Dunántúli Napló, 1983. június (40. évfolyam, 150-179. szám)

1983-06-11 / 160. szám

Heti jegyzetünk in a vége... Itt a labdarúgó-bajnokság vége. Illetve az utolsó napja, amikor már majdnem mindent tudunk. Kivéve azt, hogy ki lesz az idei bajnok, ki lesz a bé­késcsabaiak kiesőtársa, és kik kerülnek fel a területi bajnok­ságból az NB ll-be. A területi bajnokok június 19-én és 26-án osztályozókon döntik el. kik léphetnek magasabb osztályba, a többi lényeges kérdés pedig ma estére ismertté válik. Aztán készülhetünk egy új évre, ami­kor majd mindenki szent foga­dalmat tesz hogy új alapokon és új lendülettel új életet kezd .. . Megkezdődnek természetesen az új viták is, és lábra kapnak az új találgatások. Az első új találgatást éppen a minap lőt­te le a Volán nyilatkozata, mi­szerint nem tervezik azt, hogy vidékre helyezik ki a labdarú­gó szakosztályukat. Érdekes, hogy minden bajnoki év végén felröppennek az ilyenféle ta­lálgatások, ha a feljutók között akad olyan fővárosi egyesület, amelyik nem tartozik a nagyok közé. A Kőbányai Dózsa közel harminc évvel ezelőtti Pécsre helyezése óta élteti sok város­ban a reményt az ilyen csoda lehetősége. Tudniillik, hogy va­lakik megnyerik az NB ll-es bajnokságot és „sok a pesti csapat" jeligére helyet keres­nek maguknak vidéken. Az idén Békéscsaba és Szolnok ne­ve merült fel a reménykedők között. .. Valóban sok a pesti csapat az NB l-ben? Valóban sok. A Volánnal együtt most hét fő­városi egyesület lesz a tizen­hatos mezőnyben. Ez bizony kissé eltúlzott arány. Ha a la­kosság számát tekintjük akkor is, ha a tényleges igényeket nézzük, még inkább nyilvánva­ló a „túltelepítés". A dolognak nyilván megvan a magyaráza­ta. például a még mindig meg­lévő túlzott fővároscentrikusság. De ne keressük a maavarázato- kat a fővárosi sikerekre. Sok­kal érdekesebb lenne a vidéki sikertelenségek okát felderíteni. Hiszen több nagyváros csapata évek óta csak átszállójeaveket vált az NB l-be, mások éppen csak hajszálnyira a vonal fe­lett lebegve vegetálnak a leg­jobbak között. A látványos „liftezéseket" is vidéki csapatok hajtják végre. Ma a legjobbak között, holnap a harmadik a vonalban azután ismét felka­paszkodnak. ismét a mélybe csúsznak. Például a Kaposvár. Mi ennek az oka? Csak pusz­tán anyagiák? Hiányoznak a szükséges szakemberek? Nincs megfelelő utánpótlás? Lám, megannyi kérdés, amelyeket még szinte számtalan másik követ­hetne. Érdemes volna eavszer alaposan megvizsgálni a vidéki labdg-úgás helvzetét. Abból de­rülne ki valójában, miért válik a bainokság csúcsa főváros­centrikussá, amikor a második vonalban a vidékiek mellett csak három fővárosi van? , Félre ne értse senki: nem az ellentétek felszítására van szűk. séq. Nem a fővárosiak felé va- I * mutogatás, hanem az ön­vizsgálat lehet a cél. És ezt nem lehet eléa 'korán kezdeni. Legiobb mindiárt a bainokság végén hozzálátni. —K— Kézilabda Komlói Bányász—HÓDI KOT 25-18 (12-10). Komló, Nß I. B. férfi mérkőzés. Jó teljesítménnyel végig vezetve nyert a Bányász esélyesebb ellenfele ellen. A hazaiak legjobb dobói: Czim- mer, Duga (6—6), Székelyhídi, Amibrusics (4—4). o P. Kesztyűgyár—Naqyatád 33-28 (18-14). Pécs, NB II. fér- fimérkőzés. PMSC-Debrecen mérkőzés Ujmecsekalján A debreceniek csak a csodában bízhatnak A végéhez érkezett az 1982 83. évi NB l-es labdarúgó-bajnok­ság küzdelemsorozata. Maradt izgalom bőven a záró fordulóra, hiszen még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa és az sem, hogy a Békéscsaba mellett melyik csapat lesz a másik kieső. Matematikailag még a Bp. Honvéd is megszerezheti a bajnoki címet, de ehhez arra van szükség, hogy a Rába és az FTC is kikapjon, míg a kis­pestieknek közel húsz gólt kell- lene rúgniuk Fehérváron a Vi­deotonnak. Erre valóban csak elméletben kerülhet sor, való­ságban nem. így tehát szűkül a kör, az elsőség kérdése a Rába ETO és a Ferencváros között dől el. Ha a Rába meg­veri az Újpesti Dózsát, úgy a győriek megvédik bajnoksá­gukat, mert lényegesen jobb a gólkülönbségük, mint a Fe­rencvárosé. Az FTC csak akkor reménykedhet, ha nyerni tud Csepelen és a Rába pontot ve­szít. A pontszámokat tekintve még kieshet a Videoton, PMSC, ZTE, MTK VM, Nyíregyháza és a Debrecen. A fehérváriaknak viszont olyan jó a gólkülönb­ségük, hogy vereség esetén is marad egy olyan csapat, amelynek gyengébb a gólkü­lönbsége. A ZTE-nek egy pont kell otthon a Haladás ellen, ugyanennyire van szüksége az MTK-VM-nek is, ők a Diós­győrt fogadják. A legnehezebb helyzetben a Debrecen csapa­ta van, mert az ő sorsuk a Nyíregyházától függ. Azt szin­te biztosra lehet venni, hogy a ZTE és az MTK VM megszerzi a hiányzó egy pontot és eb­ben az esetben már csak a PMSC, a Nyíregyháza és a Debrecen az érintett. A PMSC számára is elegendő az egyik pont a bentmaradás biztosítá­sához, Ha tehát a PMSC— Debrecen összecsapás döntet­lenre végződne, akkor a deb­receniek búcsúznak, még ak­kor is, ha kikap a Nyíregyhá­za. A Debrecen csak úgy ma­radhat bent az NB l-ben, ha a Nyíregyháza kikap Békéscsa­bán vagy döntetlent ér el és ebben az esetben hat góllal verik a PMSC-t. Ez utóbbi eredménynél a pécsiek búcsúz­nának. Ez azonban csak a számok játéka, valójában a Debrecenen csak a csoda se­gíthet. A PMSC a szerdai Békés­csaba elleni mérkőzés után visszautazott Harkányba és csak szombaton, a Debrecen elleni találkozó előtt érkeznek vissza Pécsre. Pénteken délben beszéltünk telefonon Kovács Imrével, a csapat vezető edző­jével, aki a következőket mondta: — Szeretnénk szép játékkal és megfelelő eredménnyel bú­csúzni a közönségtől az utolsó fordulóban. Amikor április kö­zepén átvettem a csapatot, azt a feladatot kaptam, hogy maradjunk bent az NB l-ben. Ezt a célt teljesítettük. Most már azon is gondolkozhatunk, hogy minél előrébb végezzünk a táblázaton. Ha nyerünk, akár a 8-9. helyet is megsze­rethetjük. Az összeállítás egy helyen változik, Réfi a Békés­csaba ellen csalódást okozott, így Gallai újból kezdő lesz. Az összeállítás: Katzirz — Kincses, Torna, Róth, Brezniczky — Lutz, Dárdai, Gallai — Nagy, Mé­száros, Lőrincz. Kemping­találkozó Orfűn A megye legújabb táborhe­lye, a Pécsi-tó partján