Dunántúli Napló, 1989. április (46. évfolyam, 90-118. szám)

1989-04-19 / 107. szám

Szabad pályák, szabad küzdőterek m Várkői Ferenc gyermektorna■ fesztivál A lányok igen, a fiúk nem Hetedik alkalommal rendezték meg az elmúlt hét végén Pécsett, a városi sportcsarnokban a hajdan neves pécsi tornászolimpikonnak emlé­ket állító gyermektorna-fesztivált. A mind nehe­zebb helyzetbe került sportágnak immár több mint fél ' évtizede próbál palántákat gyűjteni ezen versenyzési forma, sajnos mindeddig nem sok sikerrel. Éppen ezért kell dicsérni azokat a testnevelőket és edzőket, akik nem mondva le a lehetőségről, 'megpróbálják meghonosítani és egy jobb időszakra átmenteni a versenytornát. Az idei versenyen közel másfélszáz 4-8 éves óvodás és kisiskolás indult, s amig a kislányok létszáma és az általuk bemutatott gyakorlatok színvonala kielégítő volt, annál elszomorítóbb képet mutatott az egyetlen fiúcsapat árvasága. A verseny rendezői: a 'Magyar Torna Szövet­ség, a Baranya Megyei Tanács ifjúsági és sportosztálya, Pécs Városi Úttörőelnökség, a Pécs városi sportcsarnok, a HUNGÁRIA Bizto­sító pécsi kirendeltsége, és a pécsi VISO voltak. A verseny végeredménye: óvodás lányok csa­patversenyében: 1. Szekszárd 134,5, 2. Pécsi BTC 134,5, 3. Nevelési Központ 133,9, 4. Test­vérvárosok tere 133,2, 5. PMSC 131,7 ponttal. Egyéniben: 1. Csatári Kinga (ANK) és Barkóczi Beáta (Testvérvárosok) 27,7. 3. Pálfi Ágnes (Szekszárd) 27,6 ponttal. Óvodás fiúknál a Testvérvárosok tere együt­tese 131,7 pontot gyűjtött. Egyéniben: 1. Ge­lencsér Ferenc 27,1, 2. Németh András 26,5, 3. Kanizsai Zoltán 26,4 ponttal. Iskolás lányok „A” kategóriában indult pé­csi Bánki Donát úti iskola csapata 142,5 pon­tot gyűjtött. Egyéniben: 1. Bakonyi Katalin és Szöbó Adrienn 28,7, 3. Németh Alexandra 28,6 ponttal. Iskolás lányok ,,B" kategóriájának csapatver­senyében: 1. Jókai u. I. 136,6, 2. Szekszárd I. 136,5, 3. Testvérvárosok I. 136, 4. Köztársaság tér 133,3, 5. Jókai u. II. 132,6, 6. Testvérvárosok H. 132,5, 7. Siklósi u. 132,5, 8. Szekszárd II. 131,3 ponttal. Egyéniben: 1. Bányai Petra (Szekszárd) 28, 2. Gyulai Zsanett (Jókai) 27,7, 3. Gáti Anett (Szekszárd) 27,5. A gyermektorna-lesztiválról Bakos Magdolna készíteti képriportot. Gyújtsd a kilométert! Futás szombaton, kerékpározás vasárnap Kétnapos motocross hétvége Komlón Extra nemzetközi verseny a Komló Kupáért Szombaton OB II.—III. bajnoki, vasárnap nemzet­közi futamok — A magyar élmezőny mellett hol­land és svéd indulókat várnak a rendezők Röviköt futást rendez ápri­lis 22-én, szombaton a MELIT­TA sportegyesület a Melinda utcai Szabadidő Parkban. A 8 és 4 kilométeres távokon meg­rendezendő versenyen indulhat bárki, aki érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik. Nevez­ni a helyszínen lehet, 8.30 és 9.15 között. A verseny rajtja 9.30-kor lesz. Díjazás: tévőn­ként az első három helyezett férfit és nőt tiszteletdíjjal ju­talmazzák. A versenyt teljesí­tők között sportfelszereléseket sorsolnak ki. A Hungária Biztositó Kupa kerékpárversennyel folytatódik vasárnap a Melitta SE Túrát hirdet a Baranya Me­gyei Természetbarát Bizott­ság április 22-én, szombaton a következő útvonalon: Bük­kösd—Megyefa-Bükkösdi tó­,,Gyújtsd a kilométertl" sport­akciója. A kerékpárverseny rajtja ugyancsak a Melinda utcai Szabadidő Parkban lesz, ahol nevezni lehet 8.30 és 9.15 között. A 26 és 52 kilo­méteres távokon meghirdetett verseny vasárnap reggel 9.30- kor indul. Az útvonal: Pécs- Pellérd-Görcsöny-Ocsórd- Diósviszló és vissza. Díjazás: a kategóriánként első három he­lyezett, valamint az első női versenyző tiszteletdíjban ré­szesül. A szintidő (3 óra mind­két kategóriában) alatt beér­kezett versenyzők között tárgy- jutalmakat sorsolnak ki. Cserdi-Szentlőrinc. Találkozás a főpályaudvar csarnokában, a dombóvári személyvonat 7.30-kor indul. Túrovezető: Járnod Mária. Szponzor kerestetik Április 26-27-én lesz a ha­gyományos Pécs-Szeged futó­verseny, amelyen minden év­ben 80 egyetemista szokott futni. Ez a sportrendezvény most veszélybe került, mert nincs elég pénz hozzá. Har­minc ezer forint hiányzik, en­nek előteremtésére keresnek szponzort a szervezők. Eddig a KISZ támogatta ezt a ver­senyt, de hogy most ennél ko­molyabb gondjai támadtak, nem tud rá áldozni. Kár lenne, ha 30 ezer fo­rinton megbukna ez a nemes hagyomány. A szponzorok fi­gyelmét az felkeltheti, hogy a futók jó reklámhordozók, a trikójukon sok mindent hirdet­hetnek. Az érdeklődő cégek, ma­gánszemélyek ajánlataikat a JPTE Tanárképző Kar testne­velési tanszékének sportorvo­si rendelőjében tehetik meg, dr. Győrfy Mihálynál, hétköz­nap 8-16 óra között. (Tel.: 27-622/147.) Bérczy felfüggesztett büntetést kapott Tegnap délután volt óz MLSZ-ben a fegyelmi tárgya­lás Bérczy Balázs ügyében, akit Tatabányán kiállítottak. A pécsi labdarúgót két mérkő­zéstől eltiltottak, annak vég­rehajtását azonban december 31-ig felfüggesztették. Bérczy tehát játszhat jövő szombaton a Videoton ellen. Röviden Sakk. A Control I Számítástechni­kai Kisszövetkezet és a Barcza Ge­deon SC rendezésében egyetemi és főiskolai csapatversenyt rendeztek. Végeredmény: 1. ELTE 17, 2. Kül­kereskedelmi Főiskola 14, 3. JPTE Pécs (Iván, Fehér, Komor) 13, 4. Műszaki Egyetem 12,5, 5. Közgaz­daságtudományi Egyetem 12, 6. Kereskedelmi és Vendéglátó Főis­kola 12 ponttal. Teke. Szakszervezeti sportnapok versenye (35 férfi és 20 női csa­pat részvételével). Csapatverseny: férfiak: 1. MÉV IV/A. üzem 314, 2. MÉV III. üz.. KISZ 293, 3. ÉPFU 291 fával. Nők: 1. PBTC 286, 2. BAZIS DÉV 228, 3. Meruker 224 fával. Egyéni férfiak: 1. Németh (Hunor) 116, 2. Jancsi (MÉV) 114, 3. Kaszási (MÉV) 112 fával. Nők: 1. Bogdánná (PBTC) 104, 2. Hege­düsné (Meruker) 102, 3. Matu­sikné (PBTC) 96 fával. Összetett .csapatverseny: 1. -MÉV IV. üz. 30, 2. MÉV III. KISZ 28. 3. BAZIS DÉV 26 pont. Kézilabda. Mohács városi diák­olimpia döntőjének végeredménye: 1. Park utca (Mohács), 2. Olasz, 3. Brodarics tér (Mohács), 4. Szé­chenyi tér (Mohács). Atlétika. Általános- és középisko­lások futó és gyalogló csapatbaj­noksága. Általános iskolás fiúk: 1. JPTE ll-es gyakorló, 2. Siklósi út, з. Pécsszabolcs. Lányok: 1. Siklósi út, 2. Tiborc utca, 3. Pécssza­bolcs. Középiskolások összesített eredmény alapján: 1. Komarov Gimnázium, 2. Nagy Lajos Gimná­zium, 3. Leőwey Gimnázium, 4. Ja­nus Gimnázium, 5. 508-as DSK, 6. Gépipari szakközép. Lövészet. Szabó István Úttörőház légpuska-, lövész vándorkupa ered­ményei. Csapat, fiúk: 1. Szabó István Úttörőház, 2. Petőfi általá­nos iskola, 3. Szabó István Úttö­rőház. B. Lányok: 1,. Szabó István Úttörőház, 2. Köztársaság téri is­kola. Egyéni fiúk: 1. Urbán (út­törőház). Lányok: 1. Szabó M. (úttörőházjf. Autósport. Megjelent a II. Bor- bakán Kupa tájékozódási és ügyes­ségi autóverseny műsorfüzete. Je­lentkezni lehet a Pécsi Technikai Sport Clubnál (Pécs, Buzsáki Imre и. 22.) Telefon: 33-346. Mai sportműsor Kosárlabda. Junior Kupa, férfiak: PVSK—BAZIS KK, Pécs, városi sport- csornok, 16.00. Szombaton és vasárnap nagyszabású motocrossverse- nyek szinhelye lesz a Kom- ló-kisbattyáni pálya. A Komlói TSK az Országos Bajnokság II. és III. osztályú 80-125, illetve 50-150 kern­es géposztályok, valamint az Úttörő Kupa 50 kem-es baj­noki futamai mellett, extra nemzetközi versenyt is ren­dez. A nemzetközi mezőny ter­mészetesen a magyar él­gárda részvételével, az idén, kiírt Komló Kupa elnyerésé­ért küzd majd a 125-250- 500 köbcentiméteres gép­osztályokban, A Komló Ku­pa versenyen való részvéte­lét biztosra jelezte már Németh Kornél, Borka Já­nos, Gyurászik László, Hor­váth Pál, Solymossy Attila és rajtuk kívül nyilván még több ismert elsőosztályú ver­senyző is rajthoz áll. A rendezők több jeles külföldi crossozót is meghívtak, így a már korábban nagy si­Szerdán újra pályára lép­nek a legjobb európai lab­darúgó-csapatok, hogy meg­mérkőzzenek a döntőbe jutá­sért az európai kupasorozat­ban. Az összecsapásokon scheffieldi tragédia nyomán mindenütt megszigorítják a biztonsági intézkedéseket, hi­szen több találkozón ezúttal is telt házra és forró hangu­latra lehet számítani. A leg­jobb négy közé három olasz, két-két spanyol és nyugatné­met, valamint egy-egy török, román, belga, bolgár, vala­mint NDK-beli együttes ju­tott. A mai mérkőzések (zárójel­ben az első találkozó eredmé­nye). BEK: Galatasaray (tö­rök)—Steua Bukarest (román) (0-4), AC Milan (olasz)—Real Madrid (spanyol) (1-1). kerrel bemutatkozott hol­landok mellett svéd ver­senyzők részvételére is szá­mítanak. Szombaton az OB II.—III. osztályának a futamait ren­dezik meg. 9.45-kor kezdőd­nek a szabad edzések, 11 — 12 óra között bonyolítják le a kötelező edzéseket, a ver­senyfutamok 12.30-kor raj­tolnak, az eredményhirdetés­re 15 órakor kerül sor. A vasárnapi nemzetközi ver­seny résztvevői részére 15.30 és 16.30 óra között biztosí­tanak lehetőséget. Vasárnap szintén 9.45-kor szabadedzésekkel kezdődik a versenynap, 12.30-kor az Úttörő Kupa futama indul, a nemzetközi meghívásos verseny első futama 13.40- kor rajtol. Az eredményhir­detésre 16.45 órakor kerül sor, ahol első ízben adják át a győztesnek a Komló Kupát és a helyezetteknek a pénzdijerkat, az emlék­lapokat és emléktárgyakat. KEK: Szredec Szófia (bol­gár)—FC Barcelona (spanyol) (2-4), Sampdoria (olasz)-KV Mechelen (belga) (1-2). UEFA: Dynamo Dresden (NDK-beli)-VfB Stuttgart (nyu­gatnémet) (0-1), Bayern München (nyugatnémet)-Na- poli (olasz) (0-2). A magyar televízió a Tv2-őn 21.25-től közvetítést ad az AC Milan- Real Madrid és a Bgyern München-Napoli mérkőzések­ről. Itthon, a tavaszi első ku­pafordulóban, az MNK leg­jobb nyolc közé jutott csapa­tok mérkőznek az elődöntő­be kerülésért. A párosítás: Répcelak-Ferencváros, Bp. Honvéd-Rába ETO, Dömsöd- Siófoki Bányász, Vác-Zala- egerszegi TE. AZ MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Főszerkesztő: MITZK1 ERVIN. Főszerkesztő-helyettesek: BÁLING JÓZSEF és LOMBOSI JENŐ Kiadja a Baranya Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BODÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, 7601 Hunyadi út 11. PL: 134 Telefon: 15-000. Szerkesztőség telex: 12-421. Kiadó telex: 12-320. Készült a Pécsi Szikra Nyomdában. Pécs, Engel János u. 8.7630. Telefon: 32-177. Telex: 12-211. Felelős vezető: FARKAS GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármelyik hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a hírlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A, 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dij: egy hónapra 105,- forint, negyedévre 315,- forint, egy évre 1260,- forint. Indexszám: 25054. ISSM 0133-2007. Magas kereseti lehetőséggel munkatársakat keresünk KŐMŰVES - HIDEGBURKOLÓ - TETŐFEDŐ - LAKATOS - BÁDOGOS szakmákban. Jelentkezés: Pécs, Endresz Gy. u. 44. Telefon: 13-79T A Baranya—Tolna Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat számviteli főiskolai vagy mérlegképes végzettséggel pénzügyi- és ' számviteli osztályra középvezetői előmenetellel munkatársakat keres. JELENTKEZÉS: személyzeti osztály, Pécs, 'Mártírok út 12. Nyílt túra Itthon és külföldön Kupavisszavágók labdarúgásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom