Dunántúli Napló, 1985. november (42. évfolyam, 300-328. szám)

1985-11-10 / 308. szám

Dunántúlt napló 1985. november 10., vasárnap A 1985. NOVEMBER 10., VASÁRNAP Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából RÉKA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél — 6.4t — nyugszik 16.14 órakor A Hold kél 3.29 — nyugszik 15.15 órakor Az évszakhoz képest kedvez az idő a BŐS (Gabcikovo) — Nagymaros vízlépcsőrendszer épí­tőinek. Dunakiliti határában a magyar szakemberekkel együtt az osztrák Universalbau cég mun­kásai is részt vesznek a kivitelezésben. (Telefoto—Matusz Károly felv.—KS DN) Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon. Ügyeletes újságíró: DUNAI IMRE. Szerkesztőségi hirügyeletes NÉMETH TIBOR 16—19 óráig. a 10-053-as telefonszámon. — Mohács- Bensheim rádió­meccs. A Magyar Rádió és a Frankfurti Rádió együttműködé­sének keretében nemzetközi rá­diómérkőzés élő közvetítését tiallhatjuk vasárnap 10.05-től a Petőfi-adón. Két közel azonos lélekszámú magyar és N5ZK- beli kisváros. Mohács és Bens­heim között közvetlen vonal­kapcsolat létesül az éteren ke­resztül zajló szellemi párbaj idejére. Mindazoknak a mohá­csiaknak, akik városuk csapa­tát kívánják közreműködésükkel erősíteni a szórakoztató, zenés vetélkedőben, vasárnap 9.45- ig kell elfoglalni helyüket a moziban. — Csinosodik Abaliget. A barlangtól levezető tanácsi út mentén húzódó vízelvezető ár­kok medrét járdalapokkal borí­tották be. A hetvehelyi mgtsz építőbrinádia által végzett munka értéke 343 000 forint. — Olajkályhák helyett köz­ponti fűtés. A beremendi új ál­talános iskolában elkészült a fűtésrendszer korszerűsítése. A széntüzelésű központi fűtés- rendszer kiépítése 785 000 fo­rintba került. — Sanct-Corona est. A Me­csektourist az idén mintegy húsz csoportot utaztatott Baranyá­ból Alsó-Ausztriába, a Sanct- Coronai ..Orthof” panzióba. A panzió tulajdonosával közösen tegnap este a villányi Oportó étteremben vendégtalálkozót rendeztek, amelyen több, mint kétszázan vettek részt az ,,Ort- hof'-ban megszállt vendégek közül. Az est fénypontja a tombolasorsolás volt, melynek két fődíját, a két ötnapos Sanct- Coronai utazást, a pécsi Var­ga Rita bőrruhakészítő és a mohácsi Gyurosovics Mihály agronómus nyerték. — A hagyományos Márton- napi búcsút ma tartják Po- gányban. A 19 órakor kezdődő nemzetiségi bálon a mohácsi Dolina együttes szolgáltatja a talp alá valót. ♦ Közérdekű közlemény A Pécsi Vízmű értesíti a lakossá­got, hogy 1985. november 11. és 12. között a 39-es dandár úton, 1985. november 12. és 13. között a Körösi Csorna Sándor úton, 1985. novem­ber 13-án és 14-én a Szilágyi Dezső úton, és 1985. november 14-én a Tompa Mihály úton csőtisztítási munkák miatt, 8—16 óra között a vezetékes vízellátás szünetel. A munkavégzés ideje alatt a vállalat tartálykocsis vízellátást biztosít a fent említett utcákban. A tisztítás ideje alatt a térségben a víz be­zavarodhat. Kérjük a lakosság szi­ves türelmét és megértését. Időjárás Várható időjárás az ország terü­letén vasárnap estig. Gyakran beborul az ég, és egy­re több helyütt ered el az eső, zá­por. A megélénkülő déli szél a Du­nántúlon megerősödik, majd észak- nyugatira fordul. Éjszaka helyenként köd képződik. A várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet általá­ban plusz 1, plusz 6 fok között ala­kul, keleten helyenként gyenge fagy is előfordul, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet vasárnap 10 és 15 fok között lesz. Szombat reggeli vízállások: örti- los mínusz 11 cm, apadó, vizhő 6,8, Barcs mínusz 40, apadó, 7,4, Drá- vaszabolcs 44, apadó, 7,6, Mohács 180, apadó, 8,0 fok. Kitüntetés A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter a Kiváló Munkáért kitüntetést adomá­nyozta Pataki Ferencnek — no­vember 7. alkalmából —, a Baranya Megyei Gabonafor­galmi Vállalat karbantartó szakmunkásának. ♦ — Csőtörés a Páfrány utcá­ban. Pénteken este eltörött egy 200 milliméteres vízvezetékcső Pécsett, a Páfrány utcában. A vízszivárgás viszonylag kisebb mértékű volt, így a Pécsi Vízmű szakemberei nem zavarták a munkagépek dübörgésével az utca lakóinak éjszakai nyugal­mát, csak szombaton reggel kezdték meg a hiba kijavítását. A lakosságnak lehetősége volt előre vizet tartalékolni, de a vízmű a javítás idejére tartály- kocsikkal is biztosította a vízel­látást. A csőtörés kijavítása még délelőtt befejeződött és a vezetéket nyomás aló helyezték. — Szombaton is dolgoztak a Mecseki Szénbányák üzemei­ben. A tegnapi termelés ered­ménye 6000 tonna szén volt. ♦ Testvéri ajándék. A képen lát­ható újszülött az amerikai Mal­den kórházban testvéri segítség révén jött a világra. A kép jobboldalán látható Carole-t mesterségesen termékenyítették meg, testvére, Sherry férjének spermájával, mert Sherrynek nem lehetett gyermeke. (Telefoto—AP—MTI—KS—DN) SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Diótörő (de. f 11 órakor). A Bajadér (este 7 órakor). Úttörőhöz: Alice csodaországban (du. 15 órakor). Bóbita Bábszínház: Hahó, nyuszi (de. 10 órakor). Bemutató. PLANETÁRIUM P!anctáriumi ea.: Hazánk csillagos égboltja (15.30). FILM Petőfi: A házibuli folytatódik (10, f5, f7, f9). Kossuth: A baromfiudvar réme (10). A házibuli folytatódik (12). Gregory barátnője (2, 4). üvegtörők (6, 8). Park: A házibuli folytatódik (f4, fó, f8) • Ságvári: Fantom az éjszakában (4, 6) . Nevelési Központ: Álmodik az állatkert (2, 4). Vészjelzés a ten­ger alól (6). Sortűz egy fekete bi­valyért (8). Ifjúsági Ház: Aranyeső Yuccában (3). Vera és a férfiláto­gatók (5). Fekete Gyémánt: Gand­hi (6). Jószerencsét: Riki-Tiki-Tévi (4). Gyilkosok utcája (6). Mohács: Találkozás az árnyakkal (4, 6, 8). Komló, Zrínyi: Titokban Hong­Kongban (4, 6, 8). Komló, Májusi.: A piszkos tizenkettő (f5). Szigetvár: Az élet muzsikája (6, 8). Siklós: Az elveszett frigyláda fosztogatói (5, 7). Harkány: Törekvő tanerő (7). Boly: A medvevadász (5). Du- naszekcső: A sárkányölő (5, 7). Pécsvárad: Te rongyos élet (3, 5). Sásd: Aranyoskám (f5, 7) . Sellye: Androidok lázadása (f9). Szentlőrinc: A megje'enés kötelező (5, 7). Villány: Egy asz­szony és négy férfi (5). Mágocs: Rocco és fivérei (f5). Mázaszászvár: Mária-nap (6). Beremend: Baka­ruhában (4, 6). Vajszló: Csak egy mozi (6). RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 8.20: Barokk zene. 9.00: Ki ko­pog? 9.35: Énekszóval, muzsiká­val. 10.05: Versek. 10.10: De Fali: — Javul Boksa vízellátása. A Baranya Megyei Vízmű Válla­lat beruházásában folyik Bok­sán a községi víz gerincvezeték rekonstrukciója. Ennek során még novemberben üzembe he­lyezik a termelőszövetkezet kel­tető üzeme közelében felállított úi, 100 köbméteres víztartályt. Az ezidáig működő törpevízmű víztartályának kapacitása mindössze 25 köbméter. A ge­rincvezeték rekonstrukciója jö­vőre tovább folytatódik. A be­ruházás összege az új víztar­tállyal eavütt meghaladja a másfél millió forintot. — Felszámolják Bicsérdpusz- tát. A Bicsérdi Községi Tanács következő években folyamato­san felszámolja a községhez tartozó pusztát, ahol 14 család élt régi majorsági épületekben, cselédházakban. Idén nyáron három, az év végéig még négy család jut tanácsi értékesítésű OTP-lakáshoz a puszta lakói közül, míg a többiek kiköltözé­sére a következő két évben ke­rül sor. _ — Állatcsere. A Mecseki Kul- túrpark állatkertje és az eszéki állatkert között újabb állatcse- re-mególlapodós született, Pécsről még ebben a hónapban 3 pelikánt, 2 fekete pulit és egy pár gyémánt fácánt szállítanak az eszéki zoonak, ahonnan cse­rébe kapucinus majom, 3 tör­pe zebu, valamint jövő tavasz- szol egy pár zebra érkezik a pécsi állatkertbe. — Mozsaón orvosi rendelőt, várót, védőnői tanácsadót és vá­rót, valamint két szolgálati la­kást éoítettek. A hárommillió forint értékű beruházás kivite­lezője a Szigetvári Költségveté­si özem volt. Rövid élet — kétfelvonásos opera. 11.15: Népdalkórusok, hangszerket­tősök. 11.39: Ádámcsutka. Rádiójá­ték. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Ze­nés játékokból. 13.10: Szimfonikus zene. 14.10: A magyar széppróza századai. 14.26: Zenekari operarész­letek. 15.00: Mindennapi irodal­munk. 15.30: Zerkovitz Béla és Hor­váth Jenő melódiái. 16.06: Misa. A szovjet gyermekfolyóirat rádiós mel­léklete. 16.52: Filmzene. 17.00: Má­ria szerelme. — Riport. 17.30: Brahms: A-dúr zongoranégyes. 19.15: Diákkönyvtár hangszalagon. 20.48: Hallgassuk együtt. 21.30: Földközelben. 22.20: Tíz perc kül­politika. 22.30: David Ojsztrah he­gedül. 23.49: Humperdinck: Jancsi és Juliska. Álomjelenet. °ETÖFI RÁDIÓ 7.05: A református egyház félórá­ja. 7.35: Orgonamuzsika. 8.05: Gya­logcsillag. Mesejáték. 9.05: Ope­rettrészletek. 10.05: 1-0. Rádió­meccs. 11.30: Melódia és ritmus. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Miska bácsi levelesládája. 14.00: Két nyitány a Magyar Nép­hadsereg Központi Fúvószenekará­nak előadásában. 14/50: Nosztalgia­hullám. 15.05: Közvetítés a De Rob­ben—Vasas vízilabda KEK elődöntő mérkőzésről. 15.23: Néhány perc tudomány. 15.28: Operaslágerek. 16.03: Törvénykönyv. 16.18: Magnó­ról magnóra. 17.05: Szimfonikus táncok. 17.30: A kecskeméti Szó- rakaténusztól — a jereváni Mese­házig. 18.30: Fiatalok popzenei mű­helye. 19.05: Slágermúzeum. 19.50: Az Országos Egészségnevelési Inté­zet tájékoztatója. 20.00: Kedves le­mezeim. 21.05: Közkívánatra. 23.20: Könnyűzene. 0.15: Éjfél után. HARMADIK MŰSOR 9.08:' Debussy: Cyermskkuckó. 9.26: Az új magyar zene hónapja a Rádióban. 10 00: Csak fiatalok­nak. 10.55: Új lemezeinkből. 11.53:- ■ * - MM — Jugoszláv zsalus ablakok érkeztek választékbővítés céljá­ból a TÜZÉP pécsi és siklósi te­lepére. A fixált zsalus, barnára pácolt jugoszláv ablakok ol­csóbban kaphatók, mint a ha­sonló jellegű soproni termékek. Ikarusok Kuvaitba Újabb autóbuszokat adott el Kuvaitban az Ika­rus és a Mogürt Külkeres­kedelmi Vállalat. A na­pokban aláírt szerződés alapján jövőre 18 Ikarus 260 típusú városi autó­buszt szállítanak a magyar vállalatok a Kuwait Public Transport Co.-nak. A szer­ződés értéke meghaladja az 1,2 millió dollárt. A magyar autóbuszok nem ismeretlenek az arab országban, csupán a leg­utóbbi öt évben 250 jár­művet készített kuvaiti megrendelőknek az Ikarus. Kuvaitban vevőszolgálat is működik az Ikarus buszok­hoz szükséges szerviz, va­lamint alkatrész- és rész­egység-utánpótlás biztosí­tására. — Kevesebb gázhiba. Szeren­csére csendes napjaik voltak a DDGáz ügyeleteseinek az ünnepnapok alatt. Egy-egy nap mindössze harminc-negyven bejelentést vettek fel, négy sze­relőjük tegnap száz lakásban dolgozott. Az előző hetekben kettő-ötszáz bejelentés is volt naponta. Zenekari muzsika. 12.55: Kis ma­gyar néprajz. 13.05: Eszperantó hír­adó. 13.10: Spirituálék. 13.45: Disz- kotéka. 14.45: A Liszt Ferenc ka­marakórus hangversenye. 16.00: Eu­rópai Kulturális Fórum, 1985. Olasz Köztársaság. 16.40: Pierre Fournier gordonkázik. 17.00: Iskolarádió. 17.30: Rádióhangversenyekről. 18.00: Az Air Supply együttes felvételei­ből. 18.30: Az MR szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsora. 19.05: Az MR német nyelvű nemzetiségi műsora. 19.35: Az új magyar zene hónapja a Rádióban. Kapcsoljuk a szombathelyi Bartók-termet. A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar hangversenye. Közben: 20.20: A bőr művésze. Kb.: 20.40: A hangverseny­közvetítés folytatása. Kb. 21.30: Andrés Segovia gitározik. 21.55: Mi újság a régi zene világában? 22.30: Gerschwin-hangverseny 1982-ben Los-Angelesben. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenei életünk­ből. 18.00: Dél-dunántúli híradó — lapelőzetes — hírek. 18.30: Szerb­horvát nemzetiségi műsor. 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05: Német nemzetiségi műsor. 19.35: Gruss und Kuss. Rádió Budapest, zenés riport-, üzenet- és kívánság- műsora külföldi és hazai németek számára. 21.05: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.53: Műsorismertetés. 8.55: Tévé- torna. 9.00: Magyar irodalom. Alt. isk. alsó tagozat. 9.30: Az anyag körforgása. 10.00: A lundók sziklái. NSZK rövidfilm. 10.-40: Nyomot hagyni az idő arcán. Csehszlovák kisfilm. 11.05: Elbeszélés Konsztan- tyin Petrovics Ivanovról. Szovjet kis­film. 11.35: Képújság. 15.20: Hogyan működik? 15.30: A holdnak háza — Újra látható a mecsekfa- lul lakodalmas Komlón. A ma­gyar—sváb szokások alapján készült összeállítás ma 18 órai kezdettel szerepel újra a kom­lói Színház- és Hangversenyte­remben. — Politechnikai műhelyt épí­tenek a Magyaregregyi Általá­nos Iskolához. A 600 000 forint értékű beruházás szinte teljes egészében társadalmi munká­ban készül a tervezést is bele­értve. A társadalmi munkában a község lakói mellett a Zo- bák-akna szocialista brigádjai járnak élen. A belső munkák már elkészültek a műhelyben. Jelenleg az épület külső vakolá­sa és az iskolához vezető össze­kötő járda építése van hátra. ♦ Lottó­nyerőszámok A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint a Verpeléten megtartott 45. heti lottósorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: I3, 34, 64, 69, 82 Lottó­nyeremények A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint a 45. játék­héten 5 találatos szelvény nem volt. A lottónyeremények a nyeremény­illeték levonása után a következők: 4 találatos szelvénye 196 foga­dónak volt, nyereményük egyen­ként 52 004 forint. 3 találata 13 824. fogadónak volt, nyereményük egyenként 369 forint. A 2 találatos szelvények száma 322 012, ezekre egyenként 20 forin­tot fizetnek. van. 16.00: Beszédművelés. 16.23: Műsorismertetés. 16.25: Hírek. 16.35: Tornász világbajnokság. Női egyéni, öszetett verseny. Közvetítés Montrealból, felvételről. 17.45: Képújság. 17.50: Reklám. 18.00: Kalendárium. Ismeretterjesztő ma­gazin. 19.00: Reklám. 19.10: Tévé­torna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Tetthely. NSZK bűn­ügyi tévéfilmsorozat. Hajósodor. 21.30: Pályaelhagyók. Dokumentum- műsor. 22.35: József Attila kortársai. Major Tamás. 23.05: Tv-híradó 3. 23.15: Himnusz. MÁSODIK MŰSOR 17.58: Műsorismertetés. 18.00: Üt- ravaló. 18.35: Emberrablók. Angol— NSZK kalandfilmsorozat. 19.00: Kép­újság. 19.05: Utazás Japánban. Ausztrál rövidfilm. 19.35: Bűvészek. Bolgár kisfilm. 20.00: Egy hang és néhány maszk. Tiboldi Mária ope­rettdalokat énekel. 20.40: Tv-híradó. 2. 21.00: Szép szó. Irodalmi séták Leningrádban. 21.30: Reklám. 21.35: Tornász világbajnokság. Férfi sze- renkénti verseny. Közvetítés Montre- álból, felvételről. 22.50: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.00: Barázdák — faluműsor, utá­na gyermekműsor magyar nyelven. 10.20: Hírek. 10.30: Vasárnap dél­előtt gyermekeknek. 12.00: Mező­gazdásági adás. 13.00: Jugoszlávia, jó napot — tájékoztató, szórakozta­tó adás. 14.00: A maga módján — zenei adás. 14.15: Partok — film­sorozat. 15.25: Értekezlet napirend nélkül. 17.15: A kút — amerikai já­tékfilm. 18.55: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Drá­masorozat. 21.00: Sportszemle. 21.50: Útirajzriport. 22.20: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 10.30: Medalion három szívvel — jugoszláv játékfilm. 12.00: Komoly­zenei adás. 12.45: Négy keréken. 13.10: Zenés délután. 14.55: ökölví­vás: — Arany gong. Közvetítés. 17.30: Jugoszláv kézilabdába inok- ság. 18.45: Adás a kultúra köréből. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: A jugoszláv rádió—televízió napja. A kö tétet Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, Lázár György, o Minisztertanács elnöke és Sar­lós István, az Országgyűlés el­nöke búcsúlátogatáson fogadta Théodore Jean Arcand-t, Kanda rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, aki végleg elutazott Budapestről. Pénteken hazaérkezett Ber­linből Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára, aki részt vett a Demokratikus Ifjúsági Világ- szövetség Végrehajtó Bizottsá­gának ülésén. A Ferihegyi re­pülőtéren fogadásánál jelen volt Karl-Heinz Lugenheim, a Német Demokratikus Köztársa­ság magyarországi nagykövete is. Kalendárium HÉTFŐ. Kilencven évvel ezelőtt, 1895. november 11- én született, s 41 éves korá­ban 1936. október végén halt hősi halált Madrid fa­lainál Fried Dezső, előbb szociáldemokrata, majd kommunista tisztviselő, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kitűnő harcosa. KEDD. Harminc évvel ez­előtt, 1955. november 12-én halt meg - 77 éves korában — Hajós Alfréd építész, az első magyar olimpiai baj­nok. A díjnyertes margit­szigeti fedett sportuszoda (1930), és egy meg nem valósult stadionterve a vas­betonszerkezet lehetőségei­nek merész kihasználásá­val, a korszerű tér- és homlokzatformákkal tűnik ki. Legnagyobb sportépítke­zése az újpesti Megyeri úti sporttelep. 1956-ban látott napvilágot lgy lettem olim­piai bajnok című visszaem­lékezése. SZERDA. 100 évvel ezelőtt, 1885. november 13-án szü­letett Nagyar községben, és 91 éves korában, 1976-ban hunyt el Luby Margit ta­nár, ismert néprajzkutató. CSÜTÖRTÖK. Száztíz év­vel ezelőtt, 1875. novem­ber 14-én nyitotta meg ka­puit a Zeneakadémia a pesti Duna-parti Hal tér 4. szám alatti épületében, melynek első emeletén la­kott Liszt Ferenc. PÉNTEK. Hetven évvel ezelőtt, 1915. november 15- én született Egyeden, és 60 éves korában, 1975 szep­temberében halt meg Bu­dapesten Pócza Jenő fizi­kus, egyetemi tanár. Ne­véhez fűződik a budapesti vékonyréteg-fizikai iskola megalakítása és vezetése; módszert dolgozott ki a vé­kony rétegek kialakulásá­nak elektronmikroszkópos ultrahang vákuum-vizsgá­latára. SZOMBAT. Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1890. novem­ber 16-án született a Bács megyei Csantavéren Basch Endre kommunista, a Gali­lei Kör egyik alapítója, a nemzetközi munkásmozga­lom kiemelkedő alakja. 1943-ban egy csoport poli­tikai fogollyal együtt kon­centrációs táborba zárták, ahonnan a foglyokat Né­metországba deportálták. Ott nyomuk veszett; min­den valószínűséq szerint a nácik valamelyik megsem­misítő táborában fejezte be életét ő is, és megannyi társa. VASÁRNAP. Száz évvel ezelőtt, 1885. november 17- én született Lúgoson és 93 éves korában, 1978-ban hunyt el Budapesten Arató Emil orvos, sportorvos, a a munkásmozgalom harco­sa. mm. IBI MAI MŰSOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom