Dunántúli Napló, 1985. április (42. évfolyam, 89-117. szám)

1985-04-10 / 97. szám

A Dunántúlt napló 1985. április 10., szerda 1985. ÁPRILIS 10., SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ZSOLT nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.06 - nyugszik 19.26 órakor. A Hold kél 1.06 — nyugszik 9.01 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon. ügyeletes újságíró: SAROK ZSUZSA Ma délelőtt 9-től 11 óráig személyes problémákban útbaigazítást ad a 10-053-as telefonszámon DUNAI IMRÉNÉ Szerkesztőségi hirügyeletes 16—19 óráig NAGY ISTVÁN CB-rádió hivójelünk: „NAPLÓ—r 16-19 óráig a 25-ös csatornán. Rendezvények Kemping klubnap Komlón. A Kemping és Caraván Klub komlói csoportja 10-én, szerdán 17 órakor tartja klubnapját, a Május 1. Mű­velődési Házban. Szervezeti hírek és beszámoló után diavetítésre ke­rül sor Kelet-Magyarországról. Sarkadi Nagy Barna, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese, ma a Baranya 40 éve című beszél­getéssorozat vendége a TIT Bartók Klubjában. A 17 órakor sorra ke­rülő beszélgetés házigazdája Piti Zoltán, Pécs megyei város Tanácsá­nak elnöke. k Energiafórum aktuális energia- politikai kérdésekről. Ma de. fél 11 órakor Pécsett, az Építők Szántó- Kovács János utcai munkásszállójá­nak ,,E’* tanácstermében, az Ener­giafelügyelet és az Energiagazdál­kodási Tudományos Egyesület ak­tuális energiapolitikai kérdésekről tart tájékoztatót és vitafórumot. k Az élet bonyolult? címmel tart előadást a pécsi Ifjúsági Házban április 10-én, 19 órakor a Karsai Pantomim RT. k Komlón, a Művelődési Házban, április 18-án 18 órakor, az időszerű kertészeti teendőkről szakelőadást tart Horváth Sándor kertészmérnök. Ma de., a komlói Színház- és Hangversenyteremben a Bóbita Bábszínház vendégjátékára kerül sor. 9 és fél 11 órai kezdettel óvo­dások részére a Hamupipőke cimű mesejátékot adják elő. — Szabálysértések. A KÖ­JÁL közli, hogy újabb 142 sze­mély ellen kezdeményezett sza­bálysértési eljárást, mivel az érintettek nem jelentek meg kötelező tüdőszűrésen. Születés GYARAKI JÓZSEF és neje BAYER ANDREA szeretettel értesítjük kedves roko­nainkat, ismerőseinket, hogy ANDRÁS nevű fiunk született. Előrejelzés az ország területére szerda estig. Meqszűnik a csapadék, csökken a felhőzet. Délutánra csaknem mindenütt kisüt a nap. A délnyugati, majd északnyugati szél gyakorta erős, szerdán, a Dunántú­lon, néhol átmenetileg viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 7, 12 fok között, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet szerdán 12, 17 fok között várható. Távolabbi kilátások csütörtöktől szombatig. Eleinte általában kevés felhő várható. A hét végére meg­növekszik a felhőzet és sokfelé va­lószínű eső, záporesö. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet eleinte 3, 8, később 6, 11 fok között várható. Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 15, 20, később az időszak végén, 12, 17 fok között lesz. Je­lentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várhaté. Kedd reggeli vízállások: örtilos 148 cm, áradó, vizhő 10,6 fok; Barcs 134 cm, áradó, vizhő 11.0 fok; Drá- vaszabolcs 186 cm, áradó, vizhő 10,8 fok; Mohács 444 cm, változat­lan, vizhő 11,5 fok. Halálozás Zsifkó Ferenc, a Siklósi vá­rosi Pártbizottság, a városi ta­nács végrehajtó bizottságá­nak tagja, a városkörzeti alapszervezet titkára, a Mun­kásőrség alapító tagja, a Baranya