épült Orfű-kemping volt a színhelye az elmúlt évben a dél-dunán­túli kempibgtalálkozónak. A nagy sikerre való tekintettel az MCCC Baranya megyei Szer. vezete ezentúl minden évben itt rendezi meg a találkozót. Ez évben bővebb, színesebb programmal és a kemping ki­bővített szolgáltatásokkal, megszépülve várja vendégeit. A találkozó július 6—10-ig négynapos, és 8—10-ig kétna­pos időtartammal kerül meg­rendezésre. A helyszín lehető­ségei és a szervezett progra­mok változatos időtöltést kínál­nak a résztvevőknek. Csak egy kis ízelítő: strando­lás fürdés, csónakázás, szél­lovaglás, autós körtúra az Or­mánságba, helyi séták, kirán­dulások, abaligeti barlangtúra, Ölrő/ir/irá SteAtmsfz Ifupa Urszán Béla (KBSK) jobbegyenese ezúttal is talál. Előző napi eredményét megismételve ezúttal is biztosan győzött Rácz Péter (Zalka SE) ellen. Arató László felvétele Küzdelmes összecsapások a selejtező második napján Pénteken a selejtezők máso­dik fordulójával folytatódott a városi sportcsarnokban, a XI. Steinmetz Kupa nemzetközi ökölvívó viadal. Még a csütörtö­ki eseményekhez tartozik, hogy nagyváltósúlyban Danyi (Stein­metz) egyhangú pontozással le­győzte a bolgár Vancsevet. Ugyanebben a súlycsoportban Bozsér (PVSK) szintén egyhan­gú pontozással nyert Fazekcs (Zalka SE) ellen. Középsúlyban Sári (Steinmetz) Rimóczival (Kun Béla SE) mérkőzött és a pécsi ökölvívó egyhangú pon­tozással jutott tovább a máso­dik fordulóba. Ezekre a talál­kozókra lapzártánk után került sor. A pénteki mérkőzések közül kiemelkedett a légsúlyú Lipódi (Ü. Dózsa)—Kokov (Szliven) ta­lálkozó, melyet meggyőzőbb C'klözéssel nyert a volt magyar válogatott versenyző. Könnyű­súlyban meglepetésre a szege­di Sándor legyőzte az egykori magyaj- bajnok Dankót (SZIM Vasas) iqaz. csak 3-2 ponto­zással. Ebben a súlycsoportban került sor a leglátványosabb összecsapásra, melyet a kom­lói Urszán vívott a zalkás Rácz- cal. Az első menetben Urszán kétszer is megrendítette ellen­felét, majd a második menetet is ő nyerte. A harmadik menet­re elfáradt a komlói fiú, feljött Rclpz, de az első két menet alapján Urszán győzelméhez nem fért kétség. A mérkőzés végén jogosan zúgott fel a vas- taps a spojtcsarnok lelátóján. Érdekes mérkőzés volt a váltó­súlyú Tánczos (Ú. Dózsa)—őri (SZIM Vasas) találkozó is, me­lyet 3-2-re nyert az újpesti Tánczos. L. L. tábortűz, szalonnasütéssel, har­monikaszóra, vitorlás és széllo­vas bemutatók, családi váltó úszóverseny, horgászverseny és horgászási lehetőség, lakóautó bemutató stb. Szombaton a kempingben kerül sor az Ifjúsági Ház „Or- fűi nyár” kulturális rendezvé­nyeire is, melyben többek kö­zött a Bóbita bábegyüttes, paro- dista, country együttes műsora és este egy szabadtéri filmve­títés szerepel. Ez évben a július 8—10-i időpont egyben a megyei ter­mészetbarát találkozó is. A helyfoglalás miatt a rendezők kérik á részt venni kívánók mi­nél előbbi jelentkezését a klubiroda fogadóóráin. (Szé­chenyi tér 9., minden hétfőn és csütörtökön 14—16 óra és minden kedden 9—12, vala­mint 14—18 óra közötti idő­pontban.) Telefon: 11-622. Azok részére, akik nem rendel­keznek sátorral, a kempingben előre felállított, ágyakkal ellá­tott sátrak is rendelkezésre áll­nak, ennek biztosítására legké­sőbb június 16-ig kell az igényt leadni. A találkozó részletes programja kapható és a befi­zetés egyben intézhető a klub­irodán. A Tolna megyei Guna- rason kerül lebonyolításra az országos kempingtalálkozó, melynek utolsó napja után közvetlenül Orfűre mennek majd a klubtagok. Akik ezen a gunarasi találkozón is részt kívánnak venni, ezt is befizet­hetik a helyi klubirodánál, ahol soron kívül lehet beszerezni a külföldi kempingekben kedvez­ménybe jogosító F. I. C. C. kar- netet is. Röviden TÁJFUTÁS. A PVSK tájfutó szak­osztálya nyári programot hirdet és biztosít 10—14 éves fiúk és lányok részére. Az érdeklődők minden ked­den 16.00 órakor jelentkezhetnek a PVSK-pályán, Navratil Géza és Tóth Jenő edzőknél. A jelentkezők fel­szerelést vigyenek magukkal. TENISZ. Tenisz napközit szervez­nek Komlón kéthetes váltásokban, általános iskolások részére. A fog­lalkozások naponta 9—13 óra kö­zött lesznek, és a napközi június 20-án nyit. Jelentkezni lehet a te­niszpályán, vagy az Úttörő- és If­júsági Házban. A részvételi díj 200 forint. A jelentkezők teniszoktatás­ban részesülnek, de egyéb játék­lehetőségeket is biztosítanak szá­mukra. KARATE. Pécsre érkezett a liba­noni karate válogatott, hogy szom­baton 15.00 órakor az Eszék utcai szakmunkásképző intézetben közös edzést tartsanak a Do-Zso karaté- zóival. KERÉKPÁR. Budapesten, az Arany Mokka nemzetközi versenyen a 4000 m-es üldöző-csapatversenyben a ma­gyar válogatott új országos csúcs­csal nyert. A válogatottnak tagja volt a PMSC kerékpárosa, Szabó László is. ! «1 világ sportja # ROTTERDAM: Johann Cruyff, a hollandok 36 esztendős egykori csillaga, aki még mindig igen jól állja az idők támadását, jelenleg megérdemelt nyári lubickolásával van elfoglalva a spanyol tenger­parton, de már felröppent a hír az Ajaxból történő távoztáról. Ismere­tes, hogy az ex-BEK-győztes csapa­tot a legutóbbi idényben néhány napja újabb holland bajnoki címre vezérlő labdarúgó kicsit meghara­gudott kenyéradóira azért, mert a szezon zárultával nem beszéltek ve­le szerződése felfrissítéséről. Han­gos szó, összezördülés nem volt, de Cruyff üzleti tanácsadói, Hans Mül­ler és Cor Coster már tárgyaltak a Feyenoord vezetőivel a tulipá­nos” sztár esetleges Rotterdamba igazolásáról. A holland bajnokság zárultával Cruyff hosszasan válogathatott vol­na a jobbnál jobb külföldi szerző­désekben, de ő kijelentette, hogy csakis Hollandiában hajlandó fut­ballozni. Megyebajnokság Kesztyűgyár—Zsolnay 2-0 (1-0). Zsolnay-pálya, 150 néző. V.: Köves. A mezőnyben jobban játszó vendégcsapat ilyen arányban is megérdemelten nyert. Góllövők: Székelyhídi, Pauli. LABDARÚGÁS. A Pécsi Kinizsi to- borzót tart 1968. augusztus—1972. július között született fiúk részére. A toborzó június 15-én lesz a ko­vácstelepi pályán 15.30 órai kez­dettel. A PÉCSI BAROMFIFELDOLGOZÓ VÁLLALAT pályázatot hirdet szállítási osztályvezető munkakör betöltésére. SZÜKSÉGES: egyetem vagy főiskola közlekedési karán szerzett képesítés, 5 éves szakmai gyakorlat. A PÁLYÁZATHOZ KÉRÜNK: önéletrajzot — a szakmai, vezetői gyakorlat részletes leírásával. FIZETÉS: a"16/76, ill. 24 80. MŰM sz. rendelet alapján — megegyezés szerint. RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁST: a műszaki főmérnöknél. A pályázatokat a személyzeti vezetőhöz kérjük. Pf.: 203. Felmentés, kinevezés Buda István államtitkár, az OTSH elnöke Nádor Istvánt sa­ját kérésére — n munkakörében bekövetkezett változás miatt — a Magyar Autó. és Motorsport Szövetség főtitkári tisztségéből felmentette. Egyidejűleg 1984. december 31-ig terjedő időre a tisztség ellátásával Nádasdi Jánost, a szövetség elnökségi tagját bízta meg. A hétvége sportműsora Szombat, június 11. Labdarúgás. NB I. mérkőzés: PMSC—Debrecen, Újmecsekalja, 18.00. NB I. ifjúsági bajnokság: PMSC—Debrecen, Újmecsekalja, 16.00. Megyei I. osztály: Újpetre— Somberek, Újpetre, 17.00. Szigetvár —Beremend, Szigetvár, 17.00. Vil­lány—P. Kinizsi, Villány, 17.00. Szentegát—Vasasi Bányász, Szente­gát, 17.00. U. PEAC—Szentlőrinc, Pécsújhegy, 17.00. Ökölvívás. XI. Steinmetz Kupa nemzetközi verseny elődöntői, városi sportcsarnok, 14.00. Kosárlabda. MNK férfi döntő. Bp. Honvéd—PVSK, Budapest, 17.30. Női Felszabadulási Kupa: Szekszár­di Dózsa—PVSK, Szekszárd, 15.00. Kézilabda. NB I. B. nők: Szentes —PMSC, Szentes 15.00. NB II. nők: Mezőgép—Győri Kinizsi, Rácváros 11.00. NB II. férfiak: P. Kesztyűgyár —Nagyatád, Postás-pálya 10.00. Tenisz. OB II. nők: Pécsi Sparta­cus—BVSC, Balokány-liqet 11.00. Asztalitenisz. Osztályozó az NB lll-ba jutásért, Egyetemi Tornacsar­nok. 11.00. Atlétika. Menyei serdülő bajnok- sáa- Tüzér u. 9. Tömegsport. MEDOSZ-sportnap, Boly, 9.00. Vasárnap, június 12. Labdarúgás. Területi bajnokság: Mohács—Siklós. Mohács, 17.00. Kom. ló—Paks, Komló 17.00. PVSK—Sellye, PVSK-pálya, 17.00. Mázaszászvár— PBTC. Máznszászvár, 17.00: Bony- hád—Boly, Bonyhád 17.00. Megyei I. osztály: Steinmetz SE—Sásd, Pos­tás-pálya, 17.00. Drávafok—Vajszló, Drávátok, 17.00. Geresdlak—P. Pos­tás, Geresdlak, 17.00. Ökölvívás. XI. Steinmetz Kupa nemzetközi verseny döntői, városi sportcsarnok, 10.00. Kosárlabda. MNK döntő, a PVSK részvételével. Budapest 9.00. Kézilabda. NB II. férfiak: Boly— Nagykanizsa. Boly. 15.00. Atlétika. Megyei serdülő bajnok­ság, Tüzér utca, 9.00. Tenisz. OB II. nők: Pécsi Sparta­cus—Bp. Testvériség, Balokány-liget, 11.00. Hétfő, június 13. Kézilabda. NB I. férfiak: PMSC —Ferencváros, Városi sportcsarnok, 17.00. Dunántúlt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Lombosi Jenő Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf; 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000. 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex- 12-211 Felelős vezető: Farkas Gábor mb. igazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díi egy hóra 34,— Ft neavedévre 102,— Ft fél évre 204,— Ft egy évre 400.— Ft Indexszám- 25 054 ISSN 0133—2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom