Dunántúli Napló, 1989. április (46. évfolyam, 90-118. szám)

1989-04-19 / 107. szám

LAKÁSINGATLAN Komló belvárosában kétszobás, összkomfor­tos, teljesen felújított OTP-lakós sürgősen el­adó . Érdeklődni: 18 óra után a Dózsa Gy. u. 3., VI. em. 18. Te­lefon: 81-118. Kis családi ház kifo­gástalan állapotban, ideális környezetben, garázzsal eladó. Ro­dostó u. Telefon: 33-685. 47 m2-es, uránvárosi, tanácsi lakást cserél­nék 2 és fél szobás, eikélyes, tanácsira, rá­fizetéssel. Szliven kör- . nyéke előnyben. ,,ll. emeletig" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó 2 szobás, erké- lyes, parkettás, szövet­kezeti lakás. 20 ezer/ m'-. Sarohin út 29., I. em. 2. Eladó a Malomvölgyi úton harmadik emele­ti, 50 m2-es, kétszo­bás, erkélyes OTP-ld- kás, 850 ezer forint + OTP-átvál lelássál vagy tehermentesen. Tele­fon: 27-009. Eladó 4 szobás, gáz­fűtéses, csatornázott, ipari áramú családi ház. Telefon: 28-430. Nagy családi ház 564 négyszögöl kerttel el­adó. Két lakást be­számítunk + kp. Ér­deklődni: Rácváros 59., egész nap. ___________ Pé cs környékén gazdál­kodásra alkalmas fa­lusi házat vennék vagy 2 szobás. szövetkezeti lakásra cserélnék. Te­lefon: 31-301. Kisebb családi ház el­adó Egerágon: Kassa u. 28. sz. Érdeklődni: szombat, vasárnap. A pellérdi szőlőhegyen déli fekvésű, műúttal ellátott szántó és szőlő, megosztva is, eladó. Érdeklődni: Pellérd, Dózsa út 36., egész nap. _________ Üdülőnek, lakásnak egyaránt használható, 51 m2-es, szoba, kony- hás, pincés, hideg­meleg vízzel ellátott épület, 310 négyszögöl szőlő, gyümölcsös terü­lettel Felső-Makár 10- ben eladó. Érdeklődni: Bimbó u. 15-ben. Eladó Komlón egy 2 szobás és egy 3 szo­bás. összkomfortos la­kás, vagy bármilyen pécsire cserélném. Te­lefon : 27-720. Orfű-Mecsekszakálon 1000 m2, erdősávval határolt zártkert, tóra néző panorámával, 30 *n2. befejezés előtt álló épülettel eladó. Érdeklődni: 34-214-es telefonon, 17 óra után. Újhegyen 500 négy szögöl házhely, beteg­ség miatt, sürgősen el­adó. Víz, villany van, 5X5-ÖS házzal. Szöcs­ke u. 45. szám. Tele­fon : 33-957. Eladó 150 négyszögöl házhely építési tervvel. ..Ikertárs. 13652" jel­iére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Kistótfaluban 5467 m2 szántóterület és 1 db olasz kapáló­gép, tartozékokkal. Ér­deklődni lehet: Sze­niely, József A. u. 14. Eladnám vagy elcse­nném két kisebb, te­hermentes öröklakásra, niegegyezéssel Hunya­di úti, reprezentatív, * szobás, összkomfor­tos, telefonos, utcai házrészemet, amelyhez ®9y udvari, összkom­fortos garzojilakás, át- r'umkert. mellékhelyi- ségek tartoznak. — • »Eozin" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. *30 ezer Ft-ért lakás- megoldást keresek. Te­tőtér is érdekel. Tele­fonj délelőtt 11-680. Eladó 2 szoba, össz­komfortos családi ház­rész. Pécs, Virág u. 9. Poroqi. 300 négyszögöl szőlő. 9yümÖlcsös eladó. Családi ház is épít­Telefon: 29-321. 'ioráu eladó a Me­''dna utcai garázs­SOr°n. Érdeklődni: 10-031. u* 22. szám alatt Iker családi ház eladó. «20 m2-es. Érdeklődni: 0 fonti címen egész nap. Eladó 2‘ 2 szobás OTP- lakás. Malomvölgyi út 7. Rutsch. Osszeköitözök, ügye- | lem! Szliven mögötti, j két szoba, összkomfor­tos, parkettás, tanácsi lakást cserélnék két darab kisméretű, össz­komfortos, tanácsi la­kásra. „Cserélünk, 13674" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. A Páfrány utcai ga- rázssoron garázst ven­nék. Telefon: 18-719. Eladó Pellérden egy félkész családi ház 140 m2 alapterülettel és 560 négyszögöl te­rülettel, sok építő­anyaggal. Érdeklődni: délelőtt 9-ig vagy es­te 8 után a 41-461-es telefonon. Minden megoldás érdekel. Gyódon 300 négyszögöl 1 lugasszőlő eladó, kis 1 hétvégi házzal. nagy pincével. Villany, víz van. Érdeklődni: Pécs, Pollack M. u. 5., fszt. 3. Káspáriéknél. j Kit csalód szómára is megfelelő beosztású, összkomfortos, új, csa­ládi ház eladó. Pécs, Sörház u. 41. Tele­fon: 33-624. 2 szobás, összkomfor- I tos családi ház ga- 1 rozzsal eladó. Érdek­lődni: Hegyalja 15. vagy Boldizsár 8/1. 2 szobás, erkélyes. szövetkezeti lakás el­adó, kp -f OTP. Ér­deklődni 17 óra után: Hajdú Gy. u. 44., VI/26. Pál. Kacsóh Pongrác u. 2. 2 szobás öröklakás el­adó. Érdeklődni le­het: 16-693-as telefo­non. Nagypaliban gazdál­kodásra is alkalmas ingatlan eladó. A la­kótér 100 m2-es, fél- komfortos, az istálló és gazdasági épület 230 m2. A területhez 1,4 kh szántó és kert tartozik. Megtekintés és tárgyalási ajánla­tot „Farmer" jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. Uránvárosi, 2 szoba, összkomfortos, tanácsi lakásomat V, szobás, tanácsira cserélném. Érdeklődni a 26-427-es telefonon, 18 óra után. Harkányban, a Petőfi S. u. 74. sz .alatti 3 szoba, komfortos családi ház mellék- épületekkel, 400 négy­szögöl területtel el­adó. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap a Hely­színen. Mecsek-nyugati, 2 és fél szobás öröklakás, garázs eladó. Érdek­lődni: Jurisics M. út 7., III. 8. Gábor. Te­lefon: 21-544. Eladó 3 szobás, csa­ládi ház garázzsal. mellékhelyiségekkel. 7300 Komló. Székely Bertalan u. 46. sz. Érdeklődni a helyszí­nen, egész nap. Összkomfortos, magas­földszintes, 76 ' m-’-es, gázfűtéses öröklakás azonnali beköltözéssel eladó. Alkotmány u. 7., fszt. V Megtekint­hető: 4-től 6-ig. Nyugati városrészben beépítésre váró, köz­művesített házhely (kb. 120 m-) társasházsor­ban eladó. Érdeklőd­ni: 26-130-as telefonon, napközben. Elcserélném főállású, házfelügyelői, 2 szoba, összkomfortos lakáso­mat 2 vagy 21 ■> szo­bás, tanácsira. Érdek­lődni: Pécs, Viktória u. 3.. 1/14. 3 szobás, részben gáz­fűtéses családi ház eladó. Másfél szobás lakást beszámítok vagy 2 db másfeles, magán- tulajdonú lakásra cse­rélném. Pécs (Kovács­telep), Liliom u. 2. Érdeklődni: hátul az udvarban, Szilberné- nál. Hétköznap 17 után vagyunk otthon, szombaton egész nap. Nagyobbra cserélném 2 szobás, újszerű csalá­di házam, mely a vá­ros legszebb részén van. „Zöldövezet előny­ben, 12721" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Fizetővendéglátás cél­jából igényes balatoni nyaralókat keresünk a déli parton. Top Tra­vel Utazási Iroda, Pécs, Rákóczi út 73. Telefon: 22-513, 9-17- •9­Kétszobás családi ház 178 négyszögöl telek­kel eladó. Pécs, Diós­dűlő 4. sz. alatt. Ér­deklődni: Zöldellő u. 6/2/b. Albérletközvetítés, in* gatlanközvetités. Pécs, Teréz u. 5. 9—17-ig. Eladó 3 szoba, ebédlő, szuterén, garózsos csa­ládi ház. 2 szobás családi ház cserébe is érdekel. Érdeklődni: Pécs, Álmos u. 6/1. Falusi ház sok mel­léképülettel, nagy lu- gasszőlővel, valamint nyugdíjazás miatt gyapjúfonó műhely el­adó. Liptód, Dobó u. 24. Telefon: 72/31-255. Eladó vagy elcserélhe­tő Pécsi-tónál nyaraló­ra 258 négyszögöl szőlő, gyümölcsös, két­szintes hétvégi ház, kőút, villany, pince felszereléssel. 25-ös buszvégállomásnál. Ér­deklődni: . telefon: 16-006, 19 órától. Balatonfenyvesi, tár­sas kertes nyaralórészt cserélnék pécsi gyü­mölcsösért, buszközei­ben. Telefon: 23-020. Vennék kis gyümöl­csöst, hétvégi házzal, buszközeiben. Telefon: 23-020. Cserkúton tatarozásra szoruló ház, 800 négy­szögöl kerttel eladó. Érdeklődni lehet: Cser­kút, Alkotmány u. 27. Telek kis épülettel el­adó. Érdeklődni a 33-011-es telefonon vagy „Abaligeti úton, 244971" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném Egri Gy. utcai, 1% szobás, ta­nácsi lakásomat 2'J szobásra. „Tavasz, 13680" jeligére a_ Hu­nyadi úti hirdetőbe. Eladó márfai hegyen 308 n-öl szőlő, épület­tel és felszereléssel. Érdeklődni: Harkány, Kossuth L. u. 81. Tóth Sándorné. Tele­fon : 80-409. Bogláron üdülésre al­kalmas, vízparttól 800 km-re, alápincézett épület. 600 négy­szögöl szőlővel, sürgő­sen eladó. Villany, víz van. Irányár: 1 000 000 Ft. Cím: Szekér, Lenin u. 2. Pécs, Közép-Daindol 21. sz. jól termő gyü­mölcsös. kis épülettel, teljes felszereléssel el­adó. Építési lehetőség, víz, villany van, 3 perc a városi busztól. Ér­deklődni: Pécs, Rákó­czi út 70., emelet. Barát Zoltán. Pécsszabolcsi szőlőhe­gyen 317 négyszögöl lugasszőlő, épülettel eladó. Víz, villany, út van. Érdeklődni min­dennap a Szabadság- harc u. 38. szám alatt. Patacson 240 -öl sző­lőt 30 nv-es, kétszin­tes házzal, lakásra cserélnénk vagy elad­nánk. Üt, víz, közvi­lágítás van. Telefon: 15-820, 8—16 óráig. 3 szobás, tehermentes, szövetkezeti lakás el­adó vagy elcserélhető rózsadombi, IV. emp- leti, 2 szobás lakás- ra, esetleg családi házra. Cím: Sarohin út 56.. IV. 25. Érdek­lődni: 16-tól. Elcserélném uránvárosi, első emeleti, 2 szo­bás, tanácsi lakáso­mat hasonló házmeste­rire. Sima csere. „Kertváros kizárva, 244952" jeligére a Sol- lai utcai hirdetőbe. Pécs, Felső-Gyükésben eladó lakható épület (szoba, konyha, prés­ház, mellékhelyiségek) és gazdasági épület, 600 négyszögöl, öreg szőlő és gyümölcsös, gazdálkodásra alkal­mas, körülzárt terület. Víz, villany, köves út van. „Megegyezünk, 10087" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Vennék beépíthető te­tőteret 100 négyzetmé­ter feletti lakás kiala­kításához. „Kellemes környezet 244969" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Sxigetváron 3 szobás, összkomfortos, közmű­vesített családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Szigetvár. Basa u. 52. Szentlőrinci szőlőhe­gyen 600 négyszögöl szántó eladó. • Varga Nándorné, Szentlőrinc, Móricz Zs. u. 8. Pécseit kitelepüiéses ELADÓI munkakörbe rátermett dolgozók jelentkezését várjuk. Bérezés: megegyezés szerint. jelentkezés: Pécs, Megyeri út 66., kiskereskedelmi osztály. FÉNYPONT Videócenter Pécs, Rókus u. 3/A VIDEÓLEJÁTSZÓ kölcsönzése 50% engedménnyel. Hétfőtől csütörtökig 500,- Ft helyett 250,- Ft. Pellérdi szőlőhegyen 875 n.-öl szőlő, gyü­mölcsös olcsón eladó. Villany a közelben van. Irányár: 105 000 Ft. Érdeklődni: Schütt Tibor, Szigetvár, Tuli- pán u. 13. _____________ El adó Nagykozárban 259 ~-öles építési te­rület. megkezdett épít­kezéssel. Víz, villany, földgáz van. Irányár: 300 000 Ft. Érdeklődni: 24-107-es telefonon. Családi ház eladó. Lakáscsere is érdekel. Nyíl u. 6. Érdeklődni: 16—18 óra között. Budapesti lakásomat elcserélném 1 szoba, komfort, Budapest, II. kér., Szilágyi Erzsébet fasor 17. pécsi ha­sonló lakásért. Érdek­lődni lehet: Pécs, Lámpásvölgy 41. Pécstől 20 km-re szőlő, gyümölcsös olcsón el­adó (présház, pince, felszerelés van). Ér­deklődni: 16-912-es te­lefonon. ADÁSVÉTEL Eladó 3 db 90X210-es originál erkély­és 2 db üveges ajtó. Áfa nél­Érdeklődni En­út 116/4., dél* 1 db első ellésű tehén borjúval eladó. Ma- gyarmecske, Petőfi u. 37. Eladó kb. ÍÖ q jó minőségű lucernaszé­na. Babarcszőlős, Tán­csics u. 9. 7 db új E—7—30-as födémgerenda eladó. Érdeklődni: 31-828, 18 óra után. TLX-es Dacia, 1 éves, eladó sürgősen. Érdek­lődni : Bártfa u. 8. Új bükk parketta, 36 m2 és 3-as ablak: 4 db eladó. Érdeklődni: Bártfa u. 8. Trabant 601 Hycomat Combi, 8 éves, 3 éves motorral eladó. Szek- szárd, Rákóczi u. 62. Telefon: 15-886. Eladó 350 db „Poro- ton" 36-os falazótég­la. Érdeklődni: Bel­várdgyulo, Rákóczi u. 45._______________________ Lada 1300 S, 3 éves, garázsban tartott, el­adó. Telefon: 31-784. Az esti órákban. Bontott 10Xl0-es sza­rufa. 10 db 5 m-es, 12 db 2£ m-es, vala­mint 6000 db kismére­tű tégla eladó. Ér­deklődni: 33-408-bs te­lefonon. Eladó japán permete­zőgép. Szopka, Mó­ricz Zs. tér 1. Lakókocsi, nyugatné­met, négyszemélyes, eladó. Telefon: 20-593. IFA országúti, bille­nős. 7 éves tgk. 30 000 km-es motorral, szeptemberig műsza­kizva, kitűnő állapot­ban eladó. Telefon: 10-982. Wartburg S kiutalás, 500-as NSZK körfűrész- lap eladó. Tel.: 90-789. 9 éves, 1200-as. hátsó karambolos Lada egy­ben eladó. Telefon: 32-794____________________ TH rsz.-ú, 1300-as La­da kifogástalan álla­potban, igényesnek el­adó. Érdeklődni: 16 órától 20-ig a 18-113- as telefonon. Volga motor, 6000 km-t futott, eladó. Te­lefon: 34-236. 5 éves Honda Civic alkatrészekkel eladó. Érdeklődni: 81-118-as telefonon, 18 óra után. Skoda 120-as eladó, 8 éves. Érdeklődni: Pécs, Atléta u. 22. Új Barkas mikrobusz eladó. 2000 l-es olaj­tartályt vennék. Érdek­lődni: 73-110-es tele­fonon, 19—20 óra kö­zött. Színesfém-átvétel ma­ges áron! Pécs, Észak- Megyer dűlő, Vásári Gépjármű vétel-eladás. Pécs, Teréz u. 5. — 9—17 óráig. ____________ Fi at 127-es és Avia A—30-as dobozos autók eladók. Érdeklődni dél­után: Pécs, Bor u. 29. 5000-től 20 000 Ft-ig veszek régi festménye­ket. Pl.: Neogrády, Berkes, Molnár C. Pál és hasonló más márkás festményeket. Telefon: 16-651, egész nap. 10 000—30 000 Ft-ig ve­szek 1 rézsúllyal, vagy 3 rézsúllyal kombinált faliórákat. — Telefon: 16-651. Egész nap. Vásárolnék hagyaté­kot, antik bútorokat, festményt, fali órákat, porcelántárgyakat. — Pécs, telefon: 26-963. Lada 1300-as. DC-s. fehér, kevés kilométer­rel, újszerű állapot­ban, extrákkal eladó. Érdeklődni hétközna­ponként reggel 7—10- • g: 82-270-es telefo­non, délután 3 órától: 82-647-es telefonon. Személyesen: dr. Illyés, komlói kórház. Eladnék: új állapot­ban lévő Titusz garni­túrát, egy kétszemé­lyes kanapét és két fotelt. Konczné, Pécs, Kassák L. u. 18., fszt. 2. iR-es, 1200-as Zsiguli motoralkatrészek el­adók. Érdeklődni le­het : ** Kővágószőlős, Rákóczi út 11. 15 óra után, Simonéknál. Kétszász db, használt szőlőkaró, jó állapot­ban, 1 hordó bitumen eladó. Cím: Jeránt Fmil, Pécs, Nagy-Fló- rián u. 14. KÖLTÖZTETÉS, BÚTOR-, ZONGORA- BS PÁNCÉL- SZEKRÉNY-SZALLITAS. 20% ÁRENGEDMÉNY. Telefon: 28-512. Kérőlap Tehertayi [io-ä§iqa Otthont keres anyuka kiskorú gyermekével, háztartási munkáért, gyermekszerető néni­nél, Pécsett vagy kör­nyékén. Eltartási vagy életjáradéki szerződés is érdekel. ».Segítsünk egymáson, 11744" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. CB 31 cs. AM 1-10 tonnáig 26-555 „MISINA FUTÁR" mindent szállít, iparost küldi Telefon: 24-897. m l - 101 tehertaxj O B I I 32 - 592 Fix*Billenős * Konténeres Darus * Avia billenős Eltartási szerződést köt­nék. ,.Orvos" jeligére Hunyadi úti hirde­tőbe. 33-31G f£ASTYA\ | FIX.BILLENCB.DARUS, GÉPI FÚLPIVnjrVIKA Matematika-, fizika­korrepetálást válla­lunk. Telefon: 13-188. Nyugati gépkocsira vé­dőhuzatvarrás! Érdek­lődni: 33-621 vagy 31-048. m|o| Fit) i dIuIl] te azÁLLÍ-10T TEMER LLÍTÁS T14-536 HOMOK, SÓDER, FÖLDMUNKA: gépi rakodással. 23-308. Háztartási gépek, vil­lanybojlerek, elektro­mos kályhák, valamint automata és félauto­mata mosógépek javí­tását vállaljuk. Tele­fon : 27-323. Vízumok gyors intézé­se. Pécs, Rákóczi út 73/A. 9—17 Telefon: óráig. 22-513. TT1 nrnttM^k ÉirtV t mxOKÜpWRÍHi Gyesen lévő varrónő 4 szálas Interlockkal bedolgozást vállal hosszabb időre. Tele­fon: 83-605. HOMOK, FOLD. SÓDER. 41-333. Fregoli fából, mű­anyagból, szögbelövés, panelfúrás, előszoba­fal megrendelhető a 11-166-os telefonon. - Várhelyi. Kbuozmis, PANCCLSZEKRtNY- it ZONOORASZALUTAS. Telefon: 22-157. plató Teher mo t ■IW-ffTl TV-JAVITÁS helyszínen. Telefon: 14-225. _____Balázs. HO MOK. FÖLD KÖ. SÓDER 14-184 ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS. TELEFON: 26-550. BARANYA TAXI Fregoli, panelfúrás, szögbelövés megren­delésre, lakberende­zési tárgyak felszere­lése. Telefon: 28-094. Roczkó. TEHERTAXI: 28-408. Varrógép és háztartási gép helyszíni javítá­sa. 24-897. Murányi. Gépírás: Pécs, Teréz u. 5. 9—17-ig. __________ Sz eretettel értesítjük kedves vendégeinket, hogy fodrászüzletünket megnyitottuk az Aradi vértanúk útja 6. sz. alatt: Reschné (Edit), Bozsánovicsné (Ancsa). Megközelíthető a 30, 32. 33-as autóbusszal, a boldogságház utá­ni megálló. Nyitva tartás: 6-tól 20-ig. Gáztervek, padlófűtés és egyéb fűtéstervek, OTP költségvetések ké­szítése. Telefon: 33-792. 18 óra után. A BARANYA—TOLNA MEGYEI TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI VALLALAT, PÉCS, MÁRTÍROK ÚTJA 12., 1989. III. NEGYEDÉVI KIVITELEZÉSSEL VARJA A VÁLLALKOZÓK ARAJANLATAT 4 A MOHÁCSI TÉGLAGYÁR 55 MÉTERES KÉMÉNYÉNEK FELÚJÍTÁSI MUNKAIRA. Részletes felvilágosítást a téglagyárban P gyárigazgató, illetve a műszaki vezető ad. Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, anyó­sunk, nagymamánk, dédikém, testvérünk és kedves rokonunk, OZV. PINTÉR GYORGYNÉ Kovács Ilona sásdi lakos 86 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása április 21-én 14 érakor lesz a sásdi régi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett leányom és test­vérünk, IVANCIC VIKTORNÉ Disztl Anna 42 éves korában váratlanul el­hunyt. Jugoszláviában csendesen eltemettük. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. TRÖSZT JAKABNÉ Tröszt Katalin siklósi (volt versendi) lakos, éle­tének 78. évében elhunyt. Teme­tése április 20-án 13.30 órafcor lesz a versendi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PIRKHOFFER ANTAL 80 éves korában elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatója ápri­lis 24-én, hétfőn fél 4 órakor tesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett, jó édesanyánk, OZV. MUSZMANN JÓZSEFNÉ nagyárpádi lakos 83 éves korá­ban váratlanul elhunyt. Temetése április 24-én 2 órakor lesz a pé­csi központi temetőben. Gyászol­ják: lánya, fia, menye, unokái, unokamenyei, dédunokái, testvé­re, sógornői és a rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett, drága feleségem, édesanyám, anyósom, nagyma­mám, húgom, sógornőm és ked­ves rokonunk, MAYER ISTVANNÉ Ródfi Mária, súlyos betegségben 0 62 éves ko­rában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója április 24-én 3 óra­kor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyó­sunk, nagymamánk, dédmamánk, testvérünk és kedves rokonunk, GRANATIR BOLDIZSARNÉ Botka Katalin, életének 78. évében elhunyt. Te­metése április 20-án 12 órakor lesz a komlói temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, SZABÓ IMRE, volt mecsekpölöskei lakos, életé­nek 49. évében váratlanul elhunyt. Temetése április 19-én 14 órakor lesz a mecsekpölöskei temető­ben. A gyászoló fiai. Fájó szívvel értesítjük mindazo­kat, akik ismerték és szerették, hogy SCHINDLER IRÉN, volt szigetvári lakos 54 éves ko­rában, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Hamvait kívánsága szerint Budapesten he­lyeztük örök nyugalomra. Gyászol­ják: édesanyja, fia, menye, leá­nya, veje és kisunokája. Dolgozókat felvesznek MECSEK Füszért Vállalat felvesz árukísérőt, raktárba férfi dolgozót. Jelentkezés: Pécs, raktárbázis, Me­gyeri út 59., személyzeti előadó­nál 7—13 óráig. (1*0*1 A PÉCSI Szikra Nyomda felvétel­re keres dolgozókat az alábbi munkakörökbe: üzemadminisztrátor­nak érettségizett nőket 1 műszakra, betanított munkára 8. ált. végzett­ségű nőket 2 műszakra, lakatost, villanyszerelőket, segédmunkásokat, mechanikai műszerészt egy, illetve két műszakra. Jelentkezés: Pécs, Engel J. u. 8., munkaügyi csop. (1321) A PÉCSI Geodéziai és Térképé­szeti Vállalat középiskolai végzett­séggel könyvelőt keres, kevés gya­korlattal, gépi könyvelési ismere­tekkel előnyben. Jelentkezni: Pécs, Jogász u. 4., számviteli osztályve­zetőnél. (1281) KŐMŰVES segédmunkást felve­szek. Jelentkezni: 34-219-es tele­fonon. (11584) ELADÓT felveszek belvárosi bu­tikba. „Udvarias" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (11466) SZAKKÉPZETT szakácsot és érett­ségizett portást (nyelvtudással előnyben) felveszünk. Jelentkezni: „Megbízhatóság" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (11492) A PANNON Volán komlói üzem- igazgatósága autószerelőket, autó- buszvezetőket és tehergépjármű-ve­zetőket vesz fel. Jelentkezés helye: Komló, Ipari u. 6., munkaügy, vagy o 81-495/11-es telefonszámon. (1283) FELVÉTELRE keresünk építőipari, vagy mélyépítési végzettséggel ren­delkező technikust pellérdi építés­vezetőségünkre. Női jelentkező előnyben. Jelentkezni lehet: Délviép II. főépitésvezetőségén, Pécs, Engel János u. 15. (1181) KISIPAROS kőműveseket, ácsokat és segédmunkásokat felvesz. Tele­fon: 27-845. (12485) AZONNALI belépéssel felveszünk 2 gépkocsivezetőt hivatásos jogo­sítvánnyal, 1 raktárvezetőt keres­kedelmi gyakorítottal. Jelentkezni: Budapest Kft. pécsi lerakató, Pécs, Nagyárpádi u. 13., a lerakatveze- tönél. (11750) Köszönet Hálás szívvel mondunk köszö­netét azoknak a rokonoknak, bo­rátoknak, ismerősöknek, akik sze­retett halottunk, KUSTRA MÁTYÁS kovács kétújfalui lakos temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Külön mondunk köszönetét a MÉV szolgáltató üzem dolgozói­nak. A gyászoló felesége és családja. Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk, SZABÓ CSABA temetésén részt vettek, koszorúk­kal, virágokkal, vagy bármilyen módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszö­netét a testvéreknek, rokonok­nak, barátoknak, ismerősöknek, a Székely Bertalan utcai lakóknak, a Pécs 1. posta dolgozóinak, a Villgép gépjavító üzem dolgozói­nak, akik szeretett halottunk, JOÓSA JENŐ temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak a kedves ro­konoknak, szomszédoknak, mun­katársaknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, OZV. RESSZER PALNÉ temetésén részt vettek, fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Köszönetét mondunk mindazok­nak a kedves rokonoknak, szom­szédoknak, jé barátoknak és is­merősöknek, akik felejthetetlen halottunk, BALAZS GYÖRGY temetésén részt vettek, koszorúik­kal, virágaikkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. # Hálás szívvel mondunk köszö­netét minden kedves rokonunk­nak, szomszédunknak, munkatár­saknak ás ismerősöknek, akik sze­retett halottunk, SCHILLER JANOSNÉ temetésén részt vettek, koszorúk­kal és virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás köszönetét mondunk min­den kedves ismerősnek, szomszé­doknak, munkatársaknak, barát­nak és rokonainknak, hogy édes­anyánk, OZV. KISS ISTVANNÉ Lakatos Julianna, volt kozármislenyi lakos temeté­sén részt vettek, virágok és ko­szorúk küldésével fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló Bérces és Várhalmi család. Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk, HEGYI GYÖRGY temetésén részt vettek, koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. A MAGÉV felvételre keres 1 mű­szaki anyagismeretekkel, kereske­delmi gyakorlattal és középfokú végzettséggel rendelkező munkatár­sat osztályvezetői munkakör betöl­tésére. Jelentkezni lehet: Pécs, Rácvárosi u. 26. szám alatt, az al­központvezetőnél. Telefon: 33-264. (1311) A BARTFA Utcai Általános Isko­lába május 1-jétől 4 órás elfog­laltsággal takarítónőt felveszek. (1362) PÉCSI GMK keres nagy gyakor­lattal és „Lock" géppel rendelkező varrónőket. Jelentkezni a Hunyadi úti hirdetőben lehet „SZÉRIA" jel­igére. (10429) A PÉCSI Ingatlankezelő Vállalat egy adminisztrációban jártas, gép­írni tudó munkaerőt felvesz. Je­lentkezés: a vállalat I. sz. házke- zelöségén, Pécs, Apaffy u. 101. (1180) ASZTALOSOKAT felveszünk. Je­lentkezni: Butex Kft., Pécs, Pécs­váradi út 2. Schiffni László rész­legvezetőnél. (12331) ÉNEKTUDASSAL, színpadi külső­vel rendelkező lányok jelentkezését várjuk. „Monitor POP-csoport", Pellérd, Vasút u. 8/1. 72-73-087. (11543) MAGAS kereseti lehetőséggel re­luxa üzletkötőt keresek. „25%" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. (11573) SZERZŐDÉSES üzletembe alkal­maznék modernebb zenét játszó or­gonistát hét végi elfoglaltsággal. „Másodállás" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (10773) PERFEKT gépírót felveszünk, le­het nyugdíjas is. Jelentkezni: KIOSZ Iparosház titkárságán, Pécs, Rákóczi út 24—26. (11571) TITKÁRNŐK, figyelem! Május 1- jétől gyors- és gépiró tudással mun­katársat keresünk — kinél a német nyelv feltétlen szükséges. Fizetés: megegyezés szerint. Válaszokat: „Belvárosi vállalat 12488" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (124188) DDGAZ Baranya megyei üzem­igazgatósága azonnali belépéssel anyagkönyvelőt keres. Középfokú végzettség - szükséges. Jelentkezni lehet: Pécs, Légszeszgyár u. 11., üzemgazdasági osztály vezetőjénél. (1352) ÉRETTSÉGIZETT, jól gépelő, fia­talt adminisztrátor munkakörbe fel­veszek. Jelentkezni lehet: Pécs, Vá­rosi Távközlési Üzem, Rákóczi út 60. (1347)

Next

/
Oldalképek
Tartalom