megyei Fürdőválla­lat nyugalmazott igazga­tója, a Magyar Szabadság Érdemrend tulajdonosa életé­nek 62. évében elhunyt. Teme­tése április 12-én, pénteken 14.00 órakor lesz a siklósi te­metőben. Elvtársai, barátai, is­merősei 13.30-tól róhatják le kegyeletüket. * Pécs megyei város Tanácsá­nak Végrehajtó Bizottsága fájdalommal tudatja, hogy Keresztury György elvtárs, aki 1971 óta tagja a városi ta­nácsnak, elhunyt. Temetése 1985. április 11-én 14.30 óra­kor lesz a Vasas I. temetőben. Jogi tanácsadás Szerkesztőségünk ma délután 5—6 óráig díjtalan jogi ta­nácsadást tart Pécs, Hunyadi út 11. sz. alatt. — Kitüntetés. A Pénzügymi­nisztérium Ellenőrzési Főigaz­gatóságának Baranya megyei Igazgatóságán hazánk felsza­badulásának 40. évfordulója alkalmából Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben része­sült dr. Murányi Szabolcs igaz­gató és Górván János osztály- vezető. — Német nyelvű színházi előadás. A „Die Spur" elneve­zésű, NSZK-beli amatőrszín­ház tagjai április 10-én, 18 órakor a pécsi Apáczai Neve­lési Központ művelődési házá­ban lép föl. A népszerű Eulen- spiegel balladát adják elő. — Tizenhét baleset. Az el­múlt héten 17 személyi sérü­léssel járó közúti közlekedési baleset történt a megyében, kaptuk a tájékoztatást a Bara­nya megyei Rendőr-főkapitány­ság közbiztonsági és közleke­dési osztályától. Tíz súlyos, hét pedig könnyű kimenetelű volt. — Réka elnevezésű ballon­nadrágok készülnek a DIA­MANT Finomkonfekció Ipari Szövetkezet pécsi üzemében. Az érdekes zsebmegoldású, legújabb divat szerinti nadrá­gokból 1200 darabot gyárta­nak, amelyeket belföldön érté­kesítenek a SKÁLA üzletháló­zaton keresztül. • Kempingcikkek kiállítása Pécsett Kempingcikkekből nyílik ma délelőtt 10 órakor kiállítás Pé­csett, a Helyőrségi Művelődési Otthonban. Az április 17-ig, naponta 10—18 óráig nyitva tartó árubemutatón látható új­donságok meg is vásárolha­tók. A kiállítás és vásár házi­gazdája a pécsi Centrum Áru­ház, vevőcsalogató kedvezmé­nyekkel kedveskedik a tava­szi-nyári szezonnyitó rendezvény vásárlóinak. 3000 Ft feletti vásárlásnál 400, ötezer forint feletti vásárlásnál pedig 500 forintos ajándékutalványt ad­nak. Minden vevő sorsjegyet kap, amellyel a vásár bezárá­sa után sorsoláson visszanyer­heti a vásárolt sátor, kem­pingszék, garnitúra vételárát. A kiállítás egyben igényfelmé­rés is, a legkelendőbb cikkek­ből szerez be nagyobb meny- nyiséget az áruház. Egészségügyi SZAFFI szolgálat KORHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletéit gyermek belbetegek részére, Pécs vá­ros: POTE Gyermekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a voft sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti be­tegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Me­gyei Gyermekkórház. Pécs és a me­gye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. ke­rület: Megyei Kórház (belgyógyá­szat). III. kerület: I. sz. Belgyógyá­szati Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: Megyei Kórház. Égési sérü­lések : Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Felnőtt fül-orr-gégé- szet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemé­szeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Színes, magyar animációs film. Jókai Mór Cigánybáró és Szaffi mű­vei nyomán irta Romhányi József, Dargay Attila, Nepp József. Zenéjét id. Johann Strauss Cigánybáró cí­mű zenemüvének felhasználásival szerezte: Daróci Bárdos Tamás. Ter­vezte és rendezte: Dargay Attila. Szinkronszinészek: Kern András, Po­gány Judit, Gobbi Hilda, Bárdy György, Maros Gábor. A Jókai művei nyomán készült animációs film két fiatal szerelmi története, akik számos kalandon mennek keresztül, mig végül egy­máséi lesznek. MÉGIS, KINEK AZ ÉLETE? Színes amerikai film. Rendezte: John Badham. Főszereplők: Richard Dreyfuss, Christine, John Cassavetes. Ken, a szobrászművész, szinte tö­kéletesen kiegyensúlyozott életet él. Tehetséges és fiatal, telve alkotó- készséggel. Elismert, munkáját meg­becsülik. Kedvese balerina, vonzó, csinos nő, és fülig szerelmes belé. És ekkor a felivelö életpályát hirte­len megtöri egy szörnyű baleset. Kocsijával nekirohan a szabályta- közül. A kórházban megkezdődik a lanul elébevágó kamionnak. Testét harc az életéért. Ken másképp ha­alig lehet kiszabadítani a roncsok tároz . . . Film... Film... Film... Film Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc utcai Ren­delőintézet földszinti ügyeleti he­lyiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347, Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig, a lánc utcai Rendelőintézet földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben - gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, o beteghez hívást a 09-nek (posta) is be lehet jelenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon — este 7-től másnap reggel 7 óráig. • Valuta- (bankjegy ás csekk) áriolyanok Érvényben: 1985. április 10-től 15-ig. pénznem vételi eladási árf. 100 egys. Ft-ban Angol font 6026,93 6399,73 ausztrál dollár 3317,81 3523,03 belga frank 78,62 83,48 dán korona 441,32 468,62 finn márka 759,71 806,71 francia frank 518,56 550,64 görög drachma a) 35,47 37,67 hollandi forint 1402,37 1489,11 japán yen (1000) 195,28 207,36 jugoszláv dinár b) 19,00 20,18 kanadai dollár 3624,86 3849,08 kuvaiti dinár 16458,30 17476,34 norvég korona 549,61 583.61 NSZK márka 1582,93 1680,85 olasz lira (1000) 24,84 26,38 osztrák schilling 225,26 239,20 portugál escudo 28,32 30,08 spanyol peseta 28,37 30,13 svájci frank 1873,86 1989,76 svéd korona 547,31 581,17 USA dollár 4970,41 5277,85 a) Vásárolható legmagasabb jegycimlet: 500-as bank­b) Vásárolható legmagasabb jegycimlet: 100-as. bank­— Illat- és vegyszerek kiállí­tása a Sógváriban. A buda­pesti CAOLA cég termékeiből rendeznek kiállítást Pécsett a Ságvári Endre Művelődési Házban. A termékbemutatón felvonultatják a gyár legújabb termékeit, többek között a gyógyvízből készült Hemovit családot. A kiállítást ma dél­előtt 10 órakor nyitják, és áp­rilis 22-ig naponta 10-től 19-ig látogathatják az érdeklődők, sőt 11—18 óra között a kiállí­tott termékekből vásárolni is lehet. Elkészült az első kísérleti példánya annak a 365-jelű, 40 ülőhelyes távolsági autóbusznak, amelyet a székesfehérvári Ikarus gyárban és a budapesti gyárban közösen terveztek. Az új busz március végén indult a Szovjetunióba, tesztelési útjára. A tervek szerint 1986-ban 15 darabot gyártanak, majd 1987-től megkezdik a sorozatgyártást. (MTI Fotó: Kabáczy Szilárd felvétele — KS) Költészet napi dedikálás Pécsett A költészet napja alkalmá­ból április )0-én, ma, szerdán 16 órától lehet dedikáltatni a Szép versek c. antológiát a Magyar írók Könyvesboltjában (Kossuth L. u. 21). Berták Lász­ló, Csorba Győző, Csordás Gábor és Pákolitz István költők dedikálják a kötetet. — Megyei program a beteg­ségek megelőzésére. A halá­lozást legnagyobb mértékben befolyásoló betegségcsoportok megelőzési programtervezetét vitatják meg a Baranya megyei Egészségnevelési Társadalmi Bizottság ma du 14 órakor kezdődő ülésén A programter­vezet előterjesztője dr Remé­nyi Jenő megyei főorvos-helyet­tes. — Miéri nem temették be ait a nagy lyukat is — a többivel együtt —, ami Pécsett, a Dankó Pista utcai gázcsőfektetéskor keletkezett? — ér­deklődött Malmos Károlyné, Eozin u. 5-ből. Mint elmondta, a Dankó Pista utcában, a Cinka Panna és az Eozin utca kereszteződéseknél akkora gödrök maradtak betemetet- lenül, hogy a nagyobb járművek, teherautók, csak a járdára fölhajtva tudják kikerülni. A gázcsőfektetés utáni helyreállítást másutt mindenütt elvégezték, erről talán elfeledkez­tek? A választ Vigh Zoltántól, a Dankó Pista utcai gázvezetési munkákat végző gmk vezetőjétől kaptuk: ami­kor a Dankó Pista utcában befeje­ződött a munka, ők az utcát — az Eozin utca torkolatánál lévő bontás kivételével — helyreállították. A helyreállítás után kezdődött a Cinka Panna utcában az ott lakók szervezésével 'és hozzájárulásával a gázvezetéképítés, a kereszteződés­ben lévő gödröt ők bontották ki — természetesen azért, hogy rácsatla­kozhassanak a már meglévő veze­tékre. így az itteni gödör helyreállí­tását azoknak kell elvégezni, akik­nek az érdekében volt annak fel­bontása, vagyis a Cinka Panna ut­ca lakóinak. Az Eozin utca keresz­teződésénél lévő gödröt szándéko­san hagyták nyitva, mert itt rövide­sen folytatják a munkát. — Elhunyt Kerényi Grácia. Életének 60. évében, súlyos betegség következtében el­hunyt Kerényi Grácia író, köl­tő, műfordító. Temetéséről ké­sőbb intézkednek, tudatja a Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Népköztársaság Mű­vészeti Alapjának irodalmi szakosztálya. Közlemény 20 éve végeztek. Akik a Meszesi Általános Iskolában 1965-ben Bog­nár Károlyné osztályában végeztek, jelentkezzenek Sulyok Máriánál, a 11-182-es telefonon, osztálytalálkozó szervezése miatt.---------------------------. » -------------------------­Ú j könyvesbolt nyílt Pécsett, a Kertvárosban. A Diana téren, a tízemeletes panelházak tövében álló könyvespavilont a Nép­szava Lap- és Könyvkiadó Vállalat üzemelteti. Egészségnevelési hét Bolyban Egészségnevelési hetet ren­dez a helyi Vöröskereszt és a Bólyi Mezőgazdasági Kombi­nát április 9. és 16-ika között, összesen húsz szerv bevoná­sával. A megnyitót dr. Kárpá­ti Júlia, a megyei Vöröskereszt titkára tegnap délután tartot­ta a kombinát központjában. Itt adták át a „Vöröskereszt az ifjúságért" címmel meghir­detett gyermekrajzpályázat díjait, majd a táplálkozási szokásaink megváltoztatásá­ra készült szójás ételek sze­repéről dr. Mózsik Gyula egyetemi docens, megyei dia- tetikus főorvos szólt, és e ké­szítményeket a jelenlévők ter­mészetesen meg is kóstolhat­ták. Az egészségnevelési hét ke­retében különböző ismeretter­jesztő előadások hangzanak majd el Boly több intézményé­ben, továbbá Töttösön, Borjá- don és Nagybudméron is. — Bővítik az orfüi kemping irodaépületét. A Pécsi-tó mel­letti kemping kiszolgáló irodá­ja a látogatók egyre növekvő száma miatt kicsinek bizonyult a nagy forgalom lebonyolítá­sára. Ezért az idén plusz két. helyiséggel bővítik. A munkák most folynak, befejezésének ha­tárideje április 15-e, a kem­ping nyitásának napja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom