Dunántúli Napló, 1984. augusztus (41. évfolyam, 210-239. szám)

1984-08-11 / 220. szám

✓ LAKÁS-INGATLAN Belváros központjában 85-ben felépülő társas­házban, 2 lakásra is osztható 165 m2 alap- területű lakrész eladó. Érdeklődni : a 24-982 vagy 23-716 telefonon. Belvárosi, 3 szobás, összkomfortos OTP-örök- lakás, beköltözhetően eladó. Pécs, Zója u. 1/B., fszt. 1. Eladó 600 négyszögöl építési telek. Kisposta­völgyben. Pécs, Tímár u. 18. ____________________ E lcserélném 3 szobás OTP öröklakásom, ke­vés OTP-vel két darab' másfél szobásra. „Kert­város” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Harkányban, fürdőhpz közel, Kossuth u. 6. sz. házban, 3 szoba kom­fortos, udvari házrész eladó.___________________ T ormáson családi ház te­lekkel, gazdasági épü­lettel eladó. Érdeklőd­ni: Béke u. 61.__________ E ladó kétszoba hallos, 53 négyzetméteres, te­hermentes öröklakás, János u. 7., II. 8. Azon­nal beköltözhető. Meg­tekinthető augusztus 11- én, délután 2 órától, 12- én délelőtt. Kétszobás, összkomfor­tos szövetkezeti lakás eladó. Kp + OTP. Pécs, Kállai Éva tér 1. X. 37.____________________ K ővágószőlősön, 300 négyszögöl házhely, építési engedéllyel, minden elfogadható árért, azonnal eladó. Víz, villany van. Érdek­lődni lehet levélben, Pécs-Kertváros, Komó­csin Zoltán tér 2., X. 40._____________________ 2 szobás családi ház melléképülettel, ikerga­rázzsal eladó. Érdeklőd­ni egész nap, Pécs, Ka­pács u. 29._____________ A Mecsek szívében, pa­norámás hétvégi iker­nyaraló egyben vagy külön is eladó. Érdek­lődni lehet 8—18 óráig. Pécs, Alkotmány u. 32., 1/2. Osztrogonácz Gá­bor._____________________ T anárké pző melletti, távfűtéses lakásban, főiskolás diáklány mel­lé szobatársat keresünk. Érdeklődni: 23-090-es te­lefonon. _____________ 65 0 n-öl szőlő, lakható présházzal, teljes fel­szereléssel eladó. Pécs- szabolcs, Csertető 206. Váry Istvánné._________ A lbérleti szoba diáklá­nyoknak kiadó. Pécs, Sallai u. 40. Kardos. Szigetvári összkomfortos tanácsi lakásomat pécsi­re cserélem. „Komoly szándék” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe._____ É pítési telek eladó. 250 Ft/n-öl. „600 n-öl” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ E ladnám Dunaszekcsőn 3 szobás + nappali, konyha — fürdőszoba, hideg-meleg víz, kom­fortos családi házamat, amely 50 m-re van a Dunától, üdülőnek is alkalmas. Halászcsár­da kb. 200 m-re. Irány­ár 260 000 Ft. Érdeklőd­ni a helyszínen, So­mogyi Béla u. 10. sz. Sztepanek Sándor. Szombat délután, va­sárnap és hétfőn egész nap. Kertvárosi, új, 2,5 szo­bás OTP-öröklakás el­adó, 11 ezer/m2 + OTP. Telefon: 41-136. 18 óra után. ___________________ 2 ,5 szobás, összkomfor­tos OTP-lakás eladó, kp + OTP. Érdeklődni lehet egész nap, Szent- lőrinc, Ifjúság u. 1/B., I. em. 5., Szabó Béla. Kémes, Vértanúk út 4., kétszoba, étkező 4- konyhás családi ház el­adó. Érdeklődni: hét­köznap 6-tól, és hétvé­geken. Fiatal házaspár, 1,5-2 szobás, bútorozott, összkomfortos lakást bé­relne egy évre, szep­tember 1-től. Válaszo­kat: „Reális áron” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ Pé cstől 40 km-re, 4 szo­bás családi ház, gyü­mölcsös, szőlő, kovács- és lakatosműhely, fel­szereléssel, beköltözhe­tően eladó. „Iparos” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ Te nkes hegyen lévő, 300 n-öl szőlő pincével, présházzal eladó vagy parasztházra cserélhe­tő. „350” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Donátusi kápolna köze­lében, 400 négyszögöl szőlő, egyben vagy megosztva eladó. Ér­deklődni : Vass Sándor, Kertváros, Diana tér 8., V. 19. ___________________ K ertvárosban, központi fűtéses lakásban szoba, két középiskolás diák­lánynak, szeptember 1- től kiadó. Levélcím: Varga Lászlóné, Pécs, Kodolányi u. 15., III. emelet 11.______________ S zőlő présházzal, a templomtól 3—4 percre, Mecseknádasdon eladó. Érdeklődni lehet: Sza­badság tér 2.___________ G arázs a Kolozsvár ut­cában eladó. Telefon: 22-979.___________________ H arkányban, 10 évnél nem régebben épült nyaralót vennék, „ösz- szel” jeligére a szé- kesfehérvári hirdetőbe. Melegkonyhás vendég­látómat eladnám vagy bérbe adnám, eladás esetén családi házat, újszerű dízel személy­gépkocsit beszámítok. Telefon: 72-460. A Kis-daindoli úton — buszmegállóhoz 3 perc­re —, kb. 260 négyszög­öl szőlő eladó. Érdek­lődni : 18 óra után, a 30-513-as telefonszá­mom_____________________ E ladó 2 szoba összkom­fortos OTP-öröklakás, sürgősen. Lift van. Cím: Sarohin t. út 84., IV. 14. Érdeklődni 18 órától.___________________ S zederkényben,' komfor­tos, kertes kis családi ház eladó. Lenin tér 13. 1 és V'2 szobás házrész, beköltözhetően eladó, fizetési kedvezménnyel is. Érdeklődni lehet a helyszínen: Bártfa u. 27. sz.___________________ 6 00 n-öl kert eladó, Budai vámtól 10 perc­re, két részben is. Bu- zsáki Imre u. 1., Huf­nägel. Eladnám meszesi, 3 szoba hallos, kertes családi házamat. IV2 vagy 2 szobás összkom­fortos szövetkezeti OTP- lakást beszámítok, özv. Ács Józsefné, Komját Aladár u. 14. Másfél szobás, össz­komfortos szövetkezeti vagy öröklakást vennék Pécsett. Telefon: 17-619 vagy „Korall” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe kérem. Magyarbólyban, 2 szo­ba konyhás ház (tata­rozás alatt), 1200 n-öl kerttel eladó. Érdeklőd­ni : Magyarbóly, Kos­suth u. 53. Eladó 3 szintes, befe­jezés előtt álló hétvégi ház, 250 n-öl területtel, ugyanitt ZT-s Wartburg de Luxe eladó. Tele- fon: 19-508, 12-971. 2 szoba, konyha, kam­rás házrész eladó. Pécs, Kovácstelep, Bo­rostyán u. 20. Uránvárosi, 2 szoba összkomfortos, teher­mentes szövetkezeti la­kás eladó vagy kom­fortos házra cserélhető. „Kizárólag Pécsett” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________________ Siklós-Gyüdön, építési telek eladó. Érdeklőd­ni : Siklós-Gyűd, Járó P. u. 26. ________________ 3 00 n-öl új telepítésű szőlő, új pincével, a műúttól 100 m-re, el­adó. Minden elfogad­ható árért. „Tenkes” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ B elváros központjában, 103 m2 alapterületű, háromszobás, gázfűté­ses lakást adnék, 50-60 m2-es, kettő, kettő és fél szobás belvárosi, vagy attól nyugatra fekvő kisebbért. Tele­fon: 12-624. _____________ Z etkin Klára u. 16. sz. félház, beköltözhető 2 szoba, konyhás lakás­sal eladó. Érdeklődni: 21-796 telefonon. Székely Bertalan úton, 2 szintes, 2 lakásos, kertes családi ház, 1 garázzsal eladó vagy a földszinti lakás 172-2 szobás, az emeleti la­kás 2 és fél szobás szövetkezeti vagy örök­lakásra elcserélhető — ráfizetéssel. „Csend” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kovácshidán, Móricz Zs. u. 17. sz. alatt csa­ládi ház eladó, amely áll kétszoba konyha, kamra, pince, istálló, fészer és disznóólból. A telek nagysága 2619 négyzetméter. Irányár: 220 Ft/m2. Érdeklődni: Budapest 1025, Cserje u. 9. Oldj Ernőnél. Összkomfortos garzont vagy lakrészt hosszabb időre bérelnék. „Házi­néni nélkül” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL Volkswagen 1300-as, IH írsz., friss műszaki vizs­gával eladó. Dr. Posza, Kaposvár, Állatkórház. 2 db magyar tarka vem­hes tehén eladó. Ve- lény, Szőlő u. 4. Epedaruqós franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 Eladó PL-es, 353-as Wartburg de Luxe, toló­tetős. Pécs, Orsolya u. 17. sz. Megtekinthető 18 órától. _______________ K arambolos, UG-s, 1300-as Volkswagen el­adó. Pécs-Nagyárpád, Kemény Zs. u. 35. Ovális szüretelőkád, kb. 500 l-es, szántó és rét területek is eladók. Boda, Zrínyi u. 12. 6 db-ból álló szalon­garnitúra eladó. Pécs, Ignác u. 18. ____________ V olkswagen Passat LS személygépkocsi, 56 000 km-rel eladó. Pécs, Kandó K. u. 8.________ 7 50-es Zastava eladó egyben, vagy bontva, érvényes műszakival. Pellérd, Kossuth u. 13/2.______________________ Barkas sebességváltó eladó. Pécs, Dr. Boross István u, 5., IV. 15. CU-s Trabant és egy betonkeverő eladó. Magyarszék, József A. u. 7._____________________ E ladó 600-as szalagfű­rész gép. Érdeklődni: Pécs, Patacs, Fő út 37. Alig használt Energo- mat mosógép eladó. Vilmos u. 4.__________ S záz mázsa szénát ven­nék. Sürgősen. „Elszál­lítom” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Nagyteljesítményű auto­mata lyukkártyás 12/100- as és 8/100-as kötőgép eladó. Egri Gyula u. 96., IV. 13.______________ Eladó rekamié, 2 db fotel, 2 db ülőke, mo­sógép, centrifuga. Tele- fon: 22-979._____________ P M-es Trabant eladó. Érdeklődni: Mecsekpö­löske, Hársfa u. 8. Te- lefon; 82-721.___________ Z M-es Uaz gépkocsi el­adó. Mohács, Diófa u. 12/A. Kifogástalan állapot­ban lévő, UO-s rend­számú Zsiguli, kiegészí­tő felszerelésekkel, tar­talék alkatrészekkel el­adó. Irányár: 70 000 Ft. Érdeklődni lehet: Szekszárd, telefon: 13-121.___________________ E ladó: egy 80 b. tangó­harmonika, olasz gyárt­mány (Manuella). Ér­deklődni telefonon: 13-844. Csak napköz­ben. VEGYES Harkányban, elvi épí­tési engedéllyel, társas­üdülő építőközösségét szervezzük. Kérjen tájé­koztatót! „Lanka” tár­sasüdülő, 1536 Buda­pest 114. Pf.: 380. Te­lefonügyelet munkana­pokon, 10—12-ig, 15-18­ig, 375-696._____________ X avér söröző vezető szakácsot keres, azon- nalra. Rózsavölgyi. Szakképzett asztalost felveszek. Jelentkezni a 28-907-es telefonon. Másfél éves magyar vizsla szuka, hosszú fa­rokkal, Mohácson elve­szett. Becsületes meg­találó jutalom ellené­ben, Mohács, Orgona u. 22. sz. alatt, délután 5 óra után átadhatja. HÁZASSÁG Társkereső iroda segít önnek a párválasztás­ban. Levélcímünk: 14. Pf.: 33. 7614. Pécs Várom annak az 55-60 évesnél nem idősebb, karcsú, teljesen magá­nyos, nyugdíjas, rendes, nem dohányzó, józan életű hölgy bemutatko­zó levelét, ki élettársa lenne egy 64 éves, 170 cm magas nyugdíjas férfinek. Vidékiek előny­ben. „Házam, kocsim van” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. _______ M egismerkednék 28—42 éves korig, házasság céljából, csinos, házias, rendezett anyagiak kö­zött élő nővel. „Nem dohányzom” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Természetet, utazási kedvelő, komoly, 44—50 éves férfi jelentkezését várja házasság céljá­ból egy csinosnak mon­dott, barna elvált asz- szony, 163/58. „Kölcsö­nös szimpátia” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. 34 éves, 170 magas, sö­tétbarna kisiparos meg­ismerkedne csinos lány- nyai vagy elvált asz- szonyal, házasság cél­jából. Egy gyermek nem akadály. Saját otthon­nal, gépkocsival, nya­ralóval rendelkezem. Részemről az anyagiak nem érdekelnek. „Kék, tiszta tó” jeligére a Hunyadi úli hirdetőbe. A Mecsek gmk fel­ajánlja segítségét a társkeresésben. Posta­cím: 7601 Pécs 1., pf.: 87. Telefonügyelet: 24-897,____________ 16 5/31, csinosnak mon­dott, diplomás, gyer­mektelen elvált asz- szony, társaság hiányá­ban. ezúton szeretne megismerkedni 178 cm feletti, jó megjelenésű, intelligens, józan éle^ü férfivel, házasság céljá­ból. Komoly életfelfo­gású, de vígkedélyű, ki­mondottan családcent­rikus, természetet és utazást kedvelő vagyok. ,Július * jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 54 éves, egyedülálló nő vagyok. Szeretnék há­zasság céljából megis­merkedni korban hoz- zámillő férfivel, aki minden káros szenve­délytől mentes. „Szere tét és megbecsülés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _______________ Jó l szituált, egyedül­álló, elvált, 44/164 cm magas férfi, ezúton ke­resi korban hozzáillő hölgy ismeretsé-ét, há­zasság céljából. Vidé­kiek előnyben, egy gyermek nem akadály. Merj írni bárhonnan, minden levélre válaszo­lok! Nem csalódsz ben­nem. „Nehéz egyedül” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. „Jeladás” társkereső gmk. Tartós társkapcso­latokat közvetítünk az egész országban. Egy évi szolgáltatás, teljes diszkréció. Kérje tájé­koztatónkat! Budapest 64. Pf.: 23. 1378. Tele­fon: 843-506. A COOPTOURIST AJÁNLATA PROGRAMFÜZETBŐL: Pécsről induló utak: BARANGOLÁS ERDÉLYBEN AZ ŐSZI­-TÉLI no». 14—18. MAGAS-TÁTRA 5 nap 3 390,— Ft okt. 13—19. UNGVÁR 7 nap 3 400,— Ft dec. 7—9. SZEPESSÉGI CSILLA GTÚR A 3 nap 1 800,— Ft ápr. 4—8. KOLOZSVÁR—NAGYBÁNYA— 5 nap SZATMÁR 2 660,— Ft ápr. 11—14. Budapestről induló utak: JALTA — repülővel 4 nap 2 850,— Ft ápr. 6—13 PRÁGA — repülővel 8 nap 4 990,— Ft márc. 5—9. KUBA 5 nap 3 990,— Ft nov. 5—19. 15 nap 28 900,— Ft MOST MEGJELENT PROGRAMFÜZETÜNK 26 országba, 130 útvonalon Irinái utazási lehetőségeket utcsaink számára. KERESSE FEL IRODÁNKAT! KÉSZSÉGGEL ADUNK FELVILÁGOSÍTÁST, AJÁNLUNK PROGRAMOKAT, KÍVÁNSÁGÁNAK MEGFELELŐEN. COOPTOURIST Pécs, Bem u. 1. Telefon: 13-407. Pécs, Kossuth L. u. 48. Telefon: 24-255. Harkány, Kgssuth L. u. 37. Telefon: 188. MAI MŰSOR FILM Petőfi: Éretlenek (4, 6, 8). Kossuth: Arany a tó fenekén (f 10, fi2, f2, f4, f6, f8). Park: Arany a tó fenekén (f5, f7). Park kert: Arany a tó fenekén (f9). Ságvári: Szupermodell (4, 6). DOZSO: A bűvös kő és a csodakút (4). Fekete Gyémánt: A Tű a széna­kazalban (6). Jószerencsét: Gyanút­lan gyakornok (4, 6). Komarov kert: Szexis hétvége (f9). Lvov kert: Akit Bulldózernek hívtak (f9). Mohács: A fej nélküli lovas (6), Eszkimó asz- szony fázik (8). Komló, Zrínyi: King Kong (4, n7, f9). Komló, Május 1.: Csizmás kandúr a világ körül (f5), Flór asszony és két férje (f7). Sziget­vár: Kelly hősei (6). Siklós: A cso­dabogyó (3), A kicsi kocsi újra szá­guld (6, 8). Harkány: Roncspalota (10, 7). Sellye: Excalibur (8). Má- gocs: Mackókaland (3). Mázaszász- vár: A festő felesége (6). Bere- mend: Csillagom, halálom (f8). Vajszló: Nős agglegény (6). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Családi tükör. 8.55: Mit? — hol? — mikor? — hogyan? Tanács­adó műsor telekügyekről. 9.10: Színes népi muzsika. 10.05: Ránki Dezső zongorahangversenye. 11.31: A két uszkár. Rádióváltozat. 12.30: Orvosi tanácsok (ism.). 12.40: Olimpiai híradó. 13.10: Schubert: Esz-dúr vo­nósnégyes. 13.30: Magazin a világ mezőgazdaságáról. 14.05: A hét em­bere. 14.15: Görög népzene. 14.25: Magyarán szólva. 14.40: Irodalmi Fi­gyelő. 15.10: Népdalok. 15.25: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra . . . 17.30: Operafelvételekből. 18.45: A szülőföld muzsikája. Baranyai uta­zás. 19.30: Márkus László a fősze­repben: Az ibolya. Vígjáték. 20.35: örökzöld dallamok (ism.). 21.33: Dévai Nagy Kamilla népdalfelvéte­leiből (ism.). 22.20: A moszkvai Nagy Színház szólistaegyüttesének hangversenye a berlini Művészeti Akadémián. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.11: Molnár Gyula dzsesszegyüt- tese játszik. 8.20: Tíz perc külpoli­tika - ism. 8.35: Operaénekesek operettfelvételeiből. 9.02: „Irigylem a lányomat . . .” 10.35: A világ „má­sik” fele. Ausztrália - egy fesztivál tükrében. Riport. 11.03: Bájleíró ABC. 11.27: Orosz nyelvű hírek. 11.35: A Moravanka fúvósegyüttes játszik. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.51 : Hotteras kapitány. An­golok az Északi-sarkon. Rádiójáték. 14.00: Magunkat ajánljuk! 16.00: Barátság slágerexpressz. 16.35: Pop­zene sztereóban. 17.30: Mozaik. 18.35: Közkívánatra! 19.45: A Sha- dows-együttes felvételei. 20.35: A Rádió Dalszínháza. A csavargó. Operett — három felvonásban. 22.18: Slágermúzeum (ism.). 23.20: Bemu­tatjuk Dave Grusin és a NY-LA Fream Band lemezét. HARMADIK MŰSOR 7.00: A Magyar Rádió román nyelvű nemzetiségi műsora Szolnok­ról. 7.30: A Magyar Rádió szlovák nyelvű nemzetiségi műsora Miskolc­ról. 8.17: A Tavaszi Fesztivál hang­versenyeiből. 9.01 : Szimfonikus zene. 10.05: Klasszikus operettekből. 11.05: Slágerlista (ism.). 11.40: Hangfelvé­telek felsőfokon. 13.07: Lemezbörze helyett. 14.00: Operarészletek. 14.45: Mendelssohn: III. (Skót) szimfónia. 15.25: Nosztalgiahullám (ism.). 16.00: Kapcsoljuk a Magyar Nemzeti Galéria barokk kiállítási termét. Kb. 17.10: Zenekari muzsika. 17.30: Tip­top parádé. 18.00: Kritikusok fóruma (ism.). 18.10: Félóra népzene (ism.). 18.40: Rejtett kincsek. Szinnyei Jó­zsef: Jókai városa. 18.55: Férfiének a rózsaláncról. Vers. 19.05: Opera­est. 20.06: Händel: L’Allegro ed il Pensioroso — oratórium. 21.40: Rá­diószínház: Zsákos ember terhe — avagy: Muswell Hill-i rögtönzés. Hangjáték. TELEVÍZIÓ 8.28: Műsorismertetés. 8.30: Tévé­torna — ism. 8.35: A szegedi körzeti stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora — ism. 8.55: Csak gyerekek­nek! 1. Népi játékok. Szovjet do­kumentumfilm. 2. Segít a számtan. Román rajzfilm. 3. Afrikai mester­emberek. Francia filmsorozat. 9.30: Szép tájak. Szovjet kisfilm. 9.50: Rubens. Belga filmsorozat. V/5. rész. 10.45: Egészségünkért! 11.00: A ten­ger titkai. A Húsvét-sziget — ism. 11.50: Képújság. 14.58: Műsorismer­tetés. 15.00: Zene-bona. 15.40: Hí­rek. 15.50: A fényképezés úttörői. Angol filmsorozat. VIII/8. rész. 16.15: MAFILM-magazin. 16.25: Mitiők. Tinirandevú. 17.10: Nemzetközi tévé- szakáoskönyv. 17.25: Képújság. 17.30: Objektív. Tényképek a szo­cialista világról. 18.15: Reklám. 18.30: Telesport. összefoglaló az olimpiai játékokról. 19.30: Reklám. 19.40: Tévétorna. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Vers — min­denkinek. Szilágyi Domokos: Napra­forgók. 20.35: Csak semmi pánik . . . Magyar bűnügyi filmvígjáték. 22.15: Népzene zenekarra. 22.20: Csingiz Ajtmanov-sorozat: Forróság. Szovjet film. 23.45: Tv-h'radó 3. MÁSODIK MŰSOR 18.33: Műsorismertetés. 18.35: Kép­újság. 18.40: Auditorium maximum. VIII/1. rész. 19.25: Verdi: Otelló. Opera négy felvonásban. Közvetítés a Veronai Arénából — ism. 21.55: Tv-híradó 2. 22.15: Henry Salvador műsora. Francia zenés film. 23.15: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 1.00: Los Angeles: atlétika, döntő. 4.45: Los Angeles: kosárlabda (fér­fiak), a 3. helyért, I. félidő. 5.30: Reklám. 5.4Ü: Los Angeles: kosár­labda (férfiak), II. félidő. 11.30: Hűek. 11.35: Tv-naptár. 11.45: Rek­lám. 11.50: Los Angeles: Olimpiai szemle I. 13.20: Reklám. 13.25: Los Angeles — atlétika, döntő. 16.50: Reklám. 16.55: Los Angeles: kosár labda, döntő (nők). 18.30: Doku mentumadás. 19.15: Rajzfilm. 19.21: Reklám. 19.27: Műsorismertetés. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Néhány interjú — grúz játék­film. 21.40: Reklám. 21.45: Tv-napló. 22.00: Hét végén. 22.55: Reklám. 23.00: Los Angeles: kézilabda, döntő (férfiak), I. félidő. 23.45: Reklám. 23.55: Los Angeles: kézilabda, dön­tő, M. félidő. MÁSODIK MŰSOR 14.50: Kritikus pont. 15.20: Riki- tiki-tévi — szovjet játékfilm. 16.50: Gyem ekfesztivál Sibenik ’84. 17.50: Népi muzsika. 18.20: Reklám. 18.25: Los Angeles: !o-aglá>. 18.50: Rek­lám. 18.55: Los Angeles: atlétika elődó itő és döntő. 19.55: Reklám. 20.00: Los Angeles- ökölvívás, dön­tő 25.00; Kennedy-íilmsorp7at. 35 éves, 158 magas el­vált férfi egy gyerekkel, keresi társát házasság céljából, aki lakásunk­ba jönne. Csak fényké­pes levelekre válaszo­lok. „Szeretnénk, ha szeretne valaki” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. ____________________ 2 4 éves, 170 cm magas, fiatal férfi, korban hoz­záillő lány ismeretségét keresi, házasság céljá­ból. „Ámor” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 24/165, középfokú vég­zettséggel, rendezett anyagi körülmények kö­zött élő, az életet reá­lisan szemlélő férfi megismerkedne hasonló adottságokkal rendel­kező lánnyal vagy el­vált asszonyai, házas­ság céljából. „Együtt, egymásért” jeligére a Sallai utca? hirdetőbe. 38/164, é rettségizett, fi­zikai munkát végző nő, megismerkedne házas­ság céljából, magas, jóképű férfivel. Lakás van. A leveleket: „Kardvirág” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. 29 éves, formásán mó­léit, 168 cm magas, barna, gyermektelen el­vált asszony, keresi há­zasság céljából hozzá­illő férfi ismeretségét. Válaszokat: „Gyerme­ket szeretnék” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe kérem. 27/180 magas, lakással rendelkező szakmunkás, megismerkedne 24—27 éves korig, szerény, há­zias lánnyal vagy el­vált asszonnyal, házas­ság céljából. Fényképes levelek előnyben. „Sze­retet” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 42 éves, 160 cm magas, karcsú, barna hajú, rendezett körülmények között élő, házias öz­vegyasszony megismer­kedne házasság céljá­ból, egyszerű, mélyérzé­sű, dolgozó férfivel — anyagiak nem érdekel­nek. Kocsi, vagy jogo­sítvány, jó ha van. Csak fényképes levélre vála­szolok. „Mecseki ró­zsák” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gyermektelen, jólszi- tuált, lelkiekben gaz­dag, nyugdíjas nő meg­ismerkedne jó megjele­nésű, 60 éves férfivel, házasság céljából. Pon­tos címre válaszolok, anyagiak kevésbé érde­kelnek. „Optimista” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 43 éves, alacsony, bar­na, elvált asszony, tár­saság hiányában ez­úton keresi elvált vagy özvegy férfi ismeretsé­gét, házasság céljából. Falusiak előnyben. Csak névvel és pontos cím­mel ellátott levélre vá­laszolok. „Nem jó a magány” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 48/180 szakmunkás férfi, független, rendezett anyagiakkal, családi házzal, ezúton keresi korban hozzáillő, szo­lid, intelligens hölgy ismeretségét házasság céljából, aki független, hozzá költözne. Pécs— mohácsi, vidékiek leve­lét is várom. „Mohács, Duna-táj” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. A PÉCSI Gőzmalom jó kereseti le­hetőséggel felvételre keres belső anyagmozgatókat, udvarost, lisztrak­tárba raktárost. Jelentkezés: Pécs, Felszabadulás u. 2., malomvezetőnél. (2072) BARANYA megyei Tanács Kórház Rendelőintézet, Pécs, Rákóczi út 2., felvesz: szakképzett ápolónőket, se- gédápolcnőket, betegszállítókat, ta­karítónőket. Jelentkezés az intézet- vezető főnővérnél. Továbbá: 2 szak­képzett szakácsnőt, egy 4/órás és 5'órás tálalókat. Jelentkezés az élelmezési osztály vezetőjénél. (2132) A PLASTEX Műanyag- és Textil­ipari Szövetkezet, Pécs-Málom, pé- terpusztai műanyagüzemébe felvétel­re keres hárommüszakos munkakör­be fröccsöntőket, gépbeállító laka­tost, sajtolószerszám-készítőt, vala­mint karbantartó villanyszerelőt. Je­lentkezés: Pécs, Déryné u. 35., illet­ve a helyszínen. (2121) A BARANYATERV Vállalat szerző­déssel felvenne gépírónőt, teljesít­ménybéres munkára. Ugyanitt szer­ződéssel foglalkoztatnánk nyugdíjas férfit, könnyű fizikai munkakörben. Jelentkezés: Pécs, Zrínyi u. 11., sze­mélyzeti vezetőnél. (2079) A DÉL-DUNÁNTÚLI Vízügyi Igaz­gatóság személyzeti és oktatási ősz-, tálya felsőfokú iskolai végzettséggel és szerb-horvát nyelvtudással rendel­kező pályázót keres oktatási-közmű­velődési munkakör betöltésére. Pá­lyázatot személyesen kérjük bead­ni Pécs, Köztársaság tér 7. sz. alatt. (2045) KÖLTSÉGVETÉSI szervezet pénz­ügyi-számviteli munkák irányítására egyetemi vagy főiskolai képesítés­sel, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező dolgozót alkalmazna. Je­lentkezést a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük „Felsőszintű vezetés” jeligé­re. (2219) A BARANYA megyei ZÖLDÉRT Vállalat áruforgalmi ismerettel ren­delkező dolgozót, raktárosi munka­körbe felvesz, valamint tmk-részlegé- hez villanyszerelő szakmunkást keres. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 66., munkaügyi osztály. (2227) A BARANYA megyei Moziüzemi Vállalat szeptember hónapban, filmszállitásra, 2 heti időtartamra, gépjármüvei rendelkező „pendlizőt” alkalmaz. Jelentkezni lehet: Pécs, Perczel u. 22. (2242) A GORCSONYI Mecsekvölgye Mgtsz pályázatot hirdet erdészeti ágazatvezetői és gatter üzemvezetői munkakör betöltésére, kapcsolt mun­kakörrel. Bérezés az érvényes jog­szabályok alapján. Szükség esetén lakást biztosítunk. Jelentkezés a ter­melőszövetkezet személyzeti vezető­iénél. (2150) PÉCS városi Távközlési Üzem fel­vesz: telefonszerelő szakmunkáso­kat, villamosipari végzettségű dol­gozót gépész munkakörbe, és mű­szaki előadót. Jelentkezni lehet: Pécs, Rákóczi út 60., tszt. 6. (2103) SZÖVAUT Üzemegység felvesz tmk-villanyszerelőt, autószerelőt, autóvillamossági szerelőt, karosszé­rialakatost, takarítót, lehet nyugdí­jas is. Jelentkezés: Pécs, Megyeri u. 53. sz. alatt. (2093) IPAR! vállalat pályázatot hirdet gazdasági igazgatóhelyettes munka­kör betöltésére az alábbi feltételek­kel: közgazdasági egyetemi vagy számviteli főiskolai végzettség és legalább 5 éves vezetői gyakorlat. Pályázatokat „Botond” jeligére vár­juk a Hunyadi úti hirdetőbe. (2120) BÉRELSZÁMOLÓT keres szerződés­sel a Dél-dunántúli Vízügyi Igazga­tóság. Lehet kezdő is. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés: Pécs, Köztársaság tér 7., munkoiigyi osz­tály vezetőjénél. (2137) Á DÉDÁSZ pécsi Üzemigazgatósá­ga felvételre keres: elektrikus és üzemirányító munkakörbe erősáramú szakközépiskolát végzett dolgozókat, raktári anyagkiadót, villanyszerelő­ket és segédmunkásokat hálózatépí­tő és karbantartó munkakörbe, kő­műveseket, asztalosokat, vízvezeték­szerelőket, F 3 vizsgával rendelkező gépkocsivezetőt, pénzbeszedőket (fő­állásban), Jelentkezés 7—15 óráig a Malomvölgyi u. 2. sz. alatt a mun­kaügyi csoportnál, I. emelet 102. szoba. (2073) A HUNOR Pécsi Kesztyű és Bőr­ruházati Vállalat felvesz: fiatal férfi­munkaerőt, anyagmozgatónak óvodá­ba gáztüzelésű kazánfűtőt, közgaz­dasági érettségivel rendelkező ár­előadót és anyagkönyvelőt. Jelent­kezés a munkaügyi osztályon, Sör­ház u. 36. (2088) SZAKKÉPZETT eladót, pénztárost és segédmunkást felveszünk. Jelentke­zés a Fészek Áruház vezetőjénél. Pécs, Rákóczi út 17. (2089) EGYESÍTETT Egészségügyi Intézmé­nyek központi raktára felvesz 1. érettségizett raktári könyvelőt, 1 női raktári kiadót, egészségügyi gyakor­lattal rendelkezők előnyben. Jelent­kezés: központi raktárvezetőnél, Pécs, Kisfaludy u. 2. Telefon: 13-833/központi raktár. (2096) A XVI. sz. Autójavító Vállalat fel­ajánlja szabad kapacitását IFA W 50, Robur, Skoda, Liaz, Rába, Cse­pel, Ikarus típuscsalád karambolos javítására rövid határidővel. Érdek­lődni lehet a 15-533/83-as telefonon, Bogárdi Mihály ügyfélszolgálati ve­zetőnél. (2092) FELSŐFOKÚ szakvizsgával árkal­kulátort, gépirónőt és közgazdasági érettségivel rendelkező könyvelőt fel­veszünk. (könyvelő, gépírónő lehet kezdő is). Pécsi Tempó Szövetkezet, Pécs, Somogyi B. u. 2. (2101) HŐTECHNIKA Vállalat felvételre keres lakatos, hegesztő, szakmunká­sokat, valamint 2 segédmunkást. Vi­dékieknek munkásszállót biztosítunk. Jelentkezni lehet: Pécs, Sport u. 2/a szám alatt. Telefon: 12-329. (2131) A BARANYA megyei Viz- és Csa­tornamű Vállalat 2 gépkocsivezetőt (1 „D”-vizsgás, 1 ,,C”-vizsgás) fel­vételre keres. A ,,D”-vizsgás gépko­csivezetőt Komlói központba, a „C”- vizsgás gépkocsivezetőt orfűi mun­kahelyre. Jelentkezés: Baranya me­gyei Víz- és Csatornamű Vállalat, Komló, Kossuth L. u. 9. Szállítási osztály. (2172) SZÁMVITELI területre munkatársat keresünk. Fizetés megegyezés sze­rint. Telefon: 1.5-432. (2197) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Bőrgyógyászati Klinikája takarítót vesz fel. Jelentkezés a Bőrgyóoyá- szati Klinikán, vagy a munkaügyi osztályon (Pécs, Honvéd u. 5.). (2198)-GYAKORLATTAL rendelkező karos­szérialakatost felveszünk. Jelentke­zést kérjük Cipőkereskedelmi Válla­lat Pécs, Közraktár u. 1—5. sz. alatt, a szállításvezetőnél. (2199) FESTO-mázoló szakmunkást felve­szünk. Baranya megyei Tanács Gyóqy- szertári Központja. 7634 Pécs, Úrögi fasor 2/a. (2255) A PÉCSI Centrum Áruház takarí­tónőt felvesz. Jelentkezés: Pécs, Kossuth L. u. 7. sz. alatt. (268202) A PÉCSI Geodéziai és Térképé­szeti Vállalat ács-állványozó szak­munkásokat és segédmunkásokat al­kalmaz, jó kereseti lehetőséggel, vi­déki munkahelyre. Jelentkezni lehet: Pécs, Légszeszgyár u. 17. (268191) NYUGDÍJAS fűtőt széntüzelésű ka­zánhoz felveszünk. 1984. október l^i belépéssel. Jelentkezés: Pécsi Minő­ségi Ruházati Szövetkezetnél. Pécs, Ágota u. 1—3. sz. (2083) A MINDSZENTGODISAI Ady End­re Mgtsz felvesz hálózati villanysze­relőt és ács, vagy asztalos szakmun­kást. Szükség esetén lakást biztosí­tunk. Jelentkezés a helyszínen vagy Mindszentgodisa 15. telefonon. Cí­münk: Mindszentgodisa, Kossuth u. 80. (2152) A Nádor és Pannónia szálloda dol­gozókat felvesz az alábbi munkakö­rökbe: szobalány (szállodatakarí­tás), egy műszak londiner, mosoga­tó (üzemi segédmunkás), felszolgá­ló, konyhamészáros. Jelentkezni le­het: Minaret szálloda, Pécs, Sallai u. 35. Munkaügy. Telefon: 13-322. KŰZÉRDEKÜ Elmarad az augusztus 13-ra hirde­tett SAFARI koncert. A Magyar Színkör értesíti a közönséget, hogy Tv-felvételek és más technikai okok miatt a meghirdetett koncertet nem tudja . megrendezni. A belépőjegyek a váltás helyén visszaválthatók. Táncverseny, augusztus 11-én, a Málomi „Rájiban”. Üdülés Bulgáriában a Napospar­ton I 2 ágyas szállodai elhelyezés, teljes ellátás, utazás repülővel. 8 napos turnusok szeptember 12-ig. Ár: 5320—6550,— Ft. Gyermekkedvez­mény! Jelentkezés: Express Utazási Iroda, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 6. Tele­fon: 12-793. Utazzon Szovjet-Közép-Ázsiába! — 1984. szeptember 23—okt. 3-ig Moszk­va—Urgencs—Taskent—Szama ikand út­vonalon, repülővel. Teljes ellátási Részvételi dij: 10 500 Ft. Jelentkezés: Express Utazási Iroda, Pécs, Bajcsy- Zsiiinszky u. 6. Telefon: 12-793. Áramszünet lesz augusztus 15-én 8 órától 15 óráig Pécsett, a Janus Pannonius utca, Székesfehérvár u., Széchenyi tér közti szakaszán, a Leonardo da Vinci utcában cs a Széchenyi tér Ny-i oldalán, kábel- hálózat átépítése miatt, továbbá áramszünet lesi augusztus 15-én 8 órától 16 óráig Pécsett, a Vadász u., Kiss Ernő u., Pósa L. u., Torda u-, Engels út, Újvilág u., Csillag u. által határolt területen, trafóállo- más-w..építés miatt. „ÉRINTÉSVÉDELEM ELLENŐRZÉSE” c. sz. MST 4851/1 szabvány szerinti, időszakos ellenőrzésre jogosító tan­folyam indul 1984. szeptember 21-én, a Technika Házában, a MEE pécsi csoportja szervezésében, 8 héten át, heti 1-1 nap elfoglaltsággal, plusz vizsga. A részvétel feltétele: erős­áramú szakképzettséq és felsőfokú szakképzettséggel 2 év — középfokú­val 3 év — szakmunkásvizsqával 5 év gyakorlat szükséges. Jelentkezés: az MTESZ megyei titkárságán (Pécs, Janus Pannonius u. 11.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom