Dunántúli Napló, 1987. március (44. évfolyam, 59-89. szám)

1987-03-25 / 83. szám

II Mecsek Flíszért Vállalat felvesz: • raktáros helyettest, • üzletszerzőt, (kereskedelmi végzettség és gyakorlat szükséges) • férfi dolgozót élelmiszerraktárba, • szakképzett dolgozót vegyi raktárba. JELENTKEZÉS: Raktárbázis, Pécs, Megyeri út 59. Személyzeti előadónál. LAKAS-INGATLAN 3 szoba, összkomfortos, gazdálkodásra kiválóan alkalmas családi ház, melléképületekkel, Pécs­től 15 km-re eladó. Ér­deklődni lehet a 72-426­os telefonon. ___________ 2 —2,5 szobás lakásmeg­oldást keresek. ,.OTP— tanácsi csere is érde­kel” jeligére a Kunya­di úti hirdetőbe.________ 2 szintes, garázsos, új családi ház eladó, kp OTP-átvállalással. 2,5—3 szobás örökla­kás vagy szövetkezeti lakáscsere is érdekel. Érdeklődni lehet szom­bat, vasárnap egész nap: Vörös Mihály, Va­sas I.. Somosska-dűlö 4, Szép környezetben fek­vő, adómentes ikerház fele eladó. 3 szinten 3 nagy szoba, nappali, ebédlő. A lakáshoz az épületen belül önálló 1 szoba, összkomfort is tartozik. Garázs- van. ,,Exkluzív” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Pogányban eladó 310 négyszögöl telek. Ér­deklődni 17 óra után a 30-813-as telefonon vagy „Olcsón, 659” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe._____________________ Boglárlelle-felső állo­mástól 200 m-re, Kossá I. u. 161. sz. alatt 46 m'-'-es .alapterületű, 2 szintes ikernyaraló fe­le, kívül-belül vakolton, bevezetett vízzel, telek­kel eladó. Csatornázás folyamatban. Irányár: 680 000 Ft. Érdeklődni: Pécs, Viktória u. 3., Vili., Fodor. Telefon: 22-406. ___________________ R omonyán, az épülő halastó mellett 480 négyszögöl gyümölcsös házzal, kúttal, pincé­vel, valamint a pellér- di szőlőhegyen 620 négyszögöl kert és gyü­mölcsös megkezdett pincével eladó. Érdek­lődni a 22-245-ös tele­fonom ___________________ S zliven környéki, 2,5 szobás, tanácsi lakáso­mat külön bejáratú szobákkal elcserélném 1,5 szobás, tanácsira. Telefon: 24-464, 17 óra után, 52 m'-es szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni hétköznap 10—16 óráig, szombat, vasárnap egész nap. Krisztina tér 22., X. 39. ______________ C saládi ház eladó. Bi- csérd. Alkotmány u. 22. Érdeklődni: 17 óra után. Eladó 3 szoba, össz­komfort, gázfűtéses, kertes, garázsos csalá­di ház. 1,5—2 szobás OTP-lakást beszámítok I—II. .emeletig. Eozin u. 6. Eladó Pécs, István tér 1. sz. I. emeleti, egy­szobás, 34 m'-’-es, te­hermentes, gázfűtéses lakás. Érdeklődni a (72) 22-771-es telefonon az esti órákban. _______ P écs, ótemető u. 24/5., kétszobás, központi fű- téses, kertes, családi ház eladó. Pécshez kö­zeli falusi ház is érde­kel. Megtekinthető: «bármikor. Két szoba étkezős, szövetkezeti lakás el­adó. Kp -f- OTP. Ér­deklődni: Pécs, Melin­da u. 41. Bakonyi. Vennék vagy összkom­fortos öröklakást cse­rélnék a Bálics és Tety* tye közötti területen lé­vő kertes, családi ház­ra vagy építési terület­re. „Felújíthatót is” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ 4 7 m'-er szövetkezeti lakás eladó. Cím: Dr. Münnich F. u. 22/C., I1/9.___________________ E lcserélném tanácsi, 2 szobás, III. emeleti la­kásom 3 szobás OTP-s- re. I. emeletig, magas költségtérítéssel OTP-átvállalással, Kert­város kizárva. Bőhmné, Építők útja 15/A., 111/11. Mecsek félreeső zúgá- ban vennék kicsi telket. Lehet erdő is. „Nyu­galom” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Figyeleml 50 ezer Ft kp-t és ellátást bizto­sítunk egyedülálló idős bácsinak legalább 2 szobás tanácsi, össz­komfortos lakásért ott- lakással. „Biztonság 1987” jeligére a Hu­nyó diCitiliirdetobe^^ Gordisa, Kossuth u. 22. sz. családi ház beköl- tözhe'.ően eladó, gaz­dálkodásra alkalmas melléképületekkel és nagy kerttel. Érdeklődni a helyszínen. Pécsváradon, a Kálvin utca 22. számú öreg ház eladó. Érdeklődni: Pécs, 39-es dandár út 7/B., III. 1. _____________ E ladó dömörkapui tu­ristaháznál 100 négy­szögöles telek kis ház­zal. Érdeklődni lehet: Pécs, Bókay J. u. 4. Nagy, 17 óra után. Sürgősen eladnám vagy elcserélném átai csa­ládi házamat, amefy 3 szoba, konyha, élés­kamra, disznóólak, is­tálló, kert (6—700 négy­szögöl). Gazdálkodás­ra kiválóan alkalmas. Érdeklődni lehet: szom­bat—vasárnap egész nap, Pécs, Borbála'e- lep 19. Buszjárata: 38/A és sima 38-as. Babarc, Rákóczi u. 8. sz. alatt nagy, új csa­ládi ház 75 százalékos készenlétben, sürgő­sen eladó. Érdeklődni: a helyszínen.____________ Figyelem! Cserélnénk 2 db 2 szoba, összkom­fortos, 100 m2 össz- alapterületű, egymás melletti, tanácsi lakást 3 szoba, összkomfortos, családi házra. Szigeti út—Kertváros előnyben. „Varsányi” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 3 szobás, komfortos családi ház, műhelynek alkalmas melléképület­tel eladó. Érdeklődni: Pécs, Mólom, Alsó u. 38^ __________________ H osszúhetényben 100 négyszögöl szőlő, 300 négyszögöl kert sürgő­sen eladó. Üt van. Ér­deklődni lehet: Felsza­badulás u. 8. Eladó 2 szobás szövet­kezeti lakás, 54 m--es, a Hajdú Gy. u. 18., IV/14-ben, Andok. Ér­deklődni egész nap le­het. Elcserélnénk a Kun Bé­la téren lévő, szövet­kezeti, 2 szoba, össz­komfortos lakásunkat egy 1,5 szoba, összkom­fortos és egy garzon, tanácsi bérlakásra. Ér­deklődni: naponta 17 óra után a 31-448-as te­lefonszámom____________ E lcserélnénk 2 család­nak megfelelő, vasasi családi házunkat 480 négyszögöl területtel, ami konyhákért és gyü­mölcsös, 2,5 vagy 3 szobás, tanácsi lakás­ra. „Anikó” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 2 szobás, kertes, csalá­di ház eladó. Érdeklőd­ni: Szabadszentkirály, Temető u. 15. Eladó 3 szobás, 63 m-’- es, szövetkezeti lakás az Ifjúság útján. (400 ágyas klinikánál.) „16 000 Ft/m'-’” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. Kétszobás, 54 m'-’-es, szövetkezeti lakást ta­nácsi, 2,5—3 szobásra cserélnénk. „Balázs” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ P álosoknál 2 szoba, összkomfortos, igénye­sen felújított, teher­mentes, erkélyes örök­lakás eladó. Márcijs 21. tér 11.. fszt. 2. 17 óra után. Szlivennél 3 szobás, földszintes, összkomfor­tos - értékemelővel bíró lakást cserélnék hasonló 1,5—2 szobás­ra, Szliventől belváro­sig. Ajánlatokat „Nem sürgős” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 3 szobás, garázsos ház­rész sürgősen eladó reális árért. Vasas II., „D” u. 7. Érdeklődni hétköznap 18—19 óra között: szombat, vasár­nap 14—18 óra között. 2,5 szoba, összkomfor­tos, 60 m--es lakás, kp -f OTP-átvállalással el­adó. Pécs, Egri Gy. u. 120., II. 7. ______________ S étatérnél 80 m2-es, két szoba, étkezős, gázfű­téses, tanácsi lakásun­kat elcserélnénk belvá­rosban lévő, nagyobb, tanácsi lakásra. Tele­fon: 17-746. Elcserélném budapesti nyugatinál lévő 1> szo­ba, hallos, komfortos, 45 m -es, V. emeleti tanácsi lakásomat. Lift van, pécsi 2 szobás ha­sonlóra, II. emeletig. Érdeklődni: Nagy Sán­dor, 1136 Budapest, Balsac u. 9. Szigetvár, Szabadság u. 67. sz. alatt lévő, 3 szobás, kertes, családi ház eladó. Érdeklődni: Kárász Ferenc, Sziget- vár, Sánc u. 32. sz. Bálicsi úton, összköz- műves telek, építésileg részben megkezdett, 8-lakásos, gáz-központi- fűtéses társasházban, kizárólagos használatú zöldrésszel, 170 m-’-es lakrészemet dupla ga­rázzsal eladnám. „Be­fejezés egy éven be­lül 240943” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Mohácsi-szigeti tanya eiadó a révátkelőhöz közeli Papréten. Terü­let 2100 négyszögöl, ön­tözhető. Érdeklődni: Verbán Jánosné, Mo­hács, Ady E u. 24. / \ A PANNONVIN BORGAZDASÁGI KOMBINÁT Vállalkozók jelentkezését várja az 1988 tavaszán tervezett pécsi, siklósi és szigetvári szakcsoporti szőlőtelepítéshez A szőlőtelepítés költségei hitelből és állartti támogatásból fedezhetők. A szőlő gépi munkáit nagyüzemileg elvégzik, a termés felvásárlását garantálják. Jelentkezni az alábbi egységeinknél lehet: Központ, Kooperációs Iroda Pécs, István tér 12. Telefon: 12-022 Pécsi Értékesítő Pincészet Pécs, Irányi D. tér 6. Telefon: 11-647 Siklósi Szőlészeti üzem Siklós, Göntér. Telefon: 129. Turbéki Szőlőtermelő Szakcsoport, Szigetvár, Turbékpuszta / Harkányi, kertes, iker­nyaraló fele eladó. Cím: Ciklámen u. 21. Tel.: 30-176 vagy a hir­detést követő szombat, vasárnap a helyszínen, 13—16-ig. ________________ E ladó másfél szobás, tehermentes, Németh L. utcai örök-lakás 600 000 kp-ért. „Azonnali köl­tözés” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 1,5 szobás garzon bel­városban eladó, lakás­cserével beköltözhető. Telefon: 20-149. Házhelyek, 160 és 350 négyszögölesek, eladók. Bártfa u. 25. Albérletközvetités mun­kanapokon 8—17 óráig. Teréz u. 5. Telefon: 22-845. ___________________ M ohács, Munkás u. 27. számú, három szoba, komfortos, családi ház eladó. Mohácson, a Csele-he- gyen, Dunára néző, 240 négyszögöl víkendterü- let, termő szőlő és gyümölcsfákkal, építési lehetőséggel eladó. Te­lefon: Mohács 10-248, Bárdon János. Cím: Mohács, Mező u. 9. Cserélek Kertváros, Éva utcai, 35 m--es, másfél szobás, tanácsi, össz­komfortost belvárosi, nagyobb komfortos, ha­sonló tanácsira. Tel.: 18 óra után 30-463. Két különálló, tanácsi lakást adunk egy 2,5 vagy 3 szobás, tanácsi lakásért. „Ráfizetést ké­rünk, 240917” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném saját tulaj­donom, udvari, két kü­lön bejáratú szoba, pince, padlás, fáskam­ra házrészemet tanácsi, kisméretű, másfél, szo­bás, összkomfortos la­kásra. Értékkülönböze­tet fizetek. Válaszokat „Áaoston tér környék, 240863” jeligére a Sal­lai utcai hirde‘őbe. 2 sütőteres, magyarke- mencés, gépesített üze­melő pékség eladó. — Kari, Siklós, Felszaba­dulás u. 56. Hannoveri véreb kan kölykök eladók. Mo­hács, Rákóczi u. 15. PB-gázbojler új álla­potban eladó. Érdek­lődni: Pécs, Diósi út 49. Hétfőtől péntekig 7—13 óráig, Hoffman Istvánnál, délután: Bir- ján, Rákóczi út 11. 15 óra után.« ______________ E ladó Termokoksz kan­dalló. Érdeklődni a 22-244-es telefonon. Hölgyeim és Uraim! Örömmel értesítem Önöket, hogy a Pécs, Boltív-köz és Perczel u. sarkán MEGNYITOTTAM „G R A C I A" nevű KÉZIKOTÖ SZALONOMAT. Különleges egyedi árukészlettel várom Önöket. Tisztelettel: Kovács Attiláné. 3 db nagy hidrogén­palack eladó. Érdek­lődni a 23-231-es tele­fonszámon, az esti órákban. 412-es Moszkvics'rend- szám nélküli, egyben, alkatrészekkel eladó. Pécs, Baranyavár u. 2. Szász.__________________ S zőlöoltványok kapha­tók a tettyei lerakat- ban, a 33-as autóbusz végállomásánál. Na­ponta 16 óra után, hét végén délelő.t. Tele­fon : 30-720,_____________ F riss műszakival IFA billencs eladó. Telefon: 41-024. «1 - 511 FIX BILLENCS DARUS Kutyát találtam már­cius 21-én vásárcsarnok környékén. Nagy testű, széles hátú, fekete, kan kutya. Lábai és pofá­jának egy része fehé­res színű. Érdeklődni a 31-456-os telefonon, 8— 17 óra között. ífKorona“t Tehertayi ÜÖcS§L5b Nyári szezonra 17—50- es vagy ennél nagyobb távcsöveket bérelnék. Ajánlatokat „Távcső” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe vagy 10-486- os telefonon. Bartos. POP-RONGY DIVATÁRU ÜZLET Pécs, Bercsényi u. 7. Divatos, fiatalos, « és nagyon olcsó! : Fregoli fából. mű­anyagból, szögbelövés. panelfúrás, elöszobafal minden méretben meg­rendelhető a 11-166-os telefonon. Várhelyi. boromba *41 -m taxi SZEMELY-TEHER-BILLENCS Fregoli, panelfúrás, szögbelövés. Megrende­lésre lakberendezési tárgyak felszerelése. — Tel.: 28-094, Roczkó. TV-JAVlTAS HELYSZÍNEN, ÜNNEPNAPOKON IS. TELEFON: 14-225. Balázs Gyűlő. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédink, NAGY JANOSNÉ Tóth Erzsébet 74 éves korában, hosszú betegség­ben elhunyt. Temetése március 26-án 11 órakor lesz a botykapeterdi te­metőben. Gyászolják Nagy, Stedl, Gólób családok. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága jó édes­apánk, felejthetetlen apósunk, ked­ves nagypapánk, vöm, kománk, ke­resztapám, nászunk és rokonunk, TOKODI LÁSZLÓ szentlörinci lakos, 74 éves korában, hosszú betegség után csendesen el­hunyt. Temetése március 26-án (csü­törtökön) fél 2 órakor lesz a szent- lőrinci temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, fiam, testvérünk, vöm, apósom, sógorunk, BÁNYAVÖLGYI GYULA 51 éves korában elhunyt. Temetése március 26-án 3 órakor lesz a szent­lőrinci temetőben. A gyászoló család és a rokonság. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága édesanyánk, CSANYI SANDORNÉ Kálmán Erzsébet, volt patapoklosi lakos, március 22- én, életének 72. évében elhunyt. Te­metése március 27-én 12.30 órakor lesz Szigetváron, a kanizsai temető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagy­papánk, MAROS JENŐ, életének 60. életévében váratlanul elhunyt. Temetése március 26-án 15 órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz 14.30 órakor indul a dávid- földi körforgalomtól és az Eszpe- rántó téren is megáll. A gyászoló család. Fájdalommal, megtört szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FERENCNÉ Kiefer Teréz, életének 53. évében, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Temetése már­cius 26-án 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászolják fér­je, édesanyja, lánya, vője, unokái, testvére, sógornői és a széles körű rokonság. Mély fájdalommal tudatom, hogy drága, szeretett férjem, A Mecsek Fűszert Vállalat felvételt hirdet újonnan induló számítástechnikai csoportjába ♦ adatrögzítő, ♦ kódoló, ♦ operátor munkakör betöltésére. Jó kereseti lehetőség. Fizetés megegyezés szerint. JELENTKEZÉS: Raktárbázis, Pécs, Megyeri út 59. Személyzeti előadónál. Eladó 200 négyszögöl szőlő, hétvégi ház, pin­ce, ivóvíz, esővíz, vil­lany van. „öregség miatt” 240737 jeligére a Sallai utcai hirde- töbe. ____________________ B alatonlellén, társas­üdülőben 1 szobás lak­rész sürgősen eladó. „Szép kilátás, 241031” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Centrumban 3 és 1 ­szobás, összkomfortos, gázfűtéses, földszinti, kertes öröklakás eladó. Telefon 17 óra után: 30-360.___________________ K étszintes családi ház melléképületekkel, szép gyümölcsössel, 220 -öl területtel eladó. Bittner A. u. 72._________________ Pécs-málomi szőlőhe­gyen 300 -öl lugas­szőlő, gyümölcsös fa­házzal, ciszternával el­adó. A kert magközelí­tése jó. Villany van. Érdeklődni telefonon: 17-978, 17 után. Bekerített, fóliázásra alkalmas, öntözhe'.ő. 600 -öl földingatlan gyümölcstárolóval Nagy­árpádon eladó. „Fele gyümölcsös, 240636” jel­igére a Sallai utcai h irdetőbe. 3 szobás, szövetkezeti lakásomat 2 db kisebb' lakásra vagy 1 db 2 szobásra cserélném. „Csere, 241017” jeligé­re a Sallai utcái hir­detőbe. 1,5 vagy kétszobás la­kást vennék, lehetőleg OTP-vel. Ajánlatokat a 19-176 telefonra kérem. Eladó pavilon, fűthető, bárhol felállítható. Ér­deklődni a 18-293-as te­lefonon. Barkas 1000-es, 9 sze­mélyes személygépkocsi érvényes műszakival el­adó. Mohács, Rákóczi u. 39. ____________ Ü j üzlet! Otthcwi tapé­tabolt: választékos áru­val várom vásárlóimat. Kodolányi út 35. Seltran video 1 év ga­ranciával eladó, 881 m! telek, faházzal eladó. Érdeklődni: 41-946. 20 órától 22 óráig. Jó állapotban lévő IS- es Moszkvics, friss mű­szakival eladó. Érdek­lődni: Szigetvár, Alkot­mány tér 50. vagy tele- fonon: 63. PB-s, 1500-as Lada el­adó. Érdeklődni szom­bat és vasárnap egész nap: Vajszlá, Petőfi ut 28. sz. alatt. VEGYES Trabant, Lada S 105— GLS típusú gépkocsik karosszériajavítása. Ka­rambol esetén futómű­javítás is. Lőtér u. 41. Vásártérnél. Szőlősgazdák, figyelem! Hagyományos és lu­gasművelésű szőlők me'szését garanciával vállaljuk. Lehoczki Gyu- láné, 7630 Pécs, Bor u. 32. 2 db zöld Bonanza éj­jeliszekrényt vennék. Tel.: 10-447. TEHERTAXI 29-445 „Napsugár” Társkereső (magas színvonalú vég­zettséggel, gyakorlat­tal, teljes diszkréció­val). Kréje tájékoztató­mat! Telefon: 13-736, Pf : 393. ‘ENJOGSa TEHERTAXITEL: 23- 308 FIX. BILLENCS. AUTÓMENTŐ 3 műszaki főiskolás építőipari segédmunkát vállal minden péntek, szombat, vasárnap. Ér­deklődni : Ambrus Im­re, PMMF Koll., Pécs. Boszorkány u. 2.. 630­os szoba. Tel.: 24-277 • EXPRESSZ ­• tclicrtaxi • • 41-024 Nagy aramszolgáltatoi gyakorlattal, széleskörű szakmai ismeretekkel, villanyszerelést, hiba- elhárítást — külön meg­állapodás alapján ügyeletet is — válla­lunk. Telefonüqyelet: 30-541. ÁRUSZÁLLÍTÁS. KÖLTÖZTETÉS ÁRENGEDMÉNNYEL. Telelőn: 2Í-512. Televiziójavítás. Molnár Ferenc, Pécs, Gyöngyös u. 13. Telefon: 29-733 Bőr- és szövetgarnitú­rák, autóülések kárpi­tozása. Vészi, telefon: 31-546. fPÜLfTTfPVfZfS 23-643 , Dolgozókat felvesznek ÁRUOSSZEÁLLITÓI munkakörbe női munkaerőt felveszünk. Dunántúli Cipőkereskedelmi Vállalat pécsi raktárháza. Pécs, Közraktár u. 1-3. (909) A MAGÉV felvételre keres közgaz­dasági végzettségű árazót műszaki osztályára. Arazói iskolát végzett előnyben. Jelentkezni lehet az ügy­viteli osztályvezetőnél, Pécs, Rác­város 26. sz. (908) A PÉCSI Közúti Építő Vállalat felvételre keres raktári anyagkiadót. Jelentkezés raktárvezetőnél Pécs, Magtár u. 4. sz. alatt. (906) A DUNÁNTÚLI Regionális Vízmüvek pécsi üzemigazgatósága felvesz takarítónőt. Jelentkezni lehet telefonon: 13-388/15 számon, szemé­lyesen az üzemigazgatóságon. (*25) T AK ARMANYG YARTÓ ágazatveze­tői munkakör betöltésére agrármér- HÖjföt keres „A” kategóriás termelő­szövetkezet. Agrárkémiai szakot végzettek előnyben! Lakást biztosí­tunk. Bérezés a 25/1983. (XII. 29.) MÉM sz. rendelet alapján, közös megegyezéssel. Jelentkezés személye­sen, vagy levélben a következő cí­men: „Búzakalász" Mgtsz., Sásd, Szabadság u. 18. sz. 7370. (895) AZ MHSZ Gépjárművezető-képző Iskola azonnali anyagkönyvelőt ke­res napi 4 órás elfoglaltsággal. Ér­deklődni: Pécs, Somogyi 8. u. 4., vagy a 13-816-os telefonon a gaz­daságvezetőnél. (891) A CENTRUM Aruház felvesz szak­képzett eladókat. Jelentkezés: Kos­suth L. u. 7. Munkaügy. (065762) A PÉCSI Geodéziai és Térképésze­ti Vállalat felvesz érettségizett fiata­lokat terepi, földmérő, és rajzolói munkakörbe. Jelentkezni: Pécsi Geo­déziai és Térképészeti Vállalat IV. felmérési osztály, Pécs, Légszeszgyár u. 17. (065723) FABIAN GABOR március 18-án elhunyt. Temetése március 26-án 1 órakor lesz a komlói temetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Hálánkat, köszönetünket fejezzük ki az MN 8677 alakulat parancsnok­ságának, KISZ-bizottságnak, kato­náinak, a híradó egység parancsno­kainak, katonáinak, hogy volt baj­társukat, IFJ. HOFFMANN FERENC őrvezető szeretett, felejthetetlen fiunkat utolsó útjára díszesen elkísérték. Köszönet a DÉDASZ keleti kirendeltség dol­gozóinak, KISZ-alapszervezetének, barátainak, osztálytársainak, taná­rainak, köszönet a B. M.-i Rendőr­főkapitányság dolgozóinak, híradó alosztály dolgozóinak, fodrászüzlet kollektívájának, a ház lakóinak, a Vegyipari Szakközépiskola I. C osztályának, rokonoknak, barátok­nak, ismerősöknek és mindazoknak, akik koszorúkkal, virágokkal, távira­tokkal fájdalmunkat envhiteni igye­keztek. A gyászoló család. KŐMŰVES kisiparos segédmunká­sokat és kőmüveket felvesz. Jelent­kezés: munkanapokon reggel 7-kor, a Káptalan u. 5. szám alatt. (13151) A JÓKAI úti Általános Iskola ház­felügyelő-takarítót keres felvételre lakáscserével. Jelentkezni lehet sze­mélyesen Jókai u. 49. szám alatt. (676) A MOHÁCSI Ruházati Ipari Szö­vetkezet Mohács, Kossuth L. u. 65. konfekcióüzemébe betanított és szakképzett dolgozókat felvesz. Mo­hácsi Ruházati Ipari Szövetkezet Mohács és vonzáskörébe tartozó falvakból ágynemüvarrásra bedol­gozókat vesz fel. Jelentkezés: Mo­hács, Kossuth L. u. 65. (656) KÖNYVELÉSBEN és a vele kap­csolatos összes adminisztrációban jártas, számlaképes könyvelőt keres. „Naplófőkönyves kisiparos" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (14586) AZ AGROKER Vállalat Pécs, Me­gyeri út 64. felvételt hirdet az aláb­bi munkakörökre: portás, — katona­viselt, lehetőleg érettségizett, je­lentkezés a rendészeti vezetőnél, gépíró, - pénzügyi osztályra meg­határozott időre, jelentkezés az osz­tályvezetőnél, árfelelős- mérlegké­pes könyvelői végzettség, vagy kö­zépfokú végzettség gyakorlattal, terv és üzemosztály, jelentkezés az osztályvezetőnél. (910) A BARANYA Megyei Állami Épí­tőipari Vállalat Ipari Bázis Üzem­igazgatóság jó kereseti lehetőség­gel munkatársakat keres a követke­ző munkahelyekre: asztalosüzem: ki­emelt bérezéssel asztalos szakmun­kásokat, betanított munkásokat. Je­lentkezés: Tihanyi Pál üzemvezető­nél. Acsüzem: azonnali belépéssel ács szakmunkásokat, valamint gatter sorozatvágó, fürészgépkezelő betaní­tott munkásokat. Jelentkezés: Brázay János üzemvezetőnél. Lakatosüzem: minősített hegesztőt, épület- és szerkezetlakatost, géplakatost, vala­mint segédmunkásokat. Jelentkezés: Túli István üzemvezetőnél. Címünk: BéV Ipari Bázis üzemigazgatóság, Pécs, Pellérdi út 55. Telefon: 15-844. (896) A PÉCSI Ingatlankezelő Vállalat felvételt hirdet: VT 20/A, VT 20 16 számítógépparkjához üzemeltetés- vezetői, szervezői, operátori munka­körbe, feltétel szakirányú képzett­ség, ingatlanértékesítési előadói munkakörbe jogász végzettséggel, árszakértői munkakörbe építőipari árszakértői szakvizsgával rendelke­zők részére. Jelentkezni lehet: sze­mélyzeti és oktatási osztály, Pécs, Rákóczi út 55. (757) A BARANYA Megyei Magas- és Mélyépítő Vállalat pécsi telephel­lyel gépkocsivezetőket és rakodó- munkásokat vesz fel. Jelentkezés a vállalat Verseny utcai telepén, a szállításon. (932) Köszönetét mondunk rokonainknak, a Zengő utcai szomszédoknak, a Pécsi Fonógyár dolgozóinak és min­den kedves ismerősünknek, akik édesapám és apósom, NOÉ JANOS temetésén részt vettek. Gyászoló lá­nya és veje. Fájdalmas szívvel mondunk kö­szönetét a kedves rokonainknak, ba­rátoknak, ismerősöknek, volt mun­katársaknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, SZABÓ PALNÉ Vittyhen Julianna temetésén részt vettek, virágokkal, koszorúkkal, táviratokkal mély fáj­dalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Szomorú szívvel mondunk köszö­netét minden rokonnak, szomszéd­nak, barátnak, ismerősnek, akik sze­retett halottunk, FEKETE MARTON temetésén részvétükkel, virágokkal, koszorúkkal, táviratokkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondok köszönetét mindazoknak, akik édesanyám, VISNYEI KATALIN temetésén részvételükkel, virágok kül­désével fájdalmamban osztoztak. Külön köszönetét mondok a szép ko­szorúkért, a Honvéd Kórház dolgo­zóinak és a ház lakóinak. Gyászoló fia. Fájó szívvel mondunk köszönetét a kedves rokonoknak, ismerősöknek, volt és jelenlegi munkatársaknak, szomszédoknak, jó barátoknak, ta­nítványoknak, osztálytársaknak és szüleiknek, mindazoknak, akik nehéz napjainkban ránk gondoltak, velünk voltak és szeretett halottunk, VELNER BÉLA temetésén részt vettek. Külön kö­szönet a Pécsi Köztisztasági és Út­karbantartó V. vezetőségének, párt­ós szakszervezetének, a Hazafias Népfront városi és körzeti bizottsá­gának, a TASI vezetőinek, tantestü­letének, dolgozóinak, tanulóinak, az 5. B és 8. C osztályoknak, a Pannon Volán katonai osztályának, a szom­szédos ház lakóinak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, ismerős­nek, akik OZV. SASS MIKLÓSNÉ temetésén részvétükkel, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk a rokonoknak, az 5. ÉPFU és a Pannon Volán dol­gozóinak, nyugdíjasainak, szomszé­doknak, ismerősöknek, mindazoknak, akik KIS JÓZSEFNÉ búcsúztatásán részt vettek és utolsó útjára elkísérték, koszorúkkal, rész­vétkívánságukkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, barátoknak, ismerő­söknek és mindazoknak, akik OZV. HORVATH JANOSNÉ átai lakos temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyá­szoló család. Köszönjük mindazoknak, akik édes­apánk, KESZTHELYI JÓZSEF ny. kőműves temetésén részt vettek, illetve gyá­szunkban osztoztak és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik SZABÓ JANOS MAV-nyugdijas temetésén részt vettek és osztoztak gyászunkban. A gyászoló család. A HÍRADÁSTECHNIKAI Gépgyár Elektrotechnikai Gyáregysége, Pécs, Lyceum u. 4. felső- és középfokú gépész, illetve villamos végzettség- gél, gyakorlattal rendelkező munka­társakat keres: technológus, terve­ző-fejlesztő, gyártóeszköz-gazdálko­dó, programozó munkakörbe, továb­bá műszaki rajzoló-raktárost (közép­fokú iskolai és szakmai végzettség­gel), műszaki adminisztrátort (lehet kezdő is, középfokú iskolai végzett- séggel), bérszámfejtö-SZTK-st (kö­zépfokú iskolai és szakmai végzett­séggel). Jelentkezés a gyáregység személyzeti előadónál. Önéletrajzot kérünk« (771) CSÓHEGESZTÉSBEN jártas szak­embereket keresünk. Lehet kezdő is. Érdeklődni a 22-708-as telefonon. Magyarürögi út 8/A. (14991) GÉPKOCSI alkatrész ismerettel ren­delkező és raktári adminisztráció gyakorlattal raktárost alkalmazunk. Jelentkezés: Tejipari Szállítási Üzem. Pécs, Ifjúmunkás u. 2. (893) KOZlRDBKÜ Áramszünet lesz március 26-ig naponta 7—15 óráig Kökény, Kos­suth L. u., tsz-telephely és Hidas dűlő területén. Áramszünet lesz március 24-töl ápri- lis 3-ig naponta 7—15 óráig Pécs, Biltner A. u., Muskotály u., Veterán u., Előre u., Czerékvölgy, Rákos L. u., Káposztásvölgyi u., Selmecz u., Kórház u., Károly u., Kátoroly tér, Zöldellö u., Gödör u., Debreceni M. u., Flórián u,. András u., Sétatér u., Csákány u., Gesztenyés u., Kör- möcz u., Kórház tér, Pécsbánvatele- pi u., András-akna, Gyükés, Dömör- kapu, Fehérkút, November 7. u.. Má­jus 1. u., által határolt területen, szombat és vasárnap kivételével. Műsorváltozás a Pécsi Egyetemi Színpadon. Lanford Wilson: Home free! című darabjának előadásai március 25—26 -27—28. helvett áp­rilis 6—7—8-án 19 órai kezdettel lesznek a P“csi Nyári Színház Anna utcai klubjában. Az abaligeti és a Szigeti úti kereszteződésben újonnan nyílott „GALÉRIA” eszpresszó szeretettel várja vendégeit 16 órától. ZENE TÁNC 20 02 óráig. Szünnap: VASARNAP. üzletvezető: Sárosi Lászlóné

Next

/
Oldalképek
Tartalom