Dunántúli Napló, 1984. május (41. évfolyam, 119-148. szám)

1984-05-18 / 135. szám

Azonnal beköltözhető szoba-konyhás lakás el­adó a Felsővámház u. 15-ben. Megtekinthető: vasárnap 2—4-ig. Érdek­lődni : egész nap, Kor­vin O. u. 14., Kálmán­ná nál.____________________ Ingatlanközvetítési Sió­foki 120 m2 alapterüle­tű ház a Fő utcában 1 millió Ft + 270 000 Ft tartozás-átvállalással el­adó. Enyezd utcai 35 m2-es OTP-lakást simán cserélnénk 2,5—3 szo­bás tanácsira. Vennénk belvárosi házrészt vág/ lakást 250 000 Ft-ért. Szombathelyi 3 szoba­hallos tanácsi lakást cserélnénk pécsi lakás­ra. Budai Nagy A. ut­cai, IV. emeleti 2 szo­bás, összkomfortos la­kást cserélnénk 100 000 Ft ráfizetéssel nagyobb­ra. Bolgár Néphadse­reg úti 2x1 szoba, kony- hás házrész 480 000 Ft­ért egyben vagy külön- külön eladó. Enyezd utcai kettőszobás szö­vetkezeti lakást cserél­nénk ugyanilyen taná­csira és 180 000 Ft-ot kérünk. Sarohin tábor­nok úti X. emeleti, 52 m2-es szövetkezeti la­kás 420 000 Ft kp. + 160 000 Ft OTP. eladó, ügyintézés: 3. sz. ügy­védi Munkaközösség, Pécs, Kossuth L. u. 23. Telefon: 10-326. Ingatlanközvetítési Vé­tel, csere, eladás! Bel­városi 90 m2 alapterü­letű, igen jó elosztású, komfortos, tanácsi bér­lakást két kisebbre. Sarohin úti 2,5 szobás szövetkezeti lakást gar­zonlakásra vagy más­fél szobás komfortra és kp.-re cserélnénk. Eladó másfél szobás, össz­komfortos lakás 350 000 kp. -f OTP. A Mecse­ken 120 m2 alapterüle­tű 173 n.-öl telken lévő kétszintes családi ház, a Mecsek-oldalban két­szintes, 43 m2 alapte­rületű lakóház 415 n.-öl telekkel, pincével. Csa­ládi, 50 m2-es épülettel 400 n.-öl telekkel, áron alul. Balatonmária-al- són 180 n.-öl területen levő, vízhez, állomás­hoz közel fekvő, 70 m2 alapterületű, három kü- lönbejáratú lakószoba, nappali, konyha, fürdő­szoba és garázsból ál­ló ingatlan. Fonyódli- geten, víztől 50 méter­re levő ikernyaraló egy­ben vagy külön-külön 132 n.-öl területtel. Ér­deklődni: Pécsi 3. sz. ügyvédi Munkaközös­ség, 10-326. Bejárat a Zetkin Klára utca felől. Eladó ingatlanok: öröklakás, 2 szobás, 53 m2 alapterülettel a János utcában. Családi ház, 5 szobás, műhely- lyel a belvárosban. Házrész műhellyel és üzlettel a Zsolnay utcá­ban. Családi ház, 3 szobás a Mária dűlő­ben. Szőlő, épülettel, 400 n.-öl területtel a Donátusban. Érdeklőd­ni : Pécsi 2. sz. ügyvé­di Munkaközösség, Pécs, Kossuth Lajos u. 22. 49999 HB.____________ Dunaföldvári, kertes, tanácsi, 2 szobás, 54 m2-es, plusz külön épü­letes lakásomat 1 + 2 és fél szobás, pécsire cserélném. Lehetőleg I. kerületben, de más­hol is megfelel. Érdek­lődni lehet: Pécs, Ba- ranyavár u. 22., Pakker Istvánnénál, _____________ E ladó 3 és V2 szobás, kertvárosi, szövetkezeti lakás. ..Nyár” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Kertes, családi háza­mat azonnali beköltö­zéssel eladom. Harká­nyi társasüdülőben 2 szobás lakrészt beszá­mítok. Eladó továbbá diófa hálószoba, egy szabóvarrógép, és ser­tésvágáshoz felszerelé­sek. Érdeklődni: dél­után: 15—19 óráig a Vas Gereben utca 29. sz. alatt. Kozármisleny, Móra F. u. 19. sz. alatti építési telek, és PF 126 p. tí­pusú személygépkocsi eladó. Érdeklődni: Pin­tér Attila, 5300 Kalo­csa, Zrínyi u. 14. Kővagószőlősön 250 n.- öl terület eladó. ,,Hét­végi" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Ház eladó, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, fo­lyosó, közös bejárat, faház. Érdeklődni: 14 óra után, Somogyi Béla u. 9. sz., Horváth. Siklós, Korvin u. 12. 120 m2-es új ház eladó. Megvételre keresünk egy kis szoba-konyhás házat, esetleg házrészt. ,,Bárhol" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 3 szobás családi ház ud­varral, nagy kerttel el­adó. Érdeklődni: Bisse, Kossuth L. u. 41. Komló központjában 3 szobás, összkomfortos öröklakás eladó. Kp. + OTP-átvállalással. Ér­deklődni: Pécs, II. ke­rület, Gárdonyi Géza u. 8. sz. egész nap. Abaligeten, a barlang­hoz 100 m-re kis nyara­ló, kőépület, lakásnak is alkalmas, eladó. Ér­deklődni : késő esti órákban 21-988 telefo­non. 400 n.-öl, panorámás, gépkocsival jól megkö­zelíthető szőlőterület eladó. Pécs, Gólya d. 13. Telefon: 14-497. Irányár: 450 Ft/'n.-öl. Pogányba gazdálkodás­ra alkalmas ház eladó. Érdeklődni lehet: Pécsi V. 29. sz. alatt délután 5 óra után. ____________ N égyszobás, garázsos, emeletes családi ház eladó. Pécs, Vasas I., Máladó u. 47.__________ E lcserélném szentlőrin­ci 2 szobás, komfortos, tanácsi lakásom pécsi­re. „Megvásárolható” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Harkány (Terehegy), Nagyhegy u. 5. sz. alatti kertes lakóház eladó. Érdeklődni: Har- kány, Petőfi u. 91. sz. Nagy családi ház, sok melléképülettel, nagy kerttel, gyümölcsössel, műhellyel, ipari áram­mal, eladó. Ugyanitt el­adó a görcsönyi szőlő­hegyen 320 n.-öl szántó, kis rakodóval. Érdeklőd­ni: Drávaiványi, Kos­suth L. u. 8., 16 óra után-. , Eladó egy ház. Érdek­lődni este 6 óra után. Pécs, Tettye u. 45. Különálló 2 szoba kom­fortos, kertes házrész, beköltözhetően eladó. Pécs, Cinka Panna u. 3. Eladó 1 V2 szobás, összkomfortos lakás. Siklós, Iskola u. 12/c. IV. em. 14. ajtó._______ E ladó az Engels út 13. sz. egy szoba, kony­ha, előszoba, kamra, 35 m2-es udvari ház­rész. Érdeklődni du. órákban. Harkány, Béke u! 12? sz. nyaraló eladó. Albérletbe kiadó szo­ba,^ konyha, mellékhe­lyiség, különbejárattal. Mező Imre u. 15.______ 2 szobás (50 m2) szö­vet kezeti lakás eladó, 1985. őszi beköltözéssel. Sarohin tábornok út 10. IV/15. Tel.: 22-134. Cserdi-hegy 18/1. , 350 n.-öl magaskordon te­lepítésű szőlő, félkom­fortos villaházzal igé­nyesnek eladó. Ugyan­itt 14 méhcsalád + üres kaptárok, felszere­léssel szintén eladó. Érdeklődni a helyszí­nen. Eladó Harkány, üdülés útja 14. sz. nyaraló. Ér­deklődni mindennap a du. órákban a 22-786 sz. telefonon, vagy a helyszínen, május 20- án, vasárnap. Irányár: 600 ezer Ft. 2 V2 szobás OTP-örök- lakásomat elcserélném nagyobb méretű másfél szobásra. Ráfizetést ké­rek! „Forró nyár" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe.__________________ É rtelmiségi házaspár kisebb lakást vagy lak­részt bérelne hosszabb időre. „Fiatalok" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. _______________ 3 szobás tanácsi, össz­komfortos lakásomat kél másfelesre cserél­ném, megbeszélés sze­rint. Mindent megné­zünk. „Az egyik egy­szobás is lehet" jeligé­re a Sallai utcai hir detőbe. Harkányban üdülőt vagy üdülőrészt ven­nék. 400 000 Ft-ig „Ví- kendtelepi" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Bálicsban családi ház eladó. 3 szoba, konyha + étkező, fürdőszoba, központi fűtés, 300 n.- öl gyümölcsös, pince, présház, nagy, szintes udvar. Pécs, Bálics, Köves köz 12., Schnei­derei__________________ K ülönbejáratú, IV. em. 2 szoba, összkomfortos, uránvárosi lakást — a Mecsek Áruház közelé­ben van — elcserélném 1 V2 szobás összkom­fortosra. Érdeklődni: Kertváros, Regina u. 6. fsz. 2.________________ S zentlőrinc, Erzsébet u. 62. sz. alatt, 3 szobás családi ház, gazdasági épületekkel, nagy kert- tel, sürgősen eladó. Eladó Abaliget, barlan­gi lejárónál levő 1235 m- lakótelek. Érdeklőd­ni lehet midnennap Ká­polnai, Abaliget, Kos­suth u. 96. _______________ E ladó beköltözhetően a Gyermekklinikánál 2 szoba, konyha, fürdő­szoba, mellékhelyiséges házrész, szép udvarrész- szel. „Feketerigó" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ E ladnám vagy albérlet­be kiadnám 1,5 szobás OTP-lakásomat. Mo­hács, Radnóti It. 10. II. Érdeklődni: Henge, Pa- lotabozsok, Petőfi u. 135._____________________ E lcserélem 2 szoba, ét­kezős .földszintes, szö­vetkezeti lakásom más­fél szobás, összkomfor­tos, I. emeletire. „Zöld­övezet" jeligére a Sai- lai utcai hirdetőbe. Pécsi főpályaudvarhoz közel, 75 m--es magas­földszinti társasházrész, padlással, pincével, azonnali beköltözéssel eladó, közületnek is. Érdeklődni Dugonics u. 4. Tel.: 28-227. Mecsekalja, Állomás u. 36. szám alatt, pellér- di elágazásnál, 250 n.- öl kert, gyümölcsös, is­tálló, pihenőszoba, kút- tal, villanylehetőséggel, eladó. Színes tv-t, gép­kocsit beszámítok, fize­téskönnyítéssel. __________ 2 ,5 szobás, 4. em. szö­vetkezeti lakás az Érc­bányász utcában eladó, vagy 2 kisebbre cserél­hető. „13" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Anikó u. 10. Ili em. 9. ajtó, 3 szoba, összkom­fortos tanácsi lakásom elcserélném 2 szoba összkomfortosra. Érdek­lődni a délelőtti órák­ban ______________________ O rfűn, a horgászta­nyán, buszmegállónál hétvégi ház eladó. Irányár: 220 000,— Ft. Érdeklődni a déli és esti órákban a 17-036 telefonon. Bútorozott, fürdőszobás lakrészt bérelnék. „Ist­ván" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ Gyódi szőlőhegy leg­szebb részén 234 n.-öl, panorámás zártkert, szőlő, gyümölcsös és konyhakert, épülettel és felszereléssel eladó. Ér­deklődni Pécs, I. kér., Kölcsey F. u. 1. sz., vagy a 11-536 telefonon 17 óra után. ____________ D unaújvárosi, 3 szobás, távfűtéses, tégjaépület- ben lévő, tanácsi laká­somat elcserélném ha­sonló, pécsi, 2 szoba, hallosra v,agy 2 szobás­ra. „Első emeleti előnyben" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Nagyméretű, kétszobás, belvárosi, gázfűtéses, tanácsi lakásom egyszo bás, tanácsi lakásra cserélném. „Értékkülön­bözet, 367508” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem a válaszokat. Bogodon családi ház, kert eladó. Beköltözhe­tő. Tormásiék. Kossuth u. 31-ben. Eladó 2 szobás, OTP- öröklakás Kertvárosban. Ko + OTP-átvállalás­sal. „Külön bejáratú szobák" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Eladó 700 n-öl szőlő. Egyszintes, lakható, 30 m2-es épülettel, beren­dezéssel. Kút és villany van. A felerészre csa- ládiház-építési engedély folyamatban van. Pécs, Abaligeti út 6. vagy 19 óra után: Pécs, Építők útja 15/A., III. 11. Kozármislenyben elad- nám vagy elcserélném saját tulajdonomat ké­pező házrészemet, 2 szoba, összkomfortos, garázsos lakást, pécsi, IV2—2 szobás, tanácsi lakásért. Megtekinthető hétvégén, utcai rész: Kossuth út 77. Nagy családi ház mű­hellyel és üzlethelyiség­gel Dombóvár, Fő u. 21. sz. alatt eladó. Ér­deklődni a fenti címen, Deli Istvánnál lehet. Harkányban hatszobás ház eladó. Érdeklődni: Tóth József, Harkány, Dózsa Gy. u. 3., 16— 19 óra között. Levélben: Tóth József, Kiskunfél­egyháza, Kazinczy u. 1Ö—12., 1/3. 6100. Pécstől négy kilométer­re, Bogádon háromszo­bás, összkomfortos, csa­ládi ház, gazdálkodás­ra alkalmas melléképü­lettel eladó. „Kp I 000 000” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Esetleg belvárosi, két­szobás, gázfűtéses la­kást beszámítok. ________ E ladó gazdálkodásra alkalmas, három szoba, komfortos családi ház. Drávapalkonya, Arany J. út 3. Kispostavölgyben eladó szőlő, gyümölcsös, kert, kis hétvégi házzal, fel­szereléssel vagy anél­kül. Villany, víz van. Kedvezményes ár. Ér­deklődni: Bolgár Nép- hadsereg útja 65. sz. Pécstől 15 km-re lévő faluban, háromszobás házban lakó, önálló életvitelű, fiatal férfi házába fogadna olyan személyt vagy házas­párt, akik a kerti- és házimunkában segítené­nek. „Megegyezés" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Geresdlakon tatarozásra szoruló családi ház, nagy területtel eladó, 15Ó ezerért. Érdeklődni: Pécs, Körösi Cs. S. út II A., 3 3., Bayerné. Társasház építésére al­kalmas építési telket vásárolnánk — esetleg kisebb házzal is — a Mecsek-oldalban vagy a belvárosban. Érdeklődni 16 és 18 óra között: pécsi 2. sz. ÜMK. HF. Telefon: 10-535. Patinás mecseki villa eladó a Károlyi Mihály utcában. Azonnal be­költözhető, nyaraló vagy vendéglátó egység cél­jára is hasznosítható. Érdeklődni 16 és 18 óra között: pécsi 2. sz. ÜMK. HF. Telefon: 10-535. ___________________ Ú jonnan épült, kényel­mes nyaralót vásárol­nánk Magyarhertelen- den, kis telekkel. Érdek­lődni 16 és 18 óra kö­zött: pécsi 2. sz. ÜMK. HF. Telefon: 10-535. Három szoba, komfor­tos tanácsi lakásomat elcserélném kétszobás, kertes, saját lakásért. Pécs, I. kerület, Korvin Ottó utca 1. 2/3. Családi ház eladó, 2 szoba, konyha, fürdő­szoba. Bicsérd, Rózsa F. u. 87. __________________s_ M ásfél szobás, összkom­fortos, szövetkezeti vagy öröklakást vásárolnánk a Kertvárosban. Érdek­lődni: pécsi 2. sz. ÜMK. HF. 16 és 18 óra között. Telefon: 10-535. Komfortos vagy össz­komfortos garzonlakást vennék kp-ért, esetleg még OTP-átvállalással. „Árajánlat” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Alsóbélatelep, Faludi köz 1. számú, kétszin­tes, 2,5 szobás, komfor­tos ikernyaraló eladó. Vasút, Balaton 10 perc. Érdeklődni: 15-134-es kaposvári telefonon, le­vélben: Pátkai János- né, Kaposvár, Petőfi S. u. 66. Pécsett 3 szobás, ker­tes családi házat ga­rázzsal vennék. Ferencz Sándorné, Szekszárd, Vak Bottyán u. 13. Te­lefon: 16-771. ___________ B alatonmáriafürdő köz­pontjában nyaraló el­adó. Érdeklődni: Nagy- né, Nagykanizsa, Sem­melweis u. 16.__________ P écsett zárt teraszos, másfél szobás, főző­fülkés, alápincézett, to­vább építhető, kertes öröklakás eladó. Irány­ár: 400 000 Ft. Érdek­lődni: levélben. Cím Bencze Róbert, 8900 Za­laegerszeg, Göcseji u. 55._______________________ L epsény, szőlőhegy, 70- es út mellett 300 négy­szögöl szőlő, présház, teljes felszereléssel, sür­gősen eladó. Lakhatási lehetőség biztosított. Víz, villany van. Irány­ár: 220 000 forint. Ér­deklődni: Tóth László, Mezőszentgyörgy, Eötvös u. 30. Telefon: Székes- fehérvór 22 14-061. Balatonalmádi, 220 n- öl közműves telek el­adó. „Csepel, 185181" jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. _______ H ajdúszoboszló központ­jában kétszer 4 szoba, összkomfortos, emeletes, tetőtér-beépítéses, iker családi ház, két külön­álló garázzsal, külön- külön is eladó. Közület részére, üdülőnek is használható. Érdeklőd­ni: Konyár, Felszabadu- lás u. 33. Szigetvár-Hobol, Aszta­los J. u. 17. sz., 2 szo­bás családi ház beköl­tözhetően, nagy telek­kel eladó. Érdeklődni levélben: Presits Pál, Kaposvár, Kodály Z. u. 13. _______________________ B arcsi, 1 + két félszo­bás, I. emeleti, OTP-s lakásomat elcserélném üdülőövezeti nyaralóra. Minden megoldás érde­kel. Cím: Hófer László, Kaposvár, Léva köz 1., II 1.______________________ B alatonalmádiban meg­kezdett építkezés eladó. Víz, villany van. „Hegy­oldalban, 184852” jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Balatonfüredhez közel — Hidegkúton (Veszp­rém megye) —, erdő mellett, csendes környe­zetben, eladó egy 210 n-öles telken lévő, 3 szoba, komfortos, télen is lakható nyaraló. Ér­deklődni esti órákban: 580-032.__________________ B udai Vár-hegyen pa­norámás, tehermentes öröklakását (77 m2, összkomfort, étkező, gardrób) idős házaspár lakottan eladja. „Be­fektetés. 185779" jeligé­re a Felszabadulás téri hirdetőbe._______________ H arkányi társasházban szeptember 3-tól két hétre televíziós szobát bérelnék. „Első emeleti, 184881" jeligére a Fel- szabadulás téri hirdető­be. Bátaszéken 3 szobás ház, garázzsal, kerttel, melléképülettel, kp + OTP-vel, eladó. Babits u- 13 4.__________________ E gyedülálló nő albérle­ti, bútorozott szobát ke­res Veszprém megyé­ben, vonatközlekedés fontos. Kvintovics, Ka- mond 8469. Zalaegerszegi, két szo­ba, összkomfortos, szö­vetkezeti lakásomat el­cserélném hasonló pé­csire, esetleg vennék. Cím: Verteticsné, Zala­egerszeg, Landorhegyi u. 58., 1/4._______________ H áromszobás, komfor­tos, kertes családi ház, műút mellett, buszmeg­állóhoz és Gunarasfür- dőhöz közel eladó. Bár­mikor emgtekinthető: Dombóvár, VI. utca 6. sz. alatt. ________________ B alatonszárszón, a Bar­tók Béla u. 11-ben, zórtkertben 212 n-öl in­gatlan kedvező áron el­adó. Érdeklődni 17 óra után és hétvégeken: Kaposvár, Hegyi u. 1/E., II em. 3. A. Mohács, Zalka M. u. 21. számú, 2 szoba, konyhás ház eladó. Ér­deklődni: naponta 16 óra után. Baiatonszemesen köz­művesített üdülőtelek faházzal eladó, üzleti célra is alkalmas he­lyen. Irányár: 500 ezer Ft. Érdeklődőleveleket „Vízparti” jeligére, a 12703 számra a kapos­vári hirdetőbe kérek ADAS - VÉTEL 11 család méh eladó. Orf József, Szentlőrinc, Vörösmarty u. 14. ______ 10 db választási malac eladó. Hirics, Petőfi u. 27, Kígyósi._____________ E ladó 3x3-as faház, helyre szállítással. Ér­deklődni a 28-719-es te­lefonon 3—8-ig. RELUXA és NAPVÉDŐ megrendelhető. Telefcnszám: 22-820. Mikrohullámú sütőt ven­nék. Ajánlatokat „Bár­milyen gyártmány érde­kel" jeligére a Hunya- di úti hirdetőbe kérem. Zongora eladó. Páncél­tőkés, kereszthúros, rö­vid. „Bécsi" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó 1 db sárga, 2 éves kancacsikó és 2 db, 8 hónapos Holstein- fríz üsző. Érdeklődni: Bisse, Petőfi u. 6. sz. alatt, egész nap. _______ 16 00-as Volkswagen Combi, lejárt műszaki­val, eladó. „Combi" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ E ngedményes elemvá­sár. Kvarcórák elemcse­réjénél 15% engedményt adok két hétig. Óraja­vító, Pécs, Kossuth L. u. 55. Esküvőiruha-köl- csönzó mellett. Eladó gyári, fekvő, 24 keretes NB- és rakodó- kaptárokban, erős, egészséges méhek, akác után, kedvező árenged­ménnyel. Kaptárok üre­sen is. Lavanya Jenő, Kaposkeresztúr, Dózsa u 14. ___________________ 8 0 mázsa szemes kuko- I rica eladó. Érdeklődni: Harkány, Ady E. u. 18. Négyszeméiyes gumi­motorcsónak és 8 LE-s csónakmotor újszerű ál­lapotban eladó. Érdek­lődni: Nagykozár, Rá­kóczi u. 21., 17 óra után.____________________ PO-s rendszámú, 1300- as Lada eladó. Pécs, Nagyvárad u. 25. Meg- tekinthető: egész nap. Rövid húros, páncél­tőkés zongora eladó. Szigetvár, Széchenyi u. 69. Szabó Kálmán._____ T rabant Combi, 1979-es évjáratú, új motorral, sürgősen eladó. Pécs, Eszék u. 21., 1/6. 150-es vagy 200-as kel­tetőgépet vennék. „200” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ Ú j rekamiégarnitúra (plüss) eladó. Érdek­lődni egész nap: Hor­váth Kálmán, 7632, Haj­dú Gyula u. 31., I. em. 5.___________________ N agyméretű, 1937-ben készült, sima ebédlő­garnitúra (10 db-ból álló) költözködés miatt, sürgősen eladó. Meg­tekinthető délután 3 óra után, Ányos Pál u. 1. sz. alatt. (Károlyi Mi­hály útnál.) Eladó 65 db 8 x 12 x 240 cm-es betonoszlop lu­gasnak vagy kerítésnek. Pécs, Bor u. 85. Unitra TSH—VSH szte- reó rádió és erősítő, alig használt, 3400 Ft­ért és lábbal hajtás Csepel varrógép eladó. Pécs, Zerge u. 23. Vámkezelt SHARP GF 450 H dupla kazettás rádió-magnó; SHARP EL—2197 számológép és IM-es Trabant Combi eladó. Érdeklődni: 41-708-as telefonon, 17 óra után.________________ 1 db 4 éves, 9 hóna­pos vemhes, kijáró te­hén eladó. Felsőszent- márton. Szabadság u. 3. Új, nyitott ZUK eladó. Érdeklődni: Szentlőrinc 71-228-as telefonon, 19— 2fi óra között. ___________ N égyéves Trabant Spe­cial kifogástalan álla­potban eladó. Telefon: 15-911.____________________ 3000 db B30 blokktégla eladó. Nagy Károly, 7629 Pécs, Frankel Leó u. 13.___________________ E ladó: 2 db gyermek­heverő. Pécs, Tolsztoj u. 22. Régi Kertváros. Telefon: 10-882.__________ Teherutánfutó eladó. Érdeklődni lehet: Komló, Viola u. 9. Te­Ifcfon ; 83-025.____________ B osch mosógép, fél­automata, hossza 100 cm, szélessége 50 cm, 2 db szgk-billentő, füg­gönykarnis, 10 db 360 cm-es, 1 db 460 cm-es — eladó. Pécs, Kai i- nyin út 21. Muszty. Su- sogó alatt. Szétszedhető fagarázs 1500-ért, 1200-as Lada motor 5000-ért eladó. Pécs, Dobó I. u. 44. 1 új gumicsónak, 2 oleánderfa, 1 Mester- házy olajfestmény el- adó. Telefon: 29-193. VHS rendszerű japán képmagnó eladó. Ér­deklődni : Szalai A. u. 6 A., Jakab. ROMÉT nagykerekű se­gédmotorok újszerű ál­lapotban eladók. Érdek­lődni: Szegfű u. 2. Te­lefon: 13-193, esti órák­ban lehet._______________ Ú j, originált csomago­lású, személyautóba való, nyugatnémet gyer­mekbiztonsági ülés el­adó. Vert József, Pécs, Kürt u. 9/B., du. 16— 18-ig. Semperit 165 SR 13 gu­mi felnivel, 4 db el­adó. „Biztonság" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe.________________ Styl és antik bútorok eladók. Gácsi, Pacsirta u. 24, Telefon: 31-317. B tenorszaxofon eladó. Telefon: 13-655. Építésianyag-felvonó el­adó vagy bérbe adó. Pécs, Szőlő u. 53. Tele­fon: 29-135. Érdeklődni az esti órákban._______ B illenőajtós alumínium garázs eladó. Telefon: 10-372. 8 éves Trabant eladó. Széllé Imre, Szentlászló, Kossuth u. 17.__________ 2 20 380-as építőipari fel­vonó olcsón eladó. Ér­deklődni lehet: Szőkéd, Ady E. u. 30.__________ E ladó 1 db IKARUS autóbusz, vontatható ál­lapotban, felvonulási épületnek is alkalmas. Érdeklődni: Pécs, Bródy S. u. 61., hétvégeken. 3 éves Wartburg de Luxe, hordozható színes tv, gáz Siesta eladó. Levendula u. 21. Tele­fon: 18-128. ______________ l O-s Lada teljesen fel­újítva eladó. Kellner, Pécs, Építők útja 20/A. Telefon: 18-202.________ S örétes vadászfegyver, céltávcsővel eladó. En­gedéllyel rendelkező­nek. Hosszúhetény, Sza­muely T. u. 19._________ É pítkezők, figyelem I Kis- és nagyméretű tégla, nagyméretű cserép, léc 1—9 m-ig, szarufa, ki­fűrészelt stafni, deszka, 1 x 1 m-es vasablakok eladók. Pécs, Mólom, Alsó u. 14. Cserép, Bátaszéki Na­túr, 1500 db, eladó. Ér­deklődni a 31-902-es te­lefonom__________________ K ét darab 8 hónapos vemhes üsző eladó. Ér­deklődni: Belvárdgyula, József A. u. 8.__________ Eladó szekrény, asztal, heverő, székek, konyha­bútor, Calor kályha, pa­rázstűzhely. Telefon: 14-280.____________________ É pítkezők, figyelem! So- mogyhatvanban, a busz­megállóval szemben mindenféle bontási anyag kapható. ________ F űrészelt áru, léc, sza­rufa, méretre és tégla kapható. Bródy S. u. 63. (Szabolcsfalu) 5 évesnél nem idősebb Wartburgot vagy Moszk­vicsot vennék, sürgő­sen. Fizetek augusztus­ban. „Alku nélkül” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ E ladó 1 db 8 hónapos, kijáró, vemhes üsző. Siklós-Gyűd, Járó P. u. 12., özv. Szabóné. Ér- deklődni mindennap. Motorcsónakot vennék, műanyag vagy fém­testtel, esetleg motort és testet külön is. Am- rein Sándor, 7624 Pécs, Szigeti út 10/A. Tele­fon: 30-973. _____________ E ladó egy elsőborjas tehén, szép bikaborjú­val és egy másfél éves üszőborjú. Mérei Sán­dor, Szentlőrinc-Csonka- mindszent. Húsgalambtenyésztőtől minimális költséggel beszerezheti, 100 forin­tért, fiatalokat. Madách u. 4. JVC 7200-as képmagnó eladó. Telefon: 22-812, esti órákban. 2 db, fiatal, jól tejelő, vemhes magyartarka tehén sürgősen eladó. Ugyanott nagy tejho­zamú, Holstein-fríz te­henet vennék. ősi Mihály, Nagyharsány, Kossuth u. 75. ___________ W artburg, bontva, el­adó. Pécs, Brassó u. 6. Kovácstelep. PJ-s Wartburg eladó. Pécs, Pollack M. út 2/A., 11/8. Telefon: 22-705.____________________ K M-es Wartburg eladó. „Nepperek kíméljenek” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Új, tolóajtós gardrób­szekrény eladó. Érdek­lődni: Pécs, Egri Gy. u. 28., Mocsáry. Harmincezer kilométert futott Trabant Special kitűnő állapotban el­adó. Harkány, Petőfi u. 77.____________’ P ostatiszta magyar bé­lyeggyűjtemény, 1973— 80-ig, csak egy tétel­ben, katalógus féláron eladó. Kaszás Lajos, Harkány. Petőfi u. 77. 2 éves kancacsikó el­adó, lovaglásra, ko­csizásra egyaránt al- kalmas. Peterd 14. _____ B ontott építési anyagok, kifűrészelt szarufák 1—8 m-ig, stafnifák, léc, ab­lakok, ajtók, vasgeren­da, tégla eladó. Zsol­nay Vilmos u. 3—4. Fémiparival szemben. Hat db Holstein-fríz te- hét állományból, 3 db kiválasztás alapján el- adó. Peterd 14. Eladó 700 db-ból álló papírszalvéta-gyűjte­mény. Pesti János, Pécs, András-bányavölgy 19. Pécs bánya. ______________ B útorok, használható, kisméretű hűtőszekrény, Orion rádió, ládák, matracok, olajoshordók, porszívó, marmonkan- nák, használt redőnyök, W C.-csésze eladó. Pécs, Hunyadi út 69. Balázs.__________________ Opel Rekord, 1957-es kiadású, lejárt műsza­kival eladó. Mohács, Zalka M. u. 17. ________ M otorkerékpárt, autót bontásra veszek. Pécs, Rácvárosi út 25. Tel.: 17-556.___________________ M —24-es gyári, komp­lett Volga motor eladó. „25 000 km-t futott" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ I gényesnek régi Zsol- nay-vázák eladók. Cím: Pécs, Szabadság u. 19. Karászi Júlia.___________ E ladó 60/19 beton bé­léstest 350 db, E7—60 betongerenda 1 db, kútgyűrű 1 db, bukó ablak, 120x60-as, 1 db. Telekfeltöltéshez föld, a megbeszélt időpont­ban ingyen elvihető. Pécs, Deák F. u. 58/2. 17 óra után. Teknöc típusú csónak eladó. Pellérd, Iskola u. 11. Tel.: 73-064. Bontott szarufa és ajtó eladó. Őszirózsa u. 4/1. Eladó Sikondán 4 db beton kútgyűrű, olajos­kanna, cserépkandalló. Molnár, 7614 Pécs, 14. Pf. 36. ___________________ 6 éves Trabant, 87-ig érvényes műszaki vizs­gával, eladó. Sziget­vár, Lenin Itp. 14. II. em. 7. Kertitox kapálógép új permetezővel, a perme­tező külön is eladó. Ér­deklődni lehet: Siklós, Csukma dűlő 72., Bics­kei Sándor._____________ O lajtartályt vennék, 4—5000 litereset. „Tar­tály" jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. SHARP Hi-Fi torony el­adó (új). Pécs, Bánki D. u. 5. III. em. 30., Rátkai T. 8 hónapos vemhes üsző eladó. Szalánta, Hu­nyadi u. 136.____________ Most vizsgázott 1200-as Lada — tízéves — el­adó. Trabant Combi cserét beszámítok. Te­lefon: 14-243, 17 óra után. _____________________ G áztűzhely palackkal, nyomáscsökentővel, új­szerű állapotban eladó. Pécs, Erzsébet u. 15. IV- s 100-as Skoda, jú­nius 22-ig érvényes mű­szakival, olcsón eladó. Komló, Sallai Imre u. 10., fszt. 2._____________ TX-e s Trabant Combi eladó. Pécs, Tiborc u. 63. Teatűzhely eladó. Va­dász u. 41. PK-s 1500-as Lada első kézből eladó. Kis Pols­ki Fiatot beszámítok. Egri Gy. u. 74. fszt. 1. Eladó 150 literes, 220 V- os betonkeverő. Ér­deklődni 4 óra után, Nagypostavölgy-alsó u. 29 1. sz. alatt._________ 40 db anyabirka eladó. Csapó János, Kisberény, Somogy megye. Francia barokk ülőgar­nitúra, 6 db-os, szét­nyitható kanapéval, ki­fogástalan állapotban, eladó. Érdeklődni mun­kanapokon 18 óra után, Pécs, József A. u. 43. I. em. 3 és V2 éves Trabant építkezés miatt sürgő­sen eladó. Érdeklődni mindennap, Siklós, Szé- chenyi u. 62.___________ 10 db 5 méter hosszú betongerenda eladó. Donátus, ökörszem dű­lő 6. Eladó egy nagyon jó, 8 éves, igás csődör szamár. Harkány, Tere- hegyi u. 13. TV frsz.-ú, 1200-as fehér Lada, újszerű állapot­ban, extrákkal eladó. Dombóvár, Népköztár­saság.u. 44. II. em., dr. Fekete, telefon: 17-98, a kora reggeli, az esti órákban, vagy Pécs, 20-487.___________________ C silla 2 személyes kem­pingsátor áron alul, ugyanitt 1 db kétkere­kű kézikocsi eladó. Szentlőrinc, Ybl M. u. 3., Stálenberger. ________ E ladó 1 db 165 literes hordó, 13 Ft/I és 1 db 160 literes álló kád, 11 Ft/1. Pécs, Bor u. 85. Jó állapotban levő kom­binált szekrény és gar­nitúra eladó. Kiss Ernő u. 54. Ledinán._________ P G frsz.-ú, garázsban tartott, fehér színű Tra­bant személygépkocsi, kevés km-rel, első kéz­ből eladó. Érdeklődni 18 óra után a 21-532-es telefonon. 12,5 m, rozsdamentes vaskerítés eladó. Érdek­lődni lehet: Pécs, Sza­badság u. 10. I. em., Erdősiné. Zastava 750-es motor, keveset használt főten­gellyel, váltóval, bontva is, olcsón eladó. Szat­mári István, Véménd, József Attila u. 3. Négyéves, jó állapot­ban levő Wartburg gép­kocsi eladó. Pécs, Ma- gyarürögi út 166. Főnix pálma — 15 éves, 20 levéllel, 2 m magas — eladó. Megtekinthe­tő: szombat, vasárnap, Pécs, Kalinyin út 30. Faragott stíl, 7 db-os szalongarnitúra eladó. Telefon: 19-150, este 7 óra után. ______________ U F-es Dácia másfél éves műszakival, eladó. Érdeklődni: Felsőbalo­kány u. 30., Gazsa. Méhészek, figyelem! Eladom kiváló (atka­mentes) 30 család méhállományomat, egy­beépített rakodó, külön kezelhető méztér, hiz­lalt lép. Irányár: 1500 Ft/család. Megtekinthe­tő* Ambrus Lajos, Kis- tapolca, Szabadság u. 9. szám alatt, bármely nap és időpontban. Eladó 1 db szalagfű­rész, motor nélkül, 1 db 5 mázsás és 1 db 10 mázsás mérleg, súlyok­kal, 1 db 40 m-es, 15 mm vastag acél drót­kötél. Vennék jó álla­potban levő varrógé­pet, ármegjelöléssel. Vass Imre, Piskó, Kos­suth u. 5._______________ Ú j személygépkocsi­utánfutó, ráfutófékes, levehető platójú (csó­nak szállítására is al­kalmas), sürgősen el­adó. Érdeklődni a 29-709-es telefonon, 17 és 19 óra között. IT-s Trabant Combi, de­cemberig érvényes mű­szakival, olcsón eladó. Pécs, Hétvezér u. 19. 16 óra után. __________ E ladó 120 literes, keve­set használt villanyboj­ler és egy fatüzelésű fürdőhenger. Víg u. 26. 4 éves, jó állapotban levő Wartburg de Luxe, vonóhoroggal, eladó. Érdeklődni a 12-915-ös telefonon, 8—16 óráig. Egy kétszemélyes gumi­csónak és gumikajak eladó. Mohács, Felsza­badulás Itp. 7/b., föld­szint 1. Érdeklődni 18— 20 óra között. 4 db előhasú göbe el­adó. Érdeklődni: Gör- csöny, Aszódi u. 15. 1 db 7 éves, 9. hónap­ban levő, vemhes, lege- lős tehén, 1 db 8. hó­napban levő, vemhes, legelős, szerződéses üsző eladó. Belvárdgyu la, Kossuth u. 13. 15 bordás, 600-as le­mezradiátor eladó. Te­lefon: 31-690. 7 m-es fesztávú, erős alumínium fóliaváz, sze­relvényekkel együtt, méltányos áron eladó. Érdeklődni lehet: 29-739. ___________________ V olkswagen Passat L., 1500-as, 9 éves, igé­nyesnek eladó. Cserkút, Alkotmány u. 15. 17—19 óráig. Megtekinthető hétköznapokon. Garazsirozott, KD-s Tra­bant eladó, vagy lakó­kocsiért (lengyel lakó­kocsit kivéve) elcserél­hető. Telefon: 11-841, este. _____________________ R enault 4-et veszek, le­járt műszakival is. Mo­hács, Radnóti Itp. 16. i/5.________________ Minden igényt kielégí­tő, új kandallók, hor­dozható cserépkályhák kaphatók. Cserépkály­hák átrakását, javítását vállalom. Vidékre is. Vörös Ferenc, kályhás­mester, Pécs, Rácvárosi út 3. Motorkerékpárokat és kapálógépet bontásra veszek. Szilágyi Dezső u. 18. Felső Tóth és Hamvas. Eladó zárt kocsiszekré­nyű Robur, mely táro­lásra alkalmas. Érdek­lődni: telefonon 31-479, 18 óra után. Karambolos 600-as Trabant Combi egyben vagy alkatrészenként eladó, vagy kismotor­ért elcserélhető. Schmidt, Münnich F. u. 10/c._______________­E ladó 1 éves kanca és mén csikók. Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 5., 7940._____________________ E ladó 700-as szalagfű­rész, mosógép, kukori­cadaráló, 160 l-es hűtő- szekrény. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 81. 1500 db bátaszéki na­túr cserép és 1 db 3- as ablak, redőnnyel el­adó. Érdeklődni egész nap Orfű, Lapisi u. 2. Bontásból Zaporozsec alkatrészek, szélvédő­üvegek eladók. Érdek­lődni Lánycsók 19-es te­lefonon lehet. Használt Hajdú auto­mata mosógép eladó. Érdeklődni du. 5 óra után, Pécs, Mecsek u. 4. _____________________ U C-s frsz.-ú Zsiguli el­adó. Mesterházy, Kodo- lányi u- 25., vagy 41-214 telefonon.________ K isüveg-gyűjteménye- met eladom, kb. 100 db. Telefon: 20-736, es­te 18 óra után. Szőlőtelepitéshez 2,80- as betonoszlop, 60 db karó, 1,80-as, elfogad­ható árért eladó. Drá­vapalkonya, Sallai u. 60._______________________ 2 0 q lucernaszéna el­adó. Pogány, Petőfi u. _____________ K ét Vénus fotel eladó. Uránváros, Ybl M. j. 9. 14/5._________________ H asznált Ural motort vennék, alkatrészek is érdekelnek. Németh Bé­la, Kozármisleny, Móra F. u. 23.________________ K arambolos S 100, hét­éves Skoda, alkatrész­ként eladó. Érdeklődni: Pécs, Temesvár u. 2., házmesternél. Eladó szürke egész pa­la. Berkesd, Deák u. 15; _______________________ E ladó HOMELITE lánc­fűrész, hármasszekrény, kombinált könyvszek­rény, költözködés mi­att. Nagyvárad u. 20. (este 6 után.)___________ Új egy- és kétszemé­lyes kolóniái ágyak el- adók. Megyeri út 33. Századfordulón készült, jó állapotú hintó el­adó. Bonyhád, Ságvári u. 9._____________________ Jó állapotban levő Kompliment szekrény­sor és kárpitozott gar­nitúra, kedvező áron eladó. Érdeklődni a 29-189-es telefonon 7— 14 óra között.___________ U H frsz. Skoda 100-as sürgősen eladó. Érdek­lődni egész nap Pécs, Déryné u. 20., Mikó Jó­zsef. 320 db békéscsabai, új, piros cserép eladó 17-756 telefonon.________ E ladó Phillips 585 dik­tafon, 6 db kazettával. Ugyanott mini kazetták, 60 perces 150 Ft-ért. „5000" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Eladó 15 tonna siklósi vágott márványkő. Pécs- várad, Templom utca 8., Kiss.________________ K itűnő állapotban levő Trabant Hycomat, nem igényjogosultnak is, el­adó. Jandó, Komló, Sztahanov u. 5. Méhészet, 36 családos, teljes felszereléssel is, eladó. Érdeklődni Pécs, Fülep Lajos u. 30. III. em. 11. Wartburg bontva eladó, új motorral. Versend, Fő u. 3. Eladó sötétkék, bár­sony, panorámás baba­kocsi. Ara: 2000 Ft. Ér­deklődni: Pécs, Radnó­ti M. u. 5/b. III. em. 12;_________________ Folytonnyiló olasz éve­lő szegfűpalánta, szín­keverék, tövenként 5,— Ft. Kapható: Toronyi kertészet, Békéscsaba, Sztraka u. 27. __________ S kót juhász kan kölyök kutyák, kitűnő szülőktől, kaphatók. Romvári, Dombóvár, III, utca 21. TABBERT K 305 NSZK lakókocsi (1980), nagy elősátorral, beépített gázfűtéssel, gázrezsó­val, vámkezelt, eladó. Ár- 150 000 Ft. Pecze István, Szekszárd, Mi­kes u. 3., IV/5. __________ K rizantém, óriásvirágú, holland alapanyagról származó, extra minősé­gű gyökeres palánták, fehér, sárga, bordó, li­la. megrendelhetők, з, 50 Ft/db. Szállítás 100 darabtól, utánvét­tel, termesztési tájékoz­tatóval, Lippai kerté­szet, 4002 Debrecen, Postafiók 170. 600-as szalagfűrész el­adó. Érdeklődni: Bony­hád, 486-os telefonszá­mon. Azonnali szállításra im­port Chabaud szegfű­palánta, tűzpiros, fe­hér, színkeverék, élénk­rózsaszín, halványrózsa­szín, citromsárga, bor­dó. Színmegjelöléssel 2,— Ftdb. Szállítás: utánvéttel. Balogh ker- tészet. Mezőtúr, Pf. 82. Óriásvirágú, tűzdeit, francia Chabaud szeg­fűpalánta sötétbordó, tűzpiros, világosrózsa­szín, élénkrózsaszín, színkeverék, fehér, sár­ga Színmegjelöléssel 2.— Ft/db. Szállítás: postafordultával, után­véttel. Kovácsné kerté­szete, Mezőtúr, Petőfi и. Földimogyoró vetőmag eladó. Postán, utánvét­tel is szállítok. Na­gyobb tételnél áren­gedményt adok. Ára: 150,— Ft kg. Érdeklőd­ni. Henzsel János, Orosháza, Vezér u. 9., 5900._____________________ 5 0-es MTZ, rendszám­mal, eladó. Soltszent- imre, Szabadság u. 53. VEGYES TEHERTAXI-RENDELÉS, 1—6 tonnáig fix, billenős és gólya- darus gépkocsikra. TELEFON: 10-351 Tehertaxi-rendelés. Telefon: 30-114.

Next

/
Oldalképek
Tartalom