Dunántúli Napló, 1983. június (40. évfolyam, 150-179. szám)

1983-06-11 / 160. szám

LAKAS-INGATLAN Július 1-től kiadó több évre, üresen vagy bú­torozva, a szigeti vá­rosrészen 3 szoba, össz­komfortos, telefonos öröklakás két szobája, fürdőszoba-, konyhc- használattal (esetleg az egész is). Érdeklődni: 30-813-as telefonon, 18— 20 óra között. ___________ O rfűn, a kis-tónál nya­raló eladó. Megtekint­hető vasárnap 9—14 óra között. Cím: Orfű, Va­dász u. 7. Mohácson, központi fekvésű, háromszobás ház, nagy telekkel, melléképületekkel el­adó. Érdeklődni: Hu- nyadi u. 16. alatt. Eladom Bajmi-dűlő 3. sz. alatt lévő ingatla­nom, mely kétszobás ház, udvar, kert, szőlő, Összterület 356 n-öl. Ér­deklődni a 18-168-as te­lefonon. Eladó családi ház, nagy gazdasági épüle­tekkel. Garé, Rákóczi u. 13, Érdeklődni: Ko­vács Antal, Harkány, Munkácsy u. 17. 7815. Bérelnék hosszabb idő­re másfél szobás lakást vagy garzont. ,,Kertvá­ros előnyben" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Közép-Daindol, hegy­háton 400 n-öl szőlő és 150 n-öl gyümölcsös házzal eladó. Érdeklőd­ni: Pécs, Mező I. u. 39., mindennap 17 óra után. Két szoba, összkomfor­tos, OTP-lakást elcse­rélnék kisebb családi házra, lehet komfortos is. Érdeklődni: Pécs, Eszék u. 49. Kőszegi (Kertváros) Újpetrén építési telek megkezdett épülettel, sürgősen eladó. , .Azon­nal" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Harkányban eladó 600 n-öl szántóföld, köves úton megközelíthető, öntözési lehetőség van. Érdeklődni: Harkány, Körösi Csorna Sándor u. 12, ____________________ K ertes családi ház be­költözhetően eladó. Vil­mos u, 33. Kétszobás öröklakás el­adó. Komló, Móricz Zs. u. 2. Telefon: 81-077. Jerezánovics. Pécsváradon családi ház eladó. Pécsi u. 31. Diáklányoknak albérleti szoba kiadó. Pécs, Sal- lai u. 40. Kardos. ______ K ét szoba, komfortos, felújított, különálló ud­vari házrész eladó, 340 000 Ft plusz 90~000 Ft OTP. Különálló csa- ládiház-csere is érde­kel, Pécsen vagy köz­vetlen Pécs közeli falu­ban — sima csere. Ér­deklődni: Kertváros, Táncsics M. út 37. Ta­más József. Harkány, Ifjúság u. 37. sz. tetőtér-beépítésű nyaraló eladó. Érdek­lődni lehet: Komló­Mecsekfalu 34. sz. — mindennap. ______________ 29 8 n-öl telek ötéves lugasszőlővel, hétvégi faházzal Nagyárpádon eladó. Víz van. Érdek­lődni: Nagyárpád, Bo­ros u. 9. Donátus környékén sző­lőt, telket vennék épí­tési engedéllyel épült hétvégi házzal, prés­házzal. Érdeklődni le­het június 11—17-ig 17— 20 óra között a 20-148- as telefonon. Eladó 78 m2, gázfűtéses, felújított családi ház­rész, 200 m2 kerttel, ga­rázslehetőséggel. Felső- vámház u. 45. Kis. S"condán nyaraló el­adó, fürdőhöz közel. Ér­deklődni: Pécs, Zsolnay u. 43., 19 óra után. Kiss József. 733 n-öl, fiatal, bő ter­mő lugasszőlő, rajta épület, felszereléssel. Kispostavölgyben, ^ sür­gősen eladó. Kút van. Érdeklődni: Bolgár Néphadsereg útja 80., — este. Fonyódon telek meg­kezdett építkezéssel el­adó. Cím: Tettye u. 11. Telefon: 28-445. Magyarmecske, Petőfi u. 12. sz. ház eladó. Érdeklődni mindennap lehet.___________________ E ladó másfél szobás, főzőfülkés házrész. Ér­deklődni : Várnai József, Pécs, Gyár u. 9. Eladó a máriagyűdi út­tól 300 m-re 300 n-öl, észak—déli fekvésű sző­lő. Ugyanott egy három- szpr négy m-es faház és egy ötéves, jó állapot­ban lévő japán kapáló­gép. Érdeklődni este 18 óra után: Hosszúhe- tény, Fő u. 44. Eladó családi, kertes ház, 648 n-öl területtel. Keszü, Petőfi Sándor u. 47. Megtekinthető min­dennap. Két szoba, fürdőszobás lakrészt bérelnék idény­munka végett. Válaszo­kat ..Fonyódliget" jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbb __________________ P écsi, belvárosi, egy­szobás, komfortos, gáz­fűtéses, szövetkezeti la­kás lakottan eladó. ..Erkélyes" jeligére a dunaújvárosi hirdetőbe. Komplett géplakatos­műhely anyagkészlettel bérbe adó. Érdeklődni: Deák István, Romonya, Petőfi u. 10. A 499 ágyas klinika mellett, csendes helyen családi ház eladó. 120 m2 alapterületű, rész­ben alápincézve. Meg­felelő cserelakást be­számítunk. ,,Készpénz, 1983" jeligére a Sa I la i utcai hirdetőbe. Két és fél szobás, OTP- tehermentes öröklaká­somat kisebb családi házra cserélném. Ár­ajánlatot kérek. ,,Öszi kiköltözés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szigetváron, Széchenyi u. 92. szám alatt 2 szo- bás házrész eladó. 58 m'-’-es öröklakás sür­gősen, áron alul, kp. -f- OTP-ért eladó. Dóra u. 4., fszt. 3. Szőkéd, Széchenyi u. 70., négy szoba, kony- hás, fürdőszobás, csa­ládi ház, nagy gazda­sági épülettel, 600 n-öl területen eladó. A szentkúti kúttól 100 méterre egy 270 n-öl gyümölcsös, gyümölcs­tárolóval és egy kilenc­éves, 1500-as Polski el­adó. Telefon: 18-431. Ér­deklődni öt óra után lehet. — , i. Eladó 2 szobás (52 m2, erkélyes), III. emeleti, szövetkezeti lakás Kert­városban. 460 000 -f- 110 000 OTP vagy elcse­rélném 2,5—3 szobásra. ,,Minden megoldás ér­dekel" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Szalántán, főútvonalon kis, kétszobás, belül fel­újított, 340 n-öl telek­kel, eladó. Érdeklődni: Margitné, Pécs, Somo­gyi Béla u. 1. 22-871-es telefonon. Orfűn 957 m2-es, köz­művesített építési telek érvényes építési enge­déllyel eladó. Érdeklőd­ni munkanapokon, Orfű 78-010-es telefonon.______ Nagyméretű, kétszobás családi ház eladó. „Műhely lehetőség gél" Báthori u. 19. Érdeklőd­ni vasárnap. Eladó Nagypostavölgy­ben 400 n-öl szőlő épü­lettel, felszereléssel és szoba, konyhás házrész a Felsővámház u. 68- | ban. Háhnné. Eladó Bezedeken (Mo­hácshoz közéi), Kossuth L. u. 110. szám alatti, több szobás lakóház, T175 n-öl, gazdálkodás­ra alkalmas telekkel. Ér­deklődni a helyszínen: özv. Illés Gyulánénál és Komlón, telefon: 82-605. Előnyös vétel. Lebontás előtt álló házrészemet olcsón eladnám. Lakás­jogot szerezhet. ,,170 000" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Két szoba, összkomfor­tos, szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni 16 óra után: Pécs, Dr. Münnich F. u. 24 C., IV. U.___________________ Eladnám vagy elcserél­ném Tompa M. u., össz­komfortos, kertes házré­szem és Melinda u„ garái fos^ szövetkezeti lakásomat 2 családnak megfelelő családi ház­ra, Pécs területén. Ér­deklődni: özv. Molnár­áé, Pécs, Tompa M. u. 35. ________________________ 2 szoba, komfort, utcai házrész kétharmad ré­szét elcserélem 1,5 szo­ba, kertvárosi lakásért plusz 180 000 Ft kp-ért. Érdeklődni a helyszínen: Pécs, Mandula u. 33. Pécsen, III. kér., Ma- gyarürögi út 94. szám, kisebb kertes családi ház eladó. Közművesített, 276 n-öl építési telek tervrajzzal, alapozással Orfűn el­adó. Érdeklődni a 16-181-es telefonon, este. Családi ház szőlővel, gyümölcsössel eladó, Felső-Gyükés u. 33. sz. alatt. (Bertalan kápol­nánál, Dömörkapu aiatt.) Lakáscsere is le­hetséges. Érdeklődni: szombat, vasárnap dél­után. Belvárosi, szoba-konyhás házrész eladó. Pécs, Lahti u. 3. Korent. Cserkút-Zsebedombon 350 n-öl zártkert eladó. Érdeklődni 18-662-es te­lefonon, 20 óra után. Garázs eladó. Komló, Hunyadi u. garázssor­ban. Érdeklődni lehet oz esti órákban: Komló, Bajcsy-Zs. u. 6. (Keller) Mohácson lakható, két­szintes présház, beren­dezéssel, 500 n-öl szőlő- területtel, sürgősen el­adó. Víz, villany van. Érdeklődni: Véménd, Kossuth u. 106. Kis-Daindol, hegyháton (a Donátushoz közel) 250 n-öl szőlő eladó. Érdeklődni: 18-650 sz. telefonon. Elcserélném bonyhádi, 56 m2-es, összkomfortos, tanácsi lakásomat pé­csi, tanácsira. Buzási József, Bonyhád, Fáy Itp. 22., I. em. 2. ADAS — VÉTEL Lada 1200-as eladó. Ja­kab, Pécs, Lengyel Gy. u. 1., 17 óra után. Epedarugós franciaágvak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11. 1 éves AVIA fixplatós tehergépkocsi kitűnő ál­lapotban eladó. Cím: CseDregi Sándor, Má- gocs, Gagarin u. 3 D. Áldor János ,,Kékruhás menyecske virágkosár­ral", 100 x 80 cm nagy­ságú olajfestménye el­adó. Ára: 50 000 Ft. Te­lefon: 19-316.____________ Veszek-eladok szekrénye­ket, rekamiékat, heve- rőket, konyhabútorokat és egyéb modern búto­rokat. Mártírok útja 18. Telefon: 20-571. _________ K orszerű, alacsony fió­kos rakodókaptárak, pörgető, viaszprés el­adók. Magyar István, Vasas, Orosz Gyula u. 83. Zenekarok, figyelem! GAUSS-JBL stb. új hangszórók eladók. 12 col—15 colosak. Cím: Pécs, Kossuth L. u. 65., gázöngyújtó-szerviz. Te­lefon: 30-223, 18 óra után. Eíefántcsontszinű, neo­barokk, főúri stílusú hálószobagarnitúra el­adó. Érdeklődni hétköz­nap este 18 óra után a 13-734-es telefonon. Két db vemhes anyako­ca, 5 db kan eladó. Kozármisleny, Kinizsi u. 28. Eladó egy db jó álla­potban lévő férfiszabó varrógép és egy db jó állapotban lévő, süly- lyesztős Csepel varró­gép. 7800 Siklós, Baross G. u. 2. Telefon: 194. Matakovics József. Fa panelek eladók. Ér­deklődni: Szabó Csaba, 7622 Pécs. Batthyány u. 4. Eladó egy db héthóna­pos vemhes és egy db friss fejős tehén. 7666 Pogány, Móricz Zs. u. 9. Gyimesi. Könnyű spediter lovas­kocsi eladó. Pécs, Bo­kor u. 18. (kovácsmű­hely) Egy vadonatúj CB-rádió eladó. Válaszokat: ,, Őrig inál" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérem. Régi oorcelánt vennék. Válaszokat: „Zsolnay" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérem. Hatéves Trabant, új műszakival, eladó. Pécs, Mártírok útja 26. Tele­fon: 23-016. Használt bútorok, padló­szőnyeg eladó. Telefon: 21-098. Ajtósi Dürer u. 4 B„ IV. 15.____________ Barna hármasszekrény, ágyneműtartós, három­személyes rekamié és szép konyhabútor eladó. Jókai Mór u. 43., fszt. 1. Eladó négy db bika, két db hathónapos, két db öthónapos, sürgősen. Nikolics Sándor, Pécs, Fűzfa u. 11. Légszesz­gyár u. foytatása. Használt ajtók, ablakok és kő olcsón eladó. Tettye u. 11. Hároméves Dacia, friss műszakival, reális áron, eladó. Pécs, Krúdy Gy. u. 32. Velorex alkatrészek el­adók. Telefon: 18-098. Eladó cserépkandalló, bontva, automata mosó­gép, szekrénysor, 4 és 2 személyes rekamié, 2— 2 fotellel. Ladányi László, Pécs, Asztalos János út 27. Telefon: 14-900, ___________________ V íkendháznak vagy boltnak megfelelő, kis faház olcsón eladó. Te­lefon: 20-014. 8 db bárány, 9 anya­birka sürgősen eladó. Érdeklődni: Lánycsók, Aradi u. 60. _____________ M űanyag zacskók, ta- sakok, szatyrok külön­böző méretben. Dombó­vár, Árpád u. 7. Diczhá- zi Istvánné. Bőrdíszmű-ajándéktárgy kereskedésemet megnyi­tottam. Győré Józsefné, Kozármisleny, Munkácsy M. u. 45. Számlaképes iparosok jelentkezését várom. Géplakatos műhely­berendezés eladó. Ér­deklődni 13-034-es tele­fonon, 8—15 óráig. Vételre keresek 81, 82. 83-as kiadású nyugat­német hetilapokat, Bun­te, Quick, Stern stb. Nagyobb mennyiségben is. Választ Pécs 4. Pf. 70. 7604 kérek. Riga segédmotor, üzem­képes, jó állapotban, eladó. Pécs, Egri Gy. u. 92. Domonkos. VEGYES Csőállvánnyal áljványd- zást vállalok vagy bérbe adom! Érdeklődni: Fel­sővámház u. 73., I. emelet 2. 19 óra után. Leinformálható házfel­ügyelőt keres belvárosi társasház. Különféle szakipari munkákban jártas és központi gáz­fűtésű kazán kezelésé­ben gyakorlattal ren­delkező személyek előnyben! Részletes je­lentkezéseket „Szolgá­lati lakás megoldható" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük. Elajándékoznánk egy fe­kete, egyéves, jó ház­őrző fiú kutyát. Érdek­lődni a délutáni órák­ban : Kővágószőlős, Saj­gó dűlő, Vince Csaba. Autólaprugók készítése és javítása Trabant és minden típusú személy- és tehergépkocsikhoz, utánfutókhoz. Pécs, Bo­kor u. 18. Kovácsműhely. Társkereső iroda levél­címe: Pécs 14. Pf.: 33. 7614. _____________________ M indennemű árufuvaro­zást vállalok 1 t. gép­kocsival. Pécs, Gárdo­nyi Géza u. 39. Szabó ipari tanulót fel­veszek. 39-es dandár út 1 1. HAZASSAG Szeretnék megismerked­ni házasság céljából ki­mondottan intelligens, jó megjelenésű férfival. 41 éves, csinos, közép- végzettségű nő vagyok. „Még nem késő" jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. 49 éves, csinosnak mon­dott, középvégzettségű nő, ezúton keresi jó megjelenésű, művelt fér­fi ismeretségét házas­ság céljából. „Zsákba­macska" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Egyedülálló, gyermekte­len, 74 éves, nyugdíjas asszony vagyok, kere­sem 79 éves korig ha­sonló, egyedülálló, nyugdíjas férfi ismeret- séaét házasság céljá­ból, aki magányát meg­ossza velem, és ottho­nában vár egy jólelkű, szerény asszonyt. Szőlő­je ne legyen, minden káros szenvedélytől mentes legyen. Falusi származású vagyok és falura vágyom elsősor­ban. Haszonélvezeti jog kizárva, szerény vagyok, igényeim nincsenek. Vá­laszokat: „Barcs előny­ben" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe kérem. 29,172, férfi társat ke­res házasság céljából házias, kedves nő sze­mélyében. „Tulipán" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 31 éves, 165 cm magas szakmunkás fiatalember megismerkedne korban hozzá illő hölggyel há­zasság céljából. „Együtt könnyebb, 79169" jel­igére a szekszárdi hir­detőbe. 26 éves, 170 cm magas, szőke, intelligens, elvált asszony egy kisgyermek­kel, megismerkedne kor­ban hozzá illő, család- szerető férfival, házas­ság céljából, aki hű társ és szerető apuka tudna lenni. Egy kis­gyermek nem akadály. Fényképes levelekre vá­laszolok. „Együtt, egymásért" jeligére, 414654 számra a kapos­vári hirdetőbe kérek. 164 50, egyedülálló férfi keresi házasság céljá­ból annak az egyedül­álló hölgynek az isme­retségét, aki hűséges társam tudna lenni. „Egy nyár, egy szere­lem" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 56 éves, egyedül élő özvegyasszony vagyok, házasság céljából sze­retnék megismerkedni egy intelligens férfival, kalandorok kíméljenek. „Szeretnék boldog len­ni” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Magányos férfi, 165 cm, barna, szerény, szak­munkás, káros szenve­délyem nincs, békés, jó természetű, szolid, csa­ládszerető vagyok. Pé­csen családi házzal ren­delkezem. Keresek egy jólelkű, nem dohányzó, egészséges hölqyet há­zasság céljából, 48—55 éves korig. Vidéki is le­het. „Harmónia" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. 33 170, elvált, káros szenvedélytől mentes, érettségizett férfi két gyermekkel, komoly anyukát keres házasság céljából. „Hallássérült" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 68 éves, özvegy férfi élettársat keres, 60—65 éves korig özvegyasz- szony személyében. La­kásom, nyugdíjam van. „Rossz egyedül" jeligé­re a Sallai utcai hirde- tőbe._____________________ 76 éves, gyermektelen, egyedül élő, nyugdíjas, 3 szobás, szép udvarral, kertes házzal rendelke­ző özvegyember, kere­sek hozzám illő, becsü­letes, egyedül élő, nyugdíjas asszonyt. Szimpátia esetén há­zasság céljából. „Szent- lőrinc" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 175 29, elvált fiatalem­ber vagyok. Megismer­kednék házassáq céljá­ból 23—28-ig vidám ter­mészetű, fiatal lánnyal vagy elvált asszonnyal. „Mosoly" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Társat keres, kölcsönös szimpátia esetén házas­ság céljából 23 168, csinos, zárkózott alap­természetű, irodalom- kedvelő, érettségizett lány, 35 éves korig. Fényképes levelet „Vá­rakozó" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 57 éves özvegyasszony, kis kertes családi ház­zal, férjhez menne ká­ros szenvedélytől men­tes, hatvanas, magas, magányos, ipafos em­berhez. Vidéki is lehet. „Nyugdíjas" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 160 cm, csinos, fiatal lány házasság céljából megismerkedne jó meg­jelenésű fiatalemberrel, 25 éves korig. Fényké­pes levelek előnyben. „Család” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. KÖZÉRDEKtí Áramszünet lesz június 13—17-ig naponta 7—16 óráig Pellérd, Dó­zsa Gy. u. és Vasút utcában. Kinek pénze van! Zenés kabaré a Ságvári Endre Művelődési Ház­ban június 18-án este fél 9 óra­kor. Közreműködnek: Inke László, Keres Emil, Tordai Teri, Szerencsi Éva, Mikó István stb. Jegyek 14 és 18 óra között válthatók a helyszí­nen (Hajnóczy J. u. 41. Telefon: 12-478.). |a rádió és televízió! MÜSO KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Családi tükör. 9.15: Színes népi muzsika. 10.05: Egyformák-e az ikrek. 12.30: Déli zeneparádé. 13.30: Falufórum — Békés megyé­ben. 14.15: Zenei anyanyelvűnk. 15.10: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra. 17.30: Komolyzenei lemezlovas. 18.45: A szülőföld muzsikája. 19.54: Filmzene-részletek. 20.09: örömök kertjében. 21.09: A zene nem ismer határokat. 22.15: Európa hangver­senytermeiből. 23.37: Régi híres énekesek műsorából. 0.10: Melódiá­koktól. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Horváth Jenő melódiái. 8.35: Fúvós-polkák. 9.00: Randevú a Jókai Klubban. 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.08: Sziget a látóhatáron. Rádiójáték. 14.00: Szimfonikus köny- nyűzene. 14.35: Dzsesszmuzsika. 14.55: Muzsikaszó. 15.32: A Rádió Dalszínháza. 18.00: Nyitott klub. 20.00: Slágerek mindenkinek. 21.00: Közkívánatra. 22.00: Slágermúzeum. 23.15: A Debreceni dzsessznapok felvételeiből. HARMADIK MŰSOR 7.00: A szolnoki stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora. 7.30: A miskolci körzeti stúdió szlovák nyel­vű nemzetiségi műsora. 8.11: Or* gonahangverseny. 9.21 : A kamara­zene kedvelőinek. 10.25: Slágerlis­ta. 11.05: Hangfelvételek felsőfo­kon. 12.28: Orosz operákból. 13.07: Lemezbörze helyett. 14.00: Kíván­ságműsor sztereóbán. 16.00: Kama­razene. 17.00: Muzsikáló Magyar- ország. 17.30: Tip-top parádé. 18.00: Kritikusok fóruma. 18.10: Fél­óra népzene. 18.40: A magyar szép­próza századai. 19.05: Zenekari mu­zsika. 20.13: Komolyzenei újdonsá­gainkból. 21.28: Avar lovas-sír. Rá. diójáték. PÉCSI RÁDIÓ 8.00: Jó pihenést! A Pécsi Kör­zeti és Nemzetiségi Stúdió infor­mációs, szórakoztató magazinja. Szerb-horvát nyelvű műsor. Iskola­rádiónk jelentkezik. 8.3C: Német nyelvű műsor. Iskalarádiónk jelent­kezik. 9.00: Magyar műser. Szer­kesztő-műsorvezető: Kovács Imre. 10.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna — ism., sz. 8.05: A mi képernyőnk. A pécsi körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemze­tiségi műsora. 8.25: Csak gyerekek­nek. Kisfi’lmösszeállítás. 8.55: Perpe­tuum mobile. 9.35: Égig érő fű. Magyar film. 10.55: Az ördöngös fickó. Francia tévéfilmsorozat Vol­taire életéről. VI/2. rész — ism. 11.50: Képújság. 14.02: Műsorismer­tetés. 14.05: A 23. Miskolci Filmfesz­tivál díjnyertes filmjeiből. 14.55: Állatok színháza. 15.35: Hírek. 15.40: Martin Eden. Olasz filmso­rozat. V/1. rész. 16.45: Magyar tá­jak. Rábaköz. 17.20: Képújság. 17.25: Tájak, városok, emberek, ki­rályság a Himalájában. 17.55: Rek­lám. 18.00: Diagnózis. Riportműsor. 18.15: Teleráma. 18.55: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. Marina Cvetajeva: Szőnyegünkre csillageső. 20.05: Má­gia és illúzió a párizsi Olympia színpadán. 21.05: Visconti-sorozat: A párduc. Olasz—francia film fel­újítása. Közben: 22.30: Tv-híradó 3. 23.45: Ránki Dezső zongorá­zik. MÁSODIK MŰSOR 17.07: Műsorismertetés. 17.10: Francia nyelv. 17.25: Pedagógusok fóruma. 18.00: „A" Kazal. Portré­film. 19.10: Új egymillió fontos hangjegy. A Televízió könyyűzenei sciczata. 19.3C: .‘Ív-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. Marina Cve­tajeva: Szőnyegünkre csillageső. 20.05: Ciro Pinsuti: Mátyás király. Részletek egy elfelejtett operából. 21.15: Tv-híradó 2. 21.35: Pannónia Kupa nemzetközi súlyemelőverseny. Közvetítés a Nemzeti Sportcsarnok­ból. 22.25: IX. kecskeméti népze­nei találkozó. Részletek a gálaest_ műsorából. 23.15: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 15.50: Műsorismertetés. (Zg.) 15.55: Kritikus pont. (Zg.) 16.25: Hírek. (Zg.) 16.30: Tv-naptár. 16.40: Jugoszláv labdarúgó-bajnokság. Slo- boda—Partizán. — I. félidő. 17.30: Reklám. (Zg.) 17.45: Jugoszláv láb. darúgó-bajnokság. — II. félidő. 18.30: Szívélyes üdvözlettel — do­kumentumsorozat. (Zg.) 1915: Rajz­film. (Zg.) 19.21: Reklám. (Zg.) 19.27: Ma este. (Zg.) 19.30: Tv­napló. 19.55: Reklám. (Zg.) 20.CG: Ember a vadonban — amerikai já­tékfilm. (Zg.) 21.40: Reklám. (Zq.) 21.45: Tv-naoló. 22.00: Éjfél előtt. 23.30: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 17.15. Zmaj gyermekjátékai. 18.15: Rablók — drámasorozat, ismétlés. 19.00: Népi muzsika. 19.27: Ma este. (Zg.) 19.30: Iv-napló. 19.55: Reklám. (Zg.) 20.00: . . . társasá­gában. 20.30: Költői színház. 21.00: Reklám. (Zg.) 21.05: Hírek. 21.10: Tv-tárca. (Zg.) 21.55: Sportszombat. 22.15: A rövidfilm mesterei — do­kumentumsorozat. (Zg.) Dolgozókat feluesznek FELVESZÜNK gyakorlattal rendel­kező épitöpari normaellenőrt. Jelent­kezés: B. m.-i Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat, Pécs, Fürst Sán­dor út 5., személyzeti osztályán. (1437) Eladó 1 db Ikarus 553 tip. 24 személyes autóbusz ÉRDEKLŐDNI: PÉCS, ZÓLYOM U. 2—4. (Szállítási üzem, Sashegyi Lajos) BUDAPESTI MUNKAHELYEINKRE felveszünk • villanyszerelőket, • víz- és gázvezeték- szerelőket, • központifűtés-szerelőket, • szerkezeti lakatosokat, • kőműveseket. • hőszigetelőket. • mázolókat, • valamint a felsorolt szakmákba betanított- és segédmunkásokat (nyugdíjasokat is). Modern rmjnkásszáliásunkon, háromágyas szobákban kényelmes elhelyezés, naponta kétszer meleg étkezés, illetve térítés. Naponta 30 Ft különélési pótlék, menetjegy térítés. Szakmai képzésre és továbbképzésre lehetőség van. JELENTKEZNI LEHET: FŐVÁROSI SZERELŐIPARI VÁLLALAT, Budapest IX., Koppány u. 5—11. Tel.: 336-560. 83-as mellék. A DÉL-DUNÁNTÚLI Vízügyi Igaz­gatóság Anyagellátási és Szállítási Üzeme ,,D"-vizsgás gépkocsivezető­ket keres felvételre drávasztárai és drávafoki telephellyel, lakástól tör­ténő indulással, valamint raktári anyagmozgatókat cserkúti telepünkre. Targoncavezetői vizsgával rendelke­zőket előnyben részesítünk. Bérezés megegyezés szerint. Szükség esetén kedvezményes munkásszállási elhe­lyezést biztosítunk. Jelentkezés: Cser- kúton, az Anyagellátási és Szállítási Üzem vezetőjénél, személyesen, vagy a 13-066-os telefonon. Megközelíthe­tő a 26-os busszal. (1734) GYAKORLATTAL rendelkező gépi adatrögzítőket sürgősen felveszünk. Dél-dunántúli ROVIKOT Kereskedel­mi Vállalat, Pécs, Közraktár u. 1. (1438) FELVÉTELRE keresünk raktári se­gédmunkásokat, árukísérőket és 1 gépírni tudó adminisztrátort. Cím: PIÉRT Kereskedelmi Vállalat, Pécs, Felsőmalom u. 13. sz. (1732) Az ÁFOR Dunántúli Területi Köz­pontja felvételt hirdet hálózatellen- öri, külszolgálatos munkakör betölté­sére, közgazdasági technikusi, vagy egyéb középfokú iskolai végzettség­gel. Jelentkezés és bővebb felvilágo­sítás ÁFOR-kirendeltség, Pécs, a körzeti telepvezetőnél. (1733) A SZENTLÖRINCl Úttörő Mg. Ter­melőszövetkezet felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: autó­szerelő, mg gépszerelő, lakatos, dí- zeladagoló-beáliító. Bér: megegyezés szerint! (1719) PÉCS m. város Tanácsa V. B. egészségügyi osztálya gyakorlattal rendelkező, képesített logopédust azonnali belépéssel felvesz. Jelent­kezés: az egészséqügyi osztály ve­zetőjénél. (Pécs, Széchenyi tér 1., III. em. 114.) (236286) A KAPOSVÁRI Ruhagyár pécsi te­lepe felvesz szabó szakmunkásokat gépi varró munkára és a befejező részleghez szabó és betanított mun­kásokat levasalói munkakörbe, két- műszakos foglalkoztatásra. Jelentke­zés: Pécs, József A. u. 17., munka­ügy. (236277) A PÉCS-REMÉNYPUSZTAI termelő- szövetkezet gépkocsivezetőt felvesz. Jelentkezés: Pécs-Reményousztán, a műszaki főágazatvezetönél. (41-es autóbusz végállomása.) (236278) VILLANYSZERELŐT felveszünk. Je­lentkezés: MECSEK FÜSZÉRT, Raktár- bázs, Pécs, Megyeri út 59., fenntar­tási osztályvezetőnél. (1435) TAKARÍTÓNŐT felvesz a Belker. Szállítási Vállalat. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 63. (236279 F) A MECSEKI Ércbányászati Vállalat kísérleti kutatási és automatizálási üzeme, Kővágószőlős, felvételre ke­res: esztergályost, maróst, mechani­kai műszerészt. Jelentkezni lehet: Kő­vágószőlős, munkaügyi csoport. Tele­fon: 15-777 46-os mellék. (236276) KŐMŰVEST, segédmunkást és gép­kocsivezetőket felvételre keresünk. Je­lentkezés a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat gépjármü- üzemegység-vezetőjénél, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 92. Telefon: 10-407. (1708) H VIDEOTON Elektronikai Vállalat Számítástechnikai Gyár Tahi Gyáregysége pályázatot hirdet MŰSZAKI ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSI OSZTÁLYÁRA, ILLETVE A DISPLAY SZERELŐ ÜZEMÉBE számítástechnikai berendezések gyártásának műszaki előkészítéséhez és gyártásához, elsősorban gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű elektromos és gépész szakemberek részére: + SZERELÉSTECHNOLÓGUS (kártya-, kábel-, elektronikus egységekhez) + MÉRÉSTECHNOLOGUS + PROGRAMOZÓ e ÜZEMMÉRNÖK munkakörökbe. A gyáregység főleg diplomás házaspárok pályázatát várja. A pályázatok alapján felvett családos szakemberek részére azonnali beköltözéssel lakást biztosítunk. Bővebb felvilágosítást a gyáregységben adunk. A pályázatokat — részletes önéletrajzzal — a VIDEOTON Tabi Gyáregység személyzeti csoportjára kell megküldeni. CÍM: VIDEOTON TABI GYÁREGYSÉGE 8660 TAB, PF.: 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom