Dunántúli Napló, 1989. augusztus (146. évfolyam, 210-240. szám)

1989-08-22 / 231. szám

LAKÄS-INGATLAN Sürgősen eladó 2 szobás utcai házrész, „össztközműves 23727” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Ifori raktározási tevé­kenységre alkalmas nagy terület, 3 szobás családi házzal, mel­léképületekkel a Sport utcában eladó. ,,lpar 22815” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. ^ HUNGÁRIA OTTHON biztosítás Elcserélném pécsi, 47 négyzetméteres, más- léi szobás, összkom­fortos tanácsi lakásom harkányi üdülő- szöv. jogomat buda­pesti tanácsi lakásra. Telefon napközben: 471 -560/286. Otszobás, befejezés lőtt álló ház eladó, cserélhető ..Sürgős 22226” jeligére a Hu- yadi úti hirdetőbe. Eladó ház, Siklós, Baross Gábor u. 69. Érdeklődni: Sik lés, Pozsonyi u. 9. Régi, •kétszintes ma­lom, istálló, pajta, 1837-be n készült szék­rények eladók. Érdek­lődni 23-497-es telefo­non. Pécsvárad, Mecsekkor­nyék 11. sz. alatt család ház eladó. Érdeklődni: Mecsekkor­nyék 40. Fische réknél. 5 szobás szövetkeze­ti lakás eladó a Né­meth L. utcában. Te­lefon: 41-916, az esti rákban. Elcserélném 3 és fél szobás szövetkezeti la­kásom hasonló 2 szobás lakásra + kp-t kérek. Pécs, Darvas J. u. 6., fszt. 3. POTE és Pedfő mellett szobás lakásba 'két medikust keresek la­kótársnak. Érdeklődni: 20-744-es telefonon 17 óra után. Kertvárosi 3 szobás, 68 m--es lakás eladó. I 300 000 kp vagy 1 000 000 kp 350 000 OTP. Telefon: 26-404 Pálosoknál, Március 21. téren. 52 négyzet- méteres, összkomfortos, telefonos lakás be­költözhetően eladó. Telefon: 26-351. 1,5 szobás, 35 négy zetméteres lakás el­adó. Tel.: 21-366. Eladó 2 szoba, kony ho, gazdálkodásra al kaimas, mellékhelyisé gekkel együtt, 200 négyszögöl gyümölcsös kert. Érdeklődni bár­mikor a helyszínen. Pogány, 7666. Móricz u.9. Gyimesi. _______ Sz őlő-gyümölcsös, éves, lakható ház, r.agy pince építkezés miatt eladó. Görcsöny ben. Tel.: 31-290. 2,5 szobás szövetkeze ti lakás eladó. Pécs Fazekas Mihály u. 18. 2/9. Érdeklődni: 16-20 óra között. 3 szobás, összkomfortos zöldövezeti lakás sor házban garázzsal el adó. Pécs, Dagály 2. Megtekinthető du 17—19 óra között. Szétköltözökl 1 db 1 szobás és egy 2 szó bás házrészt cserélnék 1 nagyobb magántu lajdonú lakásra. Ér deklődni: Pécs, Ság vári E. u. '17. 17 óra után. Eladó vagy elcserél hető úi, pellérdi csa 1 ód i ház 400 négyszö göl területtel. Irány ár: 1 850 000 F OTP vagy 1-1,5 szobás ta nácsi lakást beszórni tője. Érdeklődni: Nagy Csaba Pellérd, Szó badság u. 10.. vagy tel.: 15-416. . 3000 m-es, 8 éve gyümölcsös a Tenkes hegyen eladó. Érdek lődni: minden kedden és csütörtökön 17-20 óráig. Pécs, Sarohin t. út 138. (Kása) 800 négyszögöl kordon művelésű szőlő, 250 négyszögöl zártkerti in gatlan eladó. Érdek lődni: Maurer, Laht u. 54. 17—20-ig. 1,5 szobás, tehermen les OTP-lakás eladó I860 000) Pécs, Szabó Ervin tér 12., IX/28 Pécs centrumában néayzetméteres, 88-ba teljesen felújított taná esi lakásunkat cseré nénk bármilyen pécs vagy Pécs környék felújítandó házra vagy telekre. ,,Korrekt tékegyeztetés 22802 jeligére o Hunyadi út hirdetőbe. Kölkeden, Nagy Lajos u.17. számú, komfort nélküli családi ház gazdálkodásra a lka I más. eladó. ____ El adó a Vadásztanyá nál 300 négyszögöl zártkert, egy szoba összkomfortos lakás építési engedéllyel Érdeklődni: minden nap. Jakabhegyi út 63/1, ______________________ El cserélném vagy el adnám családi jellegi házrészemet, mely szobás, komfortos. Pécs környéki családi ház­ra. Érdeklődni: Majté nyi u. 33.____________ El cserélném Igazdálko dósra alkalmas birjá ni házamat, melyhe 800 négyszögöl telek gazdasági épületek tartoznak. Pécsi ossz komfortos lakásra ..Minden megoldás, érdekel” jeligére Hunyadi úti hirdetőbe 64 m'-es, felújított, gá zos, nagyteraszos öröklokós az Asztalos J. utcában eladó. Te lefon: 25-181. 1,5 szobás OTP-örök lakás, 800 000 kp., ke vés OTP-vel sürgősen eladó. Pécs, Sarohi tábornok út 84. IV/13 Érdeklődni a helysz nen, 18—20 óra között Surányi M. út környé­kén, bútorozatlan gar­zont bérelnék. Tele­fon: 16-262. egy családi tetőtérbeépítéssel. .Árkádia" Kft. Pécs, Báthori u. 8. Telefon: 34-346. Eladó Hétve zér utcában ház 2,8 iáért, Fülemüle ut­cában há*z 3 millióért, Majtényi F. utcában ház 1,2 millióért (la­kásokat beszámítunk), Mátyás király utcában nagyméretű, 3,5 szo­bás öröklakás 2,4 m Új, 3 szintes családi. 500 négyszögöl telekkel, ¡pori áram mai gazdasági épü- etekkel eladó vagy pecs-i kertes családi házra cserélhető. Sza­rnia, Barátság u. 10., óra után. Tehermentes kertváro 2 és fél szobás la­kás elodó. Érdeklőd 16 óra után. So- rohin t. út 15., I. i 5la. Eladó 2,5 szobás OTP- lakás garázzsal vagy anélkül. Érdeklődni Malomvölgyi u. 7. IV/14. Mohácsi szőlőhegyen 250 négyszögöl üdül telek, ugyanott Fender basszusgitár eladó Érdeklődni: Mohács Felszabadulási lakóte lep 30/B., fszt. 2. Eladó 272 négyszögöl bekerített szőlő. E deklődni: ¡Dr. Műn nich F. u. 6/A., 11/8. este 7 óra után. 360 négyszögöl szőlő gyümölcsös Pellérd szőlőhegyen, a volt vasút mellett eladó Hétvégi ház, villany víz van. Érdeklődni Pécs, Báthory u. 17 Dömös. Rózsadombi, 2,5 szó bás, tehermentes örök lekásom eladom vagy budapestire cserélem Telefon: 27-647. iáért, Kacsóh P. ut­cában 3 szobás lakás 1 860 000-ért, Kacsóh P. utcában 2 szobás lakás 1.5 millióért, Rákccz úton garzon­lakás 720 000-ért, Rá­kóczi úton 2 szobás lakás 880 000 Ft-ért, József A. utcában 2 szobás lakás garázs­Orfü központjában 300 négyszögöl építési te­lek elodó. Tervrajz, engedély, közmű, asz­faltos út adott. ..Szép környezet 524” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kertvárosi 1,5 szobás lakás tehermentesen eladó. Érdeklődni az esti órákban. Telefon: 35-240. Szliven mellett 2 szo­bás, 54 >m--es tanácsi lakást garzonra vagy 1 szobásra cserélnék. Érdeklődni: az esti órákban, telefonon 35-240. zsal 1,3 millióért, Sán­dor utcában nagy ház 2,5 millióért, Kertvá­rosban két db másfél szobás lakás 780 ezer forintért, illetve 700 000 kp. H havi részlet 150 000 Ft. Lakó utcá­ban 2 szobás házrész 590 000-ért, Daindolban szőlő 500 000-ért, illei- 180 000 Ft-ért. Tel­kek: Jakabhegyi úton Meggyes kézben Barackos úton, Bárány úton. Cserélnénk: 2 szobás tanácsi kást cserélnénk tulaj­donra -|- ráfizetünk (200 ezer körül). Pe­tőfi utcai két db ta­nácsi lakást 1 tulaj­donra (2,5 szobás ga'. n/1.2 körül). Pé­cs 27 m’-es Hűl Jó­zsef úti tanácsi la­kást komlói 1,5 szobás öröklakásra, zuglói egy szobás tanácsi lakást (telefonos) pé­csi 2 vagy 2,5 szobás telefonos téglalakásra. Mandula utcában 62 négyzetméteres ház­részt simán pécsi 1,5 szobás tanácsi lakás­ra, Daindol 2,5 szó bás házat (ár: 700 000 | forint) tanácsi lakás­ra -f kp. Anikó ut­cai 3 szobás tanácsit 1 szobásra -f- kp-t ké­rünk. >Hlrdi, pellérdi, szalántai házakat pé­csi lakásokra (mind­egyik ház két család részére alkalmas,, nagyméretű). ügyinté­zés szakemberekkel, garanciával. Félfoga­dás: Hétfő—szerda- j péntek 8—12-ig, kedd- csütörtök 2—5-ig. ,,Bomik” Ingatlanköz­vetítő ajánlata: Eladó: Harkányban vállalati üdülésre is alkalmas szobás nyaraló, 1,5 { szobás, telefonos üdü­lő tetőtérbeépítési le- ' hetőséggel, a terehe- gyi részen 3 szobás, összkomfortos, kertes családi ház állattar­tásra alkalmas mellék- épületekkel és garázs- zsal, Siklóson tégla­épületben 1,5 szobás összkomfortos lakás. Ingatlanok nagy lasztékban, adás-vétel, komplett ügyintézés! Harkány, Arany János utcai pavilon. adas-vetel Március 21. téren 2 szobás OTP-lakás el adó. Érdeklődni: 17 óra után a 35-525-ös telefonon. Különálló albérleti szo­bát keresek. ,,Tisztál­kodási lehetőséggel” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 200 ezer kp-val lakás­megoldást keresek. ..Árva” jeligére a Hu- r.yodi úti hirdetőbe. 47 négyzetméteres, te­hermentes szövetkezeti lakást 'kisebb, erké­lyesre cserélnék. Te­lefon: 28-479. Albérleti, központifűté- ses szobajkonyha für­dőszoba-használattal kiadó, két nem dohány­zó diáknak. Érdeklődni délután 2—8-ig. Hajdú Gyula u. 46., IV/17. (Lift van) Garázs kiadó o Ma­tusán Béla utca 14- ben. Telefon: 17-396. Lehetőleg 17 óra után. Elcserélném Görcsöny központjában lévő 4 szobás, 2 szintes la­kásomat 2,5 szobás OTP-lakásra. Rózsa­domb, Jurisics és Asz­talos J. út előnyben. Gyen-is Lajos, 72-560. 3 szobás kertvárosi la­kás garázzsal 20 000 Ft/m-’-ért eladó. Pécs, Lahti u. 48., fszt. 1- Telefon: 72/14-699. Osszeköltözőkl 104 és 66 négyzetméteres, összkomfortos, telefonos lakásokkal belvárosi kertes családi ház el­adó. Pécs, Erreth L. u. 3. Mecseken 5 szobás, telefonos, gázfűtéses családi ház, készpén­zért eladó. ,,Oszi köl­tözés 675” jeligére o Hunyadi úti hirdetőbe. Opel Kadett 1.2 Spc* Berlina. Gl-s frsz. El­adó. 28-454. vagy 26-444/43-os telefonon. 5epjarrm^^ vétel-eladás. Pécs, Teréz u. 5. 20 m2-es Siklósi már­ványlap 10 m- jugo­szláv fagyálló kerá­mialap és szürke bidé eladó. Telefon: 34-246. Heverő, rekamié. fo­Lőtéri garázs eladó. ni : Csend u. 8/1. Érdeklődni este 26-870-en. a Fiat Ritmo 755 kitűnő állapotban eladó. Ér­deklődni Pécs 19-702- es telefonon, 13 óra után. Keszüben 384 szögöl zártkert négy­eladó. Wartburg bontva vagy egyben eladó. Érdek­lődni Pécsújhegy, Nagykorán' út 21. Kie- eréknél. eves ladc. Szen*T0r¡nc, út 3. TŐIT literes tölgyfahor- dók és 20 hl.es tölgy­fa szüretelokad eladok Tel.: '20-850. Asztalos, ács, bádogos, kőműves szakmunkásokat MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL, valamint víz-, gáz-, fűtésszerelő anyagismerettel és gyakorlattal’ rendelkező anyagbeszerzőt és anyagkiadót felveszünk PÉCSI ÉPÍTŐ és tatarozó vallalat, Pécs, Timár u. 23. sz. Biohumusz-termeléshfci biogiliszták kaphatók. Humusz visszavásár lási sezrződéssel és szö­vetkezeti tagság köt­hető kp-ért és OTP- hitelre egyarónt. Cím: Balassagyarmat, Kos­suth l.. u. 12. Kovács Zoltán. Tel.: 607. Sürgősen eladó 2 éves Zcstava GTL-55 tip. szgk. Érdeklődni Má­raszászvár, Ságvári alatt. _________ Re ndkivül jó állapotú, keveset használt IM-es Lado eladó. Tel.: 27-177, este._________ Új funlandi kan Érdeklődni Ságvári Tüzeléstechnikai alkat­részek, olaj- és gáz­égők ADÁSVÉTELE. Megvételre ajánlunk tolózárakat, szerelvé­nyeket, csöszigetelő anyagokat. PIROTERM GMK, Pécs, Fülemüle 31. Telefon: 34-967. 9 métertől 1 méteiig kifűrészelt szarufa és minaen méretű léc el­adó. Papp József Égervölgy, Kócsag köz 27. Szamóca szupereli' minőségű Gorella és H jkras-Rornata íajtóiú óriósszemű. bőlermő palánták. Tiszta for­rásból! Megrendelhe­tők postán utánvét tel, termesztési útmu­tatóval. 100 db-tól. Da­rabjuk 3,50 forint. Cím: Kéki kertész, Debrecen Postafiók 211., 4002. Építők, figyelem! Bon­tott tégla, faanyag, egyéb bontási anya­gok eladók. Cím: Mo- hács, Fürdő u. 2-4. Trágyagiliszta eladó. 0,50 Ft/db. Nagynyó- rád, Táncsics u. 10- Kifürészelt szarufa és : 1 métertől 8 mé­terig eladó. Pécs. Előre u. 4. Diófa étel­bár. Érdeklődni: 15—22 óráig személye­sen és telefonon a 11-149-es számon. 20 db 6 méteres szaru­fának való gömbfe­nyő eladó. Hírd, Ga­garin tár 7. _____ Ho mok, föld, kő, sóder, törmelék- szállítás, anyag- beszerzéssel. Telefon: 16-165. ^TEHERTAXI----------fix. bi llenes, darus. multikÁr TELEFON: IQ 961 KÖLTÖZTETÉS: — Jósikuti — 14-4*7. A. Pcclam 22337 FÖLDMUNKA SZÁLLÍTÁSSÁ!. HOMOK, FOLD, SÓDER 35-296 10-féle előszobafalat készítünk sok változat­ban. A gyártónál ol­csóbb. Pécs, Zsolnay V. u. 51. Színesfém-átvétel ma­gas áron. Pécs, Pi- pacs u. 8._________________ Ál lami gazdaságból vagy termelőszövetke­zettől, 1500 db fiatal, jó karban lévő anyu- juhot bérelne három juhász. Baranya me­gye területén. , .Tejes­bárány 161255” jeligé­re. Eladó 3 éves Fiat Re­gata 75 Ouarzo 32 000 km-rel. Szürke metál, 3 évig műszakizott. Érdeklődni esténként a 06-74-14-564-es telefo­non, Super Teher fix .billenős 16.159 FÖLDMUNKA-BETONOZÁS 0 gépi-.és^^ ^Kézierővel. Tél'41-480 Keresem azokat o ka- tona-bajtársakat, okik 1955 novemberben vo­nultak be a pécsi Záper laktanyába. Fényképes levelekre, címekre és o8>k csa­ládtagjai is válaszol­janak. ,.Baranya” jel igére a Hunyadi úti hirdetőbe. 1-lOt Teher taxi ^ 23-308 Építész üzemmérnök, 12 éves kivitelezői - ebből 4 év 'kisiparban szerzett — gyakorlattal állást keres. ,,Magán- szektor” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. PANNÓNIA TEHERSZÁLLÍTÁS f 1-10 t-.g —1 1 FIX .BILLEN0PLAT0S ÉS DARUS GÉPKOCSIKKAL m 14-184 —i 10 éves adórevizori gyakorlattal vállalok kisiparosoknak, kereskedőknek könyvelést, tanácsadást, egyéb ügyintézést. KÖNYVELÉS, ÖNREVÍZIÓ az APEH adóvizsgólati módszerei alapján. ,.Adótanácsadó" jel­igére a Hunyodi úti hirdetőbe. KONTÉNER "INoeigs »><1 lappal 26 347 >>>32-392 Szeptembertől német nyelvtanárt keresek harmadikos kislányom mellé. Választ ,,Heti két alkalommal” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Egyetemista angoltaní­tást vállal Szigetváron. ..Szeptembertől 870” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _________ Ví zumok gyors intézé­se. Pécs, Bartók B. u. 21- Telefon: 23-140, 10—17-ig. Lakásba, készülő cs j- ádi házbn rendeljen redőny—reluxát, harmó- nikaajtót, térelválasz­tót. Most olcsóbb. Hívjon bennünket a 80-748—80-643-as telefo­non, elmegyünk önhöz. Közületeknek árkedvez mény. Kárpitozott bútorok felújítását vállalom. Vajta kárpitos Pécs, Déryné u. 11. Tele­fon: 21-474. EXPRESSZ TEHERTAXf 26 655 Áruszállítás •nyagbeazerzéMel Költöztetés 1 -10 »- tfl Fix, biNencs, gólyadarue Földmunkagépek Fregoli fából, mű­anyagból, szögbelövői, panelfúrás, előszoba­fal megrendelhető a ¡1-166-os telefonon. Várhelyi. Esküvők, bármilyen események videófelvé­tele: 24-897. Eladó Máriakéménden falusi ház, melléképü­letekkel, nagy kerttel, állattartásra kiválóan alkalmas. ‘Érdeklődni: bármikor: Olasz, Pető­fi u. 14. sz. alatt Szabóné. Ugyanitt el­adó kijáró fiatal te­hén második ellésű borjával és üszőbor­júk is. Elektromos írógépet szék, üzemképte ont Telefon: 18-858. p. Fiot 1500-as motor sebességváltóval. Keve­set futott, gyári sze- relésű, kiváló állapot­ban eladó. Telefon: 27-304. _______________ Vi lágos szekrénysor, székek, asztal olcsón eladó. Telefon: 31-803. Kárpitgarnitúra újszerű állapotban, 4 db egy­színű barna plüss, re­ális áron eladó. Te­lefon: 27-424. 3,5 éves Wartburg Tourist vonóhoroggal, arra levizsgáztatva] 91-ig érvényes műszó- kival, 70 000 km-rel. tartalék alkatrészekkel sürgősen eladó. Cím- Rózsahegyi Miklós. Pécs, Hajdú Gy u‘ 9. sz. 10/30. Vennék használt Zsukot vagy Barkast. ..Ár­megjelöléssel 23440” jeligére a Hunyod, úti hirdetőbe. Ákácoszlopok, 250 cen­timéteresek, valam nt akác tűzifa, olcson el­adó. Tel.: 13-492. 1.5 szobás OTP-lakás, ¡11. műanyag motorcsó­nak motorral eladó. Hku P. u. 29.. V/15. vagy 41-582. Belvárosi, tanácsi 2 szobás, gázfűtéses, komfortos lakásomat elcserélném 1,5 szo­bás hasonlóra, vagy házrészre. ,,Lehetőleg telefonos” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Ikarus 255 vagy 256-ost vennék. Ár- és köz - megjelöléssel. Dudás Pál. Felsőszentmárton, Ifjúság u. 16. Mec<ekszentkú»on 220 négyszögöl szőlő-gyü­mölcsös lakható kő­épülettel eladó. Ér­deklődni: Urögi út 154/B. vagv a 11-807-es telefonon. . Mecsek-Nyugaton 57 négyzetméteres lakás eladó. Érdeklődni: Pécs, Jurisics Miklós u. 7. Gábor. odó két diáklány ké­szére szeptember e|. sejétól o belvárosban Megbeszélés szülőkkel! Levelet a 7601 Pécs Pf. : 164-re kérek. Kertes családi ház, 4 szoba, hall, szuteré- nos. összkomfortos a Szigeti úton eladó. Aknás garázs és ipari áram van. Bekö'tözhe­3 szoba, összkomfortos to. Telefon: 21-247. nagyerkélyes öröklakás ibeköltözhetőeo eladó. Pécs, Szigeti út 7, 'sz' 3- Telefon: 21-247. Csokonyavisontán 375 négyzetméteres telek eladó. Érdeklődni: pécs. 21-932-es telefon­számon lehet. Toyota Starlet (1000 cm:, 12 szelep, 5 aj­tós és sebességes, 2,5 éves, piros eladó. Lahti u. 34.. 111/12. Szieszta gázkályha el­adó. Érdeklődni: du. 17 óra után. Sándor u. 13. Eladó két ballon szili- kofób anhydró és ci­pőtartós fehér-piros előszobafal. Erdeklőd- ni: Pécs, Víg u. 27. Garázs eladó Kovács- telepen. Érdeklődni lehet: Ybl Miklós 9.. 11/6. 25-598. Dobó István utcában családi ház eladó, 2 és fél szobás lakást, vagy harkányi, bala­toni nyaralót beszá­mítok. Érdeklődni: 16 óra után a 35-608-as telefonon. Földszinti 2 la-kás eladó, ros. Érdeklődni óráig. 10-846, Herczegné. szobás Kertvá­8-14 10-370. OTP-garzon kp-ért el­edé. 11-555/308. To­kán. 30 q fehér borszőlő, 21 cukorfok. 20 Ft/kg. Siklós, Kassai u. 5. 2200 db bátaszéki cse rép, és 35—35 db vö­rösesbarna Bramoc­szélcserép jobbos—balos eladó. Pécsújhegy, Fátyol u. 36. Halálozás Fájdalomtól megtört szívvel tuda­tom, hogy szeretett férjem, URBAN KAROLY fáradt, beteg szive 76 éves ko­rában augusztus 9-én örökre megpihent. Gyászmise a pécsi központi temető Szent Mihály kápolnájában 1989. augusztus 25-én 12 órakor lesz. Búcsúz­tatása ugyanott. Szerető felesé­ge és a gyászoló rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édes­apánk, fiunk, testvérünk és kedves rokonunk, ÖRDÖG LAJOS életének 49. évében hosszan­tartó betegség után elhunyt. Hamvosztás előtti búcsúztatása augusztus 22-én 15 órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz 14.20 órakor indul a Petőfi utca 33. számú ház elöl. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy OZV. BARONOVICS JÓZSEFNÉ 69 éves korában elhunyt. Ham­vait kívánsága szerint augusztus 17^én elhelyeztük. A gyászoló család. Köszönet Köszönetét mondunk mindazok- nők, akik szeretett édesapánk, nagyapánk, dédpapánk. ükapánk, HORVÁTH JÁNOS temetésén részt vettek, virágok el­helyezésével fájdalmunkban osz­toztak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszö­netét minden kedves rokonnak, ismerősnek, akik drága halot­tunk, OZV. FARAGÓ SANDORNÉ Bódog Katalint utolsó útjára elkísérték, koszo­rúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön kö­szönet a Tüzér utcai szoc. ott­hon dolgozóinak. Szomorú szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik drá­ga édesanyánkat, OZV. MACZKÓ PALNÉ mohácsi lakost utolsó útjára elkísérték, és együttérzésüket levélben, táviratban, koszorúkkal, virágokkal vagy más módon fe­jezték ki. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik felejthetetlen halottunk, ZOMI ISTVÁN temetésén részt vettek, fájdalmun­kat enyhiteni igyekeztek. Külön köszönet a Mezőgép vállalat dolgozóinak és a közvetlen mun­katársainak. A gyászoló testvérek, széles körű rokonság. Köszönetét mondunk mindazok­nak a kedves rokonoknak, mun­katársaknak, a pártszervezetnek és a jő szomszédoknak, akik OZV. BUGYIK GYULANÉ búcsúztatásán részt vettek. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk, MARKOVICS IMRE temetésén részt vettek, utolsó újára elkísérték, virágok és koszorúk küldésével fájdalmun­kon enyhiteni igyekeztek. A gyászoló család. Kiadó Anna utcai gáz­fűtéses szoba irodá­nak vagy két diák­nak. Telefon: 33-123. Garázst bérelnék a Malomvölgyi út kör­nyékén. Kalózné, Till József u. 11.. 1. em. Eladó központi helyen 2 szoba, összkomfort, 52 négyzetméteres szö­vetkezeti lakás. Pécs, Kállai Evő tér 6. Ju­hászék. Családi ház eladó az ürögi úton. Érdeklőd­ni a 35-337-es telefo­non. 400 négyszögöl szőlő eladó épülettel. Érdek­lődni: 35-337-es tele­fon. Zsemle színű palota- pincsi kutyám elve­szett, a becsületes megtalálót vagy nyom­ravezetőt magas juta­lomban részesítem. Pécs, Landler J. u. 7. vagy a 18-552-es tele­fonon., Kismélyvölgyben eladó kis családi ház, 40 négyszögölön és 234 négyszögöl házhely, építési engedéllyel (külön is). Érdeklőd­ni a 11-155/18-on 7-15 óráig. Kertes családi házat keresek a 400 ágyas klinika környékén. 60 négyzetméteres OTP- örökla’kást f kp-t adok. „Nagy kort” jeligére a HunyacJí úti hirdetőbe. Nagyméretű, 2,5 szoba -|- étkezős, tanácsi lakásomat, kisebb ta­nácsi lakásra cserél- rém II. emeletig. Vá­laszokat a 125-553-as telefonon vagy „Kert­város előnyben 236” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérném. Tanácsi lakásomat családi házra cserél­ném, lehet felújítandó is. Tel.: 25-553. Családi ház építésére alkalmas telket ven­nék o Tiborc u.. 400 ágyas klinika. Szigeti út környékén. „Elfo­gadható árért” jeligé­re a Hunyodi úti hir­detőbe. Szőlöskertnél 2,5 szo­bás OTP-lakás eladó. Jurisics M. út 9. Mi- los. Cserélnék 60 négyzet- méteres, 2 szobás, Dó­ra utcai OTP-örökla- kást, 3 szobás Kodály út környéki öröklakás­ra. „Ráfizetek 641” jeligére o Hunyadi úti hirdetőbe. Pellérdi 37Q négyszö­göl szőlő, pince, kút, felszereléssel, termés­sel eladó. 16-055. 2,3 szobás, gázfűtéses, kertes, ’ gorázsos csa­ládi ház, olcsón, sür­gősen, azonngli beköl­tözéssel eladó. Ugyan­ott 1200 fm új tetőléc 2x2 m eladó. Csillag u. 19. Kertvárosi 2 szobás lakás eladó. Pécs, Lahti u. 12.. 111/11. Kővári. Eladó 2 szobás, 54 négyzetméteres lakás garázzsal vagy külön. Érdeklődni hétvégén Pécs, Eszék u. 39., III. em. 11. Ábel La­jos. TX-es kis Polski elodó. Abaliget, Kossuth u. 72. Telefon: 78-086. Nagy lehetőségi Új. kétszobás, 50 négyzet- méteres, első emeleti erkélyes, tehermentes lakás olcsón, 18 ezer Ft/m- eladó a Nogy- árpádi városrészben, 50 m-re az ABC-től. ..Gyors ügyintézés 645” jeligére o Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó az orvostudomá nyi egyetemhez közel 2,5 szobás, 64 négy­zetméteres, tehermen­tes szövetkezeti lakás. Tefner, Pécs, Endresz György utca 3/A.. IV. em. 15. Beköltözhető: 53 négy­zetméteres, 2 szobás, összkomfortos szövetke­zeti lakás. Pécs, Me­linda u. 43., II. 8. Kiadó 1-2 diáklány­nak albérleti szoba. Tel.: 18-744 MEDICOPY fénymásoló gépek eladók. £ Megyei Földhivatal 10-126 i Dolgozókat felvesznek SZAKÁCSOKAT és konyhalányo­kat azonnali belépéssel felvesz a Kolozsvár vendéglő. Érdeklődni az üzletben. (22667) A BARANYA Megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat köz­pontja felsőfokú műszaki végzett­séggel és több éves szakmai gyakor­lattal rendelkező tmk-előadót ke­res azonnali belépéssel. Jelentkez­ni a vállalat központjában Jezer­nik Rudolf üzemeltetési osztály­vezetőnél lehet. Pécs, Hunyadi J. u. 3. sz. (3030) AZ ARMA étterem felszolgálókat alkalmaz. Cím: Pécs, Kossuth L. u. 13. (23439) KŐFARAGÓ vagy műköves szak­munkást azonnali belépéssel fel­veszek. Telefon: 26-815. (23567) BÚTORASZTALOS-szakmunkást fel­veszek. Telefon: 30-538. 23539) KONYHAI dolgozót felveszünk. Hajnóczy úti óvoda. (3032) FELVESZÜNK új termék gyártású- ■ ra, igényes lakatosmunkára szak­munkásokat, villanymotortekercselö betanított munkásokat, valamint október elsejei belépéssel híradás- technikai alkatrész eladót. Jelent­kezés Villgép Kisszövetkezet, mun­kaügy. Pécs, Megyeri út 25. (2974) KONYHALANYT azonnali belépés- re felveszek. Érdeklődni: a helyszí­nen. Pécs, Dóm vendéglő, Kossuth Lajos u. 3. (23196) NYUGATI gépkocsik javításában jártas karosszérialakatost felve­szünk. Autócentek, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. Pécs, Kisköszeg u. 20. (21286) AZ AMFORA ajándékbolt felvesz kereskedelmi érettségivel vagy bolt­vezetői képesítéssel boltvezető-he­lyettest. Jelentkezés személyesen az üzletben. Pécs, Széchenyi tér 7. (3002) TAXI gépkocsivezetőt felveszek. Páv II. szükséges. „Taxis” jeligé­re a Hunyadi úti hirdetőbe. (23238) INTER- és Overlockkal rendelkező varrónőket keresünk ruha összeállí­tására, valamint szabászt felve­szünk. Jelentkezést a Hunyodi úti hirdetőbe várjuk. „Precíz munka ’89" jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. (2304) A Számítástechnika SZENZÁCIÓS AJÁNLATA: TémI-örg NYOMDAIPARI. SZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KISSZÖVETKEZET 7622 Pécs. Somogy) Bél, u. 2..tel. 13-888, 11-730 HARDWARE-AJÁNLATUNK: IBM compatibilis • XT számítógép már 108 000 Ft-ért • AT számítógép már 180 000 Ft-ért SOFTWARE-AJÁNLATUNK: • Bérrendszer • Szja.-elszámoló rendszer • Elektronikus munkaidőn yilván tartó rendszer • Főkönyvi könyvelési rendszer Tekintse meg választékunkat.' Címünk: Pécs, József .1. u. 19. Telefon: 72111-730 ____________

Next

/
Oldalképek
Tartalom