Dunántúli Napló, 1986. június (43. évfolyam, 149-178. szám)

1986-06-22 / 170. szám

mundial * mundial Negyeddöntő Tizenegyes rúgásokkal Franciaország-Brazília 4-3 Guadalajara, 68 000 néző, v.: Igna (román). Brazília: Carlos — Josimar, Julio Cesar, Edinho, Branco — Alemao, Elzo, Socrates, Junior — Careca, Müller. Franciaország: Bats — Amo­ros, Bossis, Battiston, Tusseau — Fernandez, Tigana, Piatini, Giresse — Stopyra, Rocheteau. A 15. percben először villan­tak a brazilok. Careca átadá­sát Socrates lőtte meg 18 mé­terről, az ötösön álló Bats azonban gyors vetődéssel men­tett. Két perc múlva viszont már nem volt ellenszere: egy remek középső adogatás vé­gén Careca akadálytalanul léphetett ki, és 15 méterről a léc alá bombázott (1-0). A fél­idő második részében inkább a franciák kezdeményeztek. A 35. percben Piatini harmat- gyenge szabadrúgása keltett meglepetést, hat perc múlva viszont neki tapsolt a közön­ség. Rocheteau a jobboldalon száguldott el, beadása Branco mellét érintette, Stopyra leké­sett a labdáról, amely a bal­oldalon érkező Piatini elé ke­rült. A középpályás higgadtan talált a kapu közepébe (1-1). Az 50. percben Socrates éles szögből próbálkozott, de lövése elkerülte a kaput. Két perc múlva Rocheteau félfordulattal megtévesztette a brazil védő­ket, lövése azonban feledhető színvonalú volt... Mindjárt ez­után Bats bizonyította, hogy jó formában van, majd a 64. percben Tigana szólójánál Car­los kifutva, merész belevetődés- sel tisztázott. 90 perc játék után 1-1 volt az állás, következett a kétszer 15 perces hosszabbítás, amely nem hozott döntést. Ezután 11-es rúgások követ­keztek, amelyben 4-3-ra a fran­cia csapat győzött. Argentína vagy Anglia? Az argentin lapok egyértel­mű dicsérettel illetik az angol válogatott eddigi formáját, így nehéz csatát vetítenek előre. A „Clarin” szerint Anglia gyor­sasága és ereje egyedülálló. Az a tény, hogy Linekerék az utóbbi 180 percben (Len­gyelország, Paraguay) 6 gólt rúgtak, s egyet sem kaptak — elgondolkodtató. A Mexikóban akkreditált an­gol hírügynökségi szakírók vi­szont főként azt puhatolták a mérkőzés előtt: vajon az 1982- es Falkland-háború (712 ar­gentin és 255 brit katona lelte halálát a konfliktusban) meny­nyiben befolyásolja majd Ma- radonáékat? Az eléggé el nem ítélhető módon, hajánál fog­va előrángatott kérdéskör fel­ingerelte az argentin játékoso­kat. Diego Maradona a pénteki edzés előtt egy órát ajándéko­zott a sajtónak. Tizenöt perc után azonban távozott, mert a kérdések csakis a Falklandra irányultak. Értsék meg, mi labdarúgók vagyunk, és nem gépfegyver­rel pályára lépő, revansot óhaj­tó háborúskodók — kiabálta a negyedóra végén, majd ötször elmondva, hogy „Nem!”, egy­értelművé tette: további kérdé­sekre nem válaszol. Kirohant az interjúszobából, és nem állt szóba senkivel az edzés kezde­téig. A VDN világbajnoki képrejtvénye Csupán egy nevet kérünk! Öné lehet a világválogatott Kedves Olvasóink! Amire kiderül, hogy ki nyeri a Mundialt Mexikóban, önök összegyűjthetik a világválo­gatottat a lapunkból kivá­gott karikatúrákból. A képek mellett minden esetben bő magyarázatot találnak, hogy megfelelő mérlegelés után a szelvényre írják a karikatú­rán ábrázolt személy nevét. Azok között, akik képrejtvé­nyünk befejezésekor együtt beküldik címünkre a lapunk­ból kivágott szelvényeken az összás nevet, azok között 1000 forintos vásárlási utal­ványt sorsolunk ki. Lehető­ség van azonban a nyerésre hetente is, a helyesen ki­töltött és beküldött szelvé­nyek gazdái között minden héten 200 forintos vásárlási utalvcfnyt sorsolunk ki. Tehát csak egy nevet kérünk, és önöké lehet a világbajnok­ságok szuperválogatottjának karikatúratablója. A múlt heti rejtvényünk helyes meg­fejtése: Valdir Pereira, DIDI. A helyes megfejtők között ezúttal dr. Tornai Márta, Siklós, Sallai u. 14. szám alatti lakosnak kedve­zett a szerencse. A 200 fo­rintos vásárlási utalványt postán küldjük el. Az e heti rejtvényünk: A múlt héten egy brazil játé­kos beceneve volt a rejtvé­nyünk, nos most egy magyar játékos nevét kérjük bekül­deni, akárcsak a becenevét is. Mert igazán szetetetre méltó focistának nálunk >s jut becenév. Tökéletes tech­nika, látó szem, előrelátó ér­telem, mélységes nyuga­lom. .., irányító, a csatáro­kat labdákkal tömő, a leg­jobb helyzeteket megérző, sőt, megteremtő, gyakran magában is rohamozó játék­mester, hadvezér a hadve­zérek között. Kit ábrázol a kép: A pályázó neve: A pályázó lakcíme: Lovassport Tizenegy klub — közöttük egy Jugoszláviából — vetélke­dett pénteken és szombaton, s folytatja a versenyt még ma is a Pécs-üszögpusztán meg­rendezett területi lovasbajnok­ságon. A Bólyi Mezőgazdasá­gi Kombinát, a Kaposvári Me­zőgazdasági Főiskola, a Kuta- si Állami Gazdaság, a Mer- nyei Termelőszövetkezet, a Pé­csi Mecsek Lovasiskola, a Rá- diházi Ménes, a Siófoki SIO- TUR, a Somogygesztesi SE, a Somogy Megyei Lótenyésztési Egyesület és a Pécsi Állami Gazdaság versenyzőit felvonul­tató Közép-dunántúli Területi Lovasszövetség területi lovas- bajnokságának II. fordulóján meghívottként részt vesz Ju­goszláviából a Dzsakovói Lo­vas Club gárdája is. Az első két nap versenyeinek eredmé­nye: Alapfokú díjlovaglás: 1. Herczog (Kaposvár), 2. Faller (Pécs), 3. Szári (Kaposvár), díjugratás, könnyű „A” kate­gória: 1. Szapper (Pécs), 2. Szkara (Kaposvár), 3. Vincze (Kaposvár). Könnyű „B" kate­gória: 1. Major (Pécs), 2. Szarka (Kaposvár), 3. Szakáll (Mernye). Ifj. kezdő: 1. Szári (Kaposvár). Ifj. bajnoki: 1. Fo­dor (Pécs), 2. Erdélyi (Boly), 3. Takács (Mernye). Közép kate­gória: 1. Pátkai (Boly), 2. Sá­ringer (Mernye), 3. Hegedűs (Mernye). Könnyű „A”: 1. Er­délyi (Boly), 2. Vincze (Kapos­vár), 3. Hegedűs (Mernye). Könnyű „B”: 1. Szakáll (Mer­nye), 2. Sáringer (Mernye), 3. Ritta (Pécs). Ifj. kezdő: 1. Fó­ré (Kaposvár). Ifj. bajnoki: 1. Fodor (Pécs), 2. Brichta (Pécs), 3. Erdélyi (Boly). Kö­zép kategória: 1. Erdélyi (Boly), 2. ifj. Major (Pécs), 3. Tóth (Siómente). A színész ügető futamot Cser László (PAG) nyerte Zenthe Ferenc és Cs. Németh Lajos előtt. A legjobb négy közé jutá­sért: Argentína—Anglia, Mexi­kóváros, 20.00. Belgium—Spa­nyolország, Pueblo, 24.00. Magyar Televízió, l-es csa­torna: 20.00: Argentína—Ang­lia, 24.00: Belgium—Spanyol- ország. Kossuth Rádió: 5.12—5.20, 6.12—6.20, 7.12—7.20: Mun­dialösszefoglaló. 20.00: Argen­tína—Anglia, 24.00: Belgium— Spanyolország. A 23. Nemzetközi Pannon Nagydíj első napja Walter Pedrazza jött — és ismét két új pályacsú csőt írt be a pécsi hegyiversenyek történetébe. Legújabb csúcsa 2,44,82 perc. Lehet, hogy ma ez a csúcs is a múlté lesz? Walter Pedrazza kétszer javított pályacsúcsot Kiss Dezsőt és Tóth Jánost elgáncsolta a technika - Kesjár Csaba abszolút elsősége Akik a szombati napjukat autóversenyre szánták, jól dön­töttek. A 23. Pannon Nagydíj keretében rendezett magyar OB. 2. futamán és az Alpok- Duna Kupa magyarországi fu­tamára óriási mezőny gyűlt össze. Első ízben vettek részt a versenyen a Szlivenből érkezett jóképességű bolgár verseny­zők.' A legnagyobb érdeklődés természetesen a már ismert „nagyágyúkat” kísérte. A há­romszoros Európa-bajnok nyu­gatnémet Herbert Stengert, a tavaly pályacsúcsot döntő oszt­rák Walter Pedrazzát, a két magyar ászt, Kiss Dezsőt, az Osellával és Tóth Jánost, a BNW Toj-jal. Nagy közönség- sikert arattak az eddig a pé­csi pályán még nem látott márkák, Dietmar Brukel Audi Quattrója, Michael Endress Audi 80 Coupéja, a BNW-ék, WV-ék, vagy éppen Hessber- ger Autobianchi-ja, de nagy közönsége volt Kesjár Csaba Forma Fordjának is. A második edzésfutamon re­mek idők születtek. Kiss De­zső is (2,58,16), Tóth János is (2,59,49) három percen belül teljesítette az 5711 méteres tá­vot, Pedrazza pedig átadta a múltnak a tavaly felállított 2,47,74 perces pályacsúcsát, Herbert Stenger ideje is 2,56,49 volt. A kitűnő időered­mények alapján várható nagy csata azonban elmaradt. Az OB. első futamában az Easte- res Oroszlán László, a pálya felső szakaszát alaposan be­olajozta. Az olajfoltokat ugyan feltakarították, de az utána érkezők, Kiss Dezső és Ped­razza is panaszkodtak: csúszik a pálya. Emiatt éppen a leg­gyorsabbak ideje maradt el a korábbitól. Sőt Tóth János de­fekt miatt a futamot is kényte­len volt feladni. A második OB-futamon az olajfolt már nem zavart, főleg Pedrazzát Motorcsónak Világ Kupa Baján Tríplaz-e Violenter László? Igazi sportcsemegét ígér Dél-Ma- gyarországon a jövő hét végén Ba­ján sorra kerülő nemzetközi motor- csónakverseny, amely a 0—350-es ka­tegóriában egyben Világ Kupa fu­tam is. A négy kategóriában — 350, 500, 750, 850 cm3 — megrendezendő verseny a Dunán, körpályán zajlik majd, 1000 méteres távolságban el­helyezett fordítóbóják által megha­tározott szakaszok között. A körpálya hossza 2000 méter lesz, a rajt és a cél a Türr-emlékmű mellett, a Duna- parton kialakított versenybíróság emelvénye előtt lesz. A június 28-án 14.30-tól, 29-én 10.00 órától indítandó futamákon nagy esélye van a győ­zelemre a magyar válogatott leg­eredményesebb versenyzőjének, a bajai Volentér Lászlónak, aki 350 és 500 cm3-es kategóriákban áll rajt­hoz. Ugyancsak jó esélyei vannak még további két bajai versenyzőnek, fi Megígértük! Teljesítjük ! BUDAPEST VI., MOZSÁR U. 16. Megígértük, hogy az építési hatóságok által előirt hőtechnikai követelményeket kielégítő, korszerű és olcsó falazóanyagból, a gáxb&i&nból 1986-ban kielégítjük az építkezők igényét. ♦ A Mátra Gázbetongyárban megkezdtük a termelését és hozzáfogtunk az értékesítéséhez is. ♦ A gázbeton megrendelhető a TUZÉP-vállalatoknál és minden építőanyagot forgalmazó egységnél, valamint a Mátra Gázbetongyár kereskedelmi osztályán, Gyöngyösvisontán. LEVÉLCÍM: GYÖNGYÖS, PF.: 155. 3201. Telefon: (37) 13-035-től 039-ig. Telex: 25-354. Tubákos Istvánnak (350 cm3) és Bá lint Gábornak (500 cm:‘). Volentér László a bajaiak és egy­ben a magyar válogatott legered­ményesebb versenyzője, az elmúlt két évben nagyszerű eredményeivel hívta fel magára és a sportágra az érdeklődők figyelmét. A Bajai Spar- tacus-Vízügy SC 34 éves versenyzője győzelmekkel kezdte az idei évet is. Egy hónappal előbb Aschbachban nyerte az első ízben megrendezett Forma 500-as EB-íutamot, majd ugyanott a 350 cm3-es kategóriát, míg az elmúlt héten az NDK-ban megrendezett drezdai versenyen uta­sított maga mögé mindenkit a 350 cm:!-es kategóriában, a hazaiak leg­jobbját Beckhusent és az ugyancsak bajai, a 3. helyen végzett Tubákos Ivánt. Volentér László előtt most az a cél, hogy hazai pályán megszerezze az idei harmadik versenyén a har­madik győzelmét is. A szombaton és vasárnap rende­zendő bajnoki futamokat, valamint a Világ Kupa meghívásos nemzetközi versenyt a partról tekinthetik meg az érdeklődők. A már feltüntetett ver­senyidőkön kívül 28-án 10.30-tóI 13.00- ig, míg 29-én 8.00-tól 9.20-ig pedig a kötelező edzéseket láthatják. Ké­pünkön Volentér László indítja ha­jóját. K. L. Mai sportműsor AUTÓSPORT. Mecsek Hegyi ver­seny és Duna Kupa gyorsasági ver­seny, Remeterét—Lapis, 9.30. TENISZ. Felszabadulási Kupa, Pécs, DÉDÁSZ-pálya, 8.00. ATLÉTIKA. Tehetségkutató és se­nior Baranya megyei bajnokság. PVSK-pálya, 9.30. KÉZILABDA. NB ll-es női mérkő- tés: Universitas PEAC—Herend, Ta» nárképző Kar, 11.00. BÚVÁRÚSZÁS. Vidékbajnokság az MHSZ pécsi klubja rendezésében, Gyékényes, 10.00. LOVASSPORT. Területi lovasbaj­nokság, Uszögpuszta, 8.00. TÁJFUTÁS. Országos csapatbaj­nokság, Veszprém környéke, 8.00. LABDARÚGÁS. NB ll-es osztályo­zó: Kaposvári Rákóczi—Győri MÁV DAC, Kaposvár, 17.00. VITORLÁZÁS. ÉVIG Kupa, Balaton- füred, 9.00, Tengerész Kupa, Bala­ton, Boglárlelle, 9.00. nem, aki ismét átírta a pálya- rekordot. Üj rekordja: 2,44,82 perc. Sajnos a technika ördö­ge ezúttal Kiss Dezsőnek vetett gáncsot, ő féltengelytörés miatt volt kénytelen feladni a ver­senyt, így az abszolút elsőség Kesjár Csaba zsákmánya lett. A pécsi Pannon Volán ver­senyzői jól szerepeltek. A te­hetséges, fiatal Porth Gábor géposztályában első helyezést szerzett, a Forma Easteresek között Kurcz Árpád a harmadik helyen végzett, megelőzve rali- pilótáját, Ranga Lászlót. Ma az Alpok-Duna Kupa külföldi résztvevői is „élesben" autóznak, várható, hogy né­hányon — például Stenger — még Pedrazza pályacsúcsához is hozzá kívánnak szólni. Szó­val a mai napon nagy ver­senyre számíthatunk ... A szombati OB-futam ered­ményei : Abszolút sorrend: 1. Kesjár Csaba (Formula Racing Club, Van Diemen RS 8), 2. Móczár Péter (Külker SC, BMW 320), 3. Cserkúti József (Külker SC, BMW 635 CSI), 4. Kálmándy Papp László (Ikarus, F. Easter MTY), 5. Kövesdán András (Külker SC, BMW 325 I). 6. Szigetvári Mátyás (Bp. Volán, F. Easter MTX), 7. Kurcz Ár­pád (Pannon Volán, F. Easter KH 01), 8. Ranga László (Pan­non Volán, F. Easter Jl), 9. Harkányi László (Pannon Vo­lán, F. Easter). Csapatverseny: 1. Külker SC 27 pont, 2. Bp. Volán 18 pont, 3. Pannon Volán 17 pont, 4. Főtaxi 14 pont, 5. Hiteka 5 pont. K. P. vasárnapi Dunántúli napló Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Lombosi Jenő Kiadja a Baranya Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Előfizetési díj egy hónapra 11,— Ft negyedévre 33,— Ft félévre 66,— Ft egy évre 132,- Ft Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Farkas Gábor Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor téri. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. ISSN 0133-2007 Indexszám: 25 054

Next

/
Oldalképek
Tartalom