 22.05: Rockújság. 23.03: Sporthíradó. 23.10: HIFI-varie- té. örökzöld filmmelódiák. 0.05: Cimbalommuzsika. BARTÓK RÁDIÓ 9.10: Kamarazene. 10.10: A hét zeneműve. Csajkovszkij: VI. szimfó­nia. 10.40: Cimbalomzene. 11.06: A századforduló olasz operáiból. 12.05: Höndel-művek. 13.00: Kilátó (ism.). 13.45: Labirintus. 14.00: A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hang­versenye. 15.28: Kamarazene. 16.05: A Budapesti Tavaszi Fesztivál hang­versenyeiből. 17.30: Meyerbeer és a nagyopera. 18.30: Történelemből érettségizőknek és felvételizőknek. 19.05: Spanyol nyelvlecke kezdők­nek. 19.20: Gitárral angolul. 19.35: Felejthetetlen hangverseny. Magyar Állami Hangversenyzenekar hangver­senye (1985). 20.51: A kamarazene kedvelőinek. 21.47: Az MRT énekka­rának legszebb hangversenyeiből és felvételeiből. 23.30: A hét zeneműve (ism.). PÉCSI RÁDIÓ 5.55: Hajnaltól reggelig Dél-Du- nántúlon. (Dél-dunántúli krónika. — Tallózás Zala, Somogy, Tolna és Baranya megyei lapokból. — Dél- Dunántúl útjairól. — Időjárás. — ügyeletek jelentik. — Eseményössze­foglaló.) 8.00: Műsorzárás. 13.00: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi mű­sor. 13.45: Német nyelvű nemzetiségi műsor. 14.30: A pécsi stúdió három­nyelvű szolgáltató és kereskedelmi műsora. 18.30: Szerbhorvát nemzeti­ségi műsor. 19.00: Magyar nyelvű hírek. 19.05: Német nyelvű nemzeti­ségi műsor. 19.35: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ TV 1. 8.18: Műsorismertetés. 8.20: Tévé­torna nyugdíjasoknak. 8.25: Magyar évszázadok. Az egyházpolitikai tör­vények (ism.). 8.45: Dempsey és Makepeace. Angol bűnügyi film (ism.). 10.20: Képújság. 10.25: A HÉT (ism.). 11.25: Delta (ism.). 11.50: Mozgató. 12.00: Képújság. 16.20:Képújság. 16.28: Műsorismer­tetés. 16.30: Déli videóújság. 16.40: Hírek románul. 16.45: Tízen Túliak Társasága. 17.20: A Hónapsoroló je­lenti. 17.30: Szám-adás. Gazdasági negyedóra. 17.45: Műsorajánlat. 17.50: ,.Veletek vagyok minden­nap ..." — Katolikus híradó. 18.00: Egy szó, mint száz. 18.45: Esti me­se. 19.00: Cimbora. Sakuntala gyű­rűje. Mesemotívumok. 19.25: Közle­mények. Műsorajánlat. 19.30: Hír­adó. 20.05: „Micsoda útjaim." Tö- rőcsik Mari énekel (ism.). 20.50: Itália ’90. Anglia—Írország. 22.50: Kézenfogva. Érdekvédelmi műsor ér­telmileg sérült embereknek és segí­tőiknek. 23.15: Híradó 3. TV 2. 15.45: Képújság. 16.00: Tv2. Ben­ne: Riportok. — Időjárás. — Zen*. 16.30: Kérdezz! Felelek. 16.50: Itá- fia ’90. Costa Rica—Skócia. 18.50: Tv2. 18.55: Gyerekeknek! Bábfilm. 19.01: Tv2. 19.05: Nonni és Mann*. Izlandi tévéfilmsorozat. 19.56: Tv2. 20.00: Telesport. Itália '90. össze­foglaló az előző esti NSZK—Jugo­szlávia mérkőzésről. 20.45: Tv2. 21.00: Híradó 2. 21.20: Tv2. 21.30: Körzeti tévéstúdiók műsora. — Budapest — Pécs — Szeged. 22.25: - Tv2. 22.30: 44. Velen­cei Biennálé. Tudósítás. Kb. 22.55: Tv2. Napzárta. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR 8.15: Műsorismertetés. 8.20: Tévé- naptár. 8.30: Sorozat gyermekeknek. 8.45: Gorán meséi. Gyermekműsor. 9.00: Nyári program. 14.35: Műsor- ismertetés. Hírek. 15.00: Éjszakai program (ism.), 76.30: Magyar hír­adó. 17.00: Tévénapló I. Oktatómé- sor. 17.50: Sorozat gyermekeknek. 18.05: Gorán meséi. Gyermekműsor. 18.20: Számok és betűk. Vetélkedő. 18.40: Rajzfilm. 18.45: Dokumentum- műsor. 19.15: Rajzfilm. 19.30: Tévé­napló II. Időjárás. 20.00: Drámaest. 21.05: Külpolitikai műsor. 21.35: Té­vénapló III. A mai sport. 22.00: Éj- szokoi program. 24.00: Hírek. 2. MŰSOR 16.10: Műsorismertetés. 16.15: Hí­rek. 16.20: Tévénoptár. 16.30: Itália *90. — Közlemény. 16.45: Costa Rico —Skócia. 19.00: Zágrábi panoráma. 19.30: Tévénapló. 20.00: A fenntar­tott idő. 20.45: Hírek. 20.50: Anglia —Írország. 22.50: Itália ’90. A fenn­tartott idő. 0.30: Határ nélküli álom. OSZTRÁK TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR 9.00: Hírek. Az Addams család. 9.30: Ausztrio-kép. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Ahol a férfiak még férfiok (ism.). 11.55: Az állatok paradicso­ma. 12.20: Tisztelt Ház! 13.20: Ak­tualitások. 13.25: Egy ügy a kiren­delt védőnek. 13.55: Pillantás a hét­re. 14.20: Batman. 14.45: Enterprise űrhajó. Sci-fi sorozat. 15.35: Báb­játék. 15.35: An-tan-ténusz. 16.20: Miniszínpad. 16.30: VIF-Zack. 16.55: Minihírek. Postaláda. 17.10: A nád­kalózok. Sorozat. 17.35: Miniriport. 17.55: Piros és kék. 18.00: Mi. 18.30: A házmester. Sorozat. 19.22: Aktuális tudnivalók. 19.30: Híradó. 20.00: Kulturális magazin. 20.15: Ho­tel „Paradies". Sorozat. 21.08: Sza­kácsművészet. 21.15: Hunter. Krimi­sorozat. 22.00: Oldalpillantások. 22.10: Kísértések. Sorozat. 23.40: Az éjszaka küszöbén. Francia játékfilm. 1.10: Santa Fétől nyugatra. Soro­zat. 1.35: Hírek. SUPER CHANNEL 7.00: Pirkadat. 9.15: Egyveleg. 16.00: Forró drót. 17.00: Adásban — élő videoshow. 19.30: Nemzetközi hírek. 19.45: Időlánc — tévénosztal­gia. 20.00: Turisztikai magazin. 20.30: Utazás Indiába. 21.00: Né­gyen a vadonban. 21.30: A tudo­mány jövője. 23.15: Nemzetközi hí­rek, kommentárok. 23.45: Magazin. 0.15: Hírek, időjárás. 0.30: Kék éj. 1.30: Időlánc. Egyveleg. SKY EUROSPORT 9.30: Tenisz. 11.00: Labdarúgó-vb. Brazília—Svédország. NSZK—Jugo­szlávia. 14.30: Forma—1 vb. 16.30: Labdarúgó-vb — hírek. 17.00: Lab­darúgó-vb. Costa Rica—Skócia. 19.00: Nemzetközi motorsport. 20.00: ökölvívás. 21.00: Labdarúgó-vb. Costa Rica—Skócia. Anglia—Írország. 1.00: Motorkerékpár-vb. SAT1 6.00: Jó reggelt a SAT 1 -gyei! 8.35: Szomszédok (ism.). 9.05: Sze­relemhajó (ism.). 9.50: Teletipp — utazás/Horoszkóp. 10.05: Teleüzlet (ism.). 10.30: A doni kozákok da­lai (ism.). 12.15: Szerencsekerék (ism.). 13.00: Telebörze. 14.05: Ca­simir és tsa. Amerikai rajzfilmsoro­zat. 14.30: Teletipp — háztartás/ Horoszkóp. 14.40: Szerelemhajó. Amerikai sorozat. 15.30: Megbabo­názva. Amerikoi sorozat. 15.55: Tele­üzlet. 16.05: Daniel Boone. Ameri­kai western-sorozat. 17.10: Szom­szédok. Ausztrál sorozat. 17.35: Tele­tipp — természet. 17.45: Műsoris­mertetés 17.50: Hotel. Amerikai so­rozat. 18.45: Híradó, időjárás. 19.05: Szerencsekerék. 20.00: Trapper John M. D. Amerikai sorozat. 21.00: Ha­láltánc a folyónál. Angol—NSZK já­tékfilm. 22.40: Újdonságok és törté­netek. 23.05: Tévétükör — magazin. 23.30: Félrelépés. Svájci szerelmes­film. 1.15: Trapper John M. D. (ism.). 2.05: így láttuk. 2.10: Előre­jelzés. RTL 6.05: Az apám földönkívüli (ism.), 6.30: Halló, EurÓDa — jó reggelt, Németország! 8.35: Telebutik. 9.10: A Springfieid-sztori (ism.). 10.05: Forró nyeremény (ism.). 10.35: Dr. Kicsoda (ism.). 11.10: Lila álmok (ism.). 12.30: Klasszikusok délidő­ben. 13.00: Telebutik. 13.30: Kalifor­niai klán. Amerikai sorozat. 14.15: A Springfie’d-sztori. Sorozat. 15.00: Kedves Bili nagybácsi. Sorozat. 15.30: Játssz velünk. 15.43: Nettó — a gazdaság ma. 16.00- Tammy. Amerikai sorozat. 16.30: Időutazók. Amerikai sci-fi sorozat. 17.10: Forró nyeremény. 17.45: Játssz ve­lünk! 18.00: Delvecchio. Amerikai krimisorozat. 18.45: Híradó, időjárás. 19.15: Harc a maffia ellen. Ameri­kai sorozat. 20.10: Lénifarkas. Ak- ciófilm-sorozat. 21.05: Egy odüsszea vége. Sci-fi. 22.45: Kulturális maga­zin. 23.25: M — férfimagazin. 24.00: Birkózás. 0.35: Harc a maffia ellen? 1.20: Aerobic.

Next

/
Oldalképek
Tartalom