Dunántúli Napló, 1982. október (39. évfolyam, 269-299. szám)

1982-10-24 / 292. szám

53 m2-es, belvárosi, gáz­fűtéses öröklakás sürgő­sen eladó. Telefon: 14-691. __________________ G yódon 200 n-öl szőlő, pincével, eladó. Érdek­lődni 29-971-es telefo­non. Fiatal házaspár külön­álló, összkomfortos al­bérletet keres Siklóson vagy környékén. ,,No­vember 1." jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Príma albérleti szoba kiadó, egy fő részére. Siklós, Rákóczi u. 6. Érdeklődni: szombat. vasárnap. _______________ K ét családnak megfele­lő ház eladó. Kapu, garázs van, állattartás lehetséges. Ságvóri Endre u. 15. Házaspár, 7 éves gyer­mekkel külön bejáratú, bútorozott albérletet keres. ,,Meszes környé­kén” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. _______ 1 96 négyszögöl kert a Basamalom úton el­adó. Dr. Földes, Sza- lai András út 12/A. Beköltözhető, kétszo­bás, kertes, állattartás­ra alkalmas családi ház eladó. Garázsépí­tési lehetőség van. Bolgár u. 7. (Basa­malom útnál).__________ 63 0 n-öl, házhelynek al­kalmas telek Szalántán eladó. Érdeklődni: Sza- lánta, Barátság u. 22. Belvárosi, IV2 szoba, komfortos, tapétás, te­hermentes házrész, fize­tési könnyítéssel, beköl­tözhetően eladó. Der- kovits u. 3. Berta. Pogány, Kossuth u. 31. sz. családi ház gazda­sági épületekkel, vala­mint 780 n-öl szőlő, or­szágút mellett és 300 n-öl szántó, halastóhoz közel, eladó. Érdeklőd­ni: Szalánta-Németi, Zrínyi u. 21. Minden­nap 16 óra után. ______ E lcserélném pécs-me- szesi, felújított, föld­szinti, háromszobás la­kásomat, másfél-két­szobás lakásra, első emeletig. Megtekinthe­tő mindennap 15 óra után. Pécs, I., Fekete Gyémánt tér 2. Eladom azonnal beköl­tözhetően, 380 000 Ft irányárral vagy elcse­rélem kétszobás, teher­mentes, komfortos, 54 m2, kertes, garázsos, gazdálkodásra alkal­mas házrészemet IV2—2 szobás, összkomfortos, szövetkezeti vagy örök­lakásra. Szebényiné, üszögi kiserdő. Megte­kinthető 14—18 óra kö- zött. Harkány, Ciklámen u. 9. sz. alatti ikernyaraló eladó. Polecsák, Har- kány, Ságvári E. u. 58. Pécs, I. kér., Torda u. 48. sz. alatt 3 szoba összkomfortos családi ház, az udvaron két szoba, konyha és mel­lékhelyiség, 220 n-öl te­lekkel, szabad kézből el­adó. Érdeklődni a hely­színen lehet, Gadányi Lajosnál. _______________ E ladó kertes családi ház, Magyarbó'ly, Jókai út 21. sz. - Sipos Endre. Komlón, a Vörösmarty utca végén új garázs eladó! Érdeklődni: Al­kotmány 52., I. em. Far­kas — 17 óra után. Másfél szoba, összkom­fortos, házfelügyelői la­kásomat elcserélném 2 vagy 2 és f/2 szobás, tanácsira. ,.Tanárkép­zőnél” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 300 n-öl, kerti művelés­re alkalmas terület. Meszes-dűlőben, az I. kér. Tanács mögött el­adó. Érdeklődni: 30-972-es telefonon, 16— 18 óra között. Siklóson másfél szobás öröklakás eladó, kész­pénz -+- OTP-átvállalás- sal vagy pécsire elcse­rélném. Érdeklődni: Pécs, Kocsis István u. 7., szombat, vasárnap egész nap, _____________ H árom szoba, hallos, komfortos családi ház. 200 négyszögöl kerttel, garázzsal, műhellyel, beköltözhetően, fizetési könnyítéssel, eladó. Közép-Meszes, Vajda u, 4.___________________ B álicsi úton 302 n-öl házhely, buszmegálló­hoz 50 méterre, eladó. Kétszintes családi ház építésére, gazdálkodás­ra alkalmas. A telek gyümölcsfákkal, lugas- szőlővel van betelepít­ve. Érdeklődni: 17 óra után, Pécs, István u. 22. Bútorozott, kétszobás la­kás kiadó. Pécs, Ly­ceum u. 3.___________ E lcserélném 3 szobás, fehérhegyi, tanácsi la­kásom 1,5—2 szobás vagy kisebb családi házra, Újhegy előny­ben. Érdeklődni este 19 órától 29-657-es te­lefonon^________________ E ladó 3 szoba összkom­fortos családi ház, 230 n-öl kerttel. Tompa M. u. 12. r A PÉCSI MINŐSÉGI A Centrum Áruház RUHÁZATI SZÖVETKEZET őszi ajánlata! széntüzelésű kazánhoz Most vásároljon! • NDK gyermekmelegitö fűtőt felvesz. 249—365,— Ft-ig. • NDK pqdlószönyeg, Jelentkezés: Pécs, 2 méter széles, 438,— Ft. pécsi 1 Ágota u. 1—3. sz. ISiyp Centrum AruházJ 1-------------------------------------------J A PÉCSI MINŐSÉGI RUHÁZATI SZÖVETKEZET Készruha­boltjában, Kossuth Lajos u. 33. sz. O WEEK-END szabadidőruha-, blúz-, mellény­szoknyavásár. O Ruha 193-232 Ft/db O blúz 170-200 Ft/db O szoknya 150 Ft/db O mellény 200 Ft/db AMI’G A KÉSZLET TART, VARJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI Albérletbe kiadó fürdő­szoba-használattal egy diáklánynak egy szoba, azonnalra. „Diáklány" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélnénk 61,3 m2-es, gázfűtéses, Semmelweis utcai, tanácsi lakásun­kat 1,5 szobás, tanácsi, kertvárosira. „Értékkü­lönbözetet kérek, 296534” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Beköltözhető, 11 ■'2 szo­bás, komfortos házré­szemet eladnám. Hahn Lászlói, Orsolya u. 7. szám. 296 n-öl szántó Gyódon eladó. Érdeklődni le­het Pécs, Táncsics Mi­hály u. 9. — 5 óra után. Maximálisan kiváló borszőlő kedvezményes áron eladói. Érdeklődni a 21-932-es telefonon, 18 órától lehet. Sürgősen eladnám Sző­kéd. Széchenyi u. 70. sz., gazdasági épüle­tekkel (hideg-melegvíz), állattartásra alkalmas, kertes családi házamat. Érdeklődni a helyszí­nen, egész nap. Új Interlock varrógép eladó. „30 000” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Üzemképes, 353-as Wartburg motor eladó. Kodály Z. u. 14., IV/13. Pellérden 430 n-öl sző­lő és 230 n-öl kert el­adó. Érdeklődni: -Pécs, Baranyavár u. 27. 850-es Fiat, eredeti ál­lapotban, kifogástalan karosszériával, 60 000 km-rel, eladó. Pécs, Rodostó u. 8. Mohácson egy plusz két fél szobás, összkomfor­tos szövetkezeti lakás, jelentős fizetési könnyí­téssel eladó. Felszaba­dulás Ikt. 6., II. 21. 10 000 tölgyfacsemete eladó. Miliczky Gyulá- né, Drávaiványi. Pattogatni való szemes kukorica, tavalyi ter­més, eladó, kb. 25 má­zsa. Érdeklődni: Pécs. Csend u. 6. sz. alatt. Eladó a becefai szőlő­hegyen 438 n-öl, fiatal, lugasrendszerű szőlő, présházzal, felszerelés­sel. Érdeklődni: Szűcs Józsefné, Szigetvár, Batthyány u. 5. Eladó 1600 TL Volks­wagen Variant — mo­torhibás — és 500-as, kombinált gyalugép. Levélcím: 7608. Pf.:13. Eladom pécsi, 1 szobás, központi fűtéses, teher­mentes garzon örökla­kásomat. Megtekinthető október 30—31-én: dr. Somogyi László, Pécs, Jókai u. 39. sz. II. 12. 1936-os Fiat 1500-as el­adó. Felújítás előtt. Te­lefon: 28-760. Kifogástalan állapot­ban lévő Lada 1200-as eladó. „Alig használt” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Siklóson, a város köz­pontjában családi ház, üzlethelyiséggel, kert­tel eladó. Érdeklődni: Pécs, Építők útja 15/B. 18-517-es telefon. Szekrények, antik asz­tal, 6 székkel, vaddisz­nóbőr olcsón eladó. Te­lefon: 17-880. Telkek eladók Donátu- son, ökörszem-dűlő 1- ben. Érdeklődni ugyan­ott. 25 q rétiszéna, szecska­vágó, fejőgép eladó. Sumony, Petőfi U. 63. szám. Beköltözhetően eladó családi ház, 2 szoba, komfortos, 600 n-öl te­rülettel. Ipari árammal. Pécsújhegyen. Érdeklőd­ni: Pécs, Hegyalja u. 20., mindennap du. 12— 18 óráig. 2 db alig használt lánc­fűrész eladó. Telefon: 28-425. Antik, nagyméretű ebédlőgarnitúra igé­nyesnek eladó. Érdek­lődni: Matty, Kossuth L. út 4. sz. alatt. 1 szoba -r hálófülkés, komfortos házrész Ma­jor u. 11-ben eladó. Érdeklődni délután 15 órától. Rózsákat, és díszfaisko­lánk összes növényeit színes képekben bemu­tató, új nagy árjegyzé­künk megjelent. Kéré­sére díjmentesen meg­küldjük. Vidéki növény­megrendeléseket pos­tán, pontosan teljesít­jük. Szálkái díszfaisko­la, Budapest, 1061, Népköztársaság útja nyolc. Osszeköltözőkl Kertvá- városi, két és fél szo­bás, szövetkezeti lakást cserélnénk két kisebb­re. „Ráfizetünk" jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. Torda u. 18. számú ház, részben beköltözhetően, eladó. Érdeklődni: Pécs, Hegyalja u. 11. Gadó András, 17-19 ói a között. Interlock négy fonalas összeállító gépet ve­szek. Ajánlatokat árköz­léssel kérem. „Kifogás­talan” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Szőlő eladó, 300 n-öl, lakható épülettel, vil­lany van. „10 éves” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. Mercedes 230-as SE el­adó. Érdeklődni lehet 16 óra után. Telefon: 465. Cím: Szigetvár, Árpád u. 4. Uránvárosi, tanácsi, téglaházban, gázfűté­ses garzont hasonlóra, esetleg másfél szobás­ra cserélnék belváros­ban, Mecsek-oldalban, első emeletig. „Munka­hely” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Veszek-eladok szekré­nyeket, szekrénysorokat, heverőket, rekamiékat, konyhabútorokat és egyéb modern bútoro­kat. Sulyok bútorkeres­kedés, Mártírok útja 18. Telefon: 20-571. 2 szoba-összkomfortos, nagy erkélyes, kertvá­rosi, tanácsi lakásomat elcserélem kisebbre. Másfél szobásra, egy­szobásra vagy garzon­lakásra. „Tanácsit ké­rek” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ZG-s, karambolos, 1200- as Lada sürgősen el­adó. Megtekinthető: Szörény, Táncsics u. 1. Eladó 2 darab 14 hó­napos, tenyésztésre al­kalmas, üsző. Romonya, Béke út 66. BMW R 25/2 250-es mo­torkerékpár, 84-ig mű- szakiztatva, metálfénye­zéssel — eladó. Plesz Imre, Mázaszászvár, Malinovszky u. 33. sz. Elcserélném Garay ut­cai, tanácsi (40 m2), gázfűtéses, egyszoba komfortos lakásomat IV2 vagy 2 szoba össz­komfortos tanácsira. Válaszokat „Megegye­zünk” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Panofixbunda, ocelot mintás, 50-es méretű, 6000 Ft-ért, eladó. Te­lefon: 22-982. 1962-es Opel Rekord, üzemképes, rendszám nélkül, eladó. Megte­kinthető szombat, va­sárnap: Babarcszőlős, Táncsics u. 31. _________ 500-a s Fiat dugattyúhaj­tókart. hengerfejét, hen­gert, dugattyút vennék. Cím: Jambrich Klára, 7900 Szigetvár, Lenin Ikt. 3. Renault RT 10 eladó. Váradi, Kun B. tér 6., III. em. Két db vemhes, tehén, egy pár bekocsizott két­éves csikó eladó. Cím: Rácz Károly, Szigetvár- Becefa, CX-es rendszámú, 601- es Trabant, friss műsza­ki vizsgával, eladó. Ér­deklődni: Pécs, Úttörő u. 64. Paks, Zalka Máté u. 24. Volga 24-es, 3 éves, vonófejjel, vizsgáztatva, 1 új, 3 x 180 cm-es után­futó eladó. 50 q takarmányrépa el­adó. Zók, Arany J. u. 58. Fémvázas sátorgarázs eladó. Telefon: 29-422. 10 hónapos német ju­hász kan, 4 éves ju­hász szuka, telek- és házőrzőnek nagyon jó, sürgősen eladó. Liliom u. 24. V E ©"Yí S Fájdalommentes fülbe- való-belövés. Pécs, Sarló u. 26. Munkana­pokon 10 órától. Tele- fon: 31-265,____________ 1 1 hónapos kisfiú mellé olyan nénit keresünk, aki napi 8 órában la­kásunkon gondozását vállalná. Telefon: 31-874, este 6 után. Szőnyegpadló vegysze­res, gépi tisztítását, bú­tormozgatást, ablaktisz­títást, nagytakarítást vállalok. ,.Gyors határ­idő" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Általános iskolás korre­petálását matematiká­ból vállalom. Telefon: 23-568. Érdeklődni 17 óra után. Szőnyegeit, kárpitozott bútorát lakásán tisztí­tom. Rövid határidő, modern technológia. Te- lefon: 23-920.__________ K alinyin út 34-ben ga­rázs kiadó. Érdeklődni este 8 és 9 óra között, a 18-311-es telefonon. Garázs kiadó. Hunyadi út 79/1._________________ 2 8 éves, fiatal férfi, több éves autószerelő, MEO-s, technológus- és csoportvezetői gya- korlattal állásmegol­dást keres Pécsett. „Nemcsak vállalati megoldás érdekel” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőig __________l L akásfelújítás, épület­tatarozás, központifűtés­korszerűsítés lebonyo­lítását, OTP felé költ­ségvetés készítését vál­lalom. Telefon: 17-036. 16 óra után. Fiatal házaspár egy leánygyermekkel eltar­tási szerződést kötne idős házaspárral vagy egyedül élő nénivel-bá- csival. „Nyugodt öreg­kor” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ E ltartási szerződést köt­nék idős házaspárral, aki az én házamba jönne. „Szeretet” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ Ilii Ü S KOSSUTH RÁDIÓ 7.23: Előttünk a vasárnap. 8.21: Énekszóval, muzsikával. 9.00: Világ­sztárok hatvan perce. 10.03: A Nyit- nikék Nyíregyházán. 11.00: Vasár­napi koktél. 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.50: Kálmán Imre születésének 100. évfordulójára. 13.50: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 14.19: így láttam Kodályt. 14.35: Utazó kutatók. 15.05: Művészlemezek. 16.12: Magyarország 1514-ben. 17.05: Jelenidőben. 17.30: Mi a titka? 18.40: öt beszélgetés.. Rádiójáték. 20.17: Töltsön egy órát kedvenceivel. 21.17: Lemezmúzeum. 22.15: Cimbalom-kettősök. 22.30: A nemzetközi Erkel—Kodály énekver­seny győztesének hangversenye a Pesti Vigadó hangversenytermében. 00.10: Az Eastman rézfúvósegyüttes játszik. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika — korán­kelőknek. 7.00: A római katolikus egyház félórája. 7.30: Vasárnapi or­gonamuzsika. 8.05: Naszreddin Hod- zsa visszatér. 10.35: Az MRT gyer­mekkórusa énekel. 11.00: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. Karc. Pa­ródiák, karcolatok, szatírák, glosszák. 1982. őszi kiadás. 12.10: Jó ebéd­hez szól a nóta. 12.50: Óz, a nagy varázsló. 14.00: Ha még nem tudná. 14.35: Táskarádió. 15.40: Könyvek — ma és holnap. 18.00: Népi zene. 18.35: A KFT együttes felvételeiből. 19.50: Régi magyar muzsika. 20.33: Társalgó. 21.58: örökzöld dallamok. 22.50: Rózsavölgyi: Első magyar kör­tánc. 23.15: Kellemes pihenést. HARMADIK MŰSOR 7.00: A pécsi körzeti stúdió szerb- horvát nyelvű nemzetiségi műsora. 7.30: A pécsi körzeti stúdió német nyelvű nemzetiségi műsora. 8.11 : Komolyzenei «zsákbamacska. 10.00: Blues-felvételekből. 10.45: öt konti­nens hét napja. 11.06: Szvjatoszlav Richter felvételei. 12.08: Puccini operáiból. 13.35: Az ötletember. 14.00: Az Állami Népi Együttes mű­sorából. 14.40: Színészek sanzonfel­vételeiből. 15.17: Magyar írók Ham­burgban. 16.10: A Beaux Arts trió felvételeiből. 17.30: Hi-Fi varieté. 18.30: Reneszánsz kórusmuzsika. 19.00: Mozart: Don Giovanni. Kétfel- vonásos opera. Kb. 22.20: Szimfoni­kus táncok. 23.00: Az La 4. dzsessz­együttes játszik. PÉCSI RÁDIÓ 8.30: Vasárnapi magazin. Szer­kesztő: Simon Márta. Tamás Ervin jegyzete. 9.30: Műsorzárás. 18.00: Fele sport — fele muzsika. Szer­kesztő: Felső Pál. 18.30: Szerb-hor- vát nyelvű műsor. Vasárnap este: szerb népi kincsek Erdősmecskén. Ri­port. Hazai költők gyermekverseiből. Hallgatóink kérésére. 19.15: Német nyelvű műsor. Zenés vasárnap este. őszi pillanatok. Reil József riport­összeállítása. Vasárnapi kívánságok. 20.00: „Gruss und Kuss” Radio Bu­dapest zenés riport-, üzenet- és kí­vánságműsora külföldi és hazai né­metek számára. A műsort szerkeszti és vezeti: Hambuch Géza és Hart­mann Helga. 21.00: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.12: Műsorismertetés. 8.15: Tévé­torna. 8.20: Élőmúzeum. 8.50: óvo­dások filmműsora. 1. Meséről 'me­sére. Csehszlovák bábfilmsorozat. 2. Mackó Misi kalandjai. Lengyel báb­filmsorozat. 9.10: Bokszsuli. V/4. rész. 9.25: Marek Piegus hihetetlen kalandjai. Lengyel kisjátékfilm­sorozat — ism. IX/4. rész. 9.50: Egészségünkért. Az Országos Egész­ségnevelési Intézet tájékoztatója. 10.00: Ez már nemcsak játék. Ka­maszmusical. 11.00: Hírek. 11.05: Humor Harold. Amerikai burleszk- film-összeállítás — ism. 11.30: Veszp­rémi Építők—Bp. Honvéd. Bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. Közvetítés Veszprémből. A szünetben: Reklám. 13.52: Műsorismertetés. 13.55: Szövet­kezeti néptáncosok IX. országos ta­lálkozója, Siófok. 14.20: Jean Ma- rais-sorozat. La Tour színre lép. Ju­goszláv—francia kalandfilm. 15.45: Reklám. 15.55: Vasárnap délután. Magazinműsor. 17.55: Műsorainkat ajánljuk. 18.20: Reklám. 18.35: A Közön séa szol gálát tájékoztatója. 18.40: Tévétorna. 18.45: Esti mese. 19.00: A HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: Operettkoncert. Kálmán Imre szüle­tésének 100. évfordulójára. 21.40: Telesport. Sporthírek. Torna Világ Kupa. Közvetítés Záqrábból, felvétel­ről. Kb. 23.00: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Hí­rek. 20.05: Amerikai dokumentumok. Amerikai dokumentumfilm. XI/I. rész. Épül a Capitolium. 20.55: Latin-Ame- rikában írták. Szembekötősdi. Egy árulás története. Spanyol filmdráma. 22.00: Tiziano. Fejedelmek festője — festők fejedelme. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.30: Barázdák — faluműsor, utána gyermekműsor magyar nyelven. 10.20: Hírek (Zg). 10.30: Vasárnap délelőtt gyermekeknek. 12.00: Mező- gazdasági adás. 13.00: Stockholm: Jó reggelt, világ. — Rendezvény az egyesült nemzetek napja alkalmá­ból. — Közvetítés (Eurovízió). 14.00: A méhek — művelődési adás (Zg). 14.30: Beszéljünk az egészség­ről — művelődési sorozat (Zg). 15.00: Élet a Földön — külföldi do­kumentumsorozat. 16.00: Játékfilm (Zg). 18.55: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Ante — drámasorozat. 20.55: Reklám (Zg). 21.00: Sportszemle: Riport a Dinamo (Zagreb)—Partizán labdarúgó-mérkőzésről (Zg). 21.45: Feljegyzések. 22.15: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 10.25: Tornász Világkupa — köz­vetítés (Zg). 13.30: ökölvívás (Bg). 14.00: Birkózás (Bg).. 14.35: Varaz- din: Országos kézilabda négyes via­dala: Jugoszlávia—Csehszlovákia (Zg). 15.35: Tornász Világkupa. Szer­torna döntő, nők, közvetítés (Zg). 18.30: A Moszkvai Nagyszínház ka­marazenekarának hangversenye (Bg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: A dzsessz nagyjai. 20.45: Tegnap, ma, holnap (Zg). 21.00: Reklám (Zg). 21.05: Berlin. Alexanderplatz — filmsoro­zat (Zg). HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem és felejthetetlen édesanyám, VARGA GÉZÁNÉ Bordán Irén 1982. október 17-én, hosszú szenve­dés után elhunyt. Temetése novem­ber 1-én, 14 órakor lesz Budapesten, a farkasréti temetőben. A gyászoló család. Megrendültén tudatjuk, hogy sze­retett munkatársunk, VARGA GÉZÁNÉ általános iskolai igazgató türelemmel viselt, hosszú szenvedés után Budapesten elhunyt. Emlékét megőrzi (az igazgatói és felügyelői munkaközösség. A Jurisics Miklós úti Általános Is­kola tantestülete, minden dolgozója, tanulóifjúsága és szülői munkakö­zössége megrendültön búcsúzik igaz­gatójától, VARGA GÉZANÉTÓL. 36 évet töltött el a pedagógus pá­lyán. Az áldozatkész munka, a gye­rekek szeretete, az értük való fele­lősségvállalás és igényesség jelle­mezte nevelőként, vezetőként is. Éle­te példaként áll előttünk. Emlékét megőrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága, felejthetetlen férjem, édes­apánk, nagypapánk, testvérünk, só­gorunk és rokonunk, EGERVÁRI EMIL rövid szenvedés után, 63 éves korá­ban örökre itthagyott bennünket. Te­metése október 25-én 3 órakor lesz a pécsszabolcsi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapám, nagyapánk, GYORKÖ JÓZSEF nyugdíjas aknász hosszú betegség után váratlanul el­hunyt. Temetése október 26-án 13.30 órakor a pécsbányatelepi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyánk, OZV. PUSKAS JÓZSEFNÉ hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 26-án, kedden 15.30 óra­kor lesz a központi temetőben. Gyá­szolják: a Puskás családok. Fájdalommal tudatjuk, hogy test­vérünk, HASENAUER JÓZSEF váratlanul elhunyt. Temetése október 26-án 13 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászolják: testvérei és sógorai. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett testvérem és sógorom, DR. LÉGRADI PÁL tragikus hirtelenséggel elhunyt. Med- gyesi család. Fájdalommal, megtört szívvel tu­datjuk, hogy SZATNIK LAJOS volt szentlőrinci lakos elhunyt. Te­metése 1982. október 26-án délután 2 órakor lesz a komlói temetőben. Külön autóbusz indul az Anna utcai Élelmiszerbolttól fél 2 órakor. A gyá­szoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett édesapánk, nagyapánk és roko­nunk, FOGARASI ISTVÁN MÁV nyugdíjas, életének 82. évében csendesen el­hunyt. Temetése október 26-án 12 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Zongoratanítást vállal főiskolai tanár. „Zon­gora” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Felvételire való előké­szítést vállalok fiziká­ból. „Fizikus” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Hét végén konyhai ki­segítést, rendezvénynél mosogatást vállalok. „Precíz” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Butikba varrást válla­lok. „Szép” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eltartási szerződést köt­nék lakásért. „Egyedül­álló” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Mindennemű vízszerelé­si munkát vállalok. Pécs, Hajdú Gy. u. 40., X. 39. Dolgozókat feluesznek > SÁSD környéki állandó munkára 6—8 fős kubikosbrigádot felve­szünk. Dél-dunántúli Vízügyi Igazga­tóság Pécsi Építésvezetősége, Pécs, Kulich Gy. u. 13. (225183/H) VÍZGAZDÁLKODÁSI üzemmérnököt keres vízrajzi munkakörbe a Dél­dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Je­lentkezés a személyzeti osztályon. (225187/H) PÁLYÁZATOT hirdetünk szállításve­zetői munkakör betöltésére. Középis­kolai végzettség és szakirányú tan­folyam szükséges. Jelentkezéseket „Ipari szövetkezet” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe kérjük. (225170/H) A PÉCSI Faipari Szövetkezet taka­rítónőt keres felvételre. Jelentkezés: Pécs, Bolgár - Néphadsereg u. 10. Munkaügyi osztály. (225198/H) GÉPÉSZUZEMMÉRNOKOT keresünk tmk-vezetői munkakör ellátására fa- feldolgozó üzemünkbe. Jelentkezése­ket: Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Fafeldolgozó Üzeme, Hosz- szúhetény, üzemvezetőjéhez kérjük. (3145) A BVM Dunaújvárosi Gyára Hirdi Gyártelepére betonelemgyártókat, (férfi, nő), villanyszerelőt, lakatost, (hegesztővizsgával rendelkező előny­ben), kazánfűtőt (széntüzelésű ka­zánhoz és olajtüzelésű kazánhoz) fel­veszünk. Jelentkezés: Pécs-Hird, vas­útállomás mellett a gyártelepen. Te­lefon: 12-744. (3172) A PÉCSI Janus Pannonius Tudo­mányegyetem gazdasági főigazgató­sága, Pécs, Rákóczi út 80. takarító­nőket keres felvételre. Jelentkezés a ‘gondnokságon. (225188/H) A TITAN Kereskedelmi Vállalat Baranya megyei Kirendeltsége fel­vesz szakképzett vas- és műszaki ela­dókat, árukísérőket, raktári anyag- mozgatókat, valamint „E” vizsgával rendelkező gépkocsivezetőt (lehet kezdő is). Jelentkezés: Pécs, Me­gyeri út 59., Raktárbázis, munkaügy. (225193/F1) KESZTYÜSZABÁSZOKAT, varrodai munkára női dolgozókat, valamint 14—16 éves fiatalokat anyagmoz­gatónak keres felvételre a HUNOR Pécsi Kesztyű- és Bőrruházati Válla­lat központi gyára. Pécs, Sörház u. 36. 1/104. (3077) A PÉCSI Állami Gazdaság üszög­pusztai irodaházába széntüzelésű ka­zánfűtőt keres felvételre. (Nyugdíjas előnyben.) Jelentkezni lehet szemé­lyesen a gazdaság munkaügyi osztá­lyán, illetve a 10-311-es telefonszá­mon. (3171) GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS gépész- mérnököt előkészítő munkakörbe azonnal felveszünk. r.Persoekt;va” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (225192/H) GÉPIRÓNÖT, megfelelő gyakorlat­tal, napi 4 órás szerződéses munka­körbe — nyugdíjast is — felvesz a Megyei Gyermekkórház igazgatósá­ga, Pécs. Nyár u. 8. (3109) A ZIPERNOVSZKY Károly Ipari Szakközépiskola felvesz konyhalá­nyokat és 4 órás elfoglaltságé nyug­díjas udvarost. Jelentkezni lehet az iskola kollégiumában, az élelmezés­vezetőnél. Pécs, Jogász u. 3. (3173) A VOLÁN 12. sz. Vállalat teher­gépjármű-vezetői tanfolyamot indít Pécsett, Komlón és Siklóson, a vál­lalattal munkaviszonyt létesítő mun­kavállalók számára. A tanfolyamot végzett dolgozók és családtagjaik ingyenes, illetve kedvezményes uta­zásra jogosultak. A jelentkezés fel­tételei : büntetlen előélet, legalább 8 általános iskolai véqzettség, be­töltött 18. életév. Jelentkezés és részletes felvilágosítás: Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33., IM/7. Komló. Autósvölgy, személyzeti és oktatási vezető, Siklós, Széchenyi u. 56. (3194) BARANYA megyei Tanács Kórház Rendelőintézet, Pécs, Rákóczi út 2. felvesz: szakképzett laborasszisztenst, szakképzett ápolónőket, műtőssegé­det, mütösasszisztenst, betegszállító­kat, orvosírnokot, portást, takarító­nőket és betanított konyhai dolgo­zókat. Jelentkezés a munkaerő- és bérgazdálkodási osztályon. (3193) A VOLÁN 12. sz. Vállalat autó- buszgépjármű-vezetői tanfolyamot in­dít a vállalattal munkaviszonyt léte­sítő dolgozók számára, akik a tan­folyam elvégzése után a pécsi helyi közlekedésben dolgoznak. A kereseti lehetőség 5000—7500 Ft-ig. Évi egy­szeri forgalmi juttatást, egyenruhát biztosítunk. A dolgozók és család­tagjaik kedvezményes utazásra jogo­sultak. A jelentkezés feltételei: bün­tetlen előélet, legalább 8 általános iskolai végzettség, betöltött 21. élet­év, legalább kétéves, a polgári élet­ben eltöltött hivatásos tehergépjár- müvezetöi gyakorlat. Jelentkezés és részletes felvilágosítás: Volán 12. sz. Vállalat, Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33. III/7. (3174) KÖZÉRDEKŰ Áramszünet lesz Komló, Dávidföld egész területén 1982. október 27— 28—29-én 8-tól 16 óráig, gallyazási munkák miatt. A Pécs-baranyai Beruházási Vál­lalat értesíti az érintett lakosságot, hogy a Csurgó dűlőben 25-től út­építési munkák kezdődnek. Az út­építés ideje alatt 8—14 óráig a* dűlő teljes lezárásra kerül. Kérjük a la­kosság megértő türelmét. Áramszünet lesz 1982. október 25., 26-án naponta 7.30 órától 15.30 óráig az Ürögi út, Jakabhegyi út, Daru dűlő, Mária dűlő, Fülemüle u. által határolt területen transzformá­torállomás átépítése miatt. Áramszünet lesz 1982. október 25- től 29-ig naponta 7.30-tól 15.30-ig a Székely Bertalan úton, az Asztalos J. ától északra, hálózatrekonstrukció miatt. Áramszünet lesz 1982. október 26- án 7.30-tól 15.30-ig a Zsigmond ut­cában, csatlakozó átépítése miatt. Áramszünet lesz 1982. október 27-én 8 órától 15 óráig közvilágítás, táp­pont felújítás miatt a gyógyszertári központban, a 10. sz. ABC-ben, va­lamint az Urögi út eleje, Tiborc u. vége, Rácváros u. eleje, Úttörő u. eleje által határolt területen. „HOL VAN AZ A NYÁR” címmel nosztalgia műsort rendez az Orszá­gos Rendező Iroda október 26-án, fél 6 és este fél 9 órakor a Nemzeti Színházban. Közreműködnek: Sárosi Katalin, Kovács Erzsi, Zsoldos Imre, Mikes György, Somogyi Pál és Pau- dits Béla. Jegyek válthatók a Fil­harmóniánál. Színház tér 2. A Pt esi Orvostudományi Egyetem 1982. október 25-én délután 4 órakor tudományos ülést tart a központi épület II. sz. tantermében. Tárgy: A POTE Urológiai Klinika alapítá­sának 30. évfordulója alkalmából tartott előadások. Götz Frigyes, Gi- mes Lajos, Hübler János, Franq De­zső, Temes Gyula (Urológiai Klinika; Kísérletes Sebészeti Intézet) : A cal- cium-oxalát krisztallizációs indukció és a megelőzés lehetőségei állatkí­sérletekben. — Köves Sándor, Szé­kely József, Kincses István, Frang Dezső (Urológiai Klinika) : Gyógy­szeres kezelés indikációja vizelet icontinentia kezelésében. — Bors Győző, Polvák László, Szalmásv Kál­mán (Urológiai Klinika) : Hólvag- tumorok konzervatív therapiájának szövődménvei. — Jillinq Adám. Pó­lyák László, Somoavi László. Frang Dezső (Urolóqiai Klinika) : Veseme­dencén végzett nlasztikai műtétekkel szerzett tapasztalataink. — Karátson András, Farkas László. Rácz Lajos, Székely József (Urológiai Klinika: Á peritonealis dialysis jelentősége az uraemiás betegek kezelésében. A MECSEKVIDÉKI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT DOLGOZÓKAT FELVESZ az alábbi munkakörbe: • hentes, • pénzügyi előadó, • vezető szakács. JELENTKEZES: MECSEKVIDÉKI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT MUNKAÜGYI OSZTÁLYA. Pécs, Bajcsy-Zs. u. 14—16., 101-es szoba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom