Dunántúli Napló, 1982. október (39. évfolyam, 269-299. szám)

1982-10-24 / 292. szám

1982. október 25-tól A rádió és a televízió műsorából október 31-ig ÁLLANDÓ MOSORSZAMOK:, KOSSUTH RÁDIÓ (hétköznap): 4.25—7.59: Jó reggeltl (közben: 4.45 és 6.45: Szót kérek, 6,20: Tudósítói jelentések, 5.40: Falurádió, 6.20 és 7.20: Reklám. 7.19: Körzeti időjárás, 7.30: Reggeli párbeszéd). — 8.05: Műsorismertetés, utána: A mai nap kulturális programjából (vasárnap 6.45-kor), — 12.00: Déli Krónika (utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15: Hol volt, hol nem volt? — 18.30: Esti Magazin. PETŐFI RÁDIÓ (hétköznap): 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor. (Közben: 5.55 és 6.55: Torna, 6.45: Könyv ajánlat, 7.35: Körzeti időjárásjelentés.) — 10.50: Torna. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. HÍREK, IDÖJARASJELENTÉS: KOSSUTH: 4.30-tól 7.00-ig félóránként, majd 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 22.00, 24.00 (szombaton éjjel 1.00 is.) Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tól ua., mint hétköznap. PETŐFI: 4.30-tól 8.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kőtáranként, ezután 23.00 és 24.00. Vasárnap: 8.00, 10.30, 14.30, majd ua., mint hétköznap. 3. MŰSOR: 8.00:, 11.00, 13.00, 19.00, 23.00. ■" A ■ dály egynemű karaiból. 20.19: Ze­nemúzeum. 22.15: Hanglemezgyűj­tőknek. 23.05:. Operettrészletek. 0.10: Toronyzene. PETŐFI RADIO 6.00: Népszerű muzsika — korán- kelőkjrek. 7.00: A református egyház félórája. 7.30: Vasárnapi orgona­muzsika. 3.05: A homokzátony. Rá­diójáték. 9.30: Állok az évek part­ján. Oláh Gábor versei. 9.45: Az MRT gyermekkórusa énekel. 10.00: Ritmus. 11.00: A hősnő*, az intrikus, a kedélyes atya és a többiek. Szí­nészek és szerepek a XIX. század­ban. 12.00: Jó ebédhez szól a nó­ta. 12.52: Az Éden elvesztése. Rá­diójáték. 14.00: Erről beszéltünk. 14.35: Táskarádió. 15.34: Verbunkos muzsika. 16.45: Sportösszefoglaló. 17.37: A niklai nemzetes úr. Köl­tői játék Berzsenyi Dánielről. 18.45: Poptarisznya. 20.33: Társalgó. 21.58: Nosztalgiahullám. 22.44: Croce-mad- rigálok. 23.15: Kellemes pihenést! HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Kamarazene. 9.00: A hét ze­neműve. 9.30: Versek. 9.45: Ki ko­pog? Levente Péter műsora óvodá­soknak. 10.05: Nyitnikék — kisiskolá­sok műsora. 10.38: Goethe és a mu­zsika. 11.27: Hidas Frigyes két kantá­tája. 11.42: Ragtime. Rádiójáték. 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.00: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából. 14.38: A megjavult odófelügyelő. Novella. 15.10: Opera­részletek. 15.30: Az omnibusztól a metróig. Hobbi Dominó a 150 éves BKV-nál. 16.00: Baranyai népdalok. 16.29: Látogatóban. 17.10: Kodály kórusművészete. 17.57: Van új a Nap alatt. 19.15: Népdalok. 19.30: Ope­rettest, 21.25: Eszmék faggatása. 22.30: A Kabarészínház Szerkesztő­ség sorozata. 23.30: Operarészletek. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népdalok, néptáncok. 8.35: Figyelmébe ajánlom. 8.50: Sláger­múzeum. 10.00: Zenedélelőtt. 12.00: Népi zene. 12.40: Tánczenei koktél. 13.25: Éneklő ifjúság. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Aranyláz a biológiá­ban. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Minden hangra emlékszem. 19.30: Ez — nem való mindenkinek. Irodalmi Összeállítás. 20.00: Sportvilág. 20.35: Senki többet? Harmadszor! 21.50: Tip top parádé. 22.20: Nóták. 23.20: Könnyűzene éjfélig. HARMADIK MŰSOR 17.00: Az ABC együttes felvételei­ből. 17.30: Operarészletek. 18.20: Magyar zeneszerzők. 19.05: Háztar­tás-tan. 19.38: Bach-kantáták. 21.00: A tizedes meg a többiek. Rádiójá­ték. 22.00: Kapcsoljuk a 6-os stú­diót. Hangverseny századunk zené­jéből. 23.00: Dzsesszfelvételekből. pécsi rádió 17.0Ö: Hírek. 17.05: Közlekedési őr­járat. A Baranya megyei Közlekedés- biztonsági Tanács és a Pécsi Stúdió közös műsora. Szerkesztő-riporter: So- mogyvári Valéria. 18.00: Dél-dunán­túli híradó. Lapelőzetes. Hírek. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek, tu­dósítások. A szövetségi kapitány. Be­szélgetés Villányi Zsigmonddal. Tam- burazene. 19.15. Német nyelvű mű­sor. Hétfői magazin: Hírek, tudósí­tások. Nyelvjárás az oktatásban. Dr. Wild Katalin és dr. Manherz Károly egyetemi tanárokkal beszélget Heté- nyi Árpád. 20.00: Műsorzárás. KEDD KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Eszmék faggatása. 9.02: A Tátrai-vonósnégyes felvételeiből. 9.46: Találkozás a Hang-villában. 10.05: MR 10—14, 10.35: Donizetti: Betly. HÉTFŐ 16.40: Videooldalak (Zg). 16.50: Beszélgetünk az íróval (Zg). 17.00: Magyar nyelvű tv-napló (Bg). 17.10: A modern afrikai irodalom (Zg). 17.40: Hírek (Zg). 17.45: Hősök is­kolája — tv-sorozat gyermekeknek (Bg). 18.00: Tv-sorozat gyermekek­nek (Bg). 18.15: Tv-naptár (Zg). 18.45: Ifjú tehetségekkel - ifjúsági adás. 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Dráma. 21.10: Reklám (Zg). 21.15: Kiválasztott pillanat. 21.20: Párhuzamosok — külpolitikai adás. 21.50: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 19.00: Sportgrafikon. 19.27: Ma es­te (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Rek­lám (Zg). 20.00: A tudomány ideje (Bg). 20.45: Zágrábi körkép (Zg). 21.00: Reklám (Zg). 21.05: Jugoszláv könyűzene — ismétlés (Zg). KEDD 16.40: Jugoszláv kosárlabda-baj­nokság: Bosna—Cibona. 17.00: Ma­gyar nyelvű tv-napló. 17.25: Reklám (Zg), 18.15: Tv-naptár (Zg). 18.45: Zenebarátok (Zg). 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 20.00: Té­mák és dilemmák — belpolitikai adás (Bg). 20.45: Reklám (Zg). 20.50: A va­dászokat öldösni kell - amerikai já­tékfilm (Zg). 22.15: . Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 18.15: Beszéljünk az egészségről — művelődési sorozat (Zg). 18.45: Egyfelvonásos vígopera. 11.29: Fúvós indulók. 11.43: Ragtime. Rádiójáték. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Hangver­seny délidőben. Kb. 14.00: Verbun­kosok, nóták. 14.40: Élő világiroda­lom. 15.05: Kórusművekből. 15.28: Nyitnikék — kisiskolások műsora. 16.00: Hazatérés. Dokumentumjáték. 16.52: Medgyaszay Vilma sanzonfel­vételeiből. 17.05: Mozgásterek. 17.30: Kocsár Miklós: Szentiváni tűz. 19.15: József Egyiptomban. Rádiójáték. 20.10: Operafelvételekből. 21.07: Lé­lek és test. 21.37: Nótakedvelőknek. 22.30: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Kb. 23.30: Kórusok, hangszerszólók. 0.10: Spirituálék. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Munkásőrség központi fér­fikara énekel. 8.35: Társalgó. 10.00: Zenedélelőtt. 12.25: Ifjúsági könyves­polc. 12.35: Melódiakoktél. 13.25: Látószög. 13.30: Vidám kórusok. 14.00: A Petőfi rádió zenés délután­ja. 16.35: Csúcsforgalom. 18.00: Ka­masz-panasz. 18.35: Népdalcsokor, néptáncok. 19.25: Az amerikai füg­getlenségi háború magyar hőse. 19.35: Csak fiataloknak. 20.35: Uta­zás a Balaton körül. Rádiójáték. 20.55: A-tól Z-ig a popzene világá­ban. 21.53: Zenés játékokból. 23.20: Nóták. HARMADIK MŰSOR 17.00: Fél óra népzene. 18.00: Operarészletek. 18.30: Schubert: A- moll szonáta. 19.05: Mindenki isko­lája. 19.35: A Budapesti Filharmó­niai Társaság zenekarának hangver­senye. Kb. 21.30: Vallomás a műfor­dításról. Kb. 21.53: Vecchi: A Par­nasszus — madrigálopera. Kb. 22.45: Népdalok. 23.00: Operafelvételekből. SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Világok meséi. 8.57: Hagyo­mányok háza. 9.12: Népi zene. 10.05: Diákfélóra. 10.35: Egy nap a sebé­szeten. Rádiójáték. 11.26: Grófé: Grand Canyon — szvit. 12.45: Magve­tők. 13.05: Operaslágerek. 13.35: Kri­tikusok fóruma. 13.45: Dzsesszmeló- diák. 14.29: Miska bácsi levelesládá­ja. 15.05: Fúvószene. 15.28: MR 10— 14. 16.04: Kórusainknak ajánljuk. 16.20: Schubert: a-moll szonáta. 17.05: A személyzetisek tudománya. 17.30: Pátria — népzenei hanglemez­sorozat. 17.39: Operarészletek. 19.15: Kilátó. 20.00: A kamarazene kedve­lőinek. 20.55: Operettrészletek. 21.30: Külpolitikai klub. 22.30: Nóták. 22.55: Mit ér a nevem? 23.05: előadja a szerző. 0.10: Virágénekek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Fúvósesztrád. 8.35: Idősebbek hullámhosszán. 9.45: Nóták. 10.00: Zenedélelőtt. 12.05: Népdalok. 12.35: Tánczenei koktél. 13.30: Labirintus. 14.00: A Petőfi rádió zenés délután­ja. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Újdonságainkból. 19.15: Zenei Tükör. 19.45: A Franke and the Knockouts Tv-napló. 19.00: Népszerű-tudomá­nyos film (Bg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Vidáman kedden — szórakoz­tató adás (Zg). 20.45: A forrada­lom dokumentumai (Zg). 20.50: Hős­tettek ideje (Bg). 21.30: Reklám (Zg) # 21.35: Zágrábi körkép (Zg). 21.40: Huszonnégy óra (Bg). 21.50: Egy szerző — egy film (Zg). SZERDA 16.10: Magyar nyelvű tv-napló (Bg). 16.30: Szerb-horvát nyelvű tv- napló (Bg). 16.45: Európa öröme — gyermekműsor. 17.25: Szófia, labda­rúgás: Bulgária—Norvégia (Bg). 17.30: Videooldalak (Zg). 17.40: Hí­rek (Zg). 17.45: Gyermekműsor (Bg). 18.15: Tv-naptár (Zg). 18.45: Társa­dalmi témák (Bg). 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Szórakoztató szerda (Zg). 21.00: Komolyzene. 21.45: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 19.00: Jugoszláviai freskók — do­kumentumsorozat (Bg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Ismerjük-e egy­mást eléggé? — kulturális műsor. 20.45: Hírek (Zg). 20.55: Moliére: Tartuffe — színházi előadás, felvé­telről. CSÜTÖRTÖK 13.40: Magyar nyelvű tv-napló (Bg). 14.00: Labdarúgás: Jugoszláv kupa-döntő. AIK-Crvena Zvezda együttes felvételeiből. 20.35: Nőura­lom. Rádiójáték. 21.55: Tomsits Ru­dolf szerzeményeiből. 22.25: Balett­zene. 23.20: A tegnap slágereiből. HARMADIK MŰSOR 17.00: Iskolarádió. 17.30: A bu­dafoki kamarakórus énekel. 18.10: Népi hangszeres muzsika. 18.32: Be­mutatjuk új felvételeinket. 19.05: Is­kolarádió. 19.35: Magyar művészek operafelvételeiből. 20.40: Külföldi tudósoké a szó. 20.55: A Magyar Ál­lami Hangversenyzenekar hangverse­nye. 22.20: Magyar Gregoriánum. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: A Francia Nemzeti Zenekar hangversenye. 9.44: Zenés képes­könyv. 10.05: Diákfélóra. 10.35: Ope- roáriák. 11.00: Nótacsokor. 11.42: Ragtime. Rádiójáték. 12.45: Robotos Imre: Utazás egy koponya körül. 12.55: Operettrészletek. 13.22: Schiff András (zongora) felvételeiből. 14.09: Ebéd a kastélyban. Rádiójáték. 15.05: Haydn: D-dúr szimfónia. 15.35: Bemutatjuk új felvételeinket. 16.00: Rádiónapló. 18.00: Joe Pass triója játszik. 19.15: Mascagni: Pa­rasztbecsület. Egyfelvonásos opera. 20.34: Viták a filozófiában. 20.49: Népi zene. 21.28: Lemezmúzeum. 22.30: Madrigálok. 22.49: A megye királya. Rádiójáték. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nóták. 8.35: Napközben. 10.00: Zenedélelőtt. 12.35: Mezők, falvak éneke. 13.00: Kapcsoljuk a miskolci körzeti stúdiót. 13.30: Peter Jona Korn zongoradarabjaiból. 14.00: Hegedűs a háztetőn. Részletek Bock zenés játékából. 14.35: Népzenei hangverseny. 14.50: Fúvószene. 15.30: Moszkvából érkezett. 16.00: A se­bész csak vág? 16.35: Idősebbek hullámhosszán. 17.30: Tanakodó. 18.35: Hétvégi Panoráma. 19.55: Slá­gerlista. 20.35: Női üzenet nőknek, 1932-ből. 22.02: örökzöld dallamok. 23.20: A mai dzsessz. HARMADIK MŰSOR 16.50: Popzene sztereóban. 18.00: Külpolitikai klub. 18.30: Rádióhang­versenyekről. 19.05: Népi zene. 19.35: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Kb. 20.35: Népszerű szimfonikus zene. Kb. 21.08: Holnap közvetítjük. Kb. 21.28: Dzsesszfelvételeinkből. 22.00: René Kollo Wagner-felvételeiből. 22.36: Napjaink zenéje. PÉNTEK KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Talaj és növény randevúja. 8.37: Barokk operákból. 9.30: Száll az ének. 10.00: Az omnibusztól a metróig. 10.35: Versek. 10.40: Ci­gánydalok. 11.00: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. 11.45: Schirmer: (Bg). 15.45: Az iskolatévé műsorá­ból. 17.10: A nukleáris forradalom (Zg). 17.40: Hírek (Zg). 17.45: A kék mint tarka — tv-sorozat gyerme­keknek. 18.15: Tv-naptár (Zg). 18.45: Vajdasági humor. 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 21.05: Szórakoz­tató adás. 21.50: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Csütörtöki zágrábi körkép (Zg). 19.27: Ma este. (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Moziszem (Bg). . PÉNTEK 16.15: Videooldalak (Zg). 16.25: A glagolita írásbeliség (Zg). 16.55: Fracnia nyelv (Zg). 17.00: Magyar nyelvű tv-napló (Bg). 17.25: Látóha­tár — magyar nyelvű krónika (Zg). 17.40: Hírek (Zg). 17.45: Kicsiny vi­lág - gyermekműsor (Zg). 18.15: Lépések - ifjúsáqi adás (Zg). 18.45: Néző, szerkesztő. 19.15: Rajzfilm (Zg); 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Jean Christophe - filmsorozat (Bg). 20.55: Reklám (Zg). 21.00: Jó estét — könnyűzenei adás (Zg). 21.50: Tv-napló. 22.05: Paletta — kulturális mozaik. 23.35: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 18.15: Művelődési adás (Zg). 18.45: Az emberi test — művelődési adás (Zg). 19.15: Tudta-e? (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-nap­ló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Egy este Marko Ruzdjakkal (Zg). 20.45: Fekete, arany — szvit. 12.45: Hét­végi Panoráma. 14.02: Kóruspódium. 14.29: Révkalauz. 15.20: Beethoven: V. szimfónia. 16.00: Mit üzen a Rá­dió? 16.35: Kadosa Pál: Hét dal József Attila verseire. 17.05: Szoko- lay Sándor népdalfeldolgozásaiból. 17.32: Véleményezés. 17.57: Régi filmdalok. 19.15: Bach: a-moll hege­dűverseny. 19.32: A szent család. Hangjáték. 20!37: Operettkedvelők­nek. 21.30: Választóvonal. 22.30: Új Zenei Újság. 23.20: A Busch vonós­négyes játszik. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Joszif Kobzon énekel. 8.35: Nóták. 9.01: Slágermúzeum. 10.00: Zenedélelőtt. 11.35: Tánczenei kok­tél. 12.40: Népi muzsika. 13.15: Gyermekeknek. 14.00: A Petőfi rádió zenedélutánja. 15.45: A Reo Speed- wagon együttes felvételeiből. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Válogatott felvételek. 19.40: Nótakedvelőknek. 20.35: Iránytű. 21.35: Pophullám. 22.30: Igen is, nem is. 23.20: Por­ter és Herman zenés játékaiból. HARMADIK MŰSOR 17.00: Muzsikáról versben, prózá­ban. 17.30: Pierre Boulez Debussy- ■műveket vezényel. 18.10: Új Zenei Újság. 19.05: Sam Rivers „Rivbea” zenekara játszik. 19.35: Kapcsoljuk a Pesti Vigadó hangversenytermét. Kb. 21.30: Opera-művészlemezek. Kb. 22.30: Újdonságainkból. Kb. 23.10: Kórusmuzsika. SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Családi tükör. 9.00: Mit — hol — mikor — hogyan? 9.15: Színes népi muzsika. 12.30: Déli zenepa­rádé. 13.30: A világ élelmiszerpia­ca. 14.15: Zenei anyanyelvűnk. 14.40: Könyvszínpad. 15.10: Köszönt­jük a 75 éves Ránki Györgyöt. 16.00: 168 óra. 17.30: Komolyzenei lemezlovas. 18.45: A szülőföld mu­zsikája. 19.44: Száz éve született Bölöni György. 20.30: Operettegyüt­tesek. 21.15: Jó víz, jó egészség. Barangolás a nyugat-csehországi fürdővidéken. 22.15: Európa hangver­senytermeiből. 23.45: Operaáriák. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operettrészletek. 9.04: Isme­retlen ismerősök. Rádiójáték. 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.03: Madárcsősz. Rá­diójáték 14.00: Népszerű melódiák Körmendi Vilmos feldolgozásában. 14.25: Körkapcsolás bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. 15.25: Slágerek mindenkinek. 16.35: Nóták. 17.00: Operát Szmirnába? . . . Zenés bohó­zat. 17.55: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 18.55: Mo­zaik. 19.55: Közkívánatra. 22.00: Slá­germúzeum. 23.15: Miles Davis együt­tese játszik. VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 5.00: Előttünk a vasárnap. 8.21 : Énekszóval, muzsikával. 9.00: Kör­hinta. 10.03: MR-matiné. 11.00: Va­sárnapi koktél. 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.50: A he­gedű virtuózai. 13.37: Szonda. 14.07: így láttam Kodályt. 14.34: Népdal­körök pódiuma. 15.05: Művészleme­zek. 16.04: Magyarország 1514-ben. Rádiójáték. 17.05: Én, te, ő. Diák­szerelem. 17.30: Reflektorfényben egy operaária. 18.40: Eqy öregember följegyzései. Rádiójáték. 19.56: Ko­Zágrábi körkép (Zg). 21.00: A mi időnk — dokumentumadás (Bg). 21.45: Reklám (Zg). 21.50: A spirál — lengyel játékfilm. SZOMBAT 9.00: Tv-naptár (Zg). 9.10: Válo­gatás a művelődési műsor adásai­ból (Zg). 10.00: Hírek (Zg). 10.05: Romantika a klasszicizmus ellen — külföldi dokumentumadás (Zg). 12.55: Szórakoztató naptár. 13.55: Jugoszláv labdarúgó-bajnokság: Osi- jek—Zeljeznicar (Zg). 14.45: Reklám (Zg). 15.45: Hírek (Zg). 15.50: Tv- naptár (Zg) . 16.00: Válogatás. 16.30: Kis koncert. 16.55: Jugoszláv kosár­labda-bajnokság : Buducnost—Zadar. 17.40: Reklám (Zg). 18.30: Szívélyes üdvözlettel — dokumentumsorozat (Zg). 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Fédra — amerikai játékfilm (Bg). 21.40: Reklám (Zg). 21.45: Tv-napló. 22.00: Éjszakai zseb. 23.30: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 16.30: Négy keréken — közlekedési és idegenforgalmi adás (Bg). 16.50: Bábjáték--előadás gyermekeknek, fel­vételről. 17.00: Játéktól — játékig — előadás gyermekeknek. 17.50: Kape- lai tüzek — drámasorozat, ismétlés (Zg). 19.00: Népi muzsika. 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám • (Zg). 20.00: Fiatalok fiatalok­nak — könnyűzenei adás. 20.30: Költé­szet. 20.55: Huszonnégy óra (Bg). 21.00: Reklám (Zg). 21.05: Hírek (Zg). 21.10: Ember és idő — dokumentum­sorozat. 21.30: Sportszombat. 21.05: Hagyaték a jövőnek — japán doku­mentumsorozat. KEDD 8.00: Tévétörna — ism., sz. 8.05: Iskolatévé. 16.15: Hírek. 16.20: Em­ber és Föld. — Az Ibériai Félszi­get állatvilága. Spanyol rövidfilm.- ism., sz. 16.40: Óvodások műso­ra — ism., sz. 17.05: Reklám. 17.10: Princ, a katona - tévéfilmsorozat. XIII/9. rész. A jóvátehetetlen pilla­nat. - ism. 17.45: Szövetkezeti nép­táncosok IX. országos találkozója, Siófok — részletek a gálaest műso­rából, felvételről. II. rész. Sz. 18.15: Azok a tarhosi szép napok. A sze­gedi körzeti stúdió műsora. Sz. 18.55: Reklám. 19.10: Tévétorna. — Sz. 19.15: Esti mese. Sz. 19.30: Tv-híradó. Sz. 20.00; Liszt Ferenc. — Tévéfilmsorozat. XVI/1—2. rész. Sz. 20.50: Stúdió ’82. A Televízió kultu­rális hetilapja. Sz. 21.50: Felkíná­lom — népgazdasági hasznosításra. 22.30: Tv-híradó 3. Sz. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Falusi esték. 21.05: Tv­híradó 2. Sz. 21.25: Liszt: Esz-dúr zongoraverseny. ' Sz. 21.45: Reklám. 21.50: Célpont. Magyarul beszélő angol tévéfilmsorozat. Zűrzavar a kokain körül. Sz. SZERDA 8.00: Tévétorna. - Ism., sz. 8.05: Iskolatévé. 9.55: Delta. Tudományos híradó. Ism., sz. 10.20: La Tour színre lép. Magyarul beszélő jugo­szláv—francia film. Ism., sz. 11.40: Bohócok, artisták és társaik. Fran­cia rövidfilm. Ism., sz. 13.50: Stop. Ism., sz. 13.55: Magyar irodalom. Ált. isk. alsótagozat. 14.15: Magyar nyelv. Ism., sz. 14.25: Orosz nyelv. Ism., sz. 14.45: Bohóc a falon. — Magyar film. ism. 16.20: Hírek. 16.25; Ember és Föld. — Az Ibériai félsziget állatvilága. Spanyol rövid­film. 11/2. rész. Ism., sz. 16.50: A hajózás története. Francia dokumen- tumfilm-sorozat. VII/2. rész. A világ felfedezése. Ism.,* sz. 17.25: A Rö­vidfilmstúdiók műhelyéből. 1. Nagy­korúság. Sz. 2. Magyar vadászat '81. Sz. 18.25: Reklám. 18.35: ősz a föl­deken. — Riportműsor. 18.55: A Kö­zönségszolgálat tájékoztatója. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. Sz. 19.15: Esti mese. Sz. 19.30: Tv-híradó. Sz. 20.00: Szerkesztette: Buzáné Fábri Éva. És ön mit tud. Felnőtt művé­szek paródiája az 196?*es Ki mit tudról. 21.40; Reklám. 21.50: Kor­társunk: Dobozy Imre. Hatalom nél­kül. Ism., sz. 22.55: Tv-híradó 3. Sz. MÁSODIK MŰSOR 18.00: Torna-gála. Nemzetközi női- és férfi szerenkénti verseny. — A műsor keretében kerül sor Magyar Zoltán búcsúztatására. Közvetítés a Budapest Sportcsornokból. Sz. Kb.: 20.30: Indiai útinapló. - Lengyel rövidfilm. Sz. 21.00: Tv-híradó. Sz. 21.20: Egészségünkért. Az Országos Egészséqnevelési Intézet tájékoztató­ja az egészséges családi léqkörről. 21.30: Halló, itt a Csehszlovák Tele­vízió. Zenekara és balettkara! Sz. , CSÜTÖRTÖK 8.00: Tévétorna. Ism., sz. 8.05: Iskolatévé. 15.55: Hírek. 16.00: Kis cirkuszos fiú. Magyarul beszélő szovjet film. Sz. 17.05: Reklám. 17.10: Perpetuum mobile. Lehet egy kerék­kel több? Sz. 17.50: Telesport. 18.15: Törvény és tisztaság — dokumentum­film. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétor­na. Sz. 19.15: Esti mese. Sz. 19.30: Tv-híradó. Sz. 20.00: Seriff fegyver nélkül. Magyarul beszélő amerikai társadalmi dráma. Sz. 21.30: A hét műtárgya. Jacopo del Sellaio: Esz­ter Ahasverus előtt. Sz. 21.35; Hír­háttér. Nézetek, vélemények közér­dekű kérdésekről. Sz. 22.35: Tv- híradó 3. Sz. MÁSODIK MŰSOR 18.50: A mi képernyőnk. A szege­di körzeti stúdió román nyelvű nem­zetiségi műsora. 19.05: A mi kép­ernyőnk. A pécsi körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzetiségi mű­sora. 19.30: Tv-híradó. Sz. 20.00: Gólyavári esték VIII/3. rész. Sz. 20.50: Kertünk — udvarunk. Riport­műsor. Ism. 21.10: Tv-híradó 2. Sz. 21.30: Szeszélyes évszakok. Szóra­koztató magazin. Ism., sz. PÉNTEK 8.00: Tévétorna. Ism., sz. 8.05: Iskolatévé. 9.50: Lottósorsolás. — 42. hét. Közvetítés a Rádió és Televí­zió Kereskedelmi Igazgatóság Har­gita stúdiójából, lő.10: Hírek. 16.15: Magasfeszültség. A Ljubljanai tv könnyűzenei műsora. Sz. 16.45: Szü­lők iskolája. Ism., sz. 17.15: Rek­lám. 17.20: öt perc meteorológia. 17.25: Természetbarát. A Telesport turisztikai magazinja. Sz. 17.45: Csa­li - horgásztízperc. Sz. 17.55: Ke­resztkérdés — fejtörőjáték. Sz. 18.25: Tájak, városok, emberek . . . Szu­dán. Sz. 19.00: Reklám. 19.10: Té­vétorna. Sz. 19.15: Esti mese. Sz. 19.30: Tv-hiradó. Sz. 20.00: Delta. Tudományos híradó. Sz. 20.25: Sza- konyi Károly: Dániel. - Tévéfilm­sorozat. VI/5. rész. Hoci-nesze. Sz. 21.00: Unokáink sem fogják látni. Ráday Mihály városvédő sorozata. Sz. 21.30: Gilberto Passos műsora. — Brazil zenés film. Sz. 22.05: Tv- híradó 3. Sz. 22.15: Tarkovszkij-soro- zat. — Sztalker. Szovjet film. 11/1. rész. Sz. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Forradalomban született. Magyarul beszélő szovjet filmsoro­zat. 3. rész. 21.05: Tv-híradó 2. Sz. 21.25: öt perc meteorológia. Ism. 21.30: Ritmikus sportgimnasztika. Európa-bajnokság. Egyéni Összetett verseny. Közvetítés a norvégiai Sta- vangerből. Sz. SZOMBAT 8.05: Tévétorna. Ism., sz. 8.10: Világnézet. 8.30: A mi képernyőnk. A szegedi körzeti stúdió román nyel­vű nemzetiségi műsora. Ism. 9.05: A mi képernyőnk. A pécsi körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzeti­ségi műsora. Ism. 9.25: Gyerekek a házban. — Magyarul beszélő NSZK kisjátékfilmsorozat. IX/5. rész: Hol lehet Nickie? Ism., sz. 9.55: Per­petuum mobile. Lehet egy kerékkel több? Ism., sz. 10.35: Diák-nap­tár. Vetélkedőműsor. 11.30: Liszt Fe-' renc. — Tévéfilmsorozat. XVI/1—2. rész. 12.20: Keresztkérdés - fejtörő­játék. Ism., sz. 13.35: Idesüss. Aján­lóműsor gyerekeknek. 14.00: Szó­kimondó. 14.45: Új idők, új dalai. VIII/3. rész. Ism. 15.10: MAFILM- magazin. 15.20: Cimbora. Sz. 16.10: Hírek. 16.15: A világ nagy városai. — Montreal. Francia dokumentum- film-sorozat. Sz. 17.05: Reklám. 17.15: Fotográfia. VI/3. rész. 17.40: Új eqymillió fontos hangjegy. A Hobo Blues Band eqyüttes műsora. Sz. 17.55: Módi ‘82. Zenés divatkalauz. Sz. 18.25: Parabola. Sz. 18.55; Rek­lám. 19.10: Tévétorna. Sz. 19.15: Esti mese. Sz. 19.30: Tv-híradó. Sz. 20.00: Vers — mindenkinek. Vas Ist­ván: A kimondhatatlan. Sz. 20.05: A Telepódium kabaré bemutatója. Mindenre van magyarázat. Sz. 21.15: Tízéves a Zenés TV-színház. Ros­sini: Alkalom szüli a tolvajt. Ope­ra. Sz. 22.05: Tv-híradó 2. Sz. 22.25: Tarkovszkij-sorozat: Sztalker. Szovjet film. II/2. rész. Sz. MÁSODIK MŰSOR 15.40: Beszéljünk oroszul. Sz. 16.00: Angol nyelv. Sz. 16.15: Peda­gógusok fóruma. Ism. 16.50: Sport­tusa. V/4. rész. Sz. 18.00: Magyar tájak. — Aggtelek. Ism., sz. 18.25: Ritmikus sportgimnasztika EB. Egyé­ni összetett verseny. Közvetítés a norvégiai Stovangerből. Sz. 19.30: Tv-híradó. Sz. 20,00: Vers — min­denkinek. Vas István: A kimondha­tatlan. Sz. 20.05: Viszontlátásra a pokolban. Magyarul beszélő ameri­kai film. Sz. 22.05: Tv-híradó 2. Sz. 22.25: Ritmikus sportgimnasztika EB. Csapatverseny. Közvetítés a norvé­giai Stovangerből. Sz. VASARNAP 8.30: Tévétorna. Ism., sz. 8.35: Óvodások filmműsora. # 8.55: Gyer­mekjátékok. - Az Astra bábegyüt­tes műsora. Sz. 9.15: Marek Piegus hihetetlen kalandjai. Magyarul be­szélő lengyel kisjátékfilm-sorozat. IX/5. rész. Ism. 9.45: Egészégünkért. Az Országos Egészségnevelési In­tézet tájékoztatója Makk Marciról. 9.55: Bokszsuli. V/5. rész. Sz. 10.10: Hírek. 10.15: Éljenek a kísértetek. Magyarul beszélő csehszlovák film. Sz. 11.35: Élő múzeum. A Buda­pesti Közlekedési Múzeum. Sz. 14.25: Reklám. 14.30; OTP-sek kérték. - Kívánságműsor a világtakarékossági nap alkalmából. 16.50: Kalendárium. Ismeretterjesztő magazin. 17.50: Rek­lám. 18.00: Műsorainkat ajánljuk. Sz 18.25: Reklám. 18.35: A Közön­ségszolgálat tájékoztatója. 18.40: Tévétorna. Sz. 18.45: Esti mese. Sz. 19.00: A HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: San Francisco utcáin. Magyarul be­szélő amerikai bűnügyi tévéfilm-so- rozat. A labirintus. Sz. 20.50: Kap­csoltam. Társasjáték. Sz. 21.30: Uy- lyés Gyula 80 éves. Sz. 22.30: Hí­rek. MÁSODIK MŰSOR 17.15: Ki mit tud — toborzó. Ism., sz. 17.55: Ritmikus sportgimnasztika EB. Szerenkénti döntő. Közvetítés a norvégiai Stovangerből. Sz. 19.00: W Á. Mozart: Requiem. NDK ze­nés film. Sz. 20.00: Hírek. 20.Q5: Amerikai dokumentumok. Amerikai dokumentumfilm-sorozat. XI/2. rész: Szekták, kommunák. Sz. 20.55: Rek­lámújság. 21.05: Telesport. Sporthí­rek. Ritmikus gimnasztika EB. Köz­vetítés a norvégiai Stovangerből, felvételről. Sